29 Απρ 2015

Ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός για την σχολική βίαΠρος τον αξιότιμον Διευθυντήν της Εφημερίδος ΠΑΤΡΙΣ Πύργου
Ενταύθα
 Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά,
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,
Δια να καταργήση τον θάνατον, να φωτίση τους ανθρώπους να ακολουθούν δρόμους που ανυψώνουν αυτούς και τους συνανθρώπους τους· Δια να μας προλαμβάνη από ελλείψεις, ελαττώματα και πράξεις, που μας δημιουργούν δυσκολίες και πόνους στην ζωή, αλλά και δια να μας ολοκληρώνη ως ανθρώπους και πολίτας.
Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά ,
Η επιστολή μου αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι εδιάβασα στο χθεσινό Φύλλο της ΠΑΤΡΙΔΟΣ (24-4-2015) και στην Στήλη : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΠΑΝΤΟΥ, δημοσίευμά σας με τίτλον: Ο Πατέρας του 18χρονου Μαθητού που έγδυσαν στην Πενθήμερη εκδρομή, «λύνει» την σιωπή του».

Επειδή το φαινόμενο τούτο της σχολικής βίας από μαθητάς σε συμμαθητάς των, δυστυχώς, ΔΕΝ είναι το μόνον. Κάτι παρόμοιο προ καιρού έγινε και σε μαθητή Σχολείου του Πύργου σε σχολική εκδρομή, δια το οποίο εγράψατε και εσείς στην ΠΑΤΡΙΔΑ. Και επειδή βλέπω ότι η σχολική βία - ξενόφερτο και αυτό φρούτο - όλο και   περισσότερο λαμβάνει διαστάσεις - κοντεύει   να   γίνη μόδα-μάστιγα   των Μαθητών – αισθάνθηκα την ανάγκη, ως πνευματικός Πατέρας, να κάνω ένα εποικοδομητικό σχόλιο δια την αντιμετώπισι του τρομερού αυτού φαινομένου, που βασανίζει πολλούς μαθητάς και έφθασε μέχρι να προκαλέση και θάνατο. Λοιπόν:
1. Επιθυμώ να τονίσω, ότι το φαινόμενον παρατηρείται σε παιδιά -αγόρια και κορίτσια – που ΔΕΝ είναι ζωντανά μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και δεν ζουν Χριστιανική ζωή. Και ο άνθρωπος που ζει μακρυά από τον Θεόν, πράττει συνήθως όλα τα κακά στους άλλους, αλλά και πολλές φορές και στον ίδιο του τον εαυτόν.
2. Το Υπουργείο Παιδείας από την δεκαετίαν του 1980 εχαλάρωσε την σχολική πειθαρχία και αφήρεσε τα ειδικά διακριτικά των παιδιών (ποδιά και πηλίκιον)· Τα άφησε απαιδαγώγητα στο καλό, στην αρετή και στην πρόοδο, και ακόμη τα εχάϊδεψε πονηρά με τις κατά καιρούς οδηγίες του και τα άφησε στην τύχη τους και στην προαίρεσί τους. Έτσι εγκαταλελειμμένα ενόμισαν και νομίζουν ότι πλέον είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο άνθρωπος όμως από βρέφος ρέπει προς το κακό και αν δεν διαπαιδαγωγηθή χριστιανικά θα πράξη το κακό, οπότε ασφαλώς θετικά ή άρνητικά πάσχει και υποφέρει και ο ίδιος.
Θα ενθυμήσθε ακόμη, ότι το Υπουργείον Παιδείας εσκέπτετο να κάμη στα Σχολεία δια τους Μαθητάς ειδικά καπνιστήρια – δια να μη καπνίζουν δήθεν στα αποχωρητήρια - , αντί να δώση εντολή στους Υπευθύνους των Σχολείων ότι στους Μαθητάς απαγορεύεται το κάπνισμα. Αργότερα μάλιστα Υπουργός Παιδείας εζήτησε δημοσίως και άρχισε και στην Βουλή συζήτησις, να αποφασισθή να αφήσουν τα ελαφρά ναρκωτικά ελεύθερα. Όπως όλοι γνωρίζουμε όμως όλοι οι χρήστες των σκληρών ναρκωτικών, τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο στην αθλιότητα και τελικά στον θάνατον, ξεκίνησαν από τα ελαφρά ναρκωτικά.
Και στις ημέρες μας τα ίδια όργανα άρχισαν να παίζουν. Εδιάβασα στον Τύπο ότι «στις 9 Μαΐου θα γίνη Συλλαλητήριο υπέρ της Κάναβης στο Σύνταγμα ... από την Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και από τον τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ ...». Ασφαλώς οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν!! Προφανώς όμως αυτά είναι και προσυνεννοημένα , ώστε με τις ενέργειές τους αυτές να βρη αφορμή τάχα ο αρμόδιος ομοϊδεάτης τους Υπουργός να πραγματοποιήση τώρα και τούτο, όπως απεφάσισαν ήδη και πριν λυθούν τα σοβαρά θέματα που απασχολούν όλους τους Έλληνες, την κατάργησι της φυλακής υψίστης ασφαλείας και την έξοδο από τις Φυλακές του τρομοκράτη Ξηρού. Όμως δικαιώματα έχει και η πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού και όχι μόνον οι τεμπέληδες και οι εγκληματίες.
Άλλος Υπουργός πάλιν απαγόρευσε παλαιότερα την εξομολόγησι των Μαθητών στα Σχολεία, περιώρισε τις ώρες των Θρησκευτικών σ’αυτά – σε κάποιες τάξεις δεν κάνουν καθόλου θρησκευτικά - και ανέθεσε την υπευθυνότητα του Εκκλησιασμού των Μαθητών στον Σύλλογο των Καθηγητών, ώστε σήμερα να υπάρχουν Σχολεία που πολύ σπάνια εκκλησιάζονται ή ένα – δύο Σχολεία έβγαλαν και τις εικόνες του Χριστού από τις Σχολικές Αίθουσες.
Δεν είναι πολύς καιρός μάλιστα που συζητείται στο Υπουργείο Παιδείας το θέμα, το μάθημα των θρησκευτικών να γίνη θρησκειολογικό, ώστε τα παιδιά να μη μαθαίνουν την πίστι των γονέων τους , όπως επιτάσσει το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος, το οποίον στο άρθρο 16, παράγραφον 2, ορίζει: «Η Παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες», και δεν λέει ότι μπορεί κάθε Υπουργός να αποφασίζει ό,τι θέλει.
Επίσης ο ισχύων Νόμος 1566/1985 περί Εκπαιδεύσεως στο άρθρον 1 ορίζει:«Σκοπός της Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικώτερα υποβοηθεί τους μαθητές : α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, ... και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής παραδόσεως. . .».
3. Θέλω όμως επίσης να επισημάνω επικριτικά, κ. Διευθυντά, και το γεγονός ότι ο σημερινός Υπουργός Παιδείας, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, πρώτο μέλημα είχε να διατάξη την κατάργησι των Σχολικών Βραβείων, δηλαδή την από τους αρχαιοτάτους Ελληνικούς χρόνους θεσπισθείσαν ευγενή άμιλλα, και να καταργήση τον νόμον δια τους αιωνόβιους φοιτητάς. Δηλαδή τους εκάλεσε να ξαναέλθουν στα Πανεπιστήμια, προφανώς για να αναστατώνουν κάθε τόσο τα Πανεπιστήμια με τις καταλήψεις, να κάνουν πορείες για να σπάνε τις τζαμαρίες των καταστημάτων, να καίνε σπίτια και αυτοκίνητα, οι δε γονείς τους να εξοδεύουν χρήματα διά το φαγητό και την διαμονή τους!!
4. Δια τούτο, κ. Διευθυντά μου, έγραψα παλαιότερα στον τότε Υπουργό Παιδείας, ότι εφ ’ όσον δεν θέλετε τα θρησκευτικά και τους Κληρικούς στα Σχολεία, τότε ασφαλώς θα αναγκασθήτε να διορίσετε στα Σχολεία μας«ψυχιάτρους». Και ιδού σήμερα εκεί έχουμε φθάσει· Να θέλουν οι μαθηταί ψυχολογική στήριξη!!
Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά.
Αν θέλουν οι Κυβερνώντες να παύση η βία στα Σχολεία και να είναι, και να γίνουν αν δεν είναι, οι Μαθητές και οι Φοιτητές αληθινές προσωπικότητες, χρήσιμες δια τον εαυτόν τους, την οικογένειά τους και την Κοινωνία μας, πρέπει Κράτος και Κοινωνία να μη βοηθούν στην απομάκρυσι των Μαθητών από τον Θεόν και την Εκκλησία μας. Άλλωστε οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων ήσαν θεοφοβούμενοι - έτσι τους βρήκε ο Απόστολος Παύλος τους Αθηναίους (ίδετε Πράξεις Αποστόλων, Κεφάλαιον ΙΖ , στίχοι 16-34)- και γι΄αυτό έλεγαν: «συν Αθηνά και χείρα κίνει». Γιατί ο Χριστός κάνει τον άνθρωπον αληθινά ελεύθερον, ολοκληρώνει την προσωπικότητά του, αλλά και τον διδάσκει να αγαπά τον συνάνθρωπόν του «ως τον εαυτόν του», να εργάζεται δια την ειρήνην του σύμπαντος κόσμου και αν χρειασθή να θυσιάση προς τούτο και τον εαυτόν του.
Δια τούτο, αν θέλουν οι Κυβερνώντες και η Κοινωνία να παύση και το κακό της βίας στα Σχολεία, ας βοηθήσουν να έλθουν τα παιδιά μας κοντά στον Χριστό. Άλλως θα έχουν αυτοί ολόκληρη την ευθύνη της σχολικής βίας και κάποτε-αργά ή γρήγορα -η ευθύνη αυτή θα τους αποδοθή.
 Με ευχές, ευχαριστίες και εκτίμησι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com