27 Αυγ 2014

Επιστολή προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τον λεγόμενο «αντιρατσιστικό» νόμο

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖο οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ἀπόστολος Παῦλος»,
Περιοδικὸ Φωτεινὴ Γραμμή.
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ANTIΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΥ   «ΦΙΜΩΤΡΟ»
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΟΥΝ ΜΕ ΑΦΘΟΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΡΑΣΤΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΗΝΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ
 ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
                                                                              26.8.2014

Κατὰ τὴν 26ην καὶ 27ην Αὐγούστου εἶχε προγραμματισθῆ εἰς τὸ Β΄ Θερινὸ Τμῆμα τῆς Βουλῆς ἡ ψήφισις τοῦ λεγομένου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου (ἤ μὲ ἄλλους λόγους «φίμωτρο») μὲ τὴν μορφὴ τοῦ κατεπείγοντος.
Ἐσπεύσαμεν καὶ ἀνηρτήσαμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ τὸ facebook Φωτεινή Γραμμή καὶ Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους κείμενα, τὰ ὁποῖα εἶχαν μεγάλο ἀντίκτυπον SOS Στῶμεν καλῶς ἀπέναντι εἰς τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον,  πρίν αὔριο εἶναι ἀργά»(http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=862:18814----sos----------&catid=28:2009-07-31-01-41-51).
Ἐπειδὴ ὑπῆρξε γενικὴ κατακραυγή, 38 βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀφουγκράσθησαν τὴν ὀργὴ τῶν ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων ἑλληνόψυχων ψηφοφόρων καὶ εἶχαν τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία νὰ κρούσουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὸν κ. Σαμαρά, στέλνοντας αὐστηρὴ ἐπιστολὴ κατὰ τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου.
Ἐστείλαμε ἰδιαίτερες ἐπιστολὲς στοὺς 38 βουλευτὲς τῆς Ν. Δημοκρατίας, συγχαίροντας τους ποὺ εἶχαν τὸ θάρρος καὶ τὴ παρρησία, καθὼς καὶ εἰς τοὺς 8 ἀνεξαρτήτους βουλευτές, οἱ ὁποῖοι κατεφέρθησαν δριμύτατα κατά αὐτοῦ τοῦ πρὸς ψήφισιν Νόμου. Ἐγράψαμε ἐπίσης εἰς λοιποὺς βουλευτές, καθὼς καὶ εἰς τὶς 35 προσωπικότητες, ποὺ ἔγραψαν ὁμοίως κατὰ τοῦ νομοσχεδίου εἰς τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας.

Ἐπίσης συνεχάρημεν, ὡς τὸ συνημμένο ἀπὸ 25.8.2014 ἔγγραφό μας, τοὺς ἕξ Μητροπολίτας, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Αἰτωλίας κ. Κοσμά, Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέα καὶ Μεσογαίας κ. Νικόλαον διὰ ἔντονη παρέμβασίν τους κατὰ τοῦ Νομοσχεδίου.
Τελικῶς, λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντιδράσεων, ἀνεβλήθη ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης κ. Χαρ. Ἀθανασίου ἡ ψήφισις καὶ ἐτέθη ὡς θέμα συζητήσεως τοῦ Προέδρου καὶ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Ὁ κ. Τούρκογλου ἐπιμένει ὄχι μόνον νὰ «προστατευθοῦν» οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνώμαλοι καὶ οἱ κίναιδοι, βαρύτατα ἀσθενεῖς συνάνθρωποί μας.
Ὁ κ. Ἀθανασίου μάλιστα ἀνακοίνωσε ἀρχικὰ, ὅτι θὰ ἀναβληθῆ γιὰ 1.9.2014 (ἐνῷ 1.9.2014 τὸ Κοινοβούλιο δὲν θὰ λειτουργεῖ !!!).
Εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ ἀναγκασθοῦν νὰ κάνουν «προβοκάτσιες» γιὰ νὰ ψηφίσουν καὶ αὐτὸ τὸν λίαν ἀντιχριστιανικό, ἀντεθνικό, ἀντικοινωνικό , καὶ ἀντισυνταγματικὸ νόμο, διότι οἱ ἰθύνοντες γίνονται βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πάπα. . .
Πρὸς τοῦτο οἱ ἑλληνόψυχοι πρέπει νὰ ἐπαγρυπνοῦν καὶ νὰ δραστηριοποιοῦνται ἡμερα καὶ νύκτα, κρούοντας τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά, ὁπότε θὰ εἶναι «ζήτω ποὺ καήκαμε»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ                              Ε   Π   Ε   Ι   Γ  Ο  Ν
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ                                      
                                                                                                22.8.2014   
Ἀξιότιμοι κύριοι βουλευτές, 
ΘΕΜΑ : Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ» ΝΟΜΟΣ
Ἐλπίζομε νὰ ἔχετε καὶ ἐσεῖς τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία νὰ τὸν καταψηφίσετε καὶ γενικὰ νὰ τὸν ὰπορρίψετε.
Ἐμεῖς ἤδη μὲ τὴν ὑπἀριθμ. 720/21.8.2014 ἐπιστολή μας συγχαίρομε τοὺς 38 Ἕλληνες βουλευτὰς τοῦ Κοινοβουλίου, γιὰ τὸ θάρρος καὶ παρρησία ποὺ εἶχαν νὰ ἐπιστήσουν, διὰ τοῦ ἀπὸ 19.8.2014 ἐγγράφου τους τὴν προσοχὴ εἰς τὸν Ἀξιότιμο κ. Πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πόντου, Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Θράκης.
Ἄν αὐτὸ συμπεριληφθῆ, θὰ εἶναι ἀπὸ τὰ θετικὰ τοῦ ὑπὸ ψήφισιν Νόμου. Ὅμως πέραν τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων (ἀνεξαρτήτως ἄν εἶναι 6.000.000 ἤ πολὺ ὀλιγώτεροι ἁπλοϊκοὶ καὶ φιλήσυχοι Ἑβραῖοι), ὑπάρχουν δεκαπλάσια ἄλλα θύματα τοῦ ψυχοπαθοῦς Χίτλερ καὶ τῶν ναζιστῶν. Διατὶ νὰ ἀναφέρεται μόνον τὸ ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων καὶ ὄχι καὶ τῶν ἄλλων δεκάδων ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν, Ρομὰ καὶ λοιπῶν ἀνθρώπων ;
Γιατὶ αὐτὴ ἡ ρατσιστικὴ ἐπιλογή ;
Τὸ ὑπὸ ψήφισιν Νομοσχέδιο, μὲ τὰ τόσα ἄλλα ἀντισυνταγματικά, ἀντικοινωνικά, ἀντιχριστιανικά, ἀντικοινωνικά, ἀντεθνικά, ἀντιδημοκρατικά, ποὺ περιέχει, θὰ εἶναι μία βραδυφλεγὴς βόμβα στὸν θεσμὸ τῆς Οἰκογενείας, εἰς τὴν Θρησκεία καὶ τὴν Πατρίδα καὶ λοιποὺς συνεκτικοὺς πυλῶνες τῆς Κοινωνίας μας, βάσει τῶν ὁποίων διεσώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόγλωσσο, τὸ ὁμόθρησκο καὶ τὸ ὁμότροπο καὶ δὲν ἐπολτοποιηθήκαμε.
    Οἱ λοιπὲς Εὐρωπαϊκὲς καὶ ἄλλες προηγμένες χῶρες  δύνανται νὰ καυχῶνται γιὰ τὴν σοβαρὴ τους βιομηχανία καὶ ἐν γένει τὴν ὑλική τους πρόοδο.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ διατηρήσωμε καὶ νὰ μὴ ἀπεμπολίσωμε ὅλες τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, διαφορετικῶς θὰ βαδίζωμε  «ξυπόλητοι στὰ ἀγκάθια» καὶ θὰ σβήσωμε ἀπὸ τὸν χάρτη ὡς Ἔθνος.    
Ἐποὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀναγνωρισθοῦν ἰδιαίτερα δικαιώματα εἰς τὰ βαρύτατα ἀσθενοῦντα δυστυχισμένα πλάσματα, τοὺς ὁμοφιλοφύλους. Ἀγωνισθῆτε νὰ μὴ μετατραπῇ ἡ ὡραιοτάτη Ἑλλάς μας εἰς Πομπηία καὶ Σόδομα καὶ Γόμορα.
 Εὐχαρίστως κοινωνία νὰ ἀναλάβῃ τὰ δυσβάστακτα βάρη γιὰ τὴν θεραπεία τῶν ἤδη βαρύτατα ἀσθενῶν, ἀφοῦ προηγουμένως κάνει ἐκστρατεία γιὰ τὴν διαφώτισιν ὅτι ὁμοφιλοφυλία εἶναι καρκίνωμα εἰς τὴν κοινωνία. Τὰ καρκινώματα πρέπει νὰ προλαμβάνωνται καὶ νὰ θεραπεύωνται καὶ ὄχι νὰ πολλαπλασιάζωνται.
 Πρέπει νὰ αἰσχυνώμεθα διότι οὔτε εἷς Ἕλλην εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο δὲν ἐψήφισε ἐναντίον τῶν «Σοδομητῶν». Ἀκόμη καὶ οἱ Εὐρωβουλευτὲς τῆς Ν. Δημοκρατίας δὲν συνεψήφισαν τὸ ψήφισμα τῆς παρατάξεως τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν καὶ τῶν λαϊκῶν κομμάτων τῆς Γερμανίας, Πολωνίας, Οὐγγαρίας, Γαλλίας κ.λπ. Αὐτοὶ  θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξοστρακισθοῦν καὶ νὰ μὴ τοὺς ἐπιτραπῇ ἡ εἴσοδος των εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἡ κατάπτυστος νοοτροπία των εἶναι περισσότερον ἐπικίνδυνος καὶ ἀπὸ τὸν ἰὸ Ἔμπολα.
 Ὁ Νόμος θὰ εἶναι ἕνα πλῆρες  «φίμωτρο»εἰς τοὺς ὀρθῶς, ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ ἐνεργούντας Ἕλληνας, ὡς ἐκτενέστατα ἀναφέρομε εἰς τὸ ἀπὸ 18.8.2014 συνημμένον ἄρθρον μας  «SOS Στῶμεν καλῶς ἀπέναντι εἰς τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον,πρίν αὔριο εἶναι ἀργά», καθὼς ἀναπτύσουν καὶ τὰ ἔγγραφα τῶν ἕξ (6) Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶνοἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν χρυσὸν ἀλλὰ Χριστὸν καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Αὐτοί, μὲ τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας ὁμιλοῦν σὰν τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο καὶ τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο καὶ δὲν εἶναι ἰταμὰ ἀνθρωπάκια.
  Ἀκούσατε παρακαλοῦμεν τὴν γλῶσσαν τῆς Ἐκκλησίας αὐτῶν τῶν ἀγνῶν κληρικῶν καὶ μὴ διστάζετε νὰ ἐνεργήσετε κατὰ συνείδησιν.    
Τὸ ὄνομά σας μὲ τὸ ΟΧΙ σας θὰ μείνῃ εἰς τὴν Ἱστορίαν, ὅπως τῶν Σπαρτιατῶν, τοῦ ‘40, τοῦ Τάσσου Παπαδοπούλου καὶ ἄλλων εὐσυνειδήτων πατριωτῶν.
 Ὅλα τὰ ἄλλα νομοθετήματα, ποὺ ἐψηφίσθηκαν, ὠχριοῦν ἐμπρὸς εἰς αὐτὸ τὸ ἄκρως ἐπικίνδυνο, πολὺ δηλητηριῶδες νομοθέτημα, τὸ ὁποῖο, παντοιοτρόπως, προσπαθοῦν νὰ μᾶς τὸ σερβίρουν ὕπουλα μὲ ἄφθονα κερασάκια, διάφορα φροῦτα, ζαχαρωτά καὶ «σιρόπια». Ἀναλογισθῆτε τὶς εὐθύνας σας καὶ ἐπιμείνατε νὰ πράξετε κατὰ συνείδησι, γιὰ νὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν ὄχι μόνον οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες τοῦ παρόντος ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες τῶν ἐπερχομένων γενεῶν. Ὅλος ὁ ὀρθοδόξως καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενος ἑλληνικὸς λαὸς θὰ εἶναι μὲ κάθε τρόπον συμπαραστάτης σας. Μὴ ἀπογοητεύετε τὸ στρατόπεδόν σας, ὅπως ὁ ἀπερχόμενος Περιφερειάρχης κ. Σγουρός διέγραψε τὸν Χριστιανὸ Ἀντιπεριφερειάρχη Πειραιῶς κ. Στέφανο Χρήστου καὶ τοιουτοτρόπως ὁ κ. Σγουρὸς ὑπέγραψε τὴν αὐτοκτονία του.
Ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ εἴμεθα στὴ διάθεσί σας γιὰ κάθε συνεργασίανκαὶ διὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὡς π.χ. τὸ ἀνοσιούργημα τῆς καταστροφῆς τῶν πρὸς λῆξιν ἀγαθῶν, καθἥν στιγμὴ ὑπάρχουν χιλιάδες ἄδεια στομάχια καὶ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα μας 6 ὁλόκληρα χρόνια οὐδεμία κατανόησι εὑρίσκομε, ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διατείνονται ὅτι εἶναι σοσιαλιστές...
Ἐπίσης νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε καὶ γιὰ τὴν μεγάλη ἐπένδυσι ποὺ θέλομε νὰ κάνωμε γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ἀπαλάσσοντας τοὺς καθὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία νὰ δώσουν μία δεκάρα. Ὅλα θὰ γίνουν ἐξ ἰδίων δαπανῶν.
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖο οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ἀπόστολος Παῦλος»,
Περιοδικὸ Φωτεινὴ Γραμμή.

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=863:27814-lr&catid=28:2009-07-31-01-41-51

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com