15 Ιουλ 2020

Ἁπάντηση τοῦ Γέροντα Γαβριήλ, πρός τήν Ιερά Κοινότητα Ἁγίου Όρους στίς 9-5-2020

Ντροπή!… Διωγμός Γέροντος Γαβριήλ Αγιορείτου από το Άγιον Όρος ...
Πρὸς τὴν Σεβαστὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω
Εἰς Καρυὰς Καρυαί,9 Μαΐου 2020
Πανοσιολογιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες καὶἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, Χριστὸς Ἀνέστη !
Εἰς ἀπάντησιν τῆς προσφάτου διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ καθ ’ ἡμᾶς Περιβολίου τῆς Παναγίας μας τῆς γενομένης ὑπὸ τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας διὰ τὰ γραφέντα εἰς τὸ μικρὸν μεταφρασθὲν πολωνιστὶ πονημάτιόν μου «Πάπας καὶ οἰκουμενισταὶ» περί τῆς κοινωνίας μετὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶς ἀκοινωνήτων, ὡς καὶ εἰς συνέχειαν τῆς ἀκολούθως ἐκφρασθείσης πρὸς τὴν ταπεινότητά μου ἱεροκοινοτικῆς συστάσεως πρὸς ἔγγραφον διευκρίνησιν, προάγομαι, ὅπως δηλώσω καὶ καταθέσω ταπεινῶς ἐνώπιον τοῦ Παντεπόπτου Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω Προστάτιδος ἡμῶν κυρίας Θεοτόκου, τὰ ἑξῆς:


..................................................................................

Ανακοίνωση  Ι.Μ. Κουτλουμουσίου για τον Γέροντα Γαβριήλ
Είναι η δεύτερη φορά που η Ιερά Μονή μας γίνεται αποδέκτης έντονων παραπόνων εξαιτίας υποτιθέμενου διωγμού του εξαρτηματικού αδελφού Αυτής μοναχού Γαβριήλ, γέροντος του Κελλίου Όσιος Χριστόδουλος.
Συγκαταβαίνοντες και πάλι πρός τις αναστατωμένες συνειδήσεις πιστών, οι οποίοι έσπευσαν ευπρεπώς ή και απρεπώς να παρέμβουν με επιστολές (συμπεριλαμβανομένων και απειλών) υπέρ του γέροντος, παρέχουμε προς όλους, νηφάλιους και μη, τα ακόλουθα στοιχεία.
1. Το 1997 η Ιερά Μονή παραχώρησε μετά πολλής χαράς στον γέροντα Γαβριήλ το Κελλί του Οσίου Χριστοδούλου, και από τότε μέχρι σήμερα προσφέρει αμέριστη την προς αυτόν αρωγή της σε ο,τιδήποτε χρειασθεί. Η αγαπητική αυτή διάθεση δεν άλλαξε, ακόμη και όταν ο ίδιος διέκοψε τη λειτουργική κοινωνία με τη Μονή.
2. Εκπλήσσει η είδηση ότι ο γέρων εγκαταλείπεται μόνος και απροστάτευτος. Ο γέρων Γαβριήλ έχει δύο πιστούς και αφοσιωμένους υποτακτικούς, τον ιερομόναχο Νεκτάριο (1997) και τον μοναχό Δοσίθεο (από το 2009), οι οποίοι αποτελούν υποδείγματα σεμνού και ησυχαστικού βίου, και διακονούσαν όλα αυτά τα χρόνια με πραγματική αγάπη και αυταπάρνηση τον γέροντα.
Με το δεδομένο αυτό, δεν υπάρχει απολύτως κανένα έλλειμμα στη φροντίδα του γέροντος. Αλλά ακόμη και στην έσχατη και απευκταία περίπτωση αναχωρήσεως των υποτακτικών του, καθήκον και δέσμευση της Μονής είναι να φροντίσει και να γηροκομήσει τον γέροντα.
3. Η Ιερά Κοινότης απέλασε τον εκ Πολωνίας φιλοξενούμενο λαϊκό Ανδρέα, διότι δημιουργούσε προβλήματα τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στην αυτοκέφαλη εκκλησία της Πολωνίας, η οποία είχε εκφράσει και εγγράφως σχετική διαμαρτυρία για διχαστικές παρεμβάσεις, επιζήμια δράση και πρόκληση συγχύσεως μεταξύ των εκεί Χριστιανών.
Μετά ταύτα η Μονή μας δεν πρόκειται να ασχοληθεί περαιτέρω με δημοσιεύματα επί του συγκεκριμένου θέματος. Ο καθείς, με τη φώτιση του Θεού και τη συμβουλή του πνευματικού του, ας διαμορφώσει προσωπική γνώμη.
Εκ της Γεροντικής Συνάξεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com