9 Φεβ 2024

Το σοδομικό νομοθέτημα

 

Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ

Ἱεροκήρυκος

8-2-2024

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης προφητεύει:

«Ὅλος ὁ κόσμος βράζει σάν σέ καζάνι. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ πολιτεία, ὅλα τά ἔθνη εἶναι ἄνω-κάτω!»

Στό βίβλίο «Περί προσευχῆς Λόγοι ΣΤ´» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σουρωτῆς Θεσσαλονίκης, ρωτάει τόν Ἅγιο Παΐσιο μιά Μοναχή:

- Γέροντα, αὐτό τό διάστημα πού τά πράγματα εἶναι δύσκολα γιά τήν Ἑλλάδα, κάνω πολύ κομποσχοίνι, ἀλλά σκέφτομαι καί ὅτι ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδας δέν κρέμεται ἀπό τό κομποσχοίνι μου.

– Δέν εἶναι ὅτι ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδας κρεμάστηκε ἀπό τό κομποσχοίνι σου, ἀλλά τό νά σκέφτεσαι συνέχεια τήν δυσκολία πού περνάει ἡ Ἑλλάδα σημαίνει ὅτι πονᾶς τήν πατρίδα καί ζητᾶς τήν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά βοηθήσει.

Νά προσεύχεσθε νά ἀναδείξει ὁ Θεός πνευματικούς ἀνθρώπους, Μακκαβαίους, γιατί ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη. Ἦρθε ὁ καιρός νά πολεμήσει τό καλό μέ τό κακό, γιατί τήν παρανομία τήν ἔχουν κάνει νόμο καί τήν ἁμαρτία μόδα. Ὅταν ὅμως δεῖτε συμφορές στήν Ἑλλάδα, τό κράτος νά βγάζει παλαβούς νόμους καί νά ὑπάρχει γενική ἀστάθεια, μή φοβηθεῖτε, θά βοηθήσει ὁ Θεός.

– Ἔτσι ὅπως τά λέτε, Γέροντα, πρέπει νά τά ἀφήσουμε ὅλα καί νά δώσουμε τίς δυνάμεις μας στήν προσευχή.

– Μά, χωράει συζήτηση γι’ αὐτό τό πράγμα; Ὅλος ὁ κόσμος βράζει σάν σέ καζάνι. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ πολιτεία, ὅλα τά ἔθνη εἶναι ἄνω-κάτω! Καί τί ἐξέλιξη θά ἔχουμε, κανείς δέν τό ξέρει. Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι του! Πρέπει οἱ καλόγεροι νά κάνουν πολλή προσευχή. Καί ἐπείγουσες δουλειές νά ἔχουν νά τίς ἀφήσουν ὅλες καί νά στραφοῦν στήν προσευχή.

Σχόλια

1.   Ὁ Νέος Διδάχος τοῦ Γένους μας, ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἐπειδή ἦταν φωτισμένος ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, συνειδητοποιοῦμε ὅτι τά λόγια του εἶναι διαχρονικά. Κι ἄν τά ἔλεγε αὐτά, ὅταν ζοῦσε, ἄς σκεφτοῦμε, τό τί θά ἔλεγε γιά τήν ἐποχή μας, ὅπου τά πάντα ἔχουν ἀνατραπεῖ, γιατί, εἶναι ἀλήθεια, ὁ «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς!», ὅπως λέγει ὁ προφήτης Δαβίδ (ψαλμ. 48, 13).

2.   Τό σοδομικό νομοθέτημα, πού θέλουν νά περάσουν οἱ ἀντίχριστοι καί ἀνθέλληνες πολιτικοί μέ πρωτεργάτη τόν ἀφορισμένο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τινάζει στόν ἀέρα τήν Ἑλληνική οἰκογένεια καί δημιουργεῖ μιά ἄφιλη κοινωνία μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἄνθρωποι νά χάσουν τόν αὐτοπροσδιορισμό τους καί νά λησμονήσουν ὅτι εἶναι πλασμένοι «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» (Γεν. 1, 26). Προωθοῦν μέ τό ἐπάρατο νομοθέτημα τήν «παρένθετη μητέρα» πού «δυνάμει καί ἐνεργείᾳ», εἶναι σέ θέση νά γεννήσει 20 καί 30 παιδιά, τά ὁποῖα μπορεῖ μελλοντικά νά συνάψουν γάμο μεταξύ τους καί νά ἔχουμε τερατογενέσεις καί ψυχοσωματικά προβλήματα πού θά προκύψουν ἀπό τήν αἱμομιξία. Εἶναι συγκλονιστικό καί παραδειγματικό τό πάθημα τοῦ αἱμομίκτου τῆς Κορίνθου, τόν ὁποῖο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόν παρέδωσε στόν Σατανά ἀποκόπτοντας αὐτόν ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιά νά τιμωρηθεῖ τό σῶμα του καί νά  σωφρονισθεῖ μέ τήν παιδαγωγία αὐτή,  ὥστε νά σωθεῖ ἡ ψυχή του κατά τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου (Α΄ Κορ. 5, 1-5) .

3.   Ὁ ἀληθινός χριστιανός καλεῖται νά δίνει τήν μαρτυρία τῆς πίστεως. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τό λέγει ξεκάθαρα: «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10, 32-33). Τοῦτο σημαίνει ὅτι δέν ἐπιτρέπεται ὁ χριστιανός νά μένει ἄπραγος καί ἀπαθής καί ἀδιάφορος σέ ὅσα συμβαίνουν. Δέν ἁρμόζει ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός νά ἀναπαύεται «στόν καναπέ καί στον φραπέ».

 

4.   Γιά τούς παραπάνω λόγους, καλοῦμε ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν μέσα τους Ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα στίς 11 Φεβρουαρίου στήν Ἀθήνα, στήν περιοχή τοῦ Συντάγματος καί ὥρα 3.00 μ.μ., καθώς καί στήν Θεσσαλονίκη τήν ἴδια ἡμερομηνία καί στίς 11.00 π.μ. νά ἑνώσουμε τίς φωνές μας καί τίς προσευχές μας, ὥστε νά μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός γιά νά μήν περάσει σέ καμμία περίπτωση αὐτό τό ἀνόμημα, πού θά μολύνει τήν Πατρίδα μας καί θά ἐπιφέρει τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία μέ τούς κληρικούς θά ἔπρεπε νά ἡγηθεῖ καί νά παροτρύνει ὅλους μας στήν συμμετοχή προκειμένου νά δώσουμε τήν μαρτυρία τῆς πίστεως μέ τό Συλλαλητήριο. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος τό 1985 - ἤμουν τότε φοιτητής στή Θεσσαλονίκη - κατέβηκε στό Συλλαλητήριο πού ἔγινε στήν Συμπρωτεύουσα ἐναντίον τῆς ταινίας τοῦ Σκορσέζε, γιατί ὑβριζόταν τό πανάσπιλο καί πανακήρατο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά ὅτι «δέν μπορῶ νά κάθομαι στό κελί μου ὅταν ὑβρίζεται ὁ Χριστός μας, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου».

 

5.   Δέν εἶναι ἔργον μόνον τῶν Μοναχῶν ἡ προσευχή καί ὁ ἀγώνας, ἀλλά καί τοῦ κάθε χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος καλεῖται νά δώσει πνευματικούς ἀγῶνες καί τή ζωή του ἀκόμη γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κατά τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητή του τόν Τιμόθεο: «Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ,… ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν καί ἐκλήθης καί ὡμολόγησας τήν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων… παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ… τήν καλὴν ὁμολογίαν, τηρῆσαί σε τήν ἐντολὴν ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν᾿Ιησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Τιμ. 6, 11-14).

 

6.   Ἀνέκαθεν ἡ Ἐκκλησία μας κινητοποιοῦσε, ὅπως βλέπουμε καί στίς Οἰκουμενικές Συνόδους, ὅλους τούς χριστιανούς προκειμένου νά διακηρύξουν τήν ἀκρίβεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἔτσι καί τώρα, δίνεται ἡ εὐκαιρία νά δώσουμε τήν ὁμολογία καί νά διακηρύξουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις ὅτι ὁ Θεός εὐλογεῖ τὸ γάμο καὶ τὴ συζυγία ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο. Οἰκογένεια νοεῖται μόνο τὸ ἀνδρόγυνο μὲ ἢ χωρὶς παιδιά. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος τόνιζε στούς συζύγους πώς «ἡ ἐγκράτεια, ὁ ἀλληλοσεβασμός καί ἡ προσευχή τῶν γονιῶν ἀποθησαυρίζονται στά παιδιά καί ἐπιστρέφουν ὡς χαρά καί εὐλογία στούς γονεῖς». Δυστυχῶς! οἱ ὁμοφυλόφιλοι θά «ἀποθησαυρίσουν» στά ταλαίπωρα πλάσματα τήν διαστροφή, τά ψυχικά τραύματα, τήν διχασμένη προσωπικότητα καί τήν ἀντικοινωνικότητα.

 

7.    Καί προβάλλονται τά εὔλογα ἐρωτήματα: Ἡ Κυβέρνηση θά πρέπει νά  νομιμοποιεῖ τήν ὁποιαδήποτε ἐπιθυμία τοῦ κάθε δικαιωματιστή; Ὑπάρχουν δικαιωματιστές πού θέλουν ἐλεύθερη τήν διακίνηση τῶν ναρκωτικῶν. Πρέπει τό Κράτος νά ἐλευθερώσει τά ναρκωτικά; Ὑπάρχουν δικαιωματιστές πού θά ποῦν νά γίνει νόμος ἡ κτηνοβασία. Θά πρέπει ἡ Πολιτεία νά νομοθετήσει αὐτή τήν κτηνώδη πράξη;

Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί, ὁ καθένας κρίνεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μόνος μέ μόνον τόν Θεόν. Τότε δέν θά ἔχουμε ἀπολύτως καμμία ἀπολογία ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Βήματος τοῦ Κυρίου.

8.   Ἐπιπλέον, ὅπως ὁ κάθε Ἐπίσκοπος δύναται νά ἔχει διαφορετική γνώμη ἀπό ἐκείνη πού ἔχει ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί νά τήν ἐκφράζει, μποροῦμε κι ἐμεῖς, ὡς ἁπλοί χριστιανοί καί κληρικοί, νά ἐκφράσουμε τήν ἄρνησή μας ὥστε νά μήν βαπτίζονται τά παιδιά τῶν ὁμοφυλοφίλων -καί ὄχι τῶν ὁμοφύλων- παρά μόνον ὅταν μεγαλώσουν καὶ ἐγκαταλείψουν τά δύο πρόσωπα πού ζοῦν στήν αἰσχίστη ἁμαρτία, γιά νά εἶναι σέ θέση μετά ἀπό ὀρθόδοξη κατήχηση νά δεχθοῦν τό Ἅγιο Βάπτισμα. Καί, βέβαια, σέ καμμία περίπτωση δέν πρέπει νά δεχόμαστε ἀναδόχους ὁμοφυλοφίλους, οἱ ὁποῖοι ὑπερηφανεύονται γι’ αὐτό τό ἀνομολόγητο ἁμάρτημα. Τελεία καί παῦλα.

9.   Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά πάρει τήν ἱστορική ἀπόφαση νά ἀφορίσει ὅλους ἐκείνους τούς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι είτε θά ὑπερψηφίσουν αὐτό τό βδελυρό νομοθέτημα εἴτε θὰ ἀπέχουν εἴτε θὰ ψηφίσουν «παρών». Ὁ Πόντιος Πιλάτος νίβοντας τὰ χέρια του δὲν διέφυγε τῆς θείας τιμωρίας. Ἡ οὐδετερότητα καὶ ἡ ἀποχὴ θὰ λογιστοῦν ὡς συναίνεση στὸ ἀντίχριστο νομοθέτημα. Μὴ πλανᾶσθε βουλευτές, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται. Ὡς ἀφορισμένοι δὲν θὰ γίνονται δεκτοὶ στὰ ἱερὰ μυστήρια καὶ στοὺς ἱεροὺς ναοὺς ὅπου εἴθισται νὰ «ἐκκλησιάζονται» σέ διάφορες ἐπίσημες τελετές ἐνώπιον φωτογράφων καὶ εἰκονοληπτὼν καὶ κυρίως σὲ προεκλογικὲς περιόδους γιατί ἰδίως τότε θυμοῦνται τὴν χριστιανική τους ἰδιότητα γιὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους. Πρέπει ὁ κλῆρος νὰ τοὺς ἀποπέμπει.

10.    Τέλος, ὅποιος Ἐπίσκοπος ἤ κληρικός ὁποιασδήποτε βαθμίδας «εὐλογήσει» τό γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ἤ βαπτίσει τά παιδιά τους νά καθαιρεῖται ἀπό τό ἀξίωμά του. Τό Εὐαγγέλιο καί οἱ Ἱεροί Κανόνες θά μᾶς ἐκδικηθοῦν, ἄν δέν τηρηθοῦν…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com