2 Αυγ 2012

Προστάτης του ερευνητικού κέντρου CERN ο «θεός» Σίβα;


ΟΠΟΙΟΣ ἀμφιβάλει ὅτι ἀκόμη καὶ ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἐπιστρατευτεῖ νὰ στηρίξει καὶ νὰ διαδώσει τὸν ἀποκρυφισμὸ τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἂς προσέξει τὸ ἀκόλουθο δημοσίευμα: Πολὺς λόγος ἔγινε τελευταῖα γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Ἐρευνῶν Μοριακῆς Φυσικῆς, στὴ Γενεύη, τὸ περίφημο CERN καὶ τὰ πορίσματα τῶν ἐρευνῶν του, γιὰ τὸ λεγόμενο σωματίδιο τοῦ Χίγκς.
Γιὰ ἐκεῖνο ποὺ δὲ δόθηκε σημασία ἦταν ἡ ἐξωτερικὴ «διακόσμηση» τοῦ κέντρου. Στήθηκε ἕνα δίμετρο ἄγαλμα τοῦ ἰνδουιστικοῦ «θεοῦ» Σίβα Νάταρατζ, μὲ τὴ γνωστὴ παράσταση τοῦ «συμπαντικοῦ χοροῦ»! Γιὰ ὅσους δὲ γνωρίζουν τὸν ἐν λόγῳ «θεό», τοὺς πληροφοροῦμε ὅτι ἀνήκει στὸ πάνθεο τοῦ Ἰνδουισμοῦ καὶ λατρεύεται ὡς ὁ «θεὸς» τῆς καταστροφῆς! Ἐπίσης πληροφοροῦμε τοὺς ἀναγνῶστες μας ὅτι ὁ Ἰνδουισμὸς εἶναι ἡ κύρια πηγὴ ἀποκρυφισμοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ὁ «συμπαντικὸς χορὸς» τοῦ Σίβα, παραπέμπει ἀβίαστα στὶς περὶ κόσμου δοξασίες της, καθʼ ὅτι διδάσκει τὴν ἀϊδιότητα, δηλαδὴ τὴν αἰωνιότητα τοῦ κόσμου καὶ τὴν συνεχῆ του ἀνακύκληση. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ νεοεποχίτικο σύμβολο δὲ θὰ μποροῦσε νὰ τοποθετηθεῖ σὲ πιὸ περίοπτη θέση ἀπὸ τὸν περίβολο τοῦ παραπάνω ἐρευνητικοῦ κέντρου, διότι τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας ὅλου τοῦ κόσμου εἶναι στραμμένα σʼ αὐτό!

Ἡ «διακοσμητικὴ» ἐπιλογὴ τοῦ ψευτοθεοῦ Σίβα γιὰ τὴν εἴσοδο τοῦ Κέντρου, δὲν εἶναι λοιπὸν καθόλου τυχαία. Ἀνησυχοῦμε βαθύτατα, διότι δὲν ἔμεινε τομέας, ποὺ νὰ μὴ ἔχει ταχθεῖ στὴν ὑπηρεσία τοῦ σύγχρονου ἀποκρυφισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι στὴν οὐσία ἐπέκταση καὶ ἑδραίωση τοῦ κράτους τοῦ διαβόλου. Ἂς εἴμαστε προετοιμασμένοι καὶ γιὰ ἄλλες«μεγαλύτερες» ἐκπλήξεις!
Ορθόδοξος Τύπος, 3/08/2012
Δείτε και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com