17 Απρ 2020

Καθ.Ιατρικής Α.Π.Θ., Ι.Κουντουράς: Eπιστημονικά ντοκουμέντα, δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, βεβαιώνουν την ασφάλεια της Θείας Κοινωνίας έναντι των λοιμώξεων!

Καθ.Ιατρικής Α.Π.Θ.,  Ι. Κουντουράς: Eπιστημονικά ντοκουμέντα, δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, βεβαιώνουν την ασφάλεια της Θείας Κοινωνίας έναντι των λοιμώξεων!
Ανέμενα ένα άμεσο”feedback” διάψευσης  ή «υποστήριξης» της «δημοσιευμένης» θέσης της «Επιτροπής των ειδικών» του Υπουργείου Υγείας έναντι του κειμένου μου με τίτλο: “Αντιεπιστημονική η θέση της «Επιτροπής Ειδικών» του Υπουργείου Υγείας για τη Θεία Κοινωνία!”, την οποία απάντηση δεν έλαβα παρά το επείγον του σοβαρότατου αυτού θέματος που αφορά κατεξοχήν το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας.

Κατόπιν τούτου, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 17-4-2020, εισήλθα στο έγκριτο file PuBMed και τοποθετώντας τις λέξεις κλειδιά “shared commnunion cup”, “hazard” και «infections”, καταθέτω δειγματοληπτικά μια πληθώρα μελετών που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα περιοδικά του διεθνούς επιστημονικού χώρου, μετά από αυστηρή κρίση. Πρόκειται για μελέτες οι οποίες με established data καθιερώνουν την ασφάλεια της Θείας Κοινωνίας έναντι λοιμώξεων και δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης εκτός εάν κάποιος αποδέκτης διαθέτει διαταραγμένο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Για παράδειγμα,  ανασκοπική μελέτη (review) 15 συναφών μελετών, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Journal of Infection με impact factor (IF) 5.099 (O N Gill. The Hazard of Infection From the Shared Communion Cup. J Infect 1988;16:3-23,Public Health Laboratory Service Communicable Disease Surveillance Centre, London, U.K), καταγράφει συνοπτικά τα ακόλουθα:
«Έχει υπάρξει ενδιαφέρον και ανησυχία μήπως το κοινό ποτήριο της Θείας Κοινωνίας είναι δυνατόν να αποτελεί το μέσο για μετάδοση λοιμώξεων, όταν ανιχνεύθηκε ο ιός HIV στον σίελο των πασχόντων. Βακτηριολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η περιστασιακή μετάδοση μικροοργανισμών δεν επηρεάζεται από το περιεχόμενο του οίνου σε οινόπνευμα, από το υλικό του ποτηριού ή από την πρακτική της περιστροφής / ανάδευσης του ποτηριού, αλλά αισθητά μειώνεται όταν χρησιμοποιείται ένα πανί (ιερό μάκτρο) για να σκουπίσει το χείλος του ποτηριού από πιστό σε πιστό. Παρόλα αυτά η μετάδοση δεν υπονοεί απαραίτητα ενοφθαλμισμό ή λοίμωξη.
Η αντίληψη της επιδημιολογίας των μικροοργανισμών ότι μπορεί να μεταδοθούν μέσω του σιέλου, ειδικά στους ερπητοϊούς, υποδηλώνει ότι η έμμεση μετάδοση της λοίμωξης είναι σπάνια και στις περισσότερες περιπτώσεις υφίσταται μεγαλύτερος κίνδυνος μετάδοσης με άλλους τρόπους. Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ηπατίτιδα Β από τον ιό HBV ή ο ιός HIV μπορεί να μεταδοθεί άμεσα με τον σίελο, η δε έμμεση μετάδοση μέσω άψυχων αντικειμένων είναι ακόμα λιγότερο πιθανή. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ επεισόδιο μετάδοσης νόσου από το κοινό ποτήριο της Θείας Κοινωνίας. Δεν υφίστανται δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η πρακτική τού να μοιράζονται κάποιοι ένα κοινό ποτήριο (της Θείας Κοινωνίας) θα πρέπει να εγκαταλειφθεί διότι πιθανόν να μεταδίδεται κάποια λοίμωξη.
Συμπέρασμα
…Δεν έχει αναφερθεί νόσος που να οφείλεται στην κοινή χρήση ποτηρίου της Θείας Κοινωνίας. Οι υποψήφιοι μικροοργανισμοί που μεταδίδονται μέσω αυτής της οδού, όλοι έχουν άλλους πιο πιθανούς τρόπους μετάδοσης και υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα κατά της έμμεσης μετάδοσης με το σιέλου που οδηγούν σε στοματικό ενοφθαλμισμό. Ειδικότερα, τα δεδομένα δεν συνηγορούν υπέρ της έμμεσης στοματικής μετάδοσης του HIV. Η άμεση στοματική μετάδοση είναι εξαιρετικά σπάνια...»
Επισημαίνεται ότι η ανασκοπική αυτή μελέτη επιβεβαιώνει τα δεδομένα της πρόσφατης επιδημιολογικής μελέτης μας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηπατολογικό Ιατρείο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και στο αντίστοιχο registry της B΄ Προπαιδευτικής Κλινικής του Α.Π.Θ. αρχικό μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 2010, δημοσιεύτηκε δε στο Ann Gastroenterol 2010;23(Suppl):P128.
Πρόκειται για δεδομένα που έδειξαν συνοπτικά ότι  οι κληρικοί (ως δυνητική ομάδα φορέων και μετάδοσης του ιού HBV λόγω  προφανούς ενεργού συμμετοχής τους στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας) όχι μόνο δεν αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου μετάδοσης του ιού  HBV αλλά φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν ασφαλή ομάδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα που περιλαμβάνουν και εκτιμητή υψηλή αναλογία μετάδοσης του ιού μέσω κυρίως γενετικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται διεξοδικά σε σχετικό δημοσιευμένο κείμενο.
Ανάλογα επιστημονικά δεδομένα ασφάλειας της Θείας Κοινωνίας έναντι των λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων και ιών αναφέρει, πάλι ως παράδειγμα, επιπρόσθετη ανασκοπική μελέτη (review) 44 συναφών κατεξοχήν πειραματικών μελετών (δημοσιευμένη στο έγκριτο περιοδικό Eur J Epidemiol με IF=6.527)  η οποία συμπερασματικά αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται απόδειξη ότι λοιμώξεις μεταδίδονται με το ποτήριο της Θείας Κοινωνίας ( D. Kingston. Memorandum on the Infections Hazards of the Common Communion Cup With Especial Reference to AIDS. Eur J Epidemiol 1988;4:164-70.
Επιβεβαιωτικές είναι και νεότερες  επιδημιολογικές μελέτες δημοσιευμένες στο έγκριτο περιοδικό Int J Infect Dis (IF=3.538) που αποκλείουν την μετάδοση παθογόνων με το ποτήριο της Θείας Κοινωνίας (James Pellerin Michael B Edmond. Infections Associated With Religious Rituals. Int J Infect Dis 2013;17:e945-8).
Τα δειγματοληπτικά αυτά δεδομένα συμφωνούν με τα ανάλογα δεδομένα της επιδημιολογικής μας μελέτης και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον επιστημονικώς ανύπαρκτο ισχυρισμό της  Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας ότι «Ο κορωνοϊός μεταδίδεται και με το σάλιο και με το κουταλάκι».
Κατά συνέπεια, αναμένω τα «καθ’ υμάς!», κύριοι της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, όπως και άλλων υπευθύνων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την αποπτωτική διεργασία που, μεταξύ άλλων παραμέτρων, αποκλείει, με δικτατορικό ανήκουστο εξωφρενικό ρυθμό,  το αναφαίρετο δικαίωμα συμμετοχής του χριστεπωνύμου πληρστο Ζωηφόρο Θε=ώματος στο Ζωηφόρο Θείο Ποτήριο της Ζωής που στηρίζεται στο υπερέχον Θεϊκό Μυστήριο και όχι στον πεπερασμένο επιστημονικό νου για τον οποίο πιθανόν να ισχύει το ν﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ “mutatis mutandis” τηρηθεισών των σχετικών αναλογιών.  
Η απουσία διάψευσης του αναφερόμενου επιστημονικώς ανύπαρκτου ισχυρισμού της αναφερόμενης επιτροπής ενέχει σοβαρές συνέπειες σε επίπεδο Διεθνούς Επιτροπής Ηθικής και όχι σε τοπικό επίπεδο που καθείς μπορεί να δηλώνει ανερυθρίαστα αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός  «ό,τι κατεβάσει η κούτρα του»  ή σύμφωνα με σχόλιο βιολόγου: η «επιστημονική επιτροπή» προσεγγίζει μεθοδολογικά το θέμα ακολουθώντας τη λαϊκή ρήση σύμφωνα με την οποία «ο καθένας με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια».
Υποσημειούμαι
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. ;4(2)Junείας Κοινωνίας (άτω απόπ νεται ;4(2)Junείας Κοινωνίας (άτω απόπ νεται όριόι
Δείτε σχετικά και:

6 σχόλια:

eastwest είπε...

Η κ. Παγώνη οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση της μετά από τα αποτελέσματα της έρευνας του κ. Κουντουρά.
Εάν δεν το κάνει και επιπλέον εάν η Κυβέρνηση δεν άρει αμέσως την απαγόρευση της συμμετοχής μας στα Θεία Μυστήρια, τότε επιβάλλεται να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης για κακουργηματική και ήδη αντισυνταγματκή κατάργηση της Θείας Λατρείας των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών.

ΜΑΡΙΑ είπε...

Ὁ κ. Τσιόδρας καί ὅλο ἐκεῖνο τό ἀμφιλεγόμενο συναπάντημα τῶν "εἰδικῶν" μαζί μέ τούς πολιτικούς πού ἐνορχηστρωμένα λένε τό ἴδιο ἀντορθόδοξο τροπάριο, ἐδῶ καί τώρα νά μᾶς δείξουν ἐπιστημονικές μελέτες πού νά ἀποδεικνύουν τά ἀντίθετα.

Εἰδάλλως, καλοῦνται οἰ Εἰσαγγελεῖς νά προβοῦν αὐτεπάγγελτα ἐδῶ καί τώρα ἐναντίον παντός προσώπου ἐκ τοῦ πολιτικοῦ καί ἐπιστημονικοῦ χώρου γιά ἀντισυνταγματικές καί ἀντιεπιστημονικές πρακτικές, ἐνέργειες κι ἀποφάσεις εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί εἰδκότερα εἰς βάρος τῶν ἐκκλησιαζομένων Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Χριστιανῶν πού ἐπί τῆς οὐσίας ρατσιστικά διώκονται (ἀπαγόρευση ἐλευθερίας στήν λατρεία μέ τά μέτρα πού ἰσχύουν στίς ἄλλες περιπτώσεις) καί κατασυκοφαντοῦνται μέ ἀνυπόστατα ψέματα περί μεταδόσεως ἀσθενειῶν ἐκ τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου ἄνευ ἀποδείξεων!

Ἐπίσης, βάσει τῶν ὄσων ἰσχύουν στά θέματα δημόσιας ὑγείας, προκειμένου νά χαρακτηρισθεῖ μία ἀσθένεια ὡς "πανδημία" πρέπει νά νοσήσει τό ἕνα δέκατο τοῦ πληθυσμοῦ, πρᾶγμα πού δέν συμβαίνει οὔτε παγκοσμίως καί μακράν δέν συμβαίνει οὔτε στήν χώρα μας!
Ὁπότε, τά μέτρα πού ἐλήφθησαν εἰς βάρος τῶν πολιτῶν εἶναι ἀντισυνταγματικά ἕτι περισσότερο, κάτι πού ἐπίσης πρέπει νά λάβουν ὑπόψιν τους οἰ Εἰσαγγελεῖς ὥστε νά κινηθοῦν αὐτεπάγγελτα μέ διώξεις γιά προδοσία καί κακούργημα, ὅσον ἀφορᾶ τήν παράνομη κατάλυση βασικῶν ἄρθρων τοῦ Ἐλληνικοῦ Συντάγματος!

Τελειώνω λέγοντας πώς ἡ μοναδική πανδημία πού βιώνουμε αὐτήν τήν στιγμή φαίνεται νά εἶναι αὐτή τῆς ἀπάτης καί τοῦ ψέματος κατά τῆς ἀνθρωπότητας, τῆς Πατρίδας μας καί τοῦ διωγμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἑλλάδα!

Δρ. Ιωάννα Τζιβρά είπε...

Σήμερα Μ. Παρασκευή γιά εμάς τους Ελληνες Ορθοδόξους, ημέρα απολύτου πένθους της Χριστιανοσύνης, ειλικρινά δεν επιθυμούσα να γράψω κάποιο σχόλιο, γιατί ήθελα να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου και τη ψυχή μου. Ομως αυτή η μοναδική και συγκλονιστική προσφορά του Ομ. Καθηγητή του ΑΠΘ κ. Κουντουρά με αφύπνισε! Η επιστημονική τεκμηρίωση και απόδειξη της μη μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων μέσω της Θείας Κοινωνίας, σύμφωνα με προσωπικές του , αλλά και διεθνείς έρευνες, μου έδωσε θάρρος κι ελπίδα, ότι θα το ακούσουν, θα το ξανασκεφτούν και θα συνετιστούν οι υπεύθυνοι των αποφάσεων! Συγχωρώ την άγνοιά τους και προσεύχομαι γιαυτούς, ευχόμενη η αγάπη του Θεού να τους στείλει, όχι φυσικά τιμωρία, αλλά μόνο φώτιση να καταλάβουν το μήνυμα της Μ.Πέμτης : ...Τούτο εστί το ΣΩΜΑ ΜΟΥ....Τούτο εστί ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ... εις αγιασμόν ψυχής τε και σώματος !
Εύχομαι να τους δώσει ο Θεός τη ταπείνωση να καταλάβουν πως δεν μεταλαμβάνουμε από άνθρωπο, ούτε από "κουταλάκι της κουζίνας", αλλά από τη λαβίδα των Σεραφείμ και Χερουβείμ! Κι όλα αυτά σήμερα επιστημονικά τεκμηριωμένα, πως είναι ελεύθερα από ιούς και μικρόβια!!!
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή ΙΚ, αγωνιστή της Πίστης μας στη πρώτη γραμμή, για την τόσο αξιόλογη επιστημονική προσφορά του!
Με τη μεγάλη μου εκτίμηση

Δρ. Ιωάννα Τζιβρά
Ιατρός- Αναισθησιολόγος
Herne Γερμανίας

Γιώργος είπε...

Όλοι ασχολούνται με το αν μεταδίδεται ή όχι με την Θεία Κοινωνία ο κορωναϊός ή οποιοδήποτε λοιμώδες νόσημα , λες και οι πιστοί περιμένανε τους ειδικούς να αποφανθούν περί αυτού. Και το ιερατείο τοποθετήθηκε και τοποθετείται συνεχώς επί του θέματος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία είναι η έλλειψη κατήχησης. Θεσμοί όπως η οικογένεια , το σχολείο , αλλά και η εκκλησία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε και υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Ποιος κατηχεί την αξία της προσευχής; Το μέσο της επικοινωνίας με τον Θεό! Γνωρίζει ο νεοχριστιανός το αξίωμά του , να είναι "δούλος" Κυρίου κι όχι έρμαιο των παθών του; Στους συναξαριστές της Μεγάλης Εβδομάδας και συγκεκριμένα της Μεγάλης Πέμπτης , στον κήπο των Ελαιών, μας περιγράφεται μια συγκλονιστική στιγμή, η αγωνία του Ιησού πριν τη σύλληψή του. Προς τί αυτή η αγωνία; Οι Θεοφόροι αναλυτές της Καινής Διαθήκης ερμηνεύουν τη σκηνή και αποφθέγγονται ότι η αγωνία του Κυρίου έχει να κάνει με το κατά πόσο θα γίνει κατανοητή από την ανθρωπότητα η θυσία Του! Άραγε, έγινε;

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητή Μαρία, για τον κ. Τσιόδρα, έχει ήδη τεθεί δημοσίως, μείζον θέμα, με αφορμή το σχετικό δημοσίευμα του κ. Κατσιάπη-Γαλανού, το οποίο και επισυνάπτω: https://stalagmaties.blogspot.com/2020/04/blog-post_14.html
Κατόπιν τούτου, και επειδή έχει δημιουργηθεί η βάσιμη πεποίθηση στους αναγνώστες του εν λόγω δημοσιεύματος, ότι ο κ. Τσιόδρας, έχει επιλέξει να ακολουθήσει, εν προκειμένω, την οδό της υπεκφυγής, οφείλει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, να επιληφθεί του όλου ζητήματος και να τον θέσει προ των ευθυνών του.
Και εάν για λόγους σκοπιμότητος, όπερ και λίαν πιθανόν, δεν πράξει κάτι τέτοιο η Σύνοδος, οφείλουν, έναντι της αρχιερατικής τους συνειδήσεως και έναντι του λαού του Θεού, να το πράξουν κάποιοι ευθαρσείς ιεράρχες.
Δεν μπορεί το εν λόγω πρόσωπο, φερόμενο, επί τη βάσει σχετικών δημοσιευμάτων, ως πιστός χριστιανός, κατέχων, επιπροσθέτως, λίαν υπεύθυνη θεσμική-κρατική θέση, να αποφεύγει να λάβει ξεκάθαρη θέση επί του προκειμένου, θεμελιωδεστάτου ζητήματος, προκαλώντας δεινότατο σκανδαλισμό, κλήρου και λαού.
Η σύγκριση της στάσεώς του με την αντίστοιχη ομολογιακή της κας Γιαμαρέλλου, τυγχάνει αναπόφευκτη.
Και ο έντιμος κλήρος και ο πιστός λαός γνωρίζει να σταθμίζει και να αξιολογεί πρόσωπα και πράγματα...
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους, θα έπρεπε να υπάρξουν συνέπειες και γιατί όχι και σε επίπεδο Διεθνούς Επιτροπής Ηθικής, όπως αναφέρει ο κύριος καθηγητής, εφόσον το "τοπικό επίπεδο" έχει πέσει τόσο χαμηλά κι έχει καταφέρει να μας αφήσει άφωνους με όλο τον παραλογισμό των λεγόμενων των "ειδικών"!
Ευτυχώς ο Θεός αναδεικνύει ανθρώπους οι οποίοι υπηρετώντας ακούραστα κι ευσυνείδητα την επιστήμη τους, πράττουν με προθυμία και ζήλο το θέλημα Του, προς Δόξαν Του!
Καλή Ανάσταση!
Μ.Κ. Νοσηλεύτρια

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com