28 Σεπ 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 28.9.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ὁ π. Ἐπιφάνιος μᾶς ἔλεγε: «Τὸ Ἅγιον Ὄρος προέκοψε, διότι ἦτο ἀνεξάρτητον»! ΛΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΕΙ ΠΑΛΙΝ Ο π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
Γάμος τῶν κληρικῶν καί δή τῶν ἐν χηρείᾳ ἤ ἐν διαζεύξει. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ  «ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ»! Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης, Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων.
«Δημιουργεῖ παραπικρασμό ἡ συστηματική πολεμική κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν». Τοῦ Σεβ. Μάνης κ. Χρυσοστόμου.
Ὁ Πατριάρχης διὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον.
Σεβ. Αἰτωλίας: Πεθαίνει ἡ Ἑλλάς.
Ἐξουσιολαγνεία. Γράφει ἡ κα Κατερίνα Παπαθωμᾶ, λέκτωρ ΕΚΠΑ.
Ἀσφυκτικαὶ πιέσεις τῶν ΗΠΑ καί τῆς ΕΕ εἰς τά Σκόπια. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
Συνοδικὸν κείμενον, Σύμβολον ἐκκλησιαστικῆς παρακμῆς. Τοῦ κ. Ἠλία Δ. Μπάκου.
Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια διὰ τὰ «προνόμια» τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦ κ. Ἀντωνίου Χαραλάμπη.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΟΥΣ. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
Τό πνεῦμα τῆς πλάνης εἰς τήν θεολογίαν τοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ. Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου, φιλολόγου.
Ἀδύνατον νὰ δοθῆ ὀρθόδοξος ἑρμηνεία εἰς τὴν Δήλωσιν τοῦ Τορόντο. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ: ΚΑΣΤΡΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. Στάδια πνευματικῶν παλαισμάτων. Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη.
Ἡ ἀπατηλὴ εἰκών τῶν ἀνθρώπων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἡ στάσις τῶν Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων διὰ τὸ Οὐκρανικόν.
«Ζήτησαν νὰ ὀνομαστοῦν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας καὶ πάσης Μακεδονίας».
Κυριακή Β΄ Λουκᾶ. «Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως». Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ.
Τὸ ξέσπασμα τῆς μετανοίας ἡ κραυγή: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με, τὸν ἁμαρτωλόν! Γράφει ὁ Ἀνδρέας Χριστοφόρου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com