29 Μαρ 2022

Το Στερέωμα (Γένεση 1:6)

ΤΟ  ΣΤΕΡΕΩΜΑ (Γένεση 1:6)

Χρήστος Σαλταούρας

Τί είναι το ΣΤΕΡΕΩΜΑ (רָקִ֖יעַ  Ρακία στα Εβραϊκά);

ΓΕΝΕΣΗ 1: 6 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα( רָקִ֖יעַ ) ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 7 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα( רָקִ֖יעַ ), καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω( מִתַּ֣חַת ) τοῦ στερεώματος( רָקִ֖יעַ ), καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω( מֵעַ֣ל ) τοῦ στερεώματος( רָקִ֖יעַ ). 8 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα( רָקִ֖יעַ ) οὐρανόν( שָׁמָ֑יִם ). καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα δευτέρα....

14 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι( בִּרְקִ֣יעַ ) τοῦ οὐρανοῦ...... 15 καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι( בִּרְקִ֣יעַ ) τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως. 16 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας. 17 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν τῷ στερεώματι( בִּרְקִ֣יעַ ) τοῦ οὐρανοῦ.... 20 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα (= επί עַל־ του προσώπου פְּנֵ֖י του στερεώματος רְקִ֥יעַ) τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός δημιουργεί το Στερέωμα( רָקִ֖יעַ ). ΕΝΤΟΣ( בִּ ) αυτού του Στερεώματος (= בִּרְקִ֣יעַ ) τοποθετεί τα αστέρια και τον Ήλιο και την Σελήνη (τα οποία βρίσκονται σε κίνηση). Ενώ τα πτηνά δεν πετούν εντός του Στερεώματος αλλά ΕΠΙ עַל־ ΠΡΟΣΩΠΟΝ פְּנֵ֖י ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ רְקִ֥יעַ (συμφώνως με το Εβραϊκό κείνενο).

Συνεπώς το Στερέωμα δεν είναι ένα στερεό πράγμα κάτι σαν θόλος. Δίνει την εικόνα θόλου αλλά δεν είναι. Ούτε είναι η ατμόσφαιρα της Γης. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι η ατμόσφαιρα της Γης είναι ένα λεπτό στρώμα πολύ μικρό του Στερεώματος το οποίο είναι τεράστιο και ταυτίζεται με αυτό που ονομάζουμε Διάστημα. Επίσης τα ύδατα τα επάνω του Στερεώματος δεν είναι σύμφωνα με τα προαναφερθέντα τα σύννεφα ! Και η Γραφή και εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε ορολογίες που δείχνουν πως βλέπουμε ως παρατηρητές κάποια πράγματα και όχι όπως ορίζονται επιστημονικώς. Πχ: λέμε ότι ο Ήλιος δύει !  Ή ότι ανατέλλει ! Λέμε επίσης ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της ! Ασφαλώς ούτε άξονας υπάρχει ούτε ανατέλλουν και δύουν τα ουράνια σώματα ! Έτσι γίνεται λόγος για "Στερέωμα".

ΨΑΛΜΟΣ 148: ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 2 αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς. 4 αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 5 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν. 6 ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.

  Σύμφωνα με τον παρόντα Ψαλμό, την εποχή εκείνη που συντάχθηκε ο Ψαλμός υπήρχε ακόμη " τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν " ! Και μάλιστα και για το Στερέωμα λέγεται " ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· πρόσταγμα ἔθετο".

Άρα δεν υπήρχε κάτι σαν θόλος πάγου που έπεσε με μορφή βροχής κατά τον Κατακλυσμό του Νώε. Και αν ακόμη υπήρχε τέτοιο πράγμα δεν είναι αυτό το στερέωμα ούτε το ύδωρ το υπεράνω αυτού.

Το ύδωρ (δεν λέγει θάλασσα !) το υπεράνω του Στερεώματος είναι κάτι στα όρια του Σύμπαντος. Σίγουρα υπάρχει αφού το λέγει η Γραφή όπως υπάρχουν και τα υπόλοιπα που αναφέρει η Γραφή. Τώρα ποία μορφή έχει αυτό το ύδωρ δεν γνωρίζουμε. Είναι νεφέλωμα είναι σωματίδια ; Μην ξεχνάμε ότι και οι επιστήμονες έχουν την θεωρία του νεφελώματος Oort. 

Επίσης είναι λάθος κατά την γνώμη μου να προσπαθούν οι διάφοροι ερμηνευτές να μας πείσουν ότι οι αρχαίοι Ισραηλίτες είχαν παρόμοιες κοσμολογικές αντιλήψεις με τους Ειδωλολατρικούς λαούς που πίστευαν ίσως σε θεωρίες στερεού θόλου με κολλημένα επάνω τα άστρα κτλ.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

2 σχόλια:

Μάνος είπε...

Ευφραίνεται η ψυχή μας να διαβάζουμε άρθρα του κ. Σαλατσούρα, διότι ερμηνεύει με οξύνοια και σοβαρότητα τη Γραφή !

Ιωάννης Μάρκος είπε...

Πολύ σημαντικό στοιχείο στην άριστη αυτή έρευνα πιστεύω είναι και το ακόλουθο: "Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα" Ψαλμ. 18:2

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com