29 Ιαν 2012

Μήνυμα Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Κυρίλλου για την εορτή των Τριών Ιεραρχών 2012


Ἐν Καρδίτσῃ τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 2012
Πρὸς
Τοὺς μαθητές καὶ τὶς μαθήτριες
μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ὡς πρότυπα παιδείας, ὡς ὑποδείγματα ἀρετῆς καὶ ἁγιότητος,  ὡς φωτεινοὶ φάροι καὶ ὁδηγοὶ γιὰ τὴν πνευματική μας πορεία γιορτάζονται στὶς 30 Ἰανουαρίου οἱ μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος, Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καὶ οἱ τρεῖς Ἱεράρχες μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, τῆς ἀκλόνητης πίστης, τοῦ ἀδάμαστου θάρρους καὶ τῆς ἀρετῆς φωταγώγησαν καὶ φωταγωγοῦν τὴν οἰκουμένη ὁλόκληρη.
Ἔζησαν τὸν 4ον μ.Χ. αἰώνα καί κατόρθωσαν νὰ συνταιριάσουν ἁρμονικὰ τὸ πνεῦμα τῆς ἑλληνικῆς παιδείας (τὸ ἀληθές, τὸ καλό, τὸ ἀγαθὸ) μὲ τὰ ὑψηλότερα διδάγματα τῆς χριστιανικῆς σοφίας καὶ ἠθικῆς στὰ πλαίσια τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Ὑπῆρξαν τὰ νόμιμα τέκνα τῆς ἕνωσης Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ. Ἡ ἀγάπη τους πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα πρὸς τοὺς νέους, ὑπῆρξε τὸ κίνητρο, ποὺ ὤθησε τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες νὰ μεταδώσουν τὴν πλούσια ἐσωτερικὴ πνευματική τους ἐμπειρία καὶ νὰ διαπαιδαγωγήσουν τὴ νεότητα.
Ὅπως γράφει ὁ μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη δὲν μένει σὲ γενικότητες καὶ ἀοριστίες. Μέσα στὴ ζωὴ ἔχει συγκεκριμένη ἔκφραση - ἀποκαλύπτεται στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις: «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται (δὲν κομπάζει), οὐ φυσιοῦται (δὲν ὑπερηφανεύεται), οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ  ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. 13:4-8).
Κάθε κύτταρο τοῦ ὁρατοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, κάθε πιστός, ἔχει κληθεῖ μὲ τὸ βάπτισμά του καὶ τὴ συμμετοχή του στὴ Θεία Εὐχαριστία, νὰ ἐκφράζει, νὰ φανερώνει, νὰ «ἐνσαρκώνει» μὲ τὸ εἶναι καὶ μὲ τὸ ἔργο του τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὶς ὅποιες συνθῆκες κὶ ἄν ζεῖ. Ὅποιος μένει ἐν τῷ Θεῷ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀγαπᾶ ὅπως Ἑκεῖνος, μὲ μιὰ ἀγάπη ποὺ παίρνει τολμηρὲς πρωτοβουλίες, ποὺ δὲν γνωρίζει σύνορα, προκαταλήψεις, ποὺ ἀγκαλιάζει τὰ πάντα.
«Μιλοῦμε ὅλοι γιὰ δικαιοσύνη στὴν ἐποχή μας, ὅπου ἡ ἀδικία ἐξακολουθεῖ νὰ πληγώνει πολύτροπα καὶ συχνὰ θανάσιμα ἑκατομμύρια ψυχές· ἡ λαχτάρα γιὰ δικαιοσύνη δεσπόζει στὴν ἀνθρωπότητα, στὸ προσωπικό, κοινωνικὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο. Οἱ ἀκτῖνες τοῦ νοητοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης φωτίζουν, ζωογονοῦν τὴν ψυχοσωματική μας ὑπόσταση, μᾶς ἐνδυναμώνουν στὸν πνευματικό μας ἀγώνα. Συγχρόνως, γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς ποὺ δεχόμαστε τὴν ἀκτινοβολία τῆς χάριτος τοῦ νοητοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, ὁρίζεται ἕνα ἄμεσο χρέος: Νὰ εἴμαστε ἄνθρωποι δίκαιοι σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωής μας, σὲ ὅλες τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς δικούς μας καὶ τοὺς ξένους, νὰ στηρίζουμε μὲ θάρρος καὶ γενναιότητα τὴ δικαιοσύνη στὴν κοινωνικὴ ζωή».
Μιλοῦμε ὅλοι γιὰ τὴν εἰρήνη, ἀλλὰ δὲν ἀγωνιζόμαστε σωστὰ γιὰ τὴν κατάκτησή της, ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε μέσα μας τὸ Χριστό, ὅπως τὸν εἶχαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἐσεῖς παιδιά μου, πού εἶστε τὸ μέλλον τοῦ τόπου μας, μὴν ἀφήνετε τὸν ἑαυτό σας νὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τὶς καταστροφικὲς σειρῆνες τοῦ κόσμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς, πού θὰ σᾶς μαγεύσουν μὲ τὰ θέλγητρά τους καὶ τὶς χωρὶς πραγματικὸ καὶ οὐσιαστικὸ ἀντίκρυσμα ὑποσχέσεις τους. Ἡ ψυχή σας, ἐὰν ἀφεθεῖ στὸ Χριστὸ θὰ μπορέσει νὰ ἀναπτύξει ὅλες τὶς πολύτιμες, τὶς εὐεργετικές, τὶς ἱερές της δυνάμεις. Ἀξιοποιώντας τὴν ἐμπειρία καὶ τὶς γνώσεις, πού σᾶς μεταλαμπαδεύουν οἱ καλοί σας δάσκαλοι, θὰ μπορέσετε μὲ τὴν πίστη σας νὰ ἀποτελέσετε τὴν ἀφετηρία γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου κόσμου· τοῦ κόσμου τῆς δικαιοσύνης, τῆς συναδέλφωσης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Κάθε σκοπὸς στὴ ζωὴ ἐπιτυγχάνεται μὲ ἀδιάκοπο ἀγώνα, ἁγνὲς προθέσεις καὶ ὁλοκληρωτικὸ δόσιμο στὴν ἐπιδίωξη τῶν στόχων καὶ τῶν ἰδανικῶν. Ὁ κόσμος περιμένει ἀπὸ ἐσᾶς κάτι καλύτερο, ποὺ εἶναι δυνατό νά ἐπιτευχθεῖ, ἀρκεῖ νὰ ὑπηρετοῦνται ἀξίες αἰώνιες, ὅπως εἶναι ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη. Ἂς ἀντλήσετε διδάγματα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τους καὶ ἂς μιμηθεῖτε τὸ παράδειγμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἂς ἀγαπήσετε τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα. Ἂς καταβάλετε προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν εὐγενῶν στόχων σας καὶ ἄς εἶσθε βέβαιοι, πώς ἔτσι, θὰ ὑπερνικήσετε τὶς πολλὲς δυσκολίες καὶ θὰ ἐπιτύχετε στὴ ζωή σας.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
† Ο ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com