5 Δεκ 2022

Χαρμόσυνα νέα ἀπὸ τὴν «Καθολική»

Οἱ Δημητριάδος καὶ Περιστερίου εἰς  συν­έδριον τοῦ «Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν» τῆς παπικῆς Ἐπισκοπῆς τοῦ Ρέγκενσμπουργκ καὶ τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος (20-22.11.2022).

 Εἰς τὸ ἄρθρον  μὲ  τί­τλον «Ἡ Διαβούλευση στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴ Συν­οδικότητα» τῆς ἐφημερίδος «Καθολικὴ» τῆς 10ης Νοεμβρίου 2022 ἀναφέρεται καὶ ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Σεβαστιανοῦ Ροσσολάτου «Ἀρχιεπισκόπου Καθολικῶν πρ. Ἀθηνῶν» εἰς αἴτημα πιστοῦ:

«- Νὰ ἀναπτυχθοῦν καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους.

-Δὲν γνωρίζω ἂν προτάθηκε ἀπὸ ἄτομο μικτῆς οἰκογένειας, ἀπὸ ἄτομο ποὺ εἶχε κάποιο πρόβλημα, ἢ γιὰ λόγους χριστιανικῆς ἐπικοινωνίας.

Εἶναι πράγματι δύσκολες οἱ καλὲς σχέσεις, διότι στὴν Ἑλλάδα ἐπικρατεῖ ἕνα πνεῦμα φανατισμοῦ, ποὺ κάνει νὰ βλέπουν τὸν καθολικὸ ὡς ὕποπτο. Ὅμως ὑπάρχουν καὶ καλὲς προσωπικὲς σχέσεις καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων, τόσο μεταξὺ κληρικῶν, ὅσο καὶ μεταξὺ λαϊκῶν. Πρέπει ὅμως νὰ τὶς πολλαπλασιάσουμε.

Ἐδῶ πρέπει νὰ πῶ ὅτι τὸν Αὔγουστο ἔγινε στὴν Ἀθήνα ἕνα Διαχριστιανικὸ Συμπόσιο μεταξὺ θεολόγων ὀρθοδόξων τοῦ πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ θεολόγων καθολικῶν τῆς Ἰταλίας. Εἶναι συναντήσεις ποὺ ἄρχισαν τὸ 1992 καὶ συνεχίζονται κάθε δύο χρόνια, μὲ θέματα πνευματικοῦ περιεχομένου. Μὲ αὐτὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ἔχουμε τὴν Τρίτη γενεὰ καθηγητῶν θεολόγων ποὺ συμμετέχει. Αὐτὸ δείχνει ὅτι ἀνταποκρίνεται σὲ μία ἀνάγκη ἀλληλογνωριμίας καὶ ἀγαπήθηκε. Τὸ φετινὸ θέμα ἦταν “Ἡ νεότητα καὶ ἡ Ἐκκλησία”».

Αὐτὸ ποὺ ὀνομάζει «φανατισμὸς» εἶναι προφανῶς ἡ πιστότης πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν!!! Οἱ πιστοὶ ἀδίκως ἆραγε ἀντιμετωπίζουν μὲ καχυποψίαν τοὺς παπικοὺς ὅταν: α) εἶναι αἱρετικοί, β) συνέβαλαν εἰς τὰς Σταυροφορίας, γ) ἁγιοποίησαν τὸν Στέπινατς, τὸν σφαγέα τῶν ἀδελφῶν Σέρβων, δ) κατηγοροῦνται διεθνῶς διὰ συγκάλυψιν χιλιάδων παιδοφθοριῶν κ.ἄ., «ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός»…; Δυστυχῶς, οἰκουμενισταὶ Ἐπίσκοποι καὶ Καθηγηταί, οἱ ὁποῖοι προκειμένου νὰ λαμβάνουν ἀξιώματα, τιμὰς καὶ προσκλήσεις διὰ συνέδρια κ.ἄ. ἀντὶ νὰ κηρύσσουν τὴν ἐπιστροφὴν τῶν παπικῶν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν προωθοῦν τὴν ἐπίπλαστον εἰκόνα τῶν ἀγαστῶν σχέσεων, ὡς ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ παραχάραξίς της νὰ δύνανται νὰ συμφιλιωθοῦν… Τοὺς ἀγαπῶμεν διὰ τοῦτο θέλομεν νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὴν πλάνην!

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com