29 Μαΐ 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 29.5.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας διὰ τὴν «κατάλυσιν τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύματος»: «ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΦ’ ΕΑΥΤΗΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΔΙΣ». Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
«Δὲν κινδυνεύει ἡ πίστις, ἀλλὰ οἱ πιστοί». Σχολιασμὸς εἰς ἕνα ἀπὸ τὰ πνευματικὰ fakenews. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τζανάκης.
Δύο ἐπικίνδυνοι ἐκτροπαί: «Καισαροπαπισμὸς» καὶ «Σεργιανισμός»! Μία παρέμβασις εἰς τήν συζήτησιν καὶ τὸν προβληματισμὸν  διὰ τὴν "σχέσιν-συνεργασίαν" Κράτους καὶ Ἐκκλησίας εἰς ἐποχὴν "Κορωνοϊοῦ". Τοῦ κ. Δημητρίου Κάτσουρα, Θεολόγου, φ. Πολιτικῆς Ἐπιστήμης & Διεθνῶν Σχέσεων.

Μήνυμα Αἰσιοδοξίας. Τοῦ π. Γεωργίου Σ. Κουγιουμτζόγλου, Πρεσβυτέρου - Ταξιάρχου ἐ.ἀ.
«Δὲν πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος τῆς Θ. Μεταλήψεως σὲ καμία περίπτωση». Συνέντευξις εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ».
Κορωνοϊὸς καὶ θεολογία ὑποστατικῆς ἀρχῆς.  Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Ὑπευθύνου τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical εἰς τὴν πόλιν τῆς Γένοβας.
Δὲν ὑπάρχουν προϋποθέσεις διὰ νὰ μὴ «κολλᾶς», ὅταν κοινωνῆς τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Ἐνοχοποίησαν τοὺς πιστούς. Γράφει ὁ κ. Γεράσιμος Κουσουνής, Δρ. Γεωπονίας, Καστοριά.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς «θίγει τὴν δογματικὴ Ἀλήθεια» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Πιστοὶ ἀπεδοκίμασαν ΔΙΣ καὶ Πρωθυπουργόν.
Διατί ἡ Κωνσταντινούπολις ἀποφεύγει νὰ ἐπιλύση τὰς συγκρούσεις  μεταξὺ Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων; Γράφει ἡ κ. Nadia Bazuk, Δημοσιογράφος τῆς Οὐκρανίας.
Ἡ ἀντίστροφος ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου. Τοῦ κ. Ἰωάννου Δημητρίου.
WO/2020/060606: Ὑλοποιεῖται καὶ ὁ ἔλεγχος εἰς τὸ παγκόσμιον εἰσόδημα; Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης, Μηχανικὸς Λογισμικοῦ καὶ Δικτύων Ὑπολογιστῶν, Εἰδικὸς σὲ θέματα Ἀσφαλείας στὸν Κυβερνοχῶρο.
Ἄγνωστο στὴν ἐπιστήμη! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
Ὁ ἀλλοπρόσαλλος κόσμος τοῦ Βίλχελμ Ράϊχ. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Ἡ παιδεία καὶ ἡ «σεξουαλικὴ» διαπαιδαγώγησις τῶν μαθητῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Β. Κογκούλη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου.
Ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν πλησίον. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Διαθρησκειακὴ εὐχὴ τοῦ Ἀλεξανδρείας.
Ὁ Παῦλος εἰς Μίλητον. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου (Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36, Ἰωάν. ιζ΄ 1-13). † Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βασιλοπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com