30 Μαρ 2018

Η απόφαση ΣτΕ 660/2018, η Υ.Α. Φίλη και η Υ.Α. Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά – Συγκριτική μελέτη

Η δημοσίευση της απόφασης ΣΤΕ 660/2018 για τα Θρησκευτικά προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας το οποίο από την πρώτη στιγμή επαναλαμβάνει ότι με την απόφαση αυτή ακυρώνεται η Υ.Α. Φίλη για τα Θρησκευτικά (ΦΕΚ Β΄2920/13-09-2018) που όμως έχει ήδη αντικατασταθεί από νεότερη με υπογραφή του Γαβρόγλου (ΦΕΚ Β΄ 2104/19-06-2017). Επομένως, συμπεραίνει ο Υπουργός Παιδείας, ουδεμία άμεση επίπτωση στο μάθημα των Θρησκευτικών θα υπάρξει από την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Μελετώντας όμως το πλήρες κείμενο της απόφασης ΣτΕ 660/2018 διακρίνουμε στηνπαράγραφο 17 του σκεπτικού της Ολομέλειας ότι παρατίθεται μακροσκελές απόσπασμα της προσβαλλόμενης Υ.Α. Φίλη, η οποία ακολούθως και με βάση τα νομικά στοιχεία των παραγράφων 18, 19 και 20 ακυρώνεται ως πλήρως αντισυνταγματική.
Στην παρούσα μικρή μελέτη παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της παραγράφου 17 της απόφασης του ΣτΕ σημειώνοντας τις ομοιότητες μεταξύ του παρατιθέμενου αποσπάσματος της Υ.Α. Φίλη με την ισχύουσα σήμερα Υ.Α. Γαβρόγλου. Για να γίνει αντιληπτή η σχεδόν πλήρης ταύτιση των δύο Υ.Α. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής «τεχνικά» στοιχεία:
Με μαύρο χρώμα παρατίθενται αποσπάσματα της απόφασης του ΣτΕ στα οποία αναλύεται το σκεπτικό του ΣτΕ και δεν αφορούν σε παραπομπές - παραθέσεις αποσπασμάτων του Προγράμματος Σπουδών.
Με μπλε χρώμα σημειώνονται όσα στοιχεία υπάρχουν στην απόφαση του ΣτΕ, τα οποία έχουν αντληθεί από το ΦΕΚ Φίλη, και είναι ταυτόσημα, υπάρχουν δηλ. αυτολεξεί και στο ΦΕΚ Γαβρόγλου.
Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται στοιχεία (λέξεις) που υπήρχαν στο ΦΕΚ Φίλη, υπάρχουν επομένως και στο κείμενο της απόφασης του ΣτΕ αλλά δεν υπάρχουν στο ΦΕΚ Γαβρόγλου.
Τέλος με πράσινο χρώμα [και μέσα σε παρένθεση] σημειώνονται στοιχεία που υπάρχουν στο ΦΕΚ Γαβρόγλου και δεν υπήρχαν στο ΦΕΚ Φίλη ούτε στην απόφαση του ΣτΕ, μικρές δηλ. προσθήκες.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η Υ.Α. Γαβρόγλου που σήμερα ισχύει και εφαρμόζεται στα ελληνικά σχολεία ελάχιστα διαφέρει από την Υ.Α. Φίλη που ακυρώθηκε με την απόφαση ΣτΕ660/2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com