23 Απρ 2021

Εξετράπη εντελώς η Ιερά Σύνοδος; Καταργεί τον Όρθρο της Αναστάσεως!

 

Είναι απίστευτο ότι στην εγκύκλιο που απέστειλε  η ΔΙΣ προς τις Ι. Μητροπόλεις, παραλείπουν τον Όρθρο της Κυριακής του Πάσχα! Πρόκειται για ΠΡΟΔΟΣΙΑ της Ι. Παραδόσεως! Αλαζονεία έχει καταλάβει τους Ιεράρχες; Πως τολμούν να παραβούν τον 89ο Κανόνα της Πενθέκτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, μεταθέτοντας την Ανάστασιν σε ώρα που καταργεί τα παραδοθέντα από τους Ι. Ευαγγελιστές;

Ολοκληρώνουν το ΕΓΚΛΗΜΑ κατά της πίστεως! Πώς δεν αισχύνονται να εξοβελίσουν τον Όρθρο της Αναστάσεως; Να προβεί άμεσα η ΔΙΣ σε δήλωση αν παραμένουν Ορθόδοξοι ή παίρνουν εντολές από σκοτεινά κέντρα! Νέο παλαιοημερολογιτικόν θέλουν να δημιουργήσουν; Επώλησαν την Εκκλησία «διά τα αργύρια» στον ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟ; Μακαριώτατε, αν σχίσετε την Εκκλησία τότε θα συμβεί σε Εσάς αυτό του προφήτη Δανιήλ «ἤδη γὰρ ἄγγελος Θεοῦ λαβὼν φάσιν παρὰ τοῦ Θεοῦ σχίσει σε μέσον… μένει γὰρ ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ τὴν ρομφαίαν ἔχων πρίσαι σε μέσον, ὅπως ἐξολοθρεύσῃ ὑμᾶς». Σεβασμιώτατοι, δεν θα γλιτώσετε της «γεέννης»!

Ιδού η συγκεκριμένη αναφορά της εγκυκλίου:

«14) Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θά τηρηθεῖ τό ἑξῆς Τυπικό:

α) 8.10 μ.μ.: Ἔναρξη Ἀκολουθίας Παννυχίδος.

β) 8.45 μ.μ.: «Δεῦτε λάβετε φῶς» ἀπό Ὠραίας Πύλης.

γ) 9.00 μ.μ.: «Χριστός Ἀνέστη» (10 φορές) ἀπό τήν ἐξέδρα ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Μετά τό πέρας τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», ὁ Ἱερεύς εἰσέρχεται στόν Ἱερό Ναό, ἐνῶ οἱ ἱεροψάλτες ψάλλουν τό Δοξαστικό Τροπάριο τῶν Αἴνων «Ἀναστάσεως ἡμέρα», μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου θά ἀναγνωσθεῖ ἀπό Ὠραίας Πύλης ὁ Κατηχητικός Λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Στήν συνέχεια θά ψαλεῖ τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί κατόπιν αὐτοῦ θά ἀρχίσει ἀπ᾿ εὐθείας ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία».

Ορθόδοξος Τύπος

18 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Και βέβαια, κατάλυση της νηστείας του Μεγάλου Σαββάτου.

Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης είπε...

Τῶν ἁμαρτανόντων Ἱεραρχῶν, εἰς πατρῴαν πίστιν, σὺ ἐπίσκεψαι τὰς ψυχάς, τοῦ μετανοῆσαι, καὶ σοῦ ἀνακηρῦξαι, τὴν θείαν δεσποτείαν, Πνεῦμα Παράκλητον.

Κάθελε Παντάναξ λύκους βαρεῖς, ἐν δορᾷ προβάτων, τὴν ἀπώλειαν τῶν πιστῶν, ἀπεργαζομένους, καὶ μὴ μετανοοῦντας, ἡμῶν πρὸς σωτηρίαν, μόνε ἀθάνατε.

Ἔκκοψον ἐκ σώματος τοῦ σεπτοῦ, σοῦ τῆς Ἐκκλησίας, παντοδύναμε Ἰησοῦ, πάντας τοὺς τῇ πλάνῃ, ἐμμένοντας Ποιμένας, ὡς μέλη σεσηπότα, Λόγε ὑπέρθεε.

Χάρης είπε...

Ο Όρθρος χωράει μέχρι τις 10 και μισή άνετα. Κακώς καταργείται!! Να μην εφαρμοστεί το μέτρο.

Ανώνυμος είπε...

Σκέτος εμπαιγμός!

Ανώνυμος είπε...

1ον. Εἶναι θέμα δογματικό. Βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ Οἱκουμενικῶν Συνόδων.
Κανὼν Ζ´ Άποστολικῶν Κανόνων: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετὰ Ἰουδαίων ἐπιτελέσοι, καθαιρείσθω.

Κανὼν ΚΘ´ Λαοδικίας: Ὅτι οὐ δεῖ Χριστιανοὺς ἰουδαΐζειν καὶ ἐν τῷ σαββάτῳ σχολάζειν, ἀλλ᾽ ἐργάζεσθαι αὐτοὺς καὶ ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ· τὴν δὲ Κυριακὴν προτιμῶντας, εἴγε δύναιντο, σχολάζειν ὡς Χριστιανοί. Εἰ δὲ εὑρεθεῖεν Ἰουδαϊσταί, ἔστωσαν ἀνάθεμα παρὰ Χριστῷ.

2ον. Κυριακὴ τοῦ Πάσχα χωρὶς Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία εἶναι ΜΕΓΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑ. Καταπατεῖται ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας.

3ον. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τελεσθοῦν 2 Θεῖες Λειτουργίες τὴν ἴδια ἡμέρα ἀπὸ τὸν ἴδιο ἱερέα.

4ον. Ὅσοι Χριστιανοί μεταλάβουν τὸ Μεγα Σάββατα βράδυ, θὰ καταλύσουν κρέας τὸ Μέγα Σάββατο ποὺ καὶ αὐτό ἀντίκειται στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες,
Κανὼν ΠΘ´: Τὰς τοῦ σωτηρίου πάθους ἡμέρας, ἐν νηστείᾳ, καὶ προσευχῇ, καὶ κατανύξει καρδίας ἐπιτελοῦντας, χρὴ τοὺς πιστοὺς περὶ μέσας τῆς περὶ τὸ μέγα σάββατον νυκτὸς ὥρας ἀπονηστίζεσθαι, τῶν θείων Εὐαγγελιστῶν Ματθαίου καὶ Λουκᾶ, τοῦ μέν, διὰ τοῦ, Ὀψὲ σαββάτων ῥήματος· τοῦ δέ, διὰ τοῦ Ὄρθρου βαθέος, τὴν βραδύτητα τῆς νυκτὸς ὑπογραφόντων.

5ον. Τὴν 1η Μαίου 1776 ἰδρύθηκαν οἱ Ἰλλουμινάτι.
          1 Μαΐου 2021 Ἑβραϊκό ἥ Νομικὸ Πάσχα.
          2 Μαΐου 2021 ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ. Ο συνεορτασμός με τους αλλόθρησκους παραπέμπει σέ Οικουμενιστική κίνηση, ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου.
Κανὼν ΛΖ´ Λαοδικίας: Ὅτι οὐ δεῖ παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἢ αἱρετικῶν, τὰ πεμπόμενα ἑορταστικὰ λαμβάνειν, μηδὲ συνεορτάζειν αὐτοῖς.

Ὡς Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ φυλάξουμε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας στὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση, ἀνόθευτη μὲχρι τὴν τελευταία μας πνοή. Ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας καὶ τῆς ψυχῆς μας.

Μὲ πόνο ψυχῆς

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει γενική δυσαρέσκεια και δυσφορία του πιστού λαού προς την αρχιεπισκοπή για τον χρόνο μετάθεσης της Ανάστασης, αλλά και για τον γενικότερο φετινό χειρισμό των ακολουθιών. Επαναλαμβάνονται και φέτος τα ίδια λάθη όπως και πέρσι. Όμως οι τριμηνιαίες, που προέρχονται από τον οβολό των πιστών, ως ταρίφα πηγαίνουν κατά ένα ποσοστό προς την αρχιεπισκοπή η οποία εν προκειμένω θα έπρεπε να σεβαστεί το λαό που την στηρίζει υλικά και όχι να τον προδώσει για μια ακόμη χρονιά. Η αρχιεπισκοπή θα έπρεπε να δείξει περισσότερη ευαισθησία στη θέληση του λαού που επιθυμεί να τηρηθεί η παράδοση και όχι να υποκύπτει συνεχώς στα ανόητα και παράλογα παιχνίδια εξουσίας της πολιτείας, που με το έτσι θέλω επιβάλλει στη διοικούσα εκκλησία ότι αντίχριστο και αντικανονικό της καπνίσει.

ΔΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

Καθαρή προδοσία!

Ανώνυμος είπε...

Τουλάχιστον αυτό 4:23 δεν το είπε κανείς. Άνετα μπορεί ο καθένας να περιμένει μέχρι τις 12 και μετά να καταλύσει.

Ανώνυμος είπε...

Πολλές εκπτώσεις από την πλευρά της Εκκλησίας.
Φώναζαν και διαμαρτύρονταν ότι η Εκκλησία επεμβαίνει σε θέματα κράτους (ξεχνώντας βέβαια ότι οι θρησκευτικοί λειτουργοί είναι ΚΑΙ πολίτες αυτούς του κράτους και άρα έχουν λόγο όπως ο καθένας από εμάς).
Τώρα βλέπουμε, το κράτος να επεμβαίνει σε δογματικά θέματα και μάλιστα με τρόπο πιεστικό και κατά κάποιο τρόπο εκβιαστικό.
Οι πρακτικές και οι χειρισμοί τους απέδειξαν περίτρανα ότι δαιμονιζονται με ό,τι σχετίζεται με την Ορθοδοξία.
Απαγόρευσαν τη ρίψη του Σταυρού στα Θεοφάνεια, τώρα είχαν αφηνιασει που το Πάσχα έπεφτε τόσο αργά και το τραβούσαν, το τραβούσαν ώστε να έρθει μία εβδομάδα πριν και να ανακοινώσουν αυτά τα καταπτυστα μέτρα.
Και ως δια μαγείας, την επομένη της Μ
Εβδομάδος ανοίγουν τα πάντα με δήθεν δικαιολογία τον τουρισμό, την άνθιση της οικονομίας κλπ.

Πώς μπορεί να είμαστε τόσο τυφλοί ώστε να μην βλέπουμε το νέο αυτό διωγμό;
Είναι χρέος μας να αντιδράσουμε. Διότι η σιωπή σημαίνει αποδοχή.
Και αυτό θα γίνει σιγά σιγά...μετά από 4-5 χρόνια θα βλέπουμε μια νέα Ορθοδοξία με νέες τακτικές το Πάσχα και στις μεγάλες Γιορτές...που θα παραπέμπουν σε πιο δυτικά ή άλλα πρότυπα.
Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι έχουν αυτοί οι υψηλα ιστάμενοι τα σχέδιά τους αλλά έχει και ο Κύριός μας τα δικά του.
Καλή Ανάσταση και καλό Άγιο Πάσχα σε όλους.


Σεραφείμ είπε...

Τόσο δύσκολο νά αποφασίση η ΔΙΣ νά γίνη τήν Κυριακή τό πρωΐ ἡ Ἀνάστασι;
Χωρίς 2 λειτουργίες γιά τούς ἱερεῖς, χωρίς 2 θ. Κοινωνίες απο τούς πιστούς, χωρίς πετσόκομα του πλέον εορτασίμου Ὀρθρου τού έτους,χωρίς κατάλυσι τοῦ Μ. Σαββάτου (πόσοι θά περιμένουν άραγε νά γυρίση η ημέρα;) καί επιπλέον χωρίς αποδοχή τών αντίχριστων αποφάσεων καί τού εμπεγμού;

Ανώνυμος είπε...

Όντως φίλε μου μόλις προλαλήσαντα, η μόνη παρηγοριά και ελπίδα είναι το σχέδιο του Κυρίου, όσο κι αν δε διακρίνεται επί του παρόντος σε τι συνίσταται αυτό. Να τον παρακαλέσουμε να κολοβώσει τις ημέρες και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει γρήγορα.

saba-george είπε...

Παιδιά, ηρεμήστε! Δεν καταργείται ο Όρθρος της Αναστάσεως! ΤΩΡΑ, την ώρα της μάχης, αναστέλλεται για αυτή τη χρονιά! Ας μείνουμε ταπεινοί και υπάκουοι στην Εκκλησία και του χρόνου θα μπορούμε με ασφάλεια να γιορτάζουμε κατά την παράδοση! Πιστεύω, έως τότε, να έχουμε εμβολιαστεί σχεδόν όλοι! Ή όχι;!!! Καλή Ανάσταση να γιορτάσουμε στις ψυχές μας αλλά και στους ναούς!

Ανώνυμος είπε...

Εσένα ποιος σε εμποδίζει να νηστευσεις κ να φας μετά τις 12 τόσο πολύ πεινάς

ΔΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

Τί είναι ο όρθρος για ανασταλεί ποδοσφαιρικός αγώνας;Καταλαβαίνουμε τι λέμε και τι γράφουμε;

Ανώνυμος είπε...

Έλεος πια ας σταματήσουμε όλοι μας να σχολιάζουμε την ιεραρχία της Εκκλησίας μας εμείς γίναμε θέατρο σε όλους Ο καθένας μας έγινε σύνοδος αυτό κεφαλή κ κρίνουμε τα πάντα.Ο θεός έθεσε πρώτα αποστόλους κ μετά προφήτης. Ου πάντες απόστολοι. Εμείς είμαστε ποίμνιο Μας βλέπουν όλοι κ γελάνε για τα χάλια μας Για ολα έχουμε απαντήσεις κ η κατακρίση πάει φουλ.

Unknown είπε...

Γιατί πρέπει να εμβολιαστουμε όσοι δεν θέλουμε; και τι σχέση έχει αυτό με το Πάσχα; γη ιατι να κάνουμε Πάσχα με τους Εβραίους και να χαλάσουμε την όλη παράδοση εκατοντάδων χρόνων ως Έλληνες; κάνεις να μην πάει για ανάσταση στις 21.00. Να μείνει μόνος ο Ιερώνυμος και οι συν αυτω.

Ανώνυμος είπε...

6:12 καταργούν την Κυριακή του Πάσχα, το κατάλαβες;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ασπάσου τον πάπα, θα αναπαυθείς περισσότερο δε σου ταιριάζει η ορθοδοξια.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com