26 Ιουλ 2013

Πρωτοπρ. Βασίλειος Ἀ. Γεωργόπουλος, Η σχέση του Βολταίρου με τον ΤεκτονισμόΗ ΣΧΕΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΝ
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου,  Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 
Ὁ Βολταῖρος (1694-1778) εἶναι γνωστό ὅτι ἀνήκει στούς πλέον ἐπιφανεῖς ἐκπροσώπους τοῦ γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ. Τό ὄνομα Βολταῖρος, μέ τό ὁποῖο εἶναι εὐρύτερα γνωστός, εἶναι φιλολογικό ψευδώνυμο καθώς τό πραγματικό του ὄνομα ἦταν Francois Marie Arouet.
Ἡ ἀντίθεσή του πρός τόν Χριστιανισμό, ὅπως τόν ἐκπροσωποῦσε παραμορφωμένο ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία τῆς ἐποχῆς του, μέ νωπά ἀπό τό ἱστορικό παρελθόν τά ἐγκλήματα τῆς Ἱερᾶς Ἐξέτασης, ἀλλά καί τούς θρησκευτικούς πολέμους, εἶναι γνωστή. Ὁ Χριστιανισμός ὡς θρησκεία, ὑποστήριζε ὁ Βολταῖρος: « εἶναι καλός γιά καμαριέρες καί γιά ράφτες », ἐνῶ εὐρύτερα γνωστή εἶναι ἡ θέση του ὅτι: « Ἑκατό χρόνια ἀπό σήμερα δέν θά ὑπάρχει οὔτε μία Βίβλος στόν κόσμο. Τό τελευταῖο ἀντίτυπο θά βρίσκεται σέ κάποιο παλαιοπωλεῖο». Ὁ Ἀ. Κοραῆς ἐπιβεβαιώνει: «ὅτι ὁ Βολταῖρος ἔγραψε κατά τῆς θρησκείας, τοῦτο εἶναι ἀληθές»1 καί ἐξηγεῖ στή συνέχεια τό γιατί αὐτῆς τῆς στάσης τοῦ Βολταίρου. Ἀκόμα πιό ἀπαξιωτική ὅμως ὑπῆρξε ἡ γνώμη τοῦ Γάλλου Διαφωτιστῆ γιά τό Ἰσλάμ. 

Ὁ ἴδιος ὁ Βολταῖρος ὑπῆρξε ὀπαδός ἑνός φιλοσοφικοῦ θεϊσμοῦ. Ἐκεῖνο ὅμως πού δεν εἶναι εὐρύτερα γνωστό εἶναι ἡ σχέση τοῦ Βολταίρου μέ τόν Τεκτονισμό. Ὁ ἴδιος ἔγινε Τέκτονας λίγο πρίν τό θάνατό του. Ἡ μύησή του, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν οἱ Τεκτονικές πηγές, ἔγινε στίς 17- 2-1778, παρουσίᾳ 250 Τεκτόνων στήν Τεκτονική Στοά «Ἐννέα Ἀδελφές» στό Παρίσι2. Κατά τή διαδικασία τῆς τεκτονικῆς μύησης, τοῦ ἔδωσαν νά περιβληθεῖ τό περίζωμα τοῦ ἐπίσης Τέκτονος Ἑλβέτιου (Η elvetius )3. Πρίν τήν μύησή του ἡ στάση τοῦ Βολταίρου πρός τόν Τεκτονισμό ὑπῆρξε φιλική, γεγονός τό ὁποῖο ἀποτυπώνεται καί στό «Φιλοσοφικό Λεξικό» του σʼ ἕνα ἐξαιρετικά φιλικό ἀπόσπασμα σχετικό μέ τόν χῶρο σʼ ἀντίθεση μέ ἄλλες ἄκρως ἐπικριτικές τοποθετήσεις του. 
1 . Βλ. Ἰ. Ρώτα , Ἀπάνθισμα ἐπι- στολῶν τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ, Ἐν Ἀθήναις 1839, σ.99. 
2 . B λ . G . Lennhoff , Die Freimau- rer , 1981 2 , σ. 98 . Πρβλ. Π. Γράβιγ- γερ , Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερι- σμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, Τόμ. Β ́, 1975, σ.91 
3 . Βλ. G . Lennhoff , Die Freimau- rer , ὅπ.π., σ. 98. 

Ορθόδοξος Τύπος,26/07/ 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com