13 Απρ 2024

Κυριακή Δ´ Νηστειών - Φταίει η αδιαφορία των γονέων (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Φταίει ἡ ἀδιαφορία τῶν γονέων
«Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ·Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε·Παιδιόθεν»(Μᾶρκ. 9,21)
Ἡ ἱστορία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ ἱστορία τοῦ θαύματος ποὺ διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Μᾶρκ. 9,17-31), λίγο ἢ πολὺ εἶ νε γνωστὴ σὲ ὅλους. Σήμερα, Τετάρτη (Δ΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος περιγράφει πῶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς θεράπευσε ἕνα δαιμονιζόμενο νέο, τὸν ὁποῖον ἔφερε σ᾽ αὐτὸν ὁ πατέρας, γιατὶ τὸ παιδὶ βασανιζόταν φοβερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com