30 Μαρ 2018

Τό ΣτΕ γιά τά Θρησκευτικά


Αποτέλεσμα εικόνας για ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τό ΣτΕ γιά τά Θρησκευτικά
Ἡ ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑπικρατείας, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 660/2018 ἀπόφασί της στίς 19 Μαρτίου, ἀκύρωσε οὐσιαστικά τήν ἀπόφασι τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας (Φίλη), πού ἀλλοιώνει τον ὁμολογιακό χαρακτῆρα τῶν Θρησκευτικῶν καί τά μετατρέπει σέ θρησκειολογία.

Στό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο εἶχαν προσφύγει ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς π. Σεραφείμ, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, γονεῖς καί ἄλλοι φορεῖς. Οἱ σύμβουλοι τῆς Ἐπικράτειας ἀποφάνθηκαν, ὅτι ἡ ἀπόφασις εἶναι ἀντίθετη:
α) Στό ρθρο 16 τοῦ Συντάγματος, πού ὁρίζει, ὅτι ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ κράτους καί μεταξύ τῶν σκοπῶν της εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῆςθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως.
β) Στή διάταξι τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος. Ἡ ἀπόφασις τοῦ ὑπουργείου Παιδείας κλονίζει τήν Ὀρθόδοξο συνείδησι καί προκαλεῖ θρησκευτική σύγχυσι.
γ) Μέ τήν ὑπουργική ἀπόφασι στεροῦνται οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές τό δικαίωμα νά διδάσκωνται τίς ἀλήθειες, τίς ἠθικές ἀξίες καί τίς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας, δικαίωμα, πού κατοχυρώνει (τό ὑπουργεῖο) γιά μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Ἑβραίους καί Μουσουλμάνους!
Ἡ κυβέρνησις, βέβαια, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει, ὅτι δέν θά ἐφαρμόση τήν ἀπόφασι τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου! Ἀλλ’ ἔτσι, γιά μιά ἀκόμα φορά, θά φανῆ ὁ δεολογικός της ρατσισμός!
Οἱ θρησκευτικές μειονοψηφίες ἔχουν τό δικαίωμα νά διδάσκουν τά δικά τους! Ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι ὑποχρεώνονται νά διδάσκωνται ἀντιχριστιανικές διδασκαλίες!
Εὐκαιρία γιά τήν Ἱ. Σύνοδο νά παλαίψη γιά τήν ἐπαναφορά τοῦ χαρακτῆρος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς μαθήματος ρθοδόξου διδασκαλίας καί ὁμολογίας. στερα μάλιστα καί ἀπό τό συλλαλητήριο τῆς 4ης Μαρτίου 2018. Ἡ θρησκευτική ἀγωγή περνάει ἀπό τήν ἔγκρισι τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας κι ὄχι ἀπό τήν ἰδεολογία πότε τοῦ κ. Φίλη, πότε τοῦ κ. Γαβρόγλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com