29 Ιαν 2015

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 30.1.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Διὰ πρώτην φορὰν ἀπὸ τὸ 1827 ἀπουσίαζεν ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Εὐαγγέλιον ἀπὸ τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ.
Πρὸς τὸν νέον Πρωθυπουργὸν κ. Τσίπραν.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός διά τήν Εὐρώπην. Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

«Ο ΣΩΤΗΡ» περιγράφει πῶς θὰ γίνη ἡ ψευδοένωσις Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν.
«Ὁ ἐκκλησιαστικὸς τύπος ἐν ὄψει τῶν εὐθυνῶν τοῦ 1992». Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.
Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ: Τὸ πρῶτον σόκ. Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου.
Ἐγκύκλιος τῆς ΔΙΣ, ἐναντίον ἱστοσελίδων (Ἴντερνετ) μὲ κριτικὴν πρὸς Πατριάρχας, Ἀρχιεπισκόπους Μητροπολίτας.
Π. Καμμένος: Γνωστὸς μασόνος καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Τάξεως καὶ τῶν Rothschild ὁ πρώην ὑπουργὸς κ. Νικ. Δένδιας.
Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι Προστάται τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα, διδασκάλου.
Πρὸς ἅλωσιν τῆς Ἀλβανίας ὑπὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς Τουρκίας.
Ὅταν οἱ ἄρχοντες ἀθετοῦν τὰς ὑποσχέσεις των. Γράφει ὁ κ.Φώτιος Μιχαήλ.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com