28 Οκτ 2009

Ένωσις "Κοσμάς Φλαμιάτος", Σχόλια με αφορμή την απόφαση της Ι. Σ. της Εκκλησίας της Κύπρου


Φιλορθόδοξος Ἕνωσις Κοσμᾶς Φλαμιάτος
Ἕδρα: Βασ. Ἡρακλείου 30, 546 24 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 697-2176314, E-Mail: kflamiatos@yahoo.gr,
Ἀλληλογραφία: Τ.Θ. 135, 421 00, Τρίκαλα
Τα Μέλη της Eνώσεως Ανήκουν σε Ιερές Μητροπόλεις της Eκκλησίας της Eλλάδος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου συνεχίζει νὰ προκαλεῖ καὶ νὰ δυσφημεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ

Ὑπέρτατο δῶρο τοῦ Θεοῦ ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Παρὰ τὴν κατακραυγὴ τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, παρὰ τὴν ὁμολογία ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία τῆς Κύπρου, ὅτι οἱ ἀστυνομικοὶ ποὺ «ἐκλήθησαν» πρὸς βοήθειαν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς διαλεγομένους Οἰκουμενιστὲς ὑπερέβησαν τὰ ἐσκαμμένα, ὁ Κύπρου Χρυσόστομος ἐπιμένει νὰ ἀσχημονεῖ καὶ νὰ προκαλεῖ. Ἴσως, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι κανένας Ἐπίσκοπος δὲν θὰ τολμήσει ἢ δὲν θὰ θελήσει νὰ ὀρθώσει δημοσίως τὸ ὀρθοδοξο ἀρχιερατικό του ἀνάστημα γιὰ νὰ ἐπέμβει καὶ νὰ θυμίσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὅπου καὶ ὅταν τὰ μέλη της ἔχουν τὸ «Πνεῦμα Κυρίου», εἶναι χῶρος ἐλευθερίας, καὶ ὄχι δεσμωτήριο ἀφώνων καὶ πειθηνίων ἀνδρεικέλων∙ ὅτι δὲν εἶναι χῶρος ὅπου ὁ κάθε Δεσπότης μπορεῖ νὰ ἀδικεῖ, νὰ τιμωρεῖ αὐθαίρετα, νὰ χειροδικεῖ καὶ νὰ ἀφορίζει ὅποιον πιστὸ ἐκφράζει διὰ λόγου τὸ ὑπέρτατο δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καὶ τὸ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ τοῦ προσώπου, ποὺ στὴν ἐθνική τους διαστάσῃ ἑορτάζουμε σήμερα.
Ἡ παρουσία μας στὴν Κύπρο καὶ ἡ γνωριμία μας μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς λαϊκούς, μοναχοὺς καὶ ἱερεῖς, ποὺ ἦσαν παρόντες ἔξω ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο γιὰ νὰ ἐκφράσουν ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἰρηνικὰ καὶ προσευχητικά, τὴν ἀντιθεσή τους στοὺς διαλόγους μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ὅπου προδίδεται ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τοὺς ἀφήσουμε μόνους καὶ νὰ μὴ διατυπώσουμε δημοσίως τὴν συμπαραστάσῃ μας στὴν συνεχιζόμενη διωκτικὴ τακτικὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, ὅπως ἐκδηλώθηκε τὶς τελευταῖες μέρες καὶ ὅπως διαφαίνεται στὴ χθεσινὴ συζήτηση τῆς Ἱ. Συνόδου.
Γιατὶ οἱ ἱερωμένοι, μὲ τὴν πράξη τους δὲν στόχευαν νὰ μετατρέψουν τὴν Ἐκκλησία σὲ χῶρο «τρελοκομείου», (ὅπως τοὺς κατηγόρησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος), ἀλλὰ νὰ ἀντιδράσουν στους Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καὶ καρδινάλιους. Αὐτοὺς δηλαδή, ποὺ διαλέγονται «ἀγαπολογοῦντες», μὰ ταυτόχρονα περιφρονοῦν καὶ δείχνουν ἀνυπακοὴ στοὺς ἀγαπῶντες Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι συνέταξαν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ μᾶς ἄφησαν τὴν Παραδοση ποὺ αὐτοὶ ποδοπατοῦν∙ νὰ ἀντιδράσουν στοὺς Οἰκουμενιστές, ποὺ ἔχουν ἤδη μετατρέψει τοὺς Διαλόγους σὲ «τρελοκομεῖο» καὶ θέατρο τοῦ παραλόγου, ἀπεργαζόμενοι τὴν ἅλωση τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ὑποδούλωσή της στὸ Παπικὸ Πρωτεῖο, στὸ Παπικὸ Ἀλάθητο καὶ τὸ Βατικανό.
Καὶ ἐπιμένει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου στὰ καταφανῶς παράνομα κατασταλτικὰ μέτρα, τὴν στιγμὴ ποὺ –ἔστω καὶ γιὰ τὰ μάτια– ὁ πρῶτος διδάξας τὴν τακτικὴ τῶν διώξεων Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἀπὸ τὴν Ν. Ὑόρκη ὅπου βρίσκεται, μίλησε γιὰ «τὴν ἀξία τοῦ σεβασμοῦ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν. Σημείωσε… πὼς ὅπου ὑπάρχει καταστολὴ ἢ περιορισμὸς τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ὑπάρχει καὶ παραβίαση καὶ ἄλλων μορφῶν ἐλευθεριῶν —οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν σημεῖο ἀναφορᾶς μιᾶς ὑγιοῦς δημοκρατίας— ὅπως εἶναι "ἡ ἐλευθερία συνείδησης, ἐλευθερία ἔκφρασης, τὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι, ἡ ἐλευθερία τοῦ Τύπου... ”» κ.λπ.
«Ὁ σεβασμὸς τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν…, ἐλευθερία ἔκφρασης, τὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι» —στὶς ὁποῖες ὁ κ. Βαρθολομαῖος τόση μεγάλη σημασία δίνει, ὅταν μιλᾶ στὴν ἀλλοδαπὴ— δὲν ἰσχύει, ὅταν πρόκειται γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους πιστούς, Μακαριώτατε κ. Χρυσόστομε; Ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς πιστοὺς ἄλλων θρησκειῶν; τοὺς Μουσουλμάνους, τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες; Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Πατριάρχης καταδικάζει τὴν «καταστολὴ καὶ τὸν περιορισμὸ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν» (ἔστω γιὰ τὰ μάτια), γιατί ἐσεῖς ἐπιμένετε σὲ βαριὲς καὶ δημόσιες τιμωρίες τῶν μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι τὸ μόνο «κακό» ποὺ ἔκαναν, ἦταν ἡ εἰρηνικὴ καὶ διακριτικὴ παρουσία τους σὲ μίαν προσευχητικὴ ἐκδήλωση ἀντίθεσης στὴν Ἐπιτροπὴ Διαλόγου Ὀρθοδόξων-Παπικῶν; Μήπως γιὰ νὰ ἱκανοποιήσετε τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Φανάρι, ποὺ ζητοῦν τὴν «κεφαλὴ ἐπὶ πίνακι», ἔστω καὶ ἑνὸς «ὑπαιτίου» γιὰ τὸ πρόσφατο ναυάγιο τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Διαλόγου;
Καὶ γιὰ νὰ φανεῖ σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο ἡ μονομέρεια καὶ ἡ ἄδικη κρίση σας: Ζητᾶτε τὴν τιμωρία τῶν μοναχῶν, ποὺ παρὰ τὸ ὅτι εἶχαν τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος τους, κακοποιήθηκαν μὲ τὴν προτροπή σας καὶ τὴν «ἄδεια» σας ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, τὴν ὁποία ἐπιπλήξατε, μάλιστα, γιατὶ δὲν ἄσκησε περισσοτέρη βία!!!. Ὅμως, γιατί δὲν ζητήσατε, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, τὴν τιμωρία καὶ τοῦ Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, ποὺ εἰσῆλθε ὡς σίφουνας μέσα στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἅρπαξε τὸ Ἱερὸ Ψαλτήρι ἀπὸ τὰ χέρια τους καὶ χειροδίκησε κακοποιώντας ἕναν λαϊκὸ καὶ στέλνοντάς τον στὸ νοσοκομεῖο μὲ αὐχενικὲς κακώσεις;
Μᾶλλον λάθος Χριστὸ κηρύσσετε, Μακαριώτατε. Γιατὶ ὁ Χριστὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, «λοιδορούμενος, οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων, οὐκ ἠπείλει» ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Κ. Διαθήκη (1Πετρ. 1, 23). Οἱ δὲ Κανόνες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (Καν. ΚΖ΄ Ἁγ. Ἀποστόλων), λέγουν τὰ ἑξῆς γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο ποὺ χτυπᾶ, ὄχι ἀδίκως, (ὅπως ἔκανε ὁ Πάφου κ. Γεώργιος), ἀλλὰ ἀκόμα καὶ γιὰ Ἐπίσκοπο ποὺ θὰ χτυπήσει λαϊκὸ ἔχοντας μία βάσιμη δικαιολογία: «Ἐπίσκοπον ἢ Πρεσβύτερον ἢ Διάκονον τύπτοντα πιστοὺς ἁμαρτάνοντας, ἀπίστους ἀδικήσαντας καὶ διὰ τῶν τοιούτων φοβεῖν ἐθέλοντα, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν. Οὐδαμοῦ γὰρ ὁ Κύριος τοῦτο ἡμᾶς ἐδίδαξε. Τουναντίον δέ, αὐτὸς τυπτόμενος, οὐκ ἀντέτυπτε, λοιδορούμενος, οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων, οὐκ ἠπείλει».
Πόσο εὐαγγελικὴ καὶ κατὰ Χριστόν, λοιπόν, εἶναι ἡ συμπεριφορά σας, ἀλλὰ καὶ πόσο συμφωνεῖ μὲ τοὺς Ἱ. Κανόνες (δηλ. πόσο Συνοδικὴ εἶναι);
Εἴμαστε παρόντες, ὅταν βγήκατε ἀπὸ τὴν ἀπαστράπτουσα λιμουζίνα σας καὶ μὲ ὕφος ἀπόλυτου μονάρχη, καὶ χωρὶς στοιχειοθετημένη κατηγορία, χωρὶς δίκη, χωρὶς ἀπολογία τῶν κατηγορουμένων γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς διαμαρτυρίας ἀποφασίσατε τὴν τιμωρία τους, ποὺ ὅπως ἀργότερα δηλώσατε, θὰ ἦταν ἡ «ἀποκοπὴ τῶν μισθῶν τους» καὶ ἡ στέρηση τῆς Θ. Κοινωνίας «γιὰ πολλὲς ἑβδομάδες… Ἐὰν δεν τοὺς ἀρέσει, νὰ βγάλουν τὰ ράσα καὶ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία. Νὰ πᾶνε νὰ κάνουν δική τους Ἐκκλησία»!
Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τοῦ Χριστοῦ, Μακαριώτατε, κι ἐπειδὴ συστηματικὰ τὸ ξεχνᾶτε, μᾶς ὑποχρεώνετε νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἐσεῖς εἶστε λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου καὶ διάκονος τοῦ ποιμνίου Του ποὺ Ἐκεῖνος σᾶς ἐμπιστεύθηκε καί, ὡς ἐκ τῆς Ἀρχιερωσύνης σας, ὁ ρόλος σας εἶναι νὰ διαφυλάττετε τὴν αὐθεντικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας Του, ὅπως ὁ Ἴδιος ἀπεκάλυψε καὶ ἵδρυσε, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐκήρυξαν, οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐδογμάτισαν καὶ μᾶς παρέδωσαν, οἱ μάρτυρες μὲ τὸ αἷμα τους ἐστερέωσαν. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος καὶ τὸ ἔργο σας, ὄχι νὰ ἀπεργάζεσθε τὴν πτώση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στὴν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ καὶ στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἄρα ἐκεῖνοι ποὺ τελικὰ θὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Του, ἂν ὄχι ἀπὸ τὴν στρατευομένη, ὁπωσδήποτε ἀπὸ τὴν θριαμβεύουσα, εἶναι οἱ αἱρετικοὶ καὶ ὄχι οἱ ὁμολογητές!
Εὐτυχῶς, ἡ Ι. Σύνοδος μὲ τὴν χθεσινὴ ἀνακοινωσή της, ἐνῶ ἀφήνει νὰ φανεῖ ἡ ἐπιμονή σας γιὰ τιμωρία, ἡ ὁποία σᾶς ἐκθέτει ὁριστικὰ καὶ ἀνεπανόρθωτα, δὲν σᾶς ἔκανε τὴ χάρη καὶ δὲν εὐθυγραμμίσθηκε μὲ τὴν ἐπιδίωξή σας· καὶ ἐλπίζουμε, ὅτι τὸ ἴδιο θὰ κάνει καὶ στὸ μέλλον. ΟΧΙ μόνο δὲν πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ἐκφράσαντες τὴν ἄποψη τους μὲ ἐν Χριστῷ παρησίᾳ, ἀλλὰ τοὺς πρέπει καὶ νὰ τιμηθοῦν (ἂν τὸ ἀντέχει αὐτὸ τὸ ἐξουσιαστικὸ ἐκκλησιαστικὸ κατεστημένο) γιατὶ ὑπερασπίστηκαν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἡ φίμωση κάθε ἐλεύθερης ὀρθόδοξης φωνῆς, εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα κάθε μορφῆς ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ δικτατορίας, τὸ συναντᾶμε δὲ καὶ στὶς νεοταξικὲς δομὲς τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ διαμορφώνονται στὴν ἐποχή μας. Καὶ εἶναι γνωστό, πὼς τὰ ἁγιογραφικά μας κείμενα ἔχουν προφητεύσει ὅτι τέτοιες συμπεριφορὲς θὰ πραγματοποιηθοῦν στὴν ὁλοκληρωμένη τους μορφή, στὰ ἔσχατα.

Γιὰ τὴν Φιλορθόδοξη Ἕνωσι «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος»

Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο

Ὁ Γραμματέας Σημάτης Παναγιώτης

1 σχόλιο:

Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...

ΝΑ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
______________________________
Μετά την καταδίκη του, στην απολογία του, ο Σωκράτης εισηγήθηκε ως τιμωρία να σιτίζεται δωρεάν στο πρυτανείο της πόλης. Με άλλα λόγια προκάλεσε ανοιχτά τους δικαστές του και χωρίς περιστροφές τους είπε: Με καταδικάσατε για κάτι που θα έπρεπε ουσιαστικά να με αμείψετε. Αφού, λοιπόν, η Εκκλησία της Κύπρου αποφάσισε να παραπέμψει σε ανακρίσεις τους ηρωικούς ιερείς και ομολογητές μοναχούς που έσωσαν κυριολεκτικά την τιμή της εξαιτίας των οικουμενιστικών ανοιγμάτων των ιεραρχών της ευσεβάστως υποβάλλουμε την ακόλουθη εισήγηση: Οι μεν κληρικοί να τιμηθούν με το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου και να επαινεθούν με συνοδική εγκύκλιο που να διαβαστεί σε όλους τους ναούς της Κύπρου. Στους δε μοναχούς Σταυροβουνίου ας απονεμηθεί το παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα ανώτατη διάκριση της Εκκλησίας της Κύπρου. Παράλληλα με την παρασημοφορία των καλών αυτών πατέρων η Σύνοδος ας παρασημοφορήσει ΟΛΟΥΣ ανεξαίρετα τους λαικούς Κυπρίους και Ελλαδίτες που διαδήλωσαν ειρηνικά προσευχόμενοι εναντίον του Παπισμού (και όχι εναντίον των διαλόγων όπως συκοφαντικά οι διώκτες τους ισχυρίζονται.) Οσο για τον εν Χριστώ αδελφό μας που τόσο αγάπησε την πίστη μας ώστε βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός ας βολιδοσκοπηθεί αν ενδιαφέρεται να εκπροσωπεί με Ιεράρχες και τον κ. Τσελεγγίδη την Εκκλησία της Κύπρου στο διάλογο με τους Παπικούς. Καταρχήν θα είναι η καλύτερη αναγνώριση της μεταμέλειας και της συγνώμης εκ μέρους των διωκτών του για τον προπηλακισμό που υπέστη για να ομολογήσει την αλήθεια της Εκκλησίας. Και ύστερα επειδή ως πρώην Παπικός ιερέας και νυν ζηλωτής ορθόδοξος χριστιανός γνωρίζει όσον ελάχιστοι τα δεδομένα που αφορούν την Παπική αίρεση.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com