9 Σεπ 2016

Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Παύση μνημόνευσης Μητροπολίτη από κληρικούς

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριάκος Κυριαζόπουλος
Η ΜΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ - Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΩΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΣ - ΑΠΟ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ 
Ή
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΊΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΡΕΠΟΥΣΑΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ;
Του

Ερώτηση: Με δεδομένο ότι, μετά τη λεγόμενη «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» της Κρήτης, ένας Μητροπολίτης από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που συμμετείχαν σε αυτήν, αν υποτεθεί ότι έχει ορθόδοξο φρόνημα, αλλά, συμβιβαζόμενος με τις «συνοδικές» αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης, μνημονεύει την προϊσταμένη του αρχή (π.χ. με δεδομένο ότι ένας Μητροπολίτης από τις λεγόμενες Νέες Χώρες της Βόρειας Ελλάδος, αν υποτεθεί ότι έχει ορθόδοξο φρόνημα, αλλά μνημονεύει τις προϊσταμένες του αρχές, ήτοι τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος),  αν ένας υφιστάμενός του, ιερομόναχος ή ιερέας, παύσει το μνημόσυνο του εν λόγω Μητροπολίτη, τότε ο     ιερομόναχος ή ο ιερέας διαπράττει το εκκλησιαστικό ποινικό αδίκημα του σχίσματος ή όχι ;
Απάντηση: Σαφώς όχι, για τους εξής λόγους:
1 – Οι κανόνες που είναι συναφείς με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι οι Κανόνες 13, 14 και 15 της Πρωτοδευτέρας (ή ΑΒ) Συνόδου επί Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Ο Κανόνας 13 της ΑΒ Συνόδου ορίζει: «Αφού ο          παμπόνηρος έριξε  στην Εκκλησία του Χριστού τους σπόρους των αιρετικών ζιζανίων και τους βλέπει να κόβονται σύρριζα με το μαχαίρι του Πνεύματος, μεταχειρίστηκε άλλη μέθοδο προσπαθώντας να διαιρέσει το Σώμα του Χριστού με τη μανία των σχισματικών. Η Αγία Σύνοδος, όμως, αναχαιτίζοντας ολοκληρωτικά και αυτήν την επιβουλή του, όρισε από εδώ και στο εξής, αν κάποιος πρεσβύτερος ή διάκονος τολμήσει, επειδή τάχα έχει κατηγορήσει τον επίσκοπό του για κάποια εγκλήματα, να απομακρυνθεί από την κοινωνία του πριν από τη συνοδική απόφαση και εξέταση και την αμετάκλητη καταδίκη του, και δεν αναφέρει το όνομά του στις ιερές ευχές των λειτουργιών σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, αυτός να υπόκειται σε καθαίρεση και να στερείται από κάθε ιερατική τιμή. Διότι αυτός που είναι ταγμένος στην τάξη του πρεσβυτέρου και που αρπάζει την κρίση των μητροπολιτών και που καταδικάζει, όσο εξαρτάται από αυτόν, ο ίδιος πριν από την κρίση τον πατέρα του και επίσκοπο, αυτός δεν είναι άξιος ούτε για την τιμή ή την ονομασία του πρεσβυτέρου. Και όσοι τον ακολουθούν, αν είναι κάποιοι από τους ιερωμένους, να χάνουν και αυτοί την δική τους τιμή, και αν είναι μοναχοί ή λαϊκοί, να αφορίζονται πλήρως της Εκκλησίας, μέχρι που να απορρίψουν τη σχέση τους με τους σχισματικούς και να επιστρέψουν στον επίσκοπό τους».
Ο Κανόνας 14 ΑΒ Συνόδου προβλέπει: «Αν κάποιος επίσκοπος, χρησιμοποιώντας μια πρόφαση εναντίον του μητροπολίτη του, πριν τη συνοδική κρίση, απομακρυνθεί από την κοινωνία με αυτόν και δεν αναφέρει το όνομά του, σύμφωνα με τη συνήθεια, στη θεία μυσταγωγία, η Αγία Σύνοδος όρισε να καθαιρείται αυτός, αν, μόνον απομακρυνόμενος από τον δικό του μητροπολίτη, δημιουργήσει σχίσμα. Διότι πρέπει καθένας να γνωρίζει τα όριά του, και ούτε ο πρεσβύτερος να περιφρονεί τον δικό του επίσκοπο ούτε ο επίσκοπος τον δικό του μητροπολίτη».
Ο Κανόνας 15 ΑΒ Συνόδου διαλαμβάνει: «Όσα ορίστηκαν για πρεσβυτέρους και επισκόπους και μητροπολίτες, αρμόζουν πολύ περισσότερο και για πατριάρχες. Επομένως, αν κάποιος πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή μητροπολίτης τολμήσει να απομακρυνθεί από την κοινωνία με τον δικό του πατριάρχη, και δεν αναφέρει, όπως έχει οριστεί και καθοριστεί, το όνομά του στη θεία μυσταγωγία, αλλά δημιουργήσει σχίσμα πριν τη συνοδική κρίση και την αμετάκλητη καταδίκη του, η Αγία Σύνοδος όρισε να αφαιρείται πλήρως από αυτόν οποιαδήποτε ιερατική διακονία, εφόσον αποδειχθεί ότι έκανε αυτήν την παρανομία. Και ναι μεν τούτα έχουν οριστεί και επικυρωθεί για όσους αποσχίζονται από τους δικούς τους προέδρους με την πρόφαση κάποιων κατηγοριών, και προκαλούν σχίσμα και διασπούν την ενότητα της Εκκλησίας. Διότι, όσοι απομακρύνονται από την κοινωνία με τον πρόεδρό τους, εξαιτίας κάποιας αίρεσης, η οποία έχει καταδικαστεί από τις Άγιες Συνόδους ή τους Πατέρες, ενώ δηλαδή ο πρόεδρός τους διακηρύσσει δημόσια και διδάσκει ανοικτά την αίρεση στην εκκλησία, τούτοι όχι μόνο δεν πρέπει να υποβληθούν στην προβλεπόμενη από τους κανόνες ποινή, επειδή αποτειχίζονται από την κοινωνία με τον καλούμενο επίσκοπο πριν τη συνοδική κρίση του, αλλά και πρέπει να αξιωθούν της πρέπουσας στους Ορθοδόξους τιμής. Διότι δεν καταδίκασαν επισκόπους, αλλά ψευδοεπισκόπους και ψευδοδιδασκάλους, και δεν κατατεμάχισαν την ενότητα της Εκκλησίας με σχίσμα, αλλά φρόντισαν να αποφύγει η Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις».
2 – Ο Κανόνας που είναι εφαρμοστέος στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ο 13ος της ΑΒ Συνόδου, αλλά ο 15ος της ίδιας ΑΒ Συνόδου. Διότι σήμερα δεν βρισκόμαστε στο προπαρασκευαστικό στάδιο της Παναίρεσης του Οικουμενισμού (ή Νέο-γνωστικισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού), το οποίο διήρκεσε 115 χρόνια (από το 1901 με τον ενθρονιστήριο λόγο του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, ο οποίος περιείχε την εξαγγελία και τις φάσεις ανάπτυξης της Παναίρεσης του Οικουμενισμού) και κατά το οποίο οι ιερομόναχοι και ιερείς θα μπορούσαν να εφαρμόσουν την προ συνοδικής εισαγωγής της Παναίρεσης του Οικουμενισμού κατ’ οικονομία μνημόνευση του ονόματος του οικείου Μητροπολίτη, σε συνδυασμό με μερική παύση κοινωνίας με τούτον, όπως και  μοναχοί και οι λαϊκοί, σύμφωνα με την  Επιστολή του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη προς τον Ηγούμενο Θεόφιλο. Αλλά από τις 25-6-2016, ημερομηνία «συνοδικής» - δηλ. δεσμευτικής για τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που συμμετείχαν στο Συνέδριο της Αποστασίας ή, επί το επιεικέστερο, στην Ψευδο-Σύνοδο της Κρήτης - εισαγωγής της Παναίρεσης του Οικουμενισμού, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ακρίβεια, δηλ. ο 15ος Κανόνας της ΑΒ Συνόδου. Διότι ο 15ος Κανόνας είναι υποχρεωτικής ισχύος, ως νόμος της Εκκλησίας, όπως τον ερμηνεύει ορθά και ο μεγάλος κανονολόγος Νικόδημος Μίλας, ως εξής: «и церковно-служители вправе и даже обязаны тотчас отделиться от подлежащего епископа (και οι κληρικοί έχουν το δικαίωμα και ακόμη και την υποχρέωση να απομακρυνθούν άμεσα από την κοινωνία με τον επίσκοπο)» (http://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila-pomestnyh-soborov-s-tolkovanijami/#0_302).
Επομένως, κανένας Μητροπολίτης από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες οι οποίες εισήγαγαν «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά γι’ αυτές, την Παναίρεση του Οικουμενισμού, δεν μπορεί να ισχυριστεί βάσιμα ότι ο ίδιος έχει δήθεν ορθόδοξο φρόνημα, ενώ είναι ταυτόχρονα είναι συμβιβασμένος με την «συνοδικώς» εισαχθείσα Παναίρεση του Οικουμενισμού, εφόσον δεν καταδικάζει ρητά, κατηγορηματικά και δημοσίως την Παναίρεση του Οικουμενισμού και, κατά συνέπεια, εφόσον δεν παύει το μνημόσυνο της προϊσταμένης του αρχής (π.χ. αν είναι Μητροπολίτης των λεγόμενων Νέων Χωρών της Βόρειας Ελλάδος, εφόσον δεν παύσει το μνημόσυνο των προϊσταμένων του αρχών, ήτοι  του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και της Ιεράς Συνόδου, και, αν είναι Μητροπολίτης της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Νότιας Ελλάδος, εφόσον δεν παύσει το μνημόσυνο της προϊσταμένης του αρχής, ήτοι της Ιεράς Συνόδου, δεδομένου ότι και οι δύο αυτές Αυτοκέφαλες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης και εισήγαγαν «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά γι’ αυτές, την Παναίρεση του Οικουμενισμού).
Για το γεγονός της «συνοδικής» - δηλ. δεσμευτικής για τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που συμμετείχαν στην Ψευδο-Σύνοδο της Κρήτης – βλέπετε
1 – Αξιολόγηση της λεγόμενης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» της Κρήτης (https://drive.google.com/file/d/0BxcSUS2O16_gbTQ2QmRjMXh1TkE/view),
2 - τη Μελέτη μου με θέμα: «Το Συνέδριο της Αποστασίας των Χανίων των δέκα (10) Αυτοκέφαλων ‘Εκκλησιών’ (οι οποίες εκπροσωπούν μόνον το ένα τρίτο (1/3) των Ορθοδόξων), το οποίο εισήγαγε «συνοδικώς» την Παναίρεση του Οικουμενισμού (ή Γνωστικισμού – Gnosis, ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού), και για την αναγκαία και αναπόφευκτη εκκλησιολογική συνέπεια της διακοπής κοινωνίας με τους προκαθημένους και τους επισκόπους των δέκα (10) Αυτοκέφαλων ‘Εκκλησιών’, οι οποίοι δεν καταδικάζουν, ως Παναιρετικό, τούτο το Συνέδριο της Αποστασίας» (https://drive.google.com/file/d/0BxcSUS2O16_gZ1ZYY29PSUhPc3c/view).
Αν κάποιος καταρρίψει πειστικά, από την άποψη της επιστημονικής μεθόδου τόσο της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας όσο και του Ορθόδοξου Κανονικού Δικαίου, τα επιχειρήματα αυτών των δύο κανονικο-δογματικών μελετών, τότε θα μπορεί να ισχυριστεί βάσιμα ότι:
1 - ΑΝΤΙ του 15ου Κανόνα της ΑΒ Συνόδου, ο οποίος ορίζει ότι, όσοι απομακρύνονται από την κοινωνία με τον πρόεδρό τους, εξαιτίας κάποιας αίρεσης, η οποία έχει καταδικαστεί από τις Άγιες Συνόδους ή τους Πατέρες, ενώ δηλαδή ο πρόεδρός τους διακηρύσσει δημόσια και διδάσκει ανοικτά την αίρεση στην εκκλησία, τούτοι όχι μόνο δεν πρέπει να υποβληθούν στην προβλεπόμενη από τους κανόνες (για το σχίσμα) ποινή (της καθαίρεσης), επειδή αποτειχίζονται από την κοινωνία με τον καλούμενο επίσκοπο πριν τη συνοδική κρίση του, αλλά και πρέπει να αξιωθούν της πρέπουσας στους Ορθοδόξους τιμής. Διότι δεν καταδίκασαν επισκόπους, αλλά ψευδοεπισκόπους και ψευδοδιδασκάλους, και δεν κατατεμάχισαν την ενότητα της Εκκλησίας με σχίσμα, αλλά φρόντισαν να αποφύγει η Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις,
2 – ΔΗΘΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ο 13ος Κανόνας της ίδιας ΑΒ Συνόδου, δηλ. ότι οι ιερομόναχοι και οι ιερείς που δεν μνημονεύουν το όνομα του Μητροπολίτη τους, εφόσον αυτός ανήκει σε μια από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που εισήγαγαν «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά γι’ αυτές, την Παναίρεση του Οικουμενισμού, θα υποβληθούν στην ποινή της καθαίρεσης λόγω σχίσματος.
Η ανωτέρω επιστημονική απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε εξ αρχής, στηρίζεται στην επιστημονική μεθοδολογία της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας και του Ορθόδοξου Κανονικού Δικαίου.
Αν από Μητροπολίτη κάποιας από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες που εισήγαγαν «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά γι’ αυτές, την Παναίρεση του Οικουμενισμού (ή Νέο-γνωστικισμού ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού), δεν ακολουθηθεί το συμπέρασμα της  ανωτέρω επιστημονικής απάντησης, και επιλεγεί η εκ μέρους του αυταρχική παρερμηνεία της επιλογής του 13ου Κανόνα της ΑΒ Συνόδου, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, με συνέπεια την καθαίρεση ιερομονάχου ή ιερέα που δεν μνημονεύει το όνομά του, τότε τούτο θα επιβεβαιώσει με βεβαιότητα ότι - όπως και σε όλη την Εκκλησιαστική Ιστορία έπρατταν οι αιρετικοί επίσκοποι εναντίον των Ορθοδόξων συνεπισκόπων τους και εναντίον των λοιπών Ορθοδόξων πιστών - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ (ΠΑΝ)ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΚΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ (ΠΑΝ)ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΔΙΩΚΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ. ΔΙΟΤΙ, ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΔΙΩΓΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ (ΠΑΝ)ΑΙΡΕΣΗ, ΤΟΥΤΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΩΝ ΗΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ, ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ Η (ΠΑΝ)ΑΙΡΕΣΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΜΕΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ.
Πάντως, μετά την «συνοδική» εισαγωγή της Παναίρεσης του Οικουμενισμού στις 25-6-2016, με την ψήφιση από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες – Μέλη του Συνεδρίου της Αποστασίας της Κρήτης, κανένας Μητροπολίτης από τις εν λόγω δέκα (10) Αυτοκέφαλες δεν μπορεί θεολογικά και λογικά να ισχυριστεί ότι, μπορεί η προϊσταμένη του αρχή (ή οι προϊσταμένες του αρχές) να ακολουθεί (ή ακολουθούν) την Παναίρεση του Οικουμενισμού, αλλά ο ίδιος δήθεν έχει ορθόδοξο φρόνημα, γι’ αυτό οι υφιστάμενοί του κληρικοί δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον 15ο Κανόνα της ΑΒ Συνόδου για την παύση του μνημοσύνου του ονόματός του. Διότι όχι μόνο έχει συμβιβαστεί με την «συνοδικώς» εισαχθείσα Παναίρεση του Οικουμενισμού, αλλά διαθέτει πλέον και Παναιρετικό φρόνημα, δεδομένου ότι
Α. ούτε καταδικάζει ως Παναιρετικό το Συνέδριο της Αποστασίας της Κρήτης και τις αποφάσεις του,

Β. ούτε, κατά συνέπεια, παύει το μνημόσυνο της προϊσταμένης του αρχής (ή των προϊσταμένων του αρχών), όπως οφείλει και ο ίδιος ο Μητροπολίτης δυνάμει του 15ου Κανόνα της ΑΒ Συνόδου. Το οφείλει, αν επιλέξει να  παραμείνει στην Ορθοδοξία και την Ορθοπραξία  με Ομολογιακό Φρόνημα και Ομολογιακή επί των ώμων του Ανάληψη του Σταυρού του Χριστού και συνέχιση των Παθημάτων του Αμνού του Θεού, Κυρίου Ιησού Χριστού στη δική του ύπαρξη, ως γνήσιος ποιμένας. Ως γνωστόν, ο γνήσιος ποιμένας, όπως ομολόγησε κατά την εις επίσκοπον χειροτονία του, υποχρεούται να προστατεύει το εμπιστευθέν από τον Μέγα Αρχιερέα Χριστό σε αυτόν λογικό ποίμνιο από την κατασπάραξή του από τους νοητούς αλλά πραγματικούς «λύκους» της Παναίρεσης του Οικουμενισμού και όχι να ενδιαφέρεται πρωτίστως για την, αντί πάσης θυσίας, διατήρηση του επίγειου αρχιερατικού του θρόνου, για να μην είναι αναπολόγητος όταν παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαιοκρίτη Χριστού. 

62 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θα ζητήσουν τώρα συγγνώμη από τον μητροπολίτη Θεόκλητο όσοι τον αδίκησαν; Πολύ αμφιβάλλουμε.

Ανώνυμος είπε...

Δεν χρειάζεται ειδική γνωμάτευση πανεπιστημιακού καθηγητή ειδικού δικαίου για να δικαιώσει τον μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο. Αρκεί η σοφή και φωτισμένη γνωμάτευση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να μένουμε ενωμένοι με τον επίσκοπο και να μην προκαλούμε σχίσματα και διαιρέσεις, όποτε παρεκτρέπεται ένας Πατριάρχης, διαφορετικά θα ξεπεράσουμε τους Προτεστάντες.

Επιπλέον, το ότι εξτρεμιστικά θρησκευτικά ιστολόγια με εμπρηστικό περιεχόμενο καταφέρονται εναντίον του π. Θεοκλήτου («Αποτείχιση», «Αυγουστίνος Καντιώτης», «Παιδαγωγός» κ.λπ.) ήταν υπεραρκετό να μας πείσει για το δίκαιο του π. Θεοκλήτου.

Ανώνυμος είπε...

6.20

Καταλαβαίνεις χριστιανέ μου τί λές ; Διάβασε σέ παρακαλώ προσεκτικότερα ! Καποιοι σχολιαστές ειναι τόσο προκατειλημμμένοι που ούτε διαβάζουν τι τους γραφουν ,αλλά συνεχίζουν το βιολί τους Από το πολύ ντρούν ντρούν τους έσπασαν οι χορδές αλλά αυτοί συνεχίζουν σάν να μήν συμβαίνει τίποτα μία συγχορδία κακόγουστη ,να δούμε μεχρι που θα πάει το ντρούν ντρούν Έ ! κάτι σάς έσπασε !

Ανώνυμος είπε...

Λόγος Θεολογικός, εποστημονικός, ομολογιακός και ορθόδοξος!
Ευχαριστούμε κ. Καθηγητά!

Ανώνυμος είπε...

Έτσι και αλλιώς αυτός γράφει ό,τι του κατέβει. Ας βρει πρώτα κάποια εκκλησιαστική, δηλαδή συνοδική, δηλαδή κανονική πράξη που να μιλάει για την αίρεση του οικουμενισμού (!!!) και μετά να πει αυτά που λέει. Αίρεση δεν είναι ό,τι νομίζει κάποιος αλλά αυτό για το οποίο η Εκκλησία αποφάνθηκε ως αίρεση.

Ανώνυμος είπε...

Συγγνώμη αδερφέ 6:20 τι κείμενο διάβασες; Επικοινωνείς με το περιβάλλον η απλά μας κοροϊδεύεις;

Ανώνυμος είπε...

Μάλιστα,
Δέκα εκκλησίες σε αίρεση μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο!
Η Ρωσία, που για λόγους εκβιασμών πρωτείου δεν πήγε, τη γλιτώνει άσχετα που οι σχέσεις της με τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι αρκετά προχωρημένες, όπως επιβεβαίωσαν και στην Αβάνα ο πατριάρχης Μόσχας και ο πάπας Φραγκίσκος.
Η Αντιόχεια που βρήκε αφορμή να εκβιάσει για το Κατάρ πάλι τη γλιτώνει άσχετα που οι σχέσεις της με όλα τα χριστιανικά δόγματα είναι οι πιο στενές από κάθε άλλη τοπική ορθόδοξη κοινότητα. Μόλις προχθές ανέλαβε ο Αντιοχείας πρόεδρος του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής , όπου σαφώς μετέχουν Ρωμαιοκαθολικοί και οι λεγόμενοι Αντιχαλκηδόνιοι.
Για δε Βουλγαρία και Γεωργία βαριέμαι και να εξηγήσω.

Ανώνυμος είπε...

"αν υποτεθεί ότι έχει ορθόδοξο φρόνημα, αλλά, συμβιβαζόμενος με τις «συνοδικές» αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου της Κρήτης, μνημονεύει την προϊσταμένη του αρχή"

Πολύ ωραία τα αναφέρεται .! Η λέξη κλειδί είναι συμβιβαζόμενος .!
Ο επίσκοπος Θεόκλητος δεν είναι συμβιβαζόμενος με τις αποφάσεις της Ψευδο-συνόδου και αυτό αποδεικνύεται από το υπόμνημα που έστειλε στην σύναξη της Κρήτης .!
Δεν πήγε στην σύναξη , ενώ δημοσίως κηρύττει πως παρ’ όλους τους διαλόγους που γίνονται μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των υπολοίπων ομολογιών και δογμάτων , πως αυτή η μια Εκκλησία είναι μόνο η Ορθόδοξη .!
Επίσης υπάρχει η συνοδική απόφαση του Μαΐου από την Εκκλησία της Ελλάδος η οποία αν δεν κάνω λάθος , δεν αναιρείται με μια υπογραφή του προκαθημένου της σε μια σύναξη , υπογραφή που δεν είναι σύμφωνη με την συγκεκριμένη απόφαση , αλλά μόνο αφού ξανά συγκληθεί η ίδια σύνοδος που έλαβε αυτήν την απόφαση προκειμένου να την ανακαλέσει , να την αναιρέσει σύμφωνα με τον θεσμό της συνοδικότητας .

Επιτρέπεται σύμφωνα με την Εκκλησιαστική Παράδοση να μένει κανείς σε μνημόνευση του πατριάρχου ακόμα και εάν δεν συμφωνεί μαζί του σε κάποιες αποφάσεις του .
Αυτό αποδεικνύεται από την συμβουλή που έδωσε ο Ιερός Χρυσόστομος αν δεν κάνω λάθος στον Επίσκοπο Απαμείας , αλλά και στους άλλους επισκόπους του και στις διακόνησες του να μείνουν σε εκκλησιαστική κοινωνία με τους διώχτες του και να έχουν τον παρείσακτο διάδοχο του όπως είχαν εκείνον , με την προϋπόθεση όμως να μην συμφωνούν μαζί τους στις αποφάσεις που αφορούν τον διωγμό και την εξορία του .!
Αυτή η συμβουλή πάρθηκε από τον Ιερό Χρυσόστομο ακριβώς για να μην δημιουργηθεί σχίσμα εντός της Εκκλησίας εξαιτίας των αντικανονικών ενεργειών που συνέβαλαν στον διωγμό και την εξορία του .

Αυτήν την στιγμή κατά την γνώμη μου έχουμε να κάνουμε με έναν πατριάρχη ο οποίος δεν έχει καταστήσει υπό των άλλων δογμάτων την Ορθόδοξη Εκκλησία , δεν έχει προσέλθει σε κοινό ποτήριο με αιρετικούς , και για τις όποιες ενέργειες του , για τα όποια λεγόμενα του πολλά εκ των οποίων δεν συμφωνούμε , δεν έχει κριθεί ακόμα από σύνοδο .!
Κατά την γνώμη μου Ορθά πράττει ο επίσκοπος μας όπως και πολλοί άλλοι επίσκοποι που δεν βιάζονται να διακόψουν την μνημόνευση του πατριάρχη .

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Κυριαζόπουλος έχει σπουδάσει Θεολογία;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9 Σεπτεμβρίου 201 6:20 π.μ.

Θα μπορούσες να μας εξηγήσεις πως δικαιώνεται ο Μητρ. Θεόκλητος από το κείμενο αυτό;

Εμείς βλέπουμε τον Μητρ. Θεόκλητο ως ομόφρωνα των κακοδοξιών του Προύσης Ελπιδοφόρου, των συνοδικώς και πατερικώς ήδη κατεγνωσμένων, λόγω της συλλειτουργίας μαζί του, και διότι δεν αναθεμάτισε τις κακοδοξίες του Προύσης.

Η άγνοια της Ορθοδόξου θεολογίας δεν επιτρέπεται επι Επισκόπου.
Κατ΄οικονομία και λόγω της αγάπης του Χριστού, επί της πρώτης και δευτέρας αναγνωρίζεται το ανεπίγνωστο ένεκα θεολογικής πενίας.

Μετά, ισχύει το "ειπε τη Εκκλησία" διά τας συνοδικώς και πατερικώς (άνευ συνόδου) κατεγνωσμένας αιρέσεις, τις οποίες πλέον συνομολογεί (ο Μητρ. Θεόκλητος)

Η εναντίωση στην Ορθόδοξη αντίδραση από μη Ορθοδοξούντα Πατριάρχη, Μητροπολίτη,Επίσκοπο, ακόμα και βοηθό επίσκοπο ή τιτουλάριο έχει το κόστος της.

"Ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης Ταράσιος εἶπεν, εἰ ἐπήνεγκεν ἐπίσκοπος οἱασδήποτε πληγὰς καὶ βασάνους ἀνδράσι φοβούμενους τὸν κύριον, τοῖς τότε διωκομένοις, οὐκ ἔστιν ἄξιος ἐπισκοπῆς. Ἡ ἁγία σύνοδος εἶπεν. οὐκ ἔστιν ἄξιος."

Πρακτικά των ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν Συνόδων,Ἔκδοσις Ἱερᾶς Καλύβης Τίμιου Προδρόμου,Ἱερᾶς Σκήτης ἀγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὅρος. Τόμος γ΄ σελ. 258 Πρακτικά των ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν Συνόδων,Ἔκδοσις Ἱερᾶς Καλύβης Τίμιου Προδρόμου,Ἱερᾶς Σκήτης ἀγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὅρος. Τόμος γ΄ σελ. 258

Βασίλειος Παλαμάς
Μελβούρνη.

δάσκαλος είπε...

Ανώνυμε, αυτό κατάλαβες από την ανάγνωση του εξαίρετου αυτού κειμένου του Καθηγητή; Ότι δικαιώνει τον θεόκλητο;

Ανώνυμος είπε...

Σίγουρα ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος δεν είναι ούτε αιρετικός ούτε οικουμενιστής. Φθάνει όμως κάτι τέτοιο;
Ο πιστός λαός θέλει το μητροπολίτη Φλωρίνης μπροστάρη στους αντιοικουμενιστικούς αγώνες όπως συνέβαινε με τον προκάτοχό του και όχι σιωπώντα και άφωνο απέναντι στην προδοσία. Δε φθάνει να μιλάμε αραιά και που ενάντια στον οικουμενισμό και τους οικουμενιστές ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ όπως πράττει μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος επίσκοπος.
Οι οικουμενιστές προδότες της Ορθοδοξίας έχουν ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ! Ο κορυφαίος απ όλους αυτούς έχει την έδρα του στο Βόσπορο. Ονομάζεται Βαρθολομαίος Αρχοντώνης. Γιατί ο Φλωρίνης δεν καυτηρίασε ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ, ΔΗΜΟΣΙΑ τα προδοτικά του αίσχη; Ίσα-ίσα που τον υποδέχεται με τιμές!
Το 2005 είχαμε την υπογραφή των καταφανώς προδοτικών κειμένων του Πόρτο Αλέγκρε από πλευράς κάποιων εκπροσώπων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το 2006 τα φρικαλέα γεγονότα της λεγόμενης "θρονικής εορτής" του Φαναρίου. Το 2011 το θέατρο της Ασσίζης. Άκουσε ή είδε κανείς καμία δημόσια δήλωση του μητροπολίτη Φλωρίνης που να στηλιτεύει την ανήκουστη προδοσία και τους προδότες; Όχι βέβαια!
Ευθαρσείς και ευσυνείδητοι μητροπολίτες με θαυμάσια ομολογικά κείμενα άσκησαν δριμεία αλλά επιβεβλημένη κριτική στο προβληματικό και αιρετικότατο κείμενο του Πουσάν. Έλειπε όμως η υπογραφή του διαδόχου του πατρός Αυγουστίνου! Γιατί; Για παρωνυχίδα πρόκειται;
Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά η μητρόπολη Φλωρίνης επί των ημερών του τωρινού επισκόπου έχει μετατραπεί σε κέντρο διερχομένων οικουμενιστών όπως π.χ. οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι μητροπολίτες Δημητριάδος και Σύρου. Για τους τυχόν αμφιβάλλοντες υπάρχει το σχετικό φωτογραφικό υλικό.
Τι δε να πούμε και για την επίμαχη συλλειτουργία του επισκόπου με τον Προύσης παρά το θόρυβο που δικαιολογημένα είχε προηγηθεί! Μεγάλο μέρος, μάλλον το μεγαλύτερο, του τακτικού εκκλησιάσματος εκκλησιάσθηκε εκείνη την ημέρα σε άλλους ναούς! Γιατί να παρακάμψει την αντίδραση του λαού ο διάδοχος του πατρός Αυγουστίνου; Θα τολμούσε ποτέ ο Προύσης να συλλειτουργήσει στη Φλώρινα με τον π.Αυγουστίνο μετά τα όσα έχει δηλώσει και κάνει π.χ. σε ουνίτικο ναό;
Και κάτι ακόμη: επί π.Αυγουστίνου τα ψηφίσματα των ιερατικών συνεδρίων καταδίκαζαν τον παπισμό και τον οικουμενισμό και το περιοδικό "Σάλπιγξ Ορθοδοξίας" περιείχε πολλά αντιοικουμενιστικά ομολογιακά κείμενα. Συμβαίνει άραγε κάτι τέτοιο και σήμερα;

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Χαίρε.
Σχώρα με αν κάνω λάθος. Μήπως πρέπει να ξαναδιαβάσεις το άρθρο..
Το λέω γιατί άλλα συμπεραίνουμε...

Ανώνυμος είπε...


Ανώνυμε 9 Σεπτεμβρίου 2016 - 6:20 π.μ. ,

Συγνώμη, αλλά

Για πιο λόγο να ζητήσει κανείς συγνώμη από τον μητροπολίτη Θεόκλητο ???

Το κείμενο αναφέρει ξεκάθαρα:

" Επομένως, κανένας Μητροπολίτης από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες οι οποίες εισήγαγαν «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά γι’ αυτές, την Παναίρεση του Οικουμενισμού, δεν μπορεί να ισχυριστεί βάσιμα ότι ο ίδιος έχει δήθεν ορθόδοξο φρόνημα, ενώ είναι ταυτόχρονα είναι συμβιβασμένος με την «συνοδικώς» εισαχθείσα Παναίρεση του Οικουμενισμού, εφόσον δεν καταδικάζει ρητά, κατηγορηματικά και δημοσίως την Παναίρεση του Οικουμενισμού και, κατά συνέπεια, εφόσον δεν παύει το μνημόσυνο της προϊσταμένης του αρχής (π.χ. αν είναι Μητροπολίτης των λεγόμενων Νέων Χωρών της Βόρειας Ελλάδος, εφόσον δεν παύσει το μνημόσυνο των προϊσταμένων του αρχών, ήτοι του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και της Ιεράς Συνόδου, και, αν είναι Μητροπολίτης της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Νότιας Ελλάδος, εφόσον δεν παύσει το μνημόσυνο της προϊσταμένης του αρχής, ήτοι της Ιεράς Συνόδου, δεδομένου ότι και οι δύο αυτές Αυτοκέφαλες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην Ψευδο-σύνοδο της Κρήτης και εισήγαγαν «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά γι’ αυτές, την Παναίρεση του Οικουμενισμού)"

Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

Στο τελευταίο φύλλο του Ορθοδόξου Τύπου διαβάζουμε τα εξής για το μητροπολίτη Φλωρίνης:
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ.ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Κυκλοφορεί βίντεο του Σεβ.΄Φλωρίνης, ο οποίος εις το τέλος της Θ.Λειτουργίας ομιλεί εις το ποίμνιόν του δια τον κίνδυνον σχίσματος με αφορμήν την τοποθέτησιν του π.Παισίου Παπαδοπούλου, ο οποίος διέκοψε το μνημόσυνον του οικείου μητροπολίτου, διότι αυτός μνημονεύει τον αιρετίζοντα Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Βεβαίως, ορθώς λέγει ο Σεβασμιώτατος ότι δεν πρέπει να προκληθή σχίσμα εις την Εκκλησίαν και ότι δεν πρέπει να βιαζώμεθα. Ωστόσο μεταξύ άλλων καθ υπερβολήν και ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος μετά μεγάλης μας λυπης υποπίπτει εις σοβαρά κανονικά σφάλματα. Αναφέρει ότι ο Πατριάρχης είναι προισταμένη αρχή των Νέων Χωρών! Επίσης ότι είναι ο θεσμός της Εκκλησίας και συγκεκριμένα η κορυφή της Εκκλησίας επί της γης"!!!
Καταλήγει ότι πρέπει να τον μνημονεύωμεν υποχρεωτικώς και να υποτασσώμεθα!
Σεβασμιώτατε η προισταμένη Σας αρχή είναι η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι ο Πατριάρχης! Απορούμεν πώς ανεβιβάσατε εις κορυφήν τον υπά άλλας συνθήκας υπόδικον διά οικουμενισμόν! Ακόμη και ο ίδιος ο Πατριαρχικός θώκος ανεξαρτήτως προσώπων δεν αποτελεί την κορυφήν της Εκκλησίας, όπως στοιχειωδώς διδάσκει η Εκκλησιολογία. Η δε μνημόνευσις του Πατριάρχου τυγχάνει όλως αντικανονική! Είναι δυνατόν να μνημονεύονται δύο κεφαλαί εις την Βόρειον Ελλάδα;΄Μόνον η προισταμένη αρχή μνημονεύεται! Η δε "υποταγή" ανήκει εις τα χαρακτηριστικά του Ισλάμ, ενώ εις την Ορθοδοξίαν τελούμεν εις κοινωνίαν των Εκκλησιών. Το όλον πρόβλημα πηγάζει εκ του γεγονότος ότι ο Σεβασμιώτατος λέγει ότι "ο επίσκοπος ίσταται επάνω, για να ενημερώνει". Ο Επίσκοπος ούτε ίσταται επάνω ούτε ίσταται εκεί, διά να ενημερώνει. Πρόκειται διά την εμπροσθοφυλακήν με κύριον λειτούργημα να απομακρύνη τους αιρετικούς από την Εκκλησίαν. Εάν ο Πατριάρχης είναι αιρετικός τότε οφείλετε, Σεβασμιώτατε, να απομακρύνετε αυτόν! Σας καλούμε να ακολουθήσετε τα βήματα του προκατόχου σας , χάριν του οποίου κατέστητε Μητροπολίτης! Ποία παρακαταθήκη σας παρέδωσε;
Περιμένουμε απάντηση από τη μητρόπολη Φλωρίνης.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχῶς ἡ παραποίηση τῶν "Αποσχιστών" στήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει ὅρια. Τόν ιε΄ κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τούς δύο προηγουμένους αὐστηρούς κανόνες (ιγ' και ιδ') θεσμοθετήθηκε γιά νά ἀποτραποῦν οἱ δῆθεν εὔλογες ἀποσχίσεις, αὐτοί τόν θεωροῦν ὡς ὑποχρεωτικό κανόνα γιά ἀπόσχιση. Τόν στόχο τῆς Συνόδου τοῦ ἁγίου Φωτίου, δηλαδή τήν παύση τῶν σχισμάτων, αὐτοί τόν μετατρέπουν σέ προτροπή καί ὑποχρέωση γιά δημιουργία νέων σχισμάτων.

Ανώνυμος είπε...

Έχω μία ερώτηση να κάνω στον πρώτο σχολιαστεί που διερωτάται αν θα ζητήσουν συγνώμη όσοι αδίκησαν τον Μητροπολίτη Θεόκλητο! Διάβασε καθόλου το κείμενο ή είδε μόνο τον τίτλο. και μιά δεύτερη ερώτηση στον άγνωστο με αρχικά Λ.Κ.που έψαχνε κανόνες για να στείλει για καθαίρεση τον π. Παίσιο είναι τώρα ευχαριστημένος με την μελέτη του καθηγητου κανονικόυ Δικαίου ή πάλι βρίσκει λόγους ότι οι κανόνες εντέλλονται όπως ισχυριζόταν;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ τι λες; διάβασες το άρθρο; έλεος πια. Ο κληρικός που δεν μνημονεύει οικουμενιστη επίσκοπο (ή επίσκοπο που μνημονεύει οικουμενιστη προκαθήμενο) είναι άξιος τιμής.

Ανώνυμος είπε...

Με απλά λόγια για να καταλάβουμε.
Αν κάποιος ιερέας από την Επισκοπική περιφέρεια του Μητροπολίτη Μεσσηνίας διακόψει το μνημόσυνο του επισκόπου του τί θα γίνει?
Αν ένας ηγούμενος στο άγιον όρος διακόψει το μνημόσυνο του Οικ.Πατριάρχη τί θα γίνει?
Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί δεν κατάλαβα.

Ανώνυμος είπε...

μάλλον δεν κατανοήσατε το άρθρο του κ. Κυριαζόπουλου

Ανώνυμος είπε...

Ἡ ΑΒ΄ Σύνοδος δέν εἶχε σάν στόχο νά ἐπιβάλλει τήν πρό συνοδικῆς κρίσεως ἄμεση διακοπή τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς ποιμένες. Ἡ θεσμοθέτηση ἑνός τέτοιου κανόνος ἀπό κάποια Σύνοδο θά ἀποτελοῦσε ἐπίσης καταδίκη τῶν ἁγίων Πατέρων καί τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων πού παλαιότερα δέν εἶχαν διακόψει ἀμέσως τήν κοινωνία μέ τούς ἐπισκόπους πού κήρυτταν κάποια αἵρεση, ἀλλά εἶχαν ἐφαρμόσει τήν ἐκκλησιαστική Οἰκονομία ἕως τήν συνοδική καταδίκη τους. Κατά τήν περίοδο ἐκείνη οἱ Πατέρες εἶχαν προσπαθήσει νά ὁδηγήσουν μέ διαφόρους τρόπους τούς αἱρετικούς σέ μετάνοια. Ἡ θεσμοθέτηση μάλιστα ἑνός τέτοιου κανόνος θά ἀφαιροῦσε ἀπό τούς Ὀρθοδόξους τό δικαίωμα ἀνάλογης ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρετικῶν στό μέλλον, δηλαδή τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς Οἰκονομίας. Γιά τούς λόγους αὐτούς ἡ ΑΒ΄ Σύνοδος, ἐκφράζοντας τήν ἕως τότε διδασκαλία καί πράξη τῶν ἁγίων Πατέρων, οὔτε ἀπαγόρευε οὔτε ἐπέβαλλε τήν διακοπή τῆς κοινωνίας μέ κάποιο ἐπίσκοπο πού κήρυττε αἱρετικές διδασκαλίες. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ Σύνοδος ἐξέφραζε τήν πεποίθησή της ὅτι ἡ μόνη ἁρμόδια γιά νά ἐπιβάλλει σέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους τήν διακοπή τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ Τοπική ἤ ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος.

Ανώνυμος είπε...

Ο δευτερος σχολιαστης ειναι παλαιοημερολογιτης για να ξερουμε ποιοι λενε τι και τις επιθυμιες τους.

Ανώνυμος είπε...

προς 9 Σεπτεμβρίου 2016 - 3:14 μ.μ.

Τό πόσο δύσκολο ἦταν νά κατανοηθεῖ ἀπό τούς ἁπλούς πιστούς ἤ καί τούς κληρικούς τό ἐάν μία διδασκαλία ἦταν ὄντως κακόδοξη καί τό ἐάν ὁ φορέας της ἦταν ὄντως αἱρετικός, μποροῦμε νά τό ἀντιληφθοῦμε, ἐάν ἀναλογισθοῦμε τά ἑξῆς: Τίς μακροχρόνιες συζητήσεις καί τίς διαφωνίες μεταξύ τῶν Πατέρων γιά τήν δογματική ὁρολογία καί τήν διατύπωση τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν· τήν καθυστέρηση κάποιων Ὀρθοδόξων νά ἀποδεχθοῦν τίς ἀποφάσεις Τοπικῶν ἤ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί κυρίως τίς πρόσκαιρες ἀποδοχές ἀπό ἁγίους Πατέρες αἱρετικῶν ὁμολογιῶν. Ἐάν λοιπόν ἡ κατανόηση καί ἡ διατύπωση τῆς Ὀρθόδοξης δογματικῆς διδασκαλίας προκειμένου νά ἀντικρουσθοῦν οἱ αἱρετικές καινοφωνίες ἦταν ἕνα τόσο λεπτό καί δύσκολο ζήτημα ἀκόμη καί γιά τούς ἐπισκόπους, πῶς ἦταν δυνατόν νά ὑπάρχει ἡ ἀπαίτηση ἀπό τούς ἁπλούς πιστούς νά διακρίνουν ἀμέσως τό κακόδοξο νόημα κάποιας διδασκαλίας τοῦ ποιμένος τους καί νά ἀποσχισθοῦν ἀπό αὐτόν; Θά ἦταν μάλιστα πολύ ἄδικο νά τιμωρηθοῦν γιά τό ὅτι δέν κατόρθωσαν νά διακρίνουν ἄμεσα τήν αἵρεση τοῦ ποιμένος τους καί δέν ἀποσχίσθηκαν ἀπό αὐτόν. Γι᾿ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο κανείς ἱερός κανών ἤ ἅγιος Πατήρ δέν ἐπέβαλλε τήν διακοπή τῆς κοινωνίας, μέ ὅσους κήρυτταν κάποια αἵρεση πρό τῆς συνοδικῆς κρίσεώς τους. Κανείς ἐπίσης κληρικός δέν τιμωρήθηκε, ἐπειδή δέν ἀποσχίσθηκε ἀπό τόν αἱρετικό ἐπίσκοπό του, πρίν ὁ ἐπίσκοπος κριθεῖ συνοδικά.

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι εδώ ενεργούν προβοκατόρικα για να υπονομεύσουν όσους υποστηρίζουν τον Θεόκλητο.

Ανώνυμος είπε...

"Επομένως, κανένας Μητροπολίτης από τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες οι οποίες εισήγαγαν «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά γι’ αυτές, την Παναίρεση του Οικουμενισμού,"

Από που προκύπτει αυτή η "δεσμευτικότητα" ;
Βγήκε κάποια από κοινού απόφαση από την σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος που να λέει ξεκάθαρα ότι αποδέχεται τις αποφάσεις της συνάξεως της Κρήτης ;

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Είναι φανερό ότι κάποιοι πληρώνονται με τα σχόλια που γράφουν (όταν πληρώνονται αδρά εκκλησιαστικά πρακτορεία ειδήσεων, γιατί να μην πληρώνονται οι σχολιαστές).

Έτσι δεν σκέφτονται και πολύ. Με ένα "μπράβο" ή μια από τις πολλές "καραμέλες" με τις οποίες τους έχουν δασκαλέψει, μπορούν να γράφουν άφθονα σχόλια σε πλείστα ιστολόγια.

Για κακή τους τύχη κατά καιρούς σπάει ο διάολος το ποδάρι του και αποκαλύπτεται η γύμνια τους.

Ανώνυμος είπε...

Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΑ
ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΜΦΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΟΥ Π ΠΑΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΗΜ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ

Ανώνυμος είπε...

Ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ!!!!!ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ....??ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ..????Ο ΑΞΙΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ...ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΡΓΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΟΛΩΝ ...ΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ...????ΑΙΜΟΣΤΑΓΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΪΣΙΟ!!!! ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΛΑΘΟΣ...ΕΙΣΑΙ ΛΑΘΟΣ!!!! ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΝΩΜΗ....ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ...Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ,ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΪΣΙΕ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣ ΚΑΝΕΝΑ!!ΑΚΟΥ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ!!!ΧΤΥΠΑΕΙ ΜΕΣΑ Σ ΑΥΤΗ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ....Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΔΑΞΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ!!!ΑΞΙΟΣ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Αυτος που υπογραφει δασκαλος ειναι παλαιοημερολογιτης, οχι ο δευτερος σχολιαστης.

Ανώνυμος είπε...

Το πρώτο σχόλιο είναι καθαρή προβοκάτσια.

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 8,39μμ
Ειναι φανερο οτι οργιαζει η φαντασια σου και οτι αποκαλυπτεται η γυμνια σου σε ισχυρα επιχειρηματα. Οποιος εχει την αληθεια δεν φοβαται τον διαλογο και την αλλη αποψη. Ακομα και αν ειναι πληρωμενοι οπως θελει η φαντασια σου τους ξεσκονιζει για τα καλα.

Ανώνυμος είπε...

Καί αυτοί που υπογράφουν Λ.Κ. ,Έλλην ,καί ένα σωρό άλλα ψευδώνυμα ,που έιναι ίσως τά ίδια 2-3 πρόσωπο είνα τσιράκια του Θεόκλητου ,που σκοπό έχουν μόνο νά δημιουργούν θόρυβο Γι'αυτό οι σχολιαστές να τους απομονώσουν ,να μήν τους δίνουν καμμία σημασία καί να μήν τους απαντούν , γιατί είναι εις ώτα μή ακουόντων ......επαναλαμβάνουν τά ίδια πράγματα και δέν δίνουν σημασία τί τους λένε και δέν απαντούν σε αυτά που τους λένε

Ανώνυμος είπε...

Έχεις πάθει τρικυμία εν κρανίω ανώνυμε 9:21 π.μ..
Σε πόνεσαν τα δυνατά σχόλια τους και σκούζεις!
Περαστικά σου!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 10-9-9:21 π.μ. η γύμνια σου από επιχειρήματα σε κάνει να προσπαθείς να ακυρώσεις τον λόγο τους με φαντασίες συκοφαντικές.

Δεν είναι σωστό να σου κάνουν την χάρη ούτε εσένα ούτε σε άλλους εμπαθείς κατήγορους του Θεόκλητου να σιωπήσουν.

Και ας σκούζεις σαν τρελλός εσύ!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9 -9- 2016 - 8:39 μ.μ.
Όποιος έχει απαντήσεις δεν τρέμει ούτε τους πληρωμένους ούτε τους μη πληρωμένους αντιφρονούντες. Μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να φανεί το δίκιο ηλίου φαεινότερον.
Όποιος στερείται δυνατών απαντήσεως αυτός κόβει τα σχόλια αν είναι ιστολόγος ή αν δεν είναι ιστολόγος προσπαθεί να ακυρώσει τον αντίλογο με φαντασίες και συκοφαντίες περι πληρωμένων σχολιαστών όπως ΑΤΙΜΑ προσπαθείς να κάνεις εσύ.

Μην τρέμεις τον διάλογο και μην καταφεύγεις σε άρρωστες φαντασίες. Έχω την βαθιά γνώμη ότι δεν είναι καλό για την ψυχική σου ισορροπία αυτό που κάνεις.

Παλαμικός

Ανώνυμος είπε...

Ακούμε πολλά και θα ακούσουμε πολλά διότι ο κόσμος βρίσκεται σε σύγχυση .!
Κυρίως σε σύγχυση είναι εκείνοι όλοι που προσπαθούν τις τελευταίες ημέρες να προκαλέσουν σχίσμα στην μητροπολιτική μας περιοχή . Επειδή όμως είναι λίγοι στον αριθμό προσπαθούν ατυχώς να παρασύρουν και άλλους .!
Η πλειοψηφία του ποιμνίου μας γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε Ορθόδοξο Ποιμένα και θα σταθεί και θα στηρίξει τον ποιμένα της κατακλύζοντας τους ναούς και απομονώνοντας εκείνους τους λίγους που προσπαθούν να προκαλέσουν σχίσμα .! Δεν χτυπούν τον επίσκοπο μας αλλά την ίδια την Εκκλησία μας , για αυτό και στην προσπάθεια τους θα αποτύχουν .!

Όσον αφορά το άρθρο ας μας απαντήσει ο καθηγητής που το υπογράφει σε αυτό που τον ρωτάω . Διαφορετικά αν δεν υπάρχει τέτοια κοινή απόφαση , δεν υπάρχει και καμία δεσμευτικότητα όπως ισχυρίζεται .

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Όταν ανώνυμε 9:21 π.μ. καταντάς να είσαι ρακένδυνος επιχειρήματα τότε αρχίζεις τις συκοφαντίες;

Απόδειξε ότι αυτοί που διαφωνούν μαζί σου είναι τσιράκια του Θεόκλητου διαφορετικά είσαι συκοφάντης!

Σα δεν ντρέπεσαι λίγο γάϊδαρε!

Ανώνυμος είπε...

Μάλλον ο ανώνυμος ή ο ψευδώνυμος Λ.Κ. ή Έλλην ή όπως αλλιώς , που έχει κατακλύσει τις αναρτήσεις σχετικά μέ τον Θεόκλητο μέ ανοησίες και ύβρεις πληρώνεται με το κομμάτι όχι μέ το ζύγι γιατί άν τά ζύγιζε αυτά που λέει δέν θάπιανε τίποτα Ετσι μέ το κομμάτι λοιπόν είναι συμφερότερο ,τό πήρε σχοινί κορδόνι και γράφει γράφει τά ίδια πράγματα Αφού στην αρχή ούτε που πήρε είδηση περί τίνος έγραφε η ανάρτηση Για να είσαι Ελλην αγαπητέ μου πρέπει να έχεις διανοητικές και πνευματικές αρετές τις οποίες παντελώς στερεισαι Έχεις υπ΄όψιν σου εκείνο που λέει ΄΄φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας΄΄;


Υ.Γ.

Παρακαλώ τό σεβαστό ιστολόγιο να μήν κόψει το λίαν ευπρεπες σχόλιό μου ,ούτως ή άλλως πόσω μάλλον οταν έχεις να αντιμετωπίσεις την ανώνυμη χυδαιότητα

Ανώνυμος είπε...

ΛΚ δεν εχεις σωστες αποψεις. Μα ουτε και οι παθιασμενοι κατηγοροι του μητρ. Θεοκλητου.

Ανώνυμος είπε...

Οι σχολιαστες πρεπει να απομονωσουν εκεινους που ψαχνουν να βρουν ποιος εγραψε το καθε σχολιο και που φανταζονται πισω απο ολους εναν η δυο τρεις.

Ανώνυμος είπε...

@Λ.Κ. 10 Σεπτεμβρίου 2016 - 11:14 π.μ.

Σχίσμα δημιουργεί ο Επίσκοπός σας, ο οποίος ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΑΙΡΕΣΕΩΣ παραπέμπει σε δίκη τον Αρχιμανδρίτη του που ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ λέγοντας ότι ο Επίσκοπός του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος χυδαίος είσαι εσύ σημερινέ 2:02 μ.μ.
Οι φαντασίες σου χρήζουν ιατρικής περιθάλψεως.
Το μπλογκ Ακτίνες να αγνοήσει τον χυδαίο ανώνυμο που με ύβρεις και ανοησίες έχει εμπάθεια προς τον μητροπολίτη Θεόκλητο και να συνεχίσει να μην φοβάται τον διάλογο όπως κάνει μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση με άλλα μπλογκς που με φθηνές δικαιολογίες κόβουν τα ευπρεπή σχόλια που έρχονται σε αντίθεση με την γραμμή τους.

Ανώνυμος είπε...

" λέγοντας ότι ο Επίσκοπός του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ."

Αν δεν είναι αιρετικός όπως αναφέρει , τότε δεν πρέπει να τον απειλεί δημόσια με διακοπή μνημόνευσης .! Δεν είναι αιρετικός , αλλά του κόβω την μνημόνευση είναι άτοπο .! Λογικά δεν στέκει .! Διακοπή μνημόνευσης = αφορισμός επισκόπου από πλευράς του αρχιμανδρίτη .!
Και εφόσον εκείνος κρίνει και αφορίζει τον επίσκοπο του με την διακοπή , ο επίσκοπος του χωρίς να τον κρίνει και μπράβο του , τον στέλνει να αποφασίσει η σύνοδος . Το ελάχιστο δηλαδή που μπορούσε να κάνει .
Ο μακαριστός Αυγουστίνος αν σήμερα ζούσε , και είχε να κάνει με την περίπτωση του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη και έβλεπε να τον απειλεί δημόσια με διακοπή , θα τον καθαιρούσε άμεσα ο ίδιος χωρίς να τον παραπέμψει καν σε συνοδικό δικαστήριο .!

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

"ΛΚ δεν εχεις σωστες αποψεις."

Σε ποιο πράγμα διαφωνείς ;
Το να λες σε κάποιον γενικά και αόριστα "δεν έχεις σωστές απόψεις" , αλλά να μην του αναφέρεις και που ακριβώς διαφωνείς , σε ποιά άποψη , δεν βοηθάς να καταλάβει που ακριβώς ενδεχομένος να κάνει και λάθος .

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Παϊσιος Παπαδόπουλος δεν είναι εμπαθής κατήγορος του μητροπολίτη Θεόκλητου και γι΄ αυτό αναγνώρισε ότι δεν είναι αιρετικός ο μητροπολίτης του. Οι εμπαθείς κατήγοροι του μητροπολίτη Θεόκλητου μένουν ακάλυπτοι. Ο ανώνυμος 2:52μμ χωρίς να το θέλει έδωσε "κόκκινη κάρτα" στους κατηγόρους του μητροπολίτη Θεόκλητου.

Ανώνυμος είπε...

Δεν φθάνει που ο ανώνυμος 2:02 μ.μ. συκοφαντεί αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη χωρίς να τους ξέρει καθόλου, τώρα άρχισε να βρίζει και απο πάνω!
Το θράσος του ξεπέρασε κάθε όριο!
Να ποιοί είναι οι ανώνυμοι κατήγοροι του μητροπολίτη Φλωρίνης!
Συκοφάντες και υβριστές!

Ανώνυμος είπε...

@ Λ.Κ. 10 Σεπτεμβρίου 2016 - 4:55 μ.μ.

«Διακοπή μνημόνευσης = αφορισμός επισκόπου από πλευράς του αρχιμανδρίτη .!»

Δεν στέκει κάτι τέτοιο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να αφορίσει ένας Αρχιμανδρίτης τον Επίσκοπό του επειδή κόβει το μνημόσυνό του δηλώνοντας ότι απομακρύνεται ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ και ότι ο Επίσκοπός του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ!

«Ο μακαριστός Αυγουστίνος αν σήμερα ζούσε , και είχε να κάνει με την περίπτωση του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη και έβλεπε να τον απειλεί δημόσια με διακοπή , θα τον καθαιρούσε άμεσα ο ίδιος χωρίς να τον παραπέμψει καν σε συνοδικό δικαστήριο .!»

Δεν μπορεί ένας επίσκοπος μόνος του να καθαιρέσει έναν κληρικό. Μόνο η σύνοδος μπορεί. Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος θα είχε κόψει το μνημόσυνο του κ. Βαρθολομαίου και δεν θα υπήρχε πρόβλημα!

Ανώνυμος είπε...

"Δεν στέκει κάτι τέτοιο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να αφορίσει ένας Αρχιμανδρίτης τον Επίσκοπό του επειδή κόβει το μνημόσυνό του δηλώνοντας ότι απομακρύνεται ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ και ότι ο Επίσκοπός του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ! "

Εσείς αγαπητέ δεν στέκεστε καλά .! Αυτά που γράφετε δεν έχουν καμία λογική .!
Το ότι αναφέρει από την μια ότι ο επίσκοπος του δεν είναι αιρετικός , αλλά από την άλλη του κόβει την μνημόνευση για να απομακρυνθεί όπως λέτε από την αίρεση , με αυτό δείχνει την υποκρισία του για πράγματα τα οποία λέει αλλά δεν τα πιστεύει για αυτό και διακόπτει την μνημόνευση , και από την άλλη εμπαίζει δημόσια με τον λόγο του , την νοημοσύνη του κόσμου .! Και εκείνος και εσείς με αυτά που μας αναφέρεται προσπαθώντας άστοχα να τον δικαιολογήσετε.!

"Δεν μπορεί ένας επίσκοπος μόνος του να καθαιρέσει έναν κληρικό."

Ας ζούσε ο μακαριστός Αυγουστίνος και σου λέω εγώ αν μπορούσε ή δεν μπορούσε .!

" Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος θα είχε κόψει το μνημόσυνο του κ. Βαρθολομαίου και δεν θα υπήρχε πρόβλημα!"

Και παλαιά από ότι είχα ακούσει ήθελε να διακόψει την μνημόνευση του συγκεκριμένου πατριάρχη , αλλά τον συγκράτησε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους στο να μην υποπέσει σε ένα τέτοιο λάθος και εν τέλει έμεινε στην μνημόνευση .!

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

ΛΚ δεν τα γραφεις καλα. Δεν ειναι λαθος η διακοπη του μνημοσυνου του συγκεκριμενου πατριαρχη.
Εχεις προσβληθει απο επισκοποκεντρισμο. Χωρις με αυτο να δινουμε το δικιο σε εμπαθεις κατηγορους του μητρ. Θεοκλητου.

Ανώνυμος είπε...

"Δεν ειναι λαθος η διακοπη του μνημοσυνου του συγκεκριμενου πατριαρχη."

Είναι λάθος διότι δεν υποβίβασε την Ορθόδοξη Εκκλησία κάτω από τα άλλα δόγματα .!
Στην σύγχρονη Εκκλησιαστική ιστορία διακοπή είχε γίνει επί Βέκου επειδή είχε λατινιστεί .! Είχε υποβιβάσει την Ορθοδοξία κάτω από τον παπισμό .!
Το ίδιο έγινε και επί εποχής του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού όπου με την υπογραφή των υπολοίπων επισκόπων υποβίβαζαν μέσα από την ψευδό - σύνοδο την Ορθόδοξη Εκκλησία και πάλι υπό του παπισμού .
Άλλα έχουν καταγραφεί και χειρότερα πράγματα που σε εκείνη την περίπτωση είχαμε την άμεση παρέμβαση της Θείας Πρόνοιας .! Όπως τότε που πήγαν να βάλουν το παπικό αλτάριο μέσα σε Ορθόδοξο Ναό στην Κέρκυρα δίπλα από την Αγία Τράπεζα .!
Άλλα εν τέλει έπεσε φωτιά από τον ουρανό και το κατέστρεψε μη επιτρέποντας Ο Ίδιος Ο Θεός να γίνει κάτι τέτοιο , βλέποντας την αγωνία των κατοίκων εκείνη την εποχή όπου με παρακλήσεις και θερμά δάκρυα ζητούσαν την Θεία Παρέμβαση.!
Από αυτό το συμβάν , από αυτό το γεγονός καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία μας είναι Ζώσα , και δεν χρειάζεται την δική μας παρέμβαση για να διευθετήσουμε τα πράγματα επί της πράξεως , αλλά την δική μας θερμή παράκληση προς τον Κύριο προκειμένου να παρέμβει Εκείνος .! Εκείνος είναι ο Σωτήρας που σώζει και εμάς και την Εκκλησία Του .Και όχι εμείς την Εκκλησία .!

Άλλο παράδειγμα από τους μάρτυρες της Εκκλησίας μας , εκείνο του οσιομάρτυρα Μείρακος . Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αρνήθηκε τότε τον Χριστό , έφτυσε και καταπάτησε τον Σταυρό φωνάζοντας σε όλους ότι έγινε Αγαρηνός και έτρεχε πίσω από τους Αγαρηνούς . Τι έκαναν οι γονείς του ; Μήπως τον αποκλήρωσαν από Υιό τους με αυτές τις ενέργειες του ; Ασφαλώς και όχι .! Αλλά τι έκαναν ;
Θερμή προσευχή και παράκληση μετά δακρύων προκειμένου να αλλάξει το φρόνημα του Υιού τους και να επανέλθει ξανά στο δρόμο του Θεού . Βλέποντας και εκεί Ο Κύριος την προσευχή και την παράκληση των δικών του , άλλαξε το φρόνημα του οσιομάρτυρα και επέστρεψε στην οικογένεια του μετανοημένος .!

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους κάποιος αντιθεοκλητικός παραδέχεται και ομολογεί, σαφώς και απεριφράστως, ότι υπάρχουν εμπαθείς κατήγοροι του μητροπολίτου Θεόκλητου!!!

Ανώνυμος είπε...

"Εχεις προσβληθει απο επισκοποκεντρισμο."

Άρα σύμφωνα με εσάς από επισκοποκεντρισμό έχουν "προσβληθεί" τόσο ό Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλιβιτής που μας λέει :

"Δεν μπορείς να χαλάσεις τίς σχέσεις σου μέ τον επίσκοπο , γιατί η προσευχή σου δεν ανεβαίνει στόν ουρανό , μένει άκαρπη.! [Βλ. σελ.126 από το βιβλίο: "Βίος και Λόγοι" Ι.Μ.Χρυσοπηγής]"!

Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος που συμβούλευε τις διακόνησες του :

"Η Εκκλησία δέν μπορεί να είναι χωρίς επίσκοπο [Βλ. σελ.251 από το βιβλίο : " Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μεγαλομάρτυρας μετά τους διωγμούς " S.D.Amedee Thierry]"!

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

@ Λ.Κ 11 Σεπτεμβρίου 2016 - 11:31 π.μ.

Νομίζω ότι δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνωρίζω τον Αρχιμανδρίτη, αλλά από την ομιλία του (στο βίντεο) καταλαβαίνω τα εξής. Αναφέρει ότι ο Eπίσκοπός του δεν είναι αιρετικός για δύο λόγους.

Πρώτον για να αποφευχθεί η παραπομπή του Eπισκόπου του στη σύνοδο που χωρίς την αναφορά αυτή έπρεπε να γίνει βάσει του 15ου Κανόνος.

Και δεύτερον για να καταστεί σαφές ότι καταγγέλλει δημοσίως ΟΧΙ τον Επίσκοπό του, αλλά την Παναίρεση του Οικουμενισμού, την Σύνοδο Κολυμβαρίου, τον Πατριάρχη «τον Αρχιαιρετικό» όπως λέγει, και τους άλλους Προκαθημένους (δηλ. και τον κ. Ιερώνυμο), για τους οποίους λέγει ότι είναι για καθαίρεση.

Αυτό το τελευταίο ενοχλεί περισσότερο τους αιρετικούς Οικουμενιστάς, και όχι το δήθεν θέμα με τον κ. Θεόκλητο.

Τι ακριβώς περιέχει η επιστολή του κ. Θεοκλήτου προς την σύνοδο;

Ανώνυμος είπε...

Ο ΛΚ στο 11,31 τα λεει καλα και εχει δικιο. Σε ενα μονο σφαλλει, εκει που μιλαει για υποκρισια του π. Παισιου. Δεν ειναι υποκρισια, ειναι μπερδεμα, τα εχει μπερδεψει.
Ο 6,22 εχει λαθος.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε Λ.Κ.
Οταν ο αγιος Πορφυριος ομιλει για υπακοη στον επισκοπο,ομιλει για υπακοη σε ορθοδοξο επισκοπο.

Σε επιλησμονα της πιστεως, δεν οριζεται υπακοη.

Ασε τα αποτελεσματα της μισθωτης εργασιας σου για αλλου, οπου ζουν αθεολογητοι ως η αφεντια σου

Ανώνυμος είπε...

Ο εθελουσιως συλλειτουργων με επιλησμονα της πιστεω

Ανώνυμος είπε...

Οταν καποιος συλλειτουργει με επιλησμονα της πιστεως και τον προβαλει ως ευσεβην,τοτε και ο ιδιος μετεχει του ονειδους του επιλησμωνος.

Προς τι η συλλειτουργια μετα του Προυσης;

Για να αποδειχθει αυτο;

Η συνομολογια του Πατριαρχη ως πρωτου ανευ ισου εν πραγματικη εξουσια. Οπως ο πάπας της Ρωμης.

Ανώνυμος είπε...

Από το σχόλιο μου στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 - 11:14 π.μ. μίλησα για την σύγχυση που έχουν όσοι κατηγορούν τον επίσκοπο μας .!
Οι μισοί από αυτούς στον διάλογο , αμφισβητούν ξεκάθαρα την ορθοτομία του επισκόπου μας και οι άλλοι μισοί που δικαιολογούν τον π.Παϊσιο μας λένε ότι δεν είναι αιρετικός ο επίσκοπος μας σύμφωνα με τον π.Παϊσιο , αλλά καλά κάνει και διακόπτει την μνημόνευση του , χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι άτοπο .!
Πρέπει να αποφασίσουν εν τέλει μεταξύ τους αν είναι ή δεν είναι αιρετικός διότι οι καλοπροαίρετοι που στηρίζουν τον επίσκοπο μας δεν βγάζουν άκρη μαζί τους .

Προς 12 Σεπτεμβρίου 2016 - 3:25 π.μ.

Δεν μπερδεύεται .! Τον κόσμο μπερδεύει υποτιμώντας την νοημοσύνη του .!
Ξέρει εκείνος τι κάνει .!
Το πάει με το κανόνα. "ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, ἀκοινώνητός ἐστιν" .
Μόνο που καμία σύνοδος δεν έκρινε τον πατριάρχη ως "ακοινώνητο" , προκειμένου να καταδικάσει με διακοπή της μνημονεύσεως τον Ορθόδοξο επίσκοπο του .!

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

"Σε επιλησμονα της πιστεως, δεν οριζεται υπακοη."

Πρέπει να είσαστε "σκεύως" εκλογής από Τον Κύριο και εσείς και κάποιοι άλλοι προκειμένου να κρίνεται τόσο εύκολα έναν Ορθόδοξο επίσκοπο ως "επιλήσμονα" , αλλά και τους συλλειτουργούς του χωρίς καν να τους γνωρίζεται .!
"Ανεβήκατε" πολύ ψηλά .! Τους "ξεπεράσατε" .! "Κρατάτε" τα Πρωτεία Αληθείας .!
Οπότε όλοι εκείνοι αλλά και εμείς που συνομιλούμε μαζί σας , θα "χρειαστούμε" σκάλα για να "ανέβουμε" και να σας φτάσουμε .!

Λ.Κ

Ανώνυμος είπε...

Μάθε πρώτα ορθογραφία ανώνυμε 5:51 π.μ. και μετά γράψε.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 11:48 το σχόλιο του 5:51 είναι θεολογικά σωστο και αυτό είναι που έχει σημασία.
Ο οικουμενιστες φαίνεται και από τα έργα, δεν είναι δυνατόν να λες οτι είσαι ορθόδοξος και να υποστηρίζεις οικουμενιστες. Έλεος!!!!!

Υγ. Ας κόψουν την πολύ ειρωνία οι οικουμενιστες και ας δουν που οδηγούνται...

Ανώνυμος είπε...

Ο επίσκοπος μας δεν υποστηρίζει οικουμενιστές .!
Το ότι κοινωνεί με επισκόπους που δεν έχουν από σύνοδο κριθεί για τα λεγόμενα τους και τις πράξεις τους δεν τον καθιστά και εκείνον σύμφωνο με τις απόψεις τις δικές τους .!
Και ο Άγιος Αττικός κοινωνούσε εκκλησιαστικά με τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλο , δηλαδή με τον βασικό διώκτη του Ιερού Χρυσοστόμου , αλλά αυτή η Εκκλησιαστική Κοινωνία ΔΕΝ τον εμπόδισε στο να αγιαστεί και να εορτάζεται ως Άγιος από την Εκκλησία μας .!

Λ.Κ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com