30 Μαρ 2019

Τραγική αλλοίωσις επισκοπικής εκλογής! Τό Συνοδικόν σύστημα νοσεῖ καί εὑρίσκεται εἰς κρίσιν!

Λεζάντα: Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τό 2006, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, μὲ τὴν ὁποίαν εἶχε καταγγείλει τὴν κατάστασιν ποὺ ἐπικρατοῦσεν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν.
Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Ὁ Μακαριώτατος Ἱερώνυμος γράφει ἱστορία ὅλον αὐτόν τόν τελευταῖο καιρό, χωρίς νά βρίσκεται κάποιος κοντά του πού νά τόν ἀγαπᾶ καί νά προστατεύση τήν γεροντική του εὐπιστία σέ κύκλους πού κάθε ἄλλο παρά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας ἐπιδιώκουν.
Εἶναι εὐδιάκριτη ἡ ἀβυσσαλέα διαφορά τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ Μακαριωτάτου κατά τόν ἐνθρονιστήριο λόγο του, σέ συνάρτηση μέ τίς πράξεις του τῶν τελευταίων μηνῶν. Ἐτόνιζε τότε στόν ἐπίλογό του: «Προσεύχομαι και παρακαλώ τον Θεό, όταν περάσει ο καιρός και πλησιάζω στο τέλος του κύκλου της επίγειας διακονίας μου να είμαι έτοιμος να απολογηθώ με παρρησία ενώπιον Θεού και ανθρώπων γι’ αυτόν τον θρόνο που μου εμπιστεύτηκε ο Κύριος».
Ὁ Μακαριώτατος μετά τά ὀλισθήματα πού ὑπέπεσε τούς τελευταίους μῆνες, μέ τούς χειρισμούς του γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τίς σχέσεις Ἐκκλησίας Πολιτείας καί τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, προχώρησε σέ ἕνα νέο πρωτοφανές ὀλίσθημα. Καί αὐτό εἶναι ὁ τρόπος πού χειρίσθηκε στίς πρόσφατες ἐκλογές τήν ἀνάδειξη τοῦ Ἀρχιερέως στήν κενή Μητρόπολη Γλυφάδας.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, τό 2006 στὴν συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας ἐπί Χριστοδουλου, ὅπου εἶχαν ἐκλεγῆ οἱ νῦν Μητροπολίτες Κορίνθου Διονύσιος καὶ Γόρτυνος Ἰερεμίας, εἶχε ἀφήσει ὑπαινιγμούς γιά τόν τρόπο λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κάνοντας λόγο γιά «ἀλλοίωσιν τοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας». Μάλιστα, σέ ἐκείνη τήν συνεδρία, ἀποχωρώντας εἶχε διανείμει τήν ἀκόλουθη ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁποία εἶχε καταγγείλει Ἱεράρχες, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε τότε στὴν Ἱεραρχία:
«Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι,
Ὁ Ἐπίσκοπος, ὅταν συκοφαντεῖται καί διασύρεται, σιωπᾶ καί συγχωρεῖ. Ὅταν, ὅμως, ἀλλοιώνεται τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σιωπή δέν συγχωρεῖται. Τότε διαμαρτύρεται καί διαχωρίζει τήν θέση του. Αὐτό τό νόημα ἔχει καί ἡ ἀποχώρησίς μου ἀπό τήν σημερινή συνεδρία. Εἶναι τραγικό νά διαπιστώνει κανείς Ἱεράρχες νά ξεπουλᾶνε τήν ἐλευθερία τους γιά ἕνα κομμάτι … ψωμί.(10.10.2006)».
Γιά τόν λόγο αὐτό καί ὁ Μακαριώτατος στόν ἐνθρονιστήριο λόγο του εἶχε τονίσει «Ἔχω ἐπίγνωση τοῦ χρέους μου νά εἶμαι ὑπεύθυνος, ἐμψυχωτής καί ἐγγυητής τοῦ συνοδικοῦ μας συστήματος».
Ὁ τρόπος ὅμως πού ἐξελέγη ὁ νέος Μητροπολίτης Γλυφάδας καταδεικνύει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν εἶναι οὔτε ἐμψυχωτής οὔτε ἐγγυητής τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, ἀλλά καί ὅτι τό συνοδικό σύστημα νοσεῖ καί βρίσκεται σέ βαθειά κρίση καί αὐτό διότι ἡ ἐπισκοπική αὐτοσυνειδησία εἶναι ἀποξενωμένη ἀπό τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Συγκεκριμένα, στήν περίπτωση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτη Γλυφάδας προκύπτουν ἐρωτηματικά, τά ὁποῖα ὁπωσδήποτε δέν θά περιορισθοῦν στά χείλη κάποιων ἀνθρώπων, ἀλλά θά ἀκολουθήσουν τόν δρόμο τῆς Δικαιοσύνης.
Καταθέτουμε κάποια βασικά ἐρωτήματα, πού ἐτέθησαν ἤδη στήν ἐφημερίδα μας καί εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τά μεταφέρουμε πρός γνῶσιν τῆς Ἱεραρχίας:
1. Γιατί ἀμφισβήτησαν κάποιοι Ἱεράρχες τήν πρώτη ψηφοφορία πού εἶχε ἀναδείξει τόν Ἀρχιμανδρίτη Ἀλέξιο Ψωίνο ἐπικρατέστερο; Καί, γιατί, μετά τήν πραξικοπηματική ἐπίτευξη τῆς πλαστῆς (ὅπως φανερώνει ἡ πρωτοφανής μεθόδευση) ἰσοψηφίας, δέν ἀντέδρασαν οἱ ψηφίσαντες τόν π. Ψωίνο Ἱεράρχες;
2. Γιατί δέν ζήτησαν νά πληροφορηθοῦν ποιός ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος, τοῦ ὁποίου ἡ ψῆφος δέν κατεγράφη στήν ἐπίσημη καί τελική ψηφοφορία, καί γιά ποιό λόγο;
3. Γιατί ἔδωσαν τό ὄνομα τοῦ ἐκλεγέντος στά Μέσα Ἐνημερώσεως καί κατόπιν ἀνέτρεψαν τό γνήσιο ἀποτέλεσμα;
4. Γιατί, ἆραγε, οἱ Ἱεράρχες μας στήν περίπτωση τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδας σιωποῦν; Πῶς θά ἀπολογηθοῦν ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας στήν βεβαία περίπτωση προσφυγῆς σ’ αὐτό σημαντικῶν προσώπων, πού ἐκτιμοῦν τόν Ἀρχιμανδρίτη Ἀλέξιο Ψωίνο καί ζητοῦν νά ὑπερ­ασπισθοῦν τό δίκαιο καί τό πνευματικό συμφέρον τῆς Μητροπόλεώς τους, ὅπως ἔδειξε τό συλλαλητήριό τους κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν; Πάντως ἡ σιωπή –τοὐλάχιστον τῶν συνετῶν Ἀρχιερέων– σημαίνει συμμετοχή στήν παρανομία καί, ἄρα, συνυπευθυνότητα.
Ἡ τραγική κατάληξη τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτου Γλυφάδας, συναρτᾶται σύμφωνα μέ ἀνεπιβεβαίωτες ἀλλά σοβαρές πληροφορίες ἐκκλησιαστικῶν κύκλων, προσκείμενων σέ Ἀρχιερεῖς, ὅτι ἡ προτίμηση τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων ἔγινε, γιά νά ἀποδεσμευθῆ ἡ θέση τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ), πού ὡς γνωστόν κατέχει ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων, γιά νά προωθηθῆ σ’ αὐτήν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Δέδες, ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἀποδίδονται κατηγορίες μέ «ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις» γιά 4 κακουργηματικές πράξεις καί τοῦ ἔχει ἀπαγορευθῆ ἡ ἔξοδος ἀπό τήν Χώρα!
Δέν γνωρίζουμε, ἐάν ἀληθεύη ἡ πληροφορία αὐτή, ὅμως σπεύδουμε νά τήν γνωστοποιήσουμε, διότι ἤδη συζητεῖται καί πρέπει νά προστατευθῆ καί ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἱεράρχες μας ἀπό μιά τέτοια ἀπερίσκεπτη κίνηση, πού θά δρομολογήση μπαράζ ἐξελίξεων πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν!
Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Λεωνίδας Φακίνος είπε...

Και τελικά ο νύν Αρχιεπίσκοπος εφάρμοσε κατα γράμμα αυτά για τα οποία κατηγορούσε (δικαίως) τον προκατοχό του Χριστόδουλο!
Επιβεβαιώνεται για πολλοστή φορά ότι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει να δεί σοβαρό Αρχιεπίσκοπο στον θρόνο της απο την εποχή του μακαριστού Ιερωνύμου Α'Κοτσώνη.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com