27 Αυγ 2018

Στην αναμπουμπούλα της πυρκαγιάς!

Στην αναμπουμπούλα της πυρκαγιάς!
Aραγε γνωρίζουν ο κ. Τσίπρας καὶ ἢ κυβερνώσα ἄριστεροδεξιά παρέα τοῦ ποιὰ διαφορὰ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὰ Μοναστήρια καὶ στὰ Ἡσυχαστήρια; 'Ἀσφαλῶς ὄχι. Οὔτε, νομίζουμε, ότι νοιάζονται γιὰ τὸ πῶς διοικούνται τὰ μὲν καὶ τὰ δέ. Μᾶλλον ὡς δεδηλωμένοι ἄθεοι θὰ ξενίζωνται, πῶς ὑπάρχουν πιστοί, ποῦ ἀφιερώνονται στὸ μοναχισμό, τὴν προσευχή, τὴ λατρεία τοϋ Θεοϋ, τὴν ἄσκησι τῆς παρθενίας καὶ τὴν ἀγαθοεργία!

• Νὰ γιατί ἀπορήσαμε, όταν τὴν ὢρά, ποῦ καιγόταν τὸ Μάτι, καὶ θρηνοῦσαμε 90 καὶ πλέον νεκροὺς καὶ ἢ Πατρὶδὰ βρισκόταν σὲ πένθος, αὐτὴ τὴν ὥρα πέρασε ἀπὸ τὴ Βουλὴ νομοσχέδιο, διὰ τοϋ ὁποίου οὐσιαστικὰ καταργοῦνται τα Ἡσυχαστήρια στὸν τόπο μας!
Τὸ πιθανὸν σκεπτικὸ αὐτῶν ποῦ ἐξώθησαν τὸν πρωθυπουργὸ στὴν ἀντιμοναχικὴ καὶ ἄντιεκκλησιαστικη πράξι:
—Τώρα κανεὶς δὲν μᾶς παίρνει χαμπάρι. "Ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ Μάτι καὶ μὲ τοὺς πυροπληκτους. Καὶ σοὶ ἐπίσκοποι ἔχουν διαφορετικὴ ἄποφι, δὲν ὑποψιάζονται τὸ αἰφνιδιαστικό μας ἀντισυνταγματικὸ πραξικόπημα. "Ὅταν θὰ ξυπνήσουν, θὰ εἶναι ἀργά. Θὰ ἔχη ὑπογραφὴ τὸ σχετικὸ διάταγμα.
• Γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες, ποῦ δὲν γνωρὶζοῦν τὴ διαφορὰ Μοναστηρίου καὶ Ἠσυχαστηρίου σημειώνουμε: Καὶ στὸ μὲν καὶ στὸ δὲ ἄσκοϋνται ψυχὲς ἀφιερωμὲνὲς στὸν Θεό. 'Ἀλλὰ τὸ Ἡσυχαστήριο, ἐπῖ τὴ βάσει τοϋ Συντάγματος καὶ τοϋ Καταστατικοϋ Χάρτου τῆς 'Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, λειτουργεῖ μὲ σχετικὴ αὖτοτέλεια. Ὃ ἐπίσκοπος, στὸν ὅποιον ἃνήκει, ἀπολαμβάνει τοϋ σεβασμοΰ τῶν μοναχῶν, ἔχει τὴν πνευματικὴ ἐξουσία έπ' αὐτῶν, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναμιγνύεται στὰ τῆς διοικήσεως καὶ στὰ οἰκονομικὰ τοϋ Ἡσυχαστηρίου.
Τὸ -πρόβλημα ῶς ἐν -προκειμένω δὲν εἶναι ἢ διάκρισις μεταξὺ Μοναστηριῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων. Πάντοτε ὑπῆρχε συζήτησις ἒπ' αὔτοϋ. Καὶ ἢ Ἱεραρχία εἶχε ὁρίσει ἐπιτροπὲς γιὰ τὸ θέμα. Τὸ πρόβλημα εἶναι: Ποιὸς ζήτησε ἄπο τὸν κ. Τσίπρα αὐτὸ τὸ δῶρο (νὰ καταργηθοῦν τὰ Ἥσυχαστήρια); Πῶς σὲ μιὰ νύκτα πέρασε ἀπὸ τὴ Βουλὴ τὸ νομοσχέδιο; Πῶς σὲ μιὰ μέρα ὑπογράφτηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας; Πῶς τὴν ἴδια μέρα ὃ 'Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔστειλε σχετικὴ ἐγκύκλιο στοὺς Μητροπολίτες; Πῶς καὶ γιατί αὐτὴ ἢ σπουδή;
Δυὸ ἐνέργειες ἔκανε ὃ κ. Τσίπρας μέσα στοὺς καπνοὺς ἀπὸ τὰ ἀπανθρακωμένα ἀνθρώπινα σώματα: Ἢ μία: Ἢ μεταφορὰ τοϋ μεγαλοϊσοβίτου στυγνού] δολοφόνου Κουφοντίνα ἀπὸ τὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ στὶς 'Ἀγροτικὲς φυλακὲς τοϋ Βόλου. Ἢ ἄλλη: Ἢ κατάργησις τῶν ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων, ποῦ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἰσχυροὶ φάροι 'Ὀρθοδοξίας (πὼς καὶ πολλὰ Μοναστήρια).
Ὃ Συνοδικὸς Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεῶν σὲ δήλωσί του τονίζει μεταξὺ ἄλλων:
«1. Οἱ τροποποιήσεις τοϋ νόμου δὲν ἐτέθησαν ὕποψίν της Ἱερᾶς Συνόδου καὶ φυσικὰ οὔτε συζητήθηκαν οὔτε καὶ ἔτυχαν τῆς ἐγκρίσεώς της.
2. "Ὁποίοι εἰσηγήθηκαν καὶ μεθόδευσαν γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους νὰ ψηφιστοῦν οἱ ἐπίμαχες τροποποιήσεις, ἃς γνωρίζουν, ότι τραυμάτισαν τὸ κϋρος καὶ τὴν ἀξιοπιστία ὁλόκληρής της σεπτῆς Ἱεραρχίας καὶ ἀναστάτωσαν ἐν μέσω τῆς ἱερῆς περιόδου τοϋ Δεκαπενταύγουστου τὶς συνειδήσεις ἑκατοντάδων μοναχῶν καὶ ἀναρίθμητων πιστών, ποῦ μὲ ἐμπιστοσύνη περιβάλλουν τὰ Ἡσυχαστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας».
• Τὸ κρίμα θὰ τὸ ἔχη ποιὸς χρῆσιμοποίησε τὴν ἄθεη Τσιπρικὴ κυβέρνησὶ γιὰ ἔπιλυσι ἐκκλησιαστικοῦ θέματος ἐρήμην της Ἐκκλησίας!
…………………………….
Δείτε σχετικά και:
-Διαβάστε εδώ την τροπολογία

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη!

Ανώνυμος είπε...

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει ενεργό ρόλο στη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να ΕΧΕΙ, ή ο ρόλος της είναι απλά διακοσμητικός και φανταστικός;

Ανώνυμος είπε...

Στην κατάντια που βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Εκκλησίας, κλήρου και λαού, να μην παραπονιέται η Εκκλησία όταν θα γίνει ο επίσημος χωρισμός Εκκλησίας-κράτους, όπως προείπε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης σε ιερέα πνευματικό παιδί του.
Και πριν γίνει η κομμουνιστική επανάσταση στη Ρωσία, η τότε Ρωσική Εκκλησία βρισκόταν σε μεγάλη κατάντια. Μετά ήλθε η λαίλαπα των Ρώσων κομμουνιστών.

Ανώνυμος είπε...

Οι ιδρυτές των Ησυχαστηρίων τα ίδρυσαν ως Ησυχαστήρια ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΑ. Πώς τώρα τα αλλάζουν εκ των υστέρων;

Είναι άδικο και άτιμο αυτό που γίνεται και δεν πρέπει να περάσει.

Φ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com