7 Απρ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 7.4.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Οἱ Ἅγιοι Γέροντες π. Σίμων καὶ π. Μᾶρκος χαράσσουν τὴν γραμμὴν τοῦ «Ο.Τ.».
Ὄχι εἰς τὰς ἀποτειχίσεις! Πόλεμος κατὰ τῆς «Ἀντι-Εκκλησίας». Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱεροθέου Ἀργύρη, Ἱεροκήρυκος.
Τὸ ἑπταετὲς Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἱερομονάχου π. Μάρκου.

Ὁ χαλινὸς καὶ ἡ ἐλπίς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἀποκλείουν τήν Π.Ε.Θ. ἀπό τόν διάλογον διά τά Θρησκευτικά! Ἐπιστολὴ τῆς Π.Ε.Θ. πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν.
Ὁ διάλογος διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου.
Μικρά, ἀλλὰ ὄχι ἀσήμαντα, γεγονότα φανερώνουν τὴν ἀποχριστιανοποίησιν τῆς Ἑλλάδος.
Διωγμὸς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν ἔτει 2017.
Ἔκτρωσις: «Ἐν ψυχρῷ δολοφονία». Μία θλιβερά 30χρονος ἐπέτειος. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Ζιόμπολα.
Λόγοι Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Ἀπειλεῖται ἡ Ἐκκλησία μας μὲ σχίσμα! Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς, Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος, Ἐπ/μος πρ/δρος Συνδ. Κληρικῶν Ἑλλάδος.
Μέγα ἅλμα εἰς τὸ κενόν. Τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.
Ἡ ὀνομασία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων. Τοῦ κ. Ἰωάννου Φορτούνα, Κοπτολόγου.
Ἡ μέση καὶ βασιλικὴ ὁδὸς κατὰ τὸν μακαριστὸν π. Ἐπιφάνιον. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
Διχάζει καὶ ἡ Πάτμος: Αἱ «Νέαι Χῶραι» ὑπηρετοῦν τὸν Οἰκουμενισμόν! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου.
Δῶρα εἰς τὸ Φανάρι.
Ὁ Ἡγούμενος κ. Ἐφραὶμ ἐπιτίθεται εἰς ἁγιορείτας συνασκητάς του;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com