11 Ιουλ 2016

Αποτελεί εκκλησιολογικό άτοπο η χρήση του εκκλησιολογικού όρου ‘‘εκκλησίες’’ για αιρετικές ομάδες ή κοινότητες.

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ  Η ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Η Ορθόδοξη ακρίβεια δια των εκκλησιολογικών όρων εκφράζεται και όχι δια  στρεβλών ‘‘τεχνικών όρων’’, όπως ατυχώς έχουν κληθεί από κάποιους.  «Η Εκκλησία είναι η θεανθρωπίνη αιωνιότης ενσαρκωμένη εις τα όρια του χρόνου και του χώρου.  Ευρίσκεται εις τον κόσμον τούτον και δεν είναι εκ του κόσμου τούτου (Ιωάν. 18,36).  Ευρίσκεται εις αυτόν τον κόσμον δια να ανυψώση αυτόν τον κόσμον μέχρι του άνω, απ’ όπου προέρχεται και η ίδια.  Η Εκκλησία είναι οικουμενική, καθολική, θεανθρώπινη…»*, αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.  Δεν μπορεί να γίνεται χρήση του όρου ‘‘Εκκλησία’’ για τις αιρετικές ομάδες ή κοινότητες.

Υπήρξαν τόσες θεολογικές ενστάσεις για τη χρήση του όρου ‘’εκκλησίες’’ για τις αιρετικές ομάδες ή κοινότητες, γιατί δεν αποσύρθηκε ο όρος;  Η επιμονή για τον όρο ‘’εκκλησίες’’ ήταν τόση, που προτιμήθηκε να διαμορφωθεί σε ‘’ετερόδοξες εκκλησίες’’, με σκοπό να παραμείνει ο όρος ‘‘εκκλησίες’’.  Εξάλλου μια μόνο αιχμή υπήρξε στη δημοσιευθείσα απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης  (21-28 Ιανουαρίου 2016) και αυτή δεν ήταν για τις αιρέσεις, καθότι εκλείπει η λέξη τούτη στο εν λόγω κείμενο, αλλά για τους ‘’αγωνιστάς της Ορθοδοξίας’’, και μάλιστα με ειρωνική χρειά.  Πρωτόγνωρη συνοδική τακτική, που δυστυχώς εκφράζει μονομέρεια. 
Ο όρος ‘’ετερόδοξες’’ έστω και εάν φαίνεται ότι προστέθηκε για διευκρίνιση, καταδεικνύει όμως και την επιμονή  να παραμείνει οπωσδήποτε ο όρος ‘’εκκλησίες’’.  Κάλλιστα θα μπορούσε να αποσυρθεί πλήρως ο όρος ‘’εκκλησίες’’ και να αναπαύσει και όσους έφεραν θεολογικές ενστάσεις στο θέμα αυτό.  Η Εκκλησία Συνοδικά χρησιμοποιούσε εκκλησιολογικούς όρους και όχι στρεβλούς ‘‘τεχνικούς’’ όρους.
«Εν τη Εκκλησία υπάρχει η θεανθρωπίνη φιλοσοφία της καθολικής ενότητος (πανενότητος) και η θεανθρωπίνη αίσθησις αυτής»* λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, και ως εκ τούτο αποτελεί εκκλησιολογικό άτοπο η χρήση του εκκλησιολογικού όρου ‘‘εκκλησίες’’ για αιρετικές ομάδες ή κοινότητες.

*Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς ‘’Άνθρωπος και Θεάνθρωπος – Μελετήματα Ορθοδόξου Θεολογίας’’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com