22 Νοε 2021

Ἡ Ἀριστερά στοχοποιεῖ ὅποιον θρησκεύεται καί ἀποθεώνει ὅποιον διαδηλώνει

 

Ὀργή τῆς Ἐκκλησίας κατά Τσίπρα ἐπειδή τήν χαρακτήρισε «ἐκλογικό ἀκροατήριο» τῆς ΝΔ – Ἐνόχλησις γιά τήν ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως νά ἀναλάβουν οἱ Ἐπίτροποι τόν ἔλεγχο πιστοποιητικῶν

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ἔδωσε στήν Ἀριστερά τήν εὐκαιρία νά βυσσοδομήσει γιά μίαν ἀκόμη φορά κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν θρησκευομένων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Οὔτε νέο εἶναι, οὔτε ἔκπληξη προκαλεῖ. Τά πολιτικά λίκνα τῆς Ἀριστερᾶς ὑπεστήριζαν ἀνέκαθεν ὅτι «ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιο τοῦ λαοῦ». Καί δέν μποροῦν βεβαίως νά συγχωρήσουν τό γεγονός, ὅτι δέν ὑπῆρξε οὔτε ἕνα ἀριστερό καθεστώς πού νά κατόρθωσε νά ἐπιβιώσει, ἐνῶ οἱ Χριστιανικές Ἐκκλησίες μετά διώξεις δεκαετιῶν στίς κομμουνιστικές χῶρες ὄχι ἁπλῶς ἐπεβίωσαν ἀλλά ἐθριάμβευσαν. 

Κατανοητά λοιπόν πλήρως τά «ἀπωθημένα» τῶν ἀριστερῶν, κατανοητές καί οἱ συμπλεγματικές συμπεριφορές τους. Δέν ἔχουν ὅμως οὔτε τήν στοιχειώδη νοημοσύνη, πού θά τούς ἐπέτρεπε νά προβάλουν μέ κάποιον πολιτικῶς ἀποδεκτό τρόπο τίς θέσεις τους. Ὄχι ὅμως. Τέτοιο εἶναι τό μένος τους, πού δέν συγκρατοῦνται. Δέν χάνουν εὐκαιρία νά «κατακεραυνώσουν» κάθε θρησκευτική ἐκδήλωση, κάθε ἑορτή ἤ ἐπέτειο γιά νά ἐκβάλουν τήν χολή τους ὑποστηρίζοντας ὅτι «στίς ἐκκλησίες μεταδίδεται ὁ κορωνοϊός». Μέ περισσή ὑποκρισία ἐξανίστανται ὅτι οἱ πιστοί «προσκυνοῦν τίς εἰκόνες», ὅτι «δέν φοροῦν μάσκες», ὅτι στίς ἐκκλησίες «δέν τηροῦνται μέτρα».

Μέ τήν ἴδια ὑποκρισία ὅμως ἔρχονται τήν ἴδια στιγμή νά «ἐξάρουν» κάθε συγκέντρωση, κάθε διαδήλωση, κάθε ὀχλοκρατική ἐκδήλωση. Ἐκεῖ δέν μεταδίδεται ὁ κορωνοϊός! Ἔτσι τοὐλάχιστον θέλει νά πιστεύει ἡ Ἀριστερά, ἡ ὁποία ἐπιδεικνύει γενικῶς ἀνευθυνότητα ὅσον ἀφορᾶ τήν προστασία τῶν πολιτῶν καί τῆς κοινωνίας. Ὅλα εἶναι πρόθυμη νά τά δεχθεῖ. Μόνον ἡ Ἐκκλησία καί ἡ θρησκεία τῆς φταῖνε. Μέ διαφορά μόλις 20 ἡμερῶν κατήγγελε τούς ἑορτασμούς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί θριαμβολογοῦσε γιά τήν πορεία τοῦ Πολυτεχνείου. Εἶναι, σύν τοῖς ἄλλοις, ἀστεῖο νά ἀκούει κανείς τούς ἀπολογητές της νά ὁμιλοῦν γιά ἰσότητα, καί τήν ἴδια στιγμή νά γίνονται κήρυκες διακρίσεων εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἀλλά καί ἐν γένει ὅσων θρησκεύονται. Αὐτή ὅμως ἦταν πάντα ἡ Ἀριστερά.

Πλέον ὅμως δέν τηροῦνται οὔτε τά προσχήματα. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας στό ἀπαντητικό του μήνυμα πρός τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περιέλαβε ἀνοίκειες δηλώσεις πού εὐλόγως προεκάλεσαν τήν ὀργή τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνερυθριάστως χαρακτηρίζει «ἐκλογικό ἀκροατήριο» τῆς ΝΔ τούς θρησκευόμενους Ἕλληνες! Λέγει συγκεκριμένα ἀναφερόμενος στόν Κυριάκο Μητσοτάκη: «Καί δέν τολμᾶ νά συγκρουστεῖ μέ τό ἐκλογικό του ἀκροατήριο στήν Ἐκκλησία καί στά Σώματα Ἀσφαλείας». Ἐάν βεβαίως συνεχίσει νά προβαίνει σέ τέτοια σχόλια, θά φυλλορροήσουν τελείως οἱ τάξεις τῶν ψηφοφόρων του ἀπό τούς Ἕλληνες Χριστιανούς, καί θά ἐπανέλθει στό 3%. Παρακάτω δέ ἔρχεται νά καταλογίσει τούς νεκρούς τῶν τελευταίων ἡμερῶν στήν Ἐκκλησία καί στό γεγονός ὅτι δέν ἦσαν ὑποχρεωτικά τά τέστ στούς Ἱερούς Ναούς: «Χρειάστηκε νά θρηνήσουμε 1.137 νεκρούς μέσα στό Νοέμβρη καί νά ὑπάρξει γενική κατακραυγή γιά νά ἐξαγγείλει σήμερα αὐτό πού προτείναμε καί καταθέσαμε μάλιστα ὡς τροπολογία πού καταψήφισε. Νά γίνει δηλαδή ὑποχρεωτικό τό τέστ γιά τήν εἴσοδο ἀνεμβολίαστων στίς ἐκκλησίες».

Ἡ ἑλληνική Ἐκκλησία ἔχει ὅμως σοβαρούς λόγους νά εἶναι δυσαρεστημένη καί μέ τήν Κυβέρνηση, διότι γιά πρώτη φορά ἐπληροφορήθη τίς προθέσεις της ἀπό τήν τηλεόραση. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἀποφασίζονται μέτρα πού ἀφοροῦν τούς Ἱερούς Ναούς, χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ διαβούλευσις μέ ἐκπροσώπους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὥστε τοὐλάχιστον νά ὑπάρχει βεβαιότης ὅτι μποροῦν νά ἐφαρμοσθοῦν. Ἐν προκειμένῳ, ἡ Ἐκκλησία εἶναι εὐλόγως ἠνωχλημένη πού ἡ Κυβέρνησις ἔχει τήν ἀπαίτηση νά ἀναλάβουν οἱ Ἐπίτροποι τῶν Ναῶν τόν ἔλεγχο τῶν πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ καί τῶν μοριακῶν τέστ στίς εἰσόδους τους. Οἱ Ἐπίτροποι εἶναι ὡς γνωστόν ἐθελοντές. Οὔτε ὑπάλληλοι εἶναι οὔτε ἔχουν ἐξουσιοδότηση γιά νά ἀσκοῦν δημόσια ἐλεγκτική ἐξουσία. Εἶναι δέ πλέον βέβαιον ὅτι δέν πρόκειται νά δεχθοῦν νά ἀναλάβουν τήν «ἀστυνόμευση» τοῦ ἐκκλησιάσματος. Πόσῳ μᾶλλον πού σήμερα εἶναι αὐτοί πού μεριμνοῦν γιά τόν περιορισμό τῆς μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπολυμαίνοντας συνεχῶς τούς χώρους τῶν ναῶν καί κυρίως τίς εἰκόνες τίς ὁποῖες προσκυνοῦν οἱ πιστοί.

Εφημερίς Εστία estianews Νοέ 22, 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com