4 Σεπ 2022

Ὑπεύθυνοι ἢ συνυπεύθυνοι οἱ ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ;

    Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 21.8/3.9.2022.

    Ἁγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου.

Ὑπεύθυνοι ἢ συνυπεύθυνοι οἱ ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ;

ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ( !!! ) συσκέφθηκαν καὶ ἀποφάσισαν οἱ ἡγούμενοι τῶν Ἁγιορείτικων Μονῶν τὴν 20.8/2.9.2022. Μὲ τὸν πρωτάκουστο αὐτὸ τρόπο, (τῆς μὴ ψηφοφορίας), συγκατένευσαν ἀνίερα στὴν ἔξοδο τῆς Πανίερης καὶ Πανύμνητης Εἰκόνας του «Ἄξιόν ἐστιν» ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ προορισμὸ τὴν Κομοτηνὴ Θράκης τὴν 24.8/6.9.2022.

Ἡ συντριπτική διπρόσωπη μειοψηφία, ὅπως τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν ἔχει καταγράψει, μὲ τὸ τέχνασμα αὐτὸ ἀπέσπασε τὴν συναίνεση τῶν ἡγουμένων γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, χωρὶς ἔστω τὴν μικρὴ ἀναβολὴ μιᾶς ἢ δυὸ ἡμερῶν, ὥστε νὰ μὴ συμπέσει μὲ τίς ἑκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις τῆς Καβάλας καὶ Θάσου ποὺ θὰ λήξουν στὶς 24.8/6.9.2022,  παρισταμένου καὶ συλλειτουργοῦντος τοῦ σχισματοαιρετικοῦ  Ἐπιφανίου μετά τῶν Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.

Αὐτὸ ποὺ συνέβῃ εἶναι μιὰ ἀντιγραφὴ καὶ ἀτέρμονη συνέχεια τῆς  τακτικῆς τοῦ ἀπαξιωμένου Κολυμπαρίου, ὅπου κυριάρχησε ἡ ἀπόφαση τῆς ἀκρότατης μειοψηφίας: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ γνωστὰ τερτίπια τῆς Πατριαρχικῆς αὐλῆς, ὅπου τὸ συνοδικὸ σύστημα τῆς Ἐκκλησίας παραγκωνίζεται  καὶ εὐτελίζεται, κατὰ πιθηκίζουσα ἀπομίμηση τοῦ παπικοῦ δικτατορικοῦ συστήματος.

Ἡ ἀπόφαση τῆς τωρινῆς συνάξεως τῶν ἡγουμένων ἀνακαλεῖ στὴ μνήμη μας τὰ τεκταινόμενα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει πρὸ καὶ μετὰ τῶν ἀπαραδέκτων παρεκκλίσεων τῆς ψευδοσυνόδου  τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης, Ἰούνιος 2016. Ἐνῶ εἶχαν ἀποφασισθεῖ, πρό Κολυμπαρίου, ( μὲ τὴν ὑπ' ἀριθμὸ Πρωτ. Φ.2/7/1085 Ἀπόφαση* τῆς Ἔκτακτης Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως Ἁγίου Ὄρους, τῆς 12//25-5.2016 πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίο καὶ μὲ κοινοποίηση πρὸς τίς δεκατέσσερις (14) Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες), ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα Ὀρθόδοξες θέσεις, ἀπεμπολήθηκαν ὕστερον  ἀπό τήν διὰ δολίων ἐνεργειῶν τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει φιλοπατριαρχικὴς καὶ ἀντιδραστικῆς μειοψηφίας.

Κατὰ τὴν σύναξη τῶν ἡγουμένων 20.8/2.9.2022 ἀπεφασίσθῃ ἡ μὴ ἀποδοχὴ τῆς ἐλεύσεως τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου εἰς προσκύνησιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ ἡ συμμετοχή του εἰς τὰ ἐκεῖ  ἐκκλησιαστικά δρώμενα.

Αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ Πρῶτος καὶ ἡ συνοδεύουσα τὴν Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος ἀντιπροσωπεία θὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων ;

Θὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὴν  ἀνώτατη ἀπόφαση τῆς συνάξεως τῶν ἡγουμένων τῆς μὴ ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἀνεπιθύμητον Ἐπιφάνιον, ἢ θὰ φορέσουν δι' ἄλλην μίαν εἰσέτι φορὰν τὸ προσωπεῖο τῆς διπροσωπείας, κρούοντες, ἠθοποιῶν δίκην, τὸ δοξάρι τῆς εἰρωνείας, τῆς ἀπαξιώσεως καὶ τῆς καταφρονήσεως τῶν εὐσεβῶν ;

Ἄραγε θὰ ἀποδειχθοῦν καὶ πάλιν, δίγλωσσοι καὶ δίβουλοι ὅπως πολλάκις συνέβῃ εἰς τὸ παρελθόν ;

Θὰ εἶναι καὶ πάλιν συνπρωταγωνισταὶ τοῦ Ἐφιάλτη καὶ τοῦ Ἰούδα ;

Ἐὰν παρ' ὅλα ταῦτα ἐπισυμβεῖ τὸ ἀπευκταῖο, τότε αὐτὸ θὰ ἐπισύρει τὴν ἱερὰν ἀγανάκτησιν καὶ τὴν μῆνιν τῶν πιστῶν καὶ εὐσεβῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχοντες κατὰ νοῦν τό «Ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀσεβὴς εἰς βάθος κακῶν, καταφρονεῖ» (Παροιμ.18,3) τότε δικαίως, τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα θὰ ἐκφράσει καὶ κραυγάσει σὲ ὑπευθύνους καὶ συνυπευθύνους τὸ «Ἀνάθεμα ἔστω» !

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ  ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

……………………………………………………………………………

*https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/8611-parembasi-tou-agiou-orous-gia-tin-agia-kai-megali-sunodo καί

http://aktines.blogspot.com/2017/07/173062017.html

…………………………………

1:02 / 10:17

……………………………………..

Δείτε σχετικά και:

-Εκκλησία της Πολωνίας: Η «Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας» δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κανονικότητας

-Εκάς οι βέβηλοι (ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ)

-Ψήφισμα διαμαρτυρίας από πολίτες που συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί έξω από την μητρόπολη Καβάλας, ζητώντας να ματαιωθεί η επίσκεψη του σχισματικού Επιφανίου Ντουμένκο στην περιοχή τους

-Συζήτηση για το Ουκρανικό και τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών.

-Με πρόσχημα τους Αγίους της Θάσου στήνουν αντορθόδοξες – σχισματικές εορτές.

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ κατά της Έλευσης του Ψευδοεπισκόπου Κιέβου ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

-Ἀχειροτόνητες συμμορίες και φταῖχτες μέ ὀνοματεπώνυμο…

-Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιὰ τὴν ἐπικείμενη προσέλευση τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Ἐπιφανίου Οὐκρανίας στὶς προγραμματισμένες ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱ.Μητρ.Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου, 3-6 Σεπτεμβρίου 2022.

-Τά ἐπικείμενα Ἐκκλησιαστικά δρώμενα σέ Καβάλα καί Θάσο 3-6.9.2022 καί ὁ συσχετισμός μέ τό Ἅγιον Ὄρος.

-Ο Προκαθήμενος της Πολωνικής Εκκλησίας Σάββας λέει ότι οι Ουνίτες έχουν πάρει έγκριση να ενωθούν με τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

-Πολωνίας Σάββας: “Ο Επιφάνιος δεν είναι κανονικός Ιεράρχης – Πρέπει να χειροτονηθεί εκ νέου”

-Επιστολή Τετρακοσίων Επτά (407) Ορθοδόξων Χριστιανών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου για την επίσκεψη Επιφάνιου στην Καβάλα

-Φέρνουν τον αχειροτόνητο σχισματικό Επιφάνιο Κιέβου στην Καβάλα


7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Υπεύθυνοι και Συνένοχοι διότι αποδέχονται την Σχισματοαίρεσην του Οικουμενισμού είτε συνειδητά είτε διά της Μνημονεύσεως.

Και όχι μόνο το Άγιον Όρος...

Ανώνυμος είπε...

Αίσχος. Μονο η Παναγια θα μας σωσει απο μεγαλο κακο. Είναι σαν να βιαζομαστε να γινει πολεμος.
Παναγια μου διωξε τους απο τη χωρα μας.

Λυκούργος Νάνης είπε...

Μάλλον ανεύθυνοι είναι...
Από κει και πέρα, αναφορικά με τη σημερινή μέρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για αποφράδα ημέρα.
Για μέρα ντροπής και αίσχους για την οικουμενική Ορθοδοξία, για το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, για την Εκκλησία της Ελλάδος και για τη μητρόπολη Φιλίππων,Νεαπόλεως και Θάσου.
Για ημέρα που ευφραίνει τους δαίμονες και τους εχθρούς της Εκκλησίας και λυπεί αφάνταστα τα πιστά μέλη της Εκκλησίας που υπερμαχούν της κανονικής τάξεως.
Ιεράρχες, δούλοι της σκοπιμότητας και θεράποντες της αντικανονικότητας, ανάξιοι της ιερής αποστολής τους και επίορκοι, δεν δίστασαν να προσδώσουν εκκλησιαστική υπόσταση σε ένα αντικανονικότατο μόρφωμα και να αναγνωρίσουν την ανύπαρκτη ιερωσύνη όσων εκ των παραγόντων του εν λόγω μορφώματος, παρουσιάζονται ως κανονικοί κληρικοί , το οποίο δεν αναγνωρίζει η πλειοψηφία των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος ο Β και ο μητροπολίτης Φιλίππων Στέφανος, δεν δίστασαν να ποδοπατήσουν την κανονική τάξη και να παρουσιάσουν την Εκκλησία της Ελλάδος και τη μητρόπολη Φιλίππων, ως θεραπαινίδες της επαράτου σκοπιμότητος, ρυμουλκούμενες από το εσβεσμένο Φανάρι και υπηρετούσες υπερατλαντικές γεωπολιτικές στοχεύσεις.
Τα πιστά στην κανονική τάξη μέλη της τοπικής Εκκλησίας οφείλουν , κατά στοιχειώδες χρέος, να απέχουν από τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν σχισματικοί ψευτοκληρικοί.

Λυκούργος Νάνης είπε...

Όχι μόνο την αντικανονικότητα υπηρετούν με την ολέθρια πολιτική τους στο συγκεκριμένο ζήτημα οι προαναφερθέντες ιεράρχες αλλά υπονομεύουν και την πανορθόδοξη ενότητα και αποβαίνουν πρόξενοι δεινού σκανδαλισμού του λαού του Θεού.
Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος έχει καταντήσει ουρά του Φαναρίου…

Λυκούργος Νάνης είπε...


Αλγεινή εντύπωση, προκαλεί, επιπροσθέτως, η εν προκειμένω στάση ικανής μεριδας αγιορειτών μοναχών καθώς και ενίων ιεραποστολικών αδελφοτήτων.
Κάποιες, εξ αυτών, δεν δίστασαν και μέσω των επισήμων δημοσιογραφικών τους οργάνων να συνταχθούν με την πλευρά του όλως αντικανονικώς ενεργούντος εσβεσμένου Φαναρίου.
Καλά, για τις Θεολογικές σχολές δεν αξίζει να μιλήσει κανείς.
Η στάση τους είναι προβλέψιμη εκ των προτέρων και αναμενόμενη.

Λυκούργος Νάνης είπε...

Έχουμε όλοι χρέος να αντιδράσουμε.
Προς επίρρωσιν της ανωτέρω θέσεως παραθέτω τα όσα λέγει σχετικώς ο άγιος Γεννάδιος ο Σχολάριος : "Τους Επισκόπους υμών επιτηρείτε, ίνα ώσιν Ορθόδοξοι
και μη διδάσκωσι δόγματα εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως,
μηδέ τοις αιρετικοίς, ή τοις απεσχισμένοις συλλειτουργώσι.
Γεννάδιος ο Σχολάριος
(Πατρ.Νεκταρίου, επιτομή Ιεροκοσμικής Ιστορίας, έκδ. Ι. μονής Σινά, Αθ. 1980, σελ. 231κ).

Λυκούργος Νάνης είπε...

Ἀφοῦ δέ ἀναφερθῆ στήν ὑποστήριξη τῶν εὐσεβῶν Κωνσταντινουπολιτῶν πρός τόν Ἅγιο Χρυσόστομο κατά τίς ἐναντίον του διώξεις τῶν ἰσχυρῶν, ὁ Καθ. Μουρατίδης προσθέτει τό ἐπαγωγικό συμπέρασμα:

«Ἀπό τήν σπουδαιότητα τῆς παραπάνω περικοπῆς φανερώνεται σαφέστατα, ὅτι οἱ λαϊκοί ἔχουν κληθῆ ὄχι μόνον νά μεριμνοῦν γιά τά πράγματα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί νά συμβάλλουν στό νά διοικεῖται ἡ Ἐκκλησία συμφώνως πρός τούς Κανόνες. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ὅτι σέ κρίσιμες στιγμές γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἀνάξιοι κληρικοί ἀνέτρεπαν τούς Νόμους τῆς Ἐκκλησίας, τούς ὁποίους ἀκριβῶς κλήθηκαν νά προστατεύσουν καί ἐφαρμόσουν, οἱ λαϊκοί ὑπῆρξαν πάντοτε ἐκεῖνοι πού διέσωσαν τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας πού κινδύνευε. Τό λαμπρό παράδειγμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπί Χρυσοστόμου ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς μία ἀπό τίς πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Δέν εἶναι συνεπῶς παράδοξο τό γεγονός, κατά τό ὁποῖο ὁ Μέγας Χρυσόστομος ἀπευθυνόμενος στό ὑπέροχο ποίμνιό του διακήρυσσε: “τίποτε δέν θά βάλω σέ ἐφαρμογή χωρίς ἐσᾶς”».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΣΗ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com