9 Δεκ 2023

Παραλειπόμενα περὶ ταυτοτήτων-ἀποκατάσταση σπίλωσης τοῦ ἁγίου Μόρφου.

Παραλειπόμενα περὶ ταυτοτήτων-ἀποκατάσταση σπίλωσης τοῦ ἁγίου Μόρφου.

Χατζή-Αβέρκιος μoναχός ἁγιονορείτης.

Ἐπισκευθεὶς πρὸ ὀλίγων μηνῶν ἕναν ἡγούμενο, μοῦ μετέφερε μιὰ πληροφορία ποὺ φυσιολογικὸ ἦταν νὰ μὲ προβληματίσει. Μοῦ εἶπε λοιπὸν ὅτι ὁ Ἅγιος Μόρφου μολονότι μιλάει κατὰ τῶν νέων ταυτοτήτων τὴν ἔχει πάρει καὶ μάλιστα αὐτὲς τὶς μέρες βρίσκεται καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὑποδηλώνοντας ὅτι κάνει χρήση ἤδη τῆς νέας ταυτότητος. 

Στὴν ἐρώτησή μου ποὺ τὸ ξέρεις μου ἀπάντησε ὅτι τοῦ τὸ εἶπε ἕνας ἐπίσκοπος. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ ποὺ διανύαμε τὸν μῆνα Ἄυγουστο δὲν εἶχα σκεφτεῖ ὅτι δὲν εἶχαν βγεῖ τοὐλάχιστον στὴν Ἑλλάδα οἱ νέες ταυτότητες. Κατὰ καλὴ συγκυρία τὶς ἑπόμενες ἡμέρες συναντήθηκα μὲ ἕναν Κύπριο ὁ ὁποῖος εὐτυχῶς γνώριζε αὐτὴν τὴν ὑπόθεση μὲ τὸν Μόρφου καὶ μοῦ διευκρίνισε ὅτι ἐμεῖς στὴν Κύπρο ἔχουμε δύο περαιτέρω ταυτότητες χρονικὰ μεταγενέστερες ἀπ' αὐτὴν ποὺ ἔχετε, κι ἀπ' αὐτὴν ποὺ πρόκειται νὰ ἔχετε ὅπως ἀνακοινώθηκε. Εὐτυχῶς εἶχε καὶ τὶς δύο αὐτὲς ταυτότητες ἐπάνω του καὶ μοῦ τὶς ἔδειξε λέγοντάς μου ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ποὺ εἶναι καὶ παλαιότερη ἡ ὁποία ἤτανε μιὰ πλαστικὴ κάρτα ὅπως οἱ τηλεκάρτες χωρὶς τσὶπ ἀλλὰ μὲ ἕναν μακρὺ γραμμωτὸ κώδικα μὲ ἀριθμούς. Μοῦ εἶπε ὅτι αὐτὴν ἔχει ὁ Μόρφου καὶ ἡ ὁποία λήγει τοῦ χρόνου. Ἡ δεύτερη ποὺ μοῦ ἔδειξε ἦταν πιὸ ἐξελιγμένη μὲ ἕνα τσιπάκι NFC. Δόξα τῷ Θεό μου λύθηκε ἡ ἀπορία μὲ τὶς σαφεῖς τοποθετήσεις αὐτοῦ τοῦ ἐπισκέπτη ποὺ γνώριζε τὰ πράγματα ὅπως στὴν πραγματικότητα εἶναι καὶ ὄχι ὅπως συκοφαντικῶς φημολογοῦνται. Κατόπιν αὐτῶν ἀνακουφίστηκα καὶ εἶπα δόξα τῷ Θεῷ ποὺ στὴν Ἑλλάδα δὲν βγῆκαν αὐτὲς οἱ δύο ἐνδιάμεσες ταυτότητες διότι θὰ προκαλοῦνταν μεγάλη σύγχυση γιὰ τὸ σὲ ποιά ἀκριβῶς ἀναφέρονταν οἱ σύγχρονοι γεροντάδες ὅταν μᾶς ἀπέτρεπαν νὰ παραλάβουμε τὴν νέα ψηφιακὴ ταυτότητα. Ἂν τώρα ὑπάρχει μπέρδεμα μὲ τὴν νέα ψηφιακὴ ταυτότητα - μερικοὶ δὲ φτάσαν καὶ σ΄αυτό τὸ κατάντημα ὥστε νὰ ἀμφισβητήσουν ἀκόμη καὶ τὴν ἀξιοπιστία τῆς ἐπιστολῆς του ὀσ. Παϊσίου! - ποὺ εἶναι ξεκάθαρη ἡ ἐπικινδυνότητά της φανταστεῖτε τὸ κομφούζιο ποὺ θὰ γινότανε μὲ τὴν τέταρτη κατὰ σειρὰ ταυτότητα γιὰ τὸ ἂν εἶναι αὐτὴ ἢ ἡ προηγούμενη ἢ ἡ ἑπόμενη ποὺ μιλούσανε καὶ προειδοποιούσανε οἱ ἅγιοι γέροντες.

«Ἀκουέτω ταῦτα καὶ ὁ βασιλεύς...»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com