31 Μαΐ 2019

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.5.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΑΣ, ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΩΣ ΙΚΕΤΗΣ. Ἡ συναλλαγὴ τοῦ κ.Τσίπρα ἐπέβαλε διὰ Ἀμερικῆς τὸν Προύσης, ἀπορρίπτων τὸν Γαλλίας. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
Εἰς πρωθυπουργικὸν θῶκον ὀρεγόμενον. Γράφει ὁ κ. Δημήτρης Μερτζεμέκης, Μέλος Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς Τάματος τοῦ Ἔθνους Σερρῶν.

Νὰ σταματήσουν αἱ παράνομοι διώξεις τῶν μοναχῶν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη.
Νέα μυστικὴ συμφωνία Πατριάρχου – Ἀρχιεπισκόπου; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
«Δικαιώνονται» εἰς τὰ περὶ Ἀποστολικῆς διαδοχῆς τῶν καθαιρεθέντων σχισματικῶν εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Νά διαφυλάξωμεν τόν ὀρθόδοξον χριστιανικόν χαρακτῆρα τοῦ Συντάγματός μας. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ.
Ἐκλογὴ πρόκλησις Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Δημητρίου εἰς Ἐπίσκοπον Ὀλ­βίας.
Πῶς ἀπέκτησεν ὁ τεκτονισμὸς -μία μυστικὴ Ἑταιρεία!- τὸ δικαίωμα νὰ συζητῆ ἐν Συνόδοις Κυβερνητικὰ θέματα τῶν λαῶν; Μὲ ποίους συγκυβερνᾶται ἡ «φωτισμένη» Εὐρώπη μας; Γράφει ὁ Μοναχός Ἀβέρκιος.
Ὁ νέος Ἀμερικῆς ὑπὲρ τῆς αὐτοκεφαλίας τῶν Οὐκρανῶν, κατὰ ὅμως διὰ τὰς ΗΠΑ!
Ὁ Πατριάρχης ἐδυστύχησε. Τοῦ κ. Δημητρίου Ρουμπίνη.
Ὑβρίζουν τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ μετὰ τίθενται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Φαναρίου;
Συλλειτουργοῦν μὲ λαϊκούς! Διχάζουν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ Πανεπιστημιακοὶ διαφωνοῦν…
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com