8 Φεβ 2023

Τί εἶναι ἡ θεολογία, ἀδολεσχία ἤ στοχασμός;

 

Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος μᾶλλον ἔχει παρανοήσει τὴν ἔννοιαν τῆς θεολογίας. Οὔτε ἡ ποσότης τῶν ἐνασχολουμένων οὔτε ἡ ἡλικία των οὔτε τὰ συνέδρια οὔτε ἡ τοποθέτησις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ εἶναι θεολογία. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεταπατερικὴ ἀντίληψις περὶ θεολογίας, τὴν ὁποίαν ὑπηρετεῖ ἡ Ἀκαδημία του εἰς Βόλον. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει θεολογήσει διὰ μέσου τῶν Θεοφόρων Πατέρων καὶ θεολογεῖ διαρκῶς διὰ τῶν ἱ. μυστηρίων, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι «φλυαρίαι» διὰ τὸ θεαθῆναι… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ δηλώσεις του εἰς τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

«Σημασία ἔχει ὅτι ἦταν πολὺ ἐλπιδοφόρο ὅτι τόσοι ἄνθρωποι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ κυρίως, πολλὰ νέα παιδιὰ ἀνάμεσά τους, πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι ποὺ εἶναι μία ἐλπίδα γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀρκεῖ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις ὅλα αὐτὰ νὰ μποροῦν νὰ γίνουν μέσα καὶ βιώματα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν πιστῶν μας… Μιὰ Ἐκκλησία ποὺ δὲν θεολογεῖ, εἶναι Ἐκκλησία; Καλούμεθα νὰ ἀπαντήσουμε στὰ σύγχρονα ἐρωτήματα, καλούμεθα νὰ ἔχουμε πάντοτε βεβαίως γνώμονα τὴν Παράδοσή μας, ἔχουμε τοὺς Πατέρες μας, ἔχουμε τὴν ἐμπειρία, ἀλλὰ αὐτὴ πρέπει νὰ τὴν ἐκφράσουμε καὶ στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ οἱ νέοι μας θεολόγοι ἔχουν ἀναλάβει αὐτὴ τὴ μεγάλη εὐθύνη, ὁ καθένας ἀπ’ τὸ δικό του μετερίζι γι’ αὐτὸ τοὺς εὐχηθήκαμε καὶ ἐμεῖς νὰ φανοῦν ἀντάξιοι τῶν περιστάσεων καὶ νὰ φέρουν τὸ μήνυμα τῆς ὀρθοδοξίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ τὴ δική τους παρουσία καὶ μὲ τὸν δικό τους ἔργο».

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Γιάννης Νεστορίδης είπε...

Δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να θεολογούν, επισήμως, εκπροσωπώντας την Εκκλησία, παρά μόνο οι φωτισμένοι Θεοφόροι Πατέρες, οι υπόλοιποι μπορούν να διαβάζουν τα συγγράμματα των Αποστόλων, των Πατέρων και φυσικά το Ευαγγέλιο. Μας το λέει ο Μέγας Βασίλειος και πλήθος αγίων. Όσοι θεολογούν χωρίς διάκριση με βάση τις δικές τους ιδέες, χωρίς τη φώτιση του Παναγίου Πνεύματος καταλήγουν σε αιρέσεις και δογματικές καινοτομίες, μιλώντας για εξέλιξη και εκσυγχρονισμό, τύπου Ιωάννη Ζηζιούλα πρώην Περγάμου, Βαρθολομαίου, Ανθίμου Αλεξανδρουπόλεως, ή Δημητριάδος Ιγνάτιο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com