29 Μαρ 2019

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 29.3.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ! Τό Συνοδικόν σύστημα νοσεῖ καί εὑρίσκεται εἰς κρίσιν! Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
Τὸ κόστος τῆς ἐκλογῆς εἰς Ἐπίσκοπον. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ἡ ἀπάτη τοῦ «συνεταιρισμοῦ» τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μὲ τὴν Κρατικὴν Περιουσίαν. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄. Γράφει ὁ μοναχός Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἅγ. Ὄρος.
Γνώμη Γέροντος Ἁγιορείτου.
Ὁ ἀτρόμητος Ἱεράρχης.
Ἀδίκως προσεπάθησε νὰ θέση συνήγορον τὸν Γέροντα Ἐπιφάνιον εἰς ἀπαντητικὴν μελέτην του, “ἀνώνυμος” εἰς τὸ “Φῶς Φαναρίου”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Φαναριώτικον Πρωτεῖον. Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἀγάπη καὶ ὁμολογία πίστεως! Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Θεολόγου, Προέδρου Ἑνώσεως Θεολόγων Λέσβου (ΠΕΘ ν. Λέσβου).
«Μπορεῖ ἡ Ὁμογένεια νὰ παρέμβη ὑπὲρ τῶν Ἑλληνικῶν θεμάτων;». Τοῦ κ. Νίκου Σταματάκη, Δρ. Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, Ν. Ὑόρκη.
Ὑπὸ συζήτησιν τὸ θέμα τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν.
Μυστικαὶ συναντήσεις, μυστικαὶ συμφωνίαι καὶ μυστικαὶ πιέσεις.
«Τὸ μακρὺ χέρι τοῦ Ἐρντογάν ἀπειλεῖ τὸ Φανάρι καὶ φιμώνει τὴν Ὁμογένεια τῆς Ἀμερικῆς». Τοῦ κ. Μιχάλη Ἰγνατίου, δημοσιογράφου.
Κατάτμησις τῆς Αὐστραλίας;
Μήνυμα ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. Ἀρχ/του  π. Παύλου Ντανᾶ, ἱεροκήρυκος.
Ἀπέναντι εἰς τήν κοινήν γνώμην. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἡ ἄρσις τοῦ Σταυροῦ. Κυριακὴ Γ΄ Νηστειῶν - Σταυροπροσκυνήσεως (Μᾶρκ. η΄ 34- θ΄ 1). Ἁγίου Ἰγνατίου Μπραντσιανίνωφ.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com