26 Ιουν 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 26.6.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἀντὶ τῆς κανονικότητος ὁδηγούμεθα εἰς τὴν Ἅλωσιν ὑπὸ τῶν Λατίνων! Πατριαρχεῖον Κων/λεως: «ΜΗ ΑΣΠΑΖΕΣΘΕ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος.
Περιθωριοποίησις τῆς Ἐκκλησίας χωρὶς κήρυξιν πολέμου. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.
«Εἴμαστε γιά τό τρελλοκομεῖο…;». Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου.
Ἅγιος ὁ Ἐδέσσης Καλλίνικος.

Σεβ. Ξάνθης: «Ἡ ἐπιτροπὴ 2021 ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ἀποδόμηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας»!
Κονίτσης: Τὸ ἀνθελληνικὸν μῖσος τῶν Ἀλβανῶν.
Ἡ «ζηζιούλιος» ἀπόκλισις ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Πολυκλινική τοῦ Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata. Τμῆμα Πυρηνικῆς ἰατρικῆς.
Διανοούμενοι φανερὰ ἢ κεκαλυμμένα διαδίδουν τὴν πλάνην τῆς μετεμψυχώσεως. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Ἀνίερος ἐνδοτισμὸς τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδᾶς, Δικηγόρος Παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.
«Ποῦ εἶναι ἡ παλληκαριὰ τῶν ταγῶν μας;». Γράφει ὁ Δρ. κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου.
ΑΟΖ καὶ ὁ νομικισμὸς τῆς τυφλότητός μας. Τελικὰ ἡ Ἑλλάς εἶναι καταδικασμένη νὰ ἀποδεχθῆ ὅ,τι ζητήση ἡ «ἰσχυροτέρα» Τουρκία; Γράφει ὁ κ. Μᾶρκος Τρούλης, Δρ. Διεθνολογίας, διδάσκων εἰς τὸ Τμῆμα Τουρκικῶν Σπουδῶν καὶ Συγχρόνων Ἀσιατικῶν Σπουδῶν τοῦ ΕΚΠΑ, καθὼς καὶ εἰς τὴν Σχολὴν Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας.
Κατεύθυνσις ἰσλαμικῶν σπουδῶν: Πείραμα ἀλλοιώσεως τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ.
Ὑπὸ δίωξιν Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι εἰς τὰ Βαλκάνια.
Ὅταν ἡ θεία Κοινωνία πολεμῆται ἀπὸ Ἐπισκόπους! Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.
Ἑορτὴ Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ.
Γνωριμία μὲ τὸ ἀληθινὸν Ἰσλάμ. Ἑβραϊκὸς Γνωστικισμὸς καὶ Κοράνι. Τοῦ κ. Διοδώρου Ράμμου.
Ἀπάντησις εἰς τὸν κ. Β. Ἀδραχτᾶν.
Ἀπογοήτευσις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΝΩ YOGA; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Ἡ ἐποχὴ τῆς ρηχότητας. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
Αἰδὼς κ. Σ. Ζαχαράκη!
Ἡ Δικαίωσις διὰ τῆς Σταυρικῆς Θυσίας. Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (Ρωμ. ε΄ 1-10). † Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.
Παπικοὶ «Ἀρχιερεῖς»: Ἡ Ἁγία Σοφία ἀνήκει εἰς τὴν Τουρκίαν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com