22 Ιουν 2017

Απάντηση του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου στο άρθρο του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) κ. Παναγιώτη ΤσαγκάρηἈγαπητέ κ. Τσαγκάρη,
Διαβάζοντας τὰ σχόλιά σας, μόνον θλίψη μποροῦν νὰ προκαλέσουν σ᾿ ἕναν σκεπτόμενο ἄνθρωπο.
Δὲν εἶχα καμμιά διάθεση νὰ σᾶς ἀπαντήσω, γιατί τέτοια κείμενα εἶναι ἀνάξια ἀπαντήσεως.
Ὅμως, ἀλλεπάλληλα τηλεφωνήματα θεολόγων ποὺ ἀνήκουν καὶ στὴν Ἕνωσή σας, πρὸς τιμήν τους κι ἐπειδή μὲ γνωρίζουν, ἐξέφρασαν τὴν ἀγανάκτησή τους γιὰ τὰ γραφόμενά σας, καὶ ἐπέμεναν φορτικά θὰ ἔλεγα, νὰ σᾶς ἀπαντήσω.
Μοῦ προκάλεσε λοιπόν θλίψη τὸ κείμενό σας. Ὄχι γιὰ τὶς κατηγορίες.
Ἄλλωστε τὶς ἔχω συνηθίσει.
Ἡ Ἕνωσή σας ἀρκετές φορές τελευταῖα μ᾿ ἔχει στοχοποιήσει. Ὅποτε σᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία"φιλοφρόνως" ἐπιτίθεστε κατά τοῦ "αἱρετικοῦ" Ἀργολίδος καὶ μάλιστα μὲ ὕπουλο καὶ βρώμικο τρόπο. Δυστυχῶς κ. Τσαγκάρη.
Ἀπό τὴν ἐπιστολή μου στὸν Σεβασμιώτατο Πειραιῶς οὔτε ὁ ἴδιος, οὔτε κι ἐσεῖς καταλάβατε τίποτα.

Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὴ δεύτερη ἐπιστολή μου. Τίποτα δὲν καταλάβατε.
Ἑπόμενο ἦταν.
Γιατί ἡ ἐπιστολή αὐτή ἀπευθυνόταν στοὺς "καλοπροαίρετους".
Δὲν ἀπευθυνόταν σὲ σᾶς.
Διορθώστε πρῶτα τὸν διεστραμμένο καὶ κακό λογισμό σας (ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος) καὶ μετά ξαναδιαβάστε την.
Ἡ ἐπιστολή αὐτή περιεῖχε συγκεκριμένα κείμενα συγχρόνων ἁγίων γιὰ τὰ θέματα τοῦ ρωμαιοκαθολικισμοῦ, τοῦ φανατισμοῦ, τοῦ ρατσισμοῦ κτλ. Δὲν τὰ εἴδατε κ. Τσαγκάρη;
Γιατί δὲν τὰ σχολιάσατε; Γιατί δὲν κατηγορήσατε ὡς αἱρετικό τὸν ἅγιο Λουκᾶ καὶ τὸν ἅγιο Νεκτάριο; Ἐπειδή σᾶς πόνεσαν καὶ σᾶς ἀναστάτωσαν; Γιατί τὰ ἀποκρύπτετε;
Κατά τὴν προσφιλῆ σας μέθοδο ἀπομονώσατε μία φράση καὶ κτίζετε ὁλόκληρο οἰκοδόμημα ( τὸ ἴδιο μπορούσατε νὰ κάνετε καὶ μὲ τὴν Ἁγία Γραφή. Τὸ ξέρετε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή λέει: «οὐκ ἐστι Θεός»;
Ἀπομονῶστε αὐτή τὴ φράση χωρίς τὴν προηγούμενη «εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ» καὶ κτίστε τὴν ἀθεΐα σας!). Καὶ μάλιστα, αὐτή τὴ φράση τὴ βάζετε καὶ προμετωπίδα: «καλύτερα νὰ μὴν ἐρχόταν ὁ Χριστός...»
Αὐτό ἐννοοῦσα κ. Τσαγκάρη:
Ἄν αὐτό δὲν εἶναι φασιστική προπαγανδιστική μέθοδος, τότε τὶ εἶναι; (Αὐτό συνιστοῦσε καὶ ὁ Γκέμπελς: "πὲς, πὲς, πὲς, στὸ τέλος κάτι θὰ μείνει").
Βεβαίως, δὲν σᾶς πῆρε ὁ πόνος γιὰ τὶς «αἱρετικές» θέσεις μου.
Ἀλλοῦ βρίσκεται ἡ αἰτία. Ὅπως συνήθιζε νὰ λέει παλιός καὶ πολύ ἀγαπητός μου θεολόγος – καθηγητής «ἀλλοῦ στάζει τὸ βουτσί».
Ἡ αἰτία λοιπόν, εἶναι ἡ στάση ποὺ κράτησα στὴ διένεξή σας μὲ τὸν ΚΑΙΡΟ.
Καὶ ἐδῶ θέλω νὰ διευκρινήσω κάποια πράγματα τουλάχιστον γιὰ τοὺς καλοπροαίρετους πάλι.
Ἡ ΠΕΘ ἐκφράζει ἐδῶ καὶ ἀρκετά χρόνια τοὺς θεολόγους καθηγητές.
Πολύ καλά. Ἀπό ἕνα σημεῖο καὶ πέρα κάποιοι θεολόγοι θέλησαν νὰ διαχωρήσουν τὴ θέση τους γιατί ἡ ΠΕΘ δὲν τούς ἐξέφραζε.
Δημιούργησαν λοιπόν τόν ΚΑΙΡΟ.
Κι ἐδῶ θά πῶ, πολύ καλά. Καί σᾶς ρωτῶ λοιπόν ἐσᾶς πού θέλετε νά μοῦ κάνετε μαθήματα δημοκρατίας καί ἐλευθερίας: δέν ἔχουν τό δικαίωμα νά δημιουργήσουν κάτι ποὺ τούς ἐκφράζει;
Πιστεύω νά μή διαφωνεῖτε.
Κι ἔρχομαι στό καίριο ἐρώτημα: Ποῦ ἀκούστηκε σέ μία δημοκρατική χώρα, μία ὁμάδα θεολόγων, στή συγκεκριμένη περίπτωση ἡ ΠΕΘ, νά μηνύει καί νά σέρνει στά δικαστήρια μία ἄλλη ὁμάδα, τόν ΚΑΙΡΟ καί νά ἀπαιτεῖ (ἄκουσον ἄκουσον) τή διάλυσή της; Καί μετά ἀπ' αὐτή τήν ἀντιδημοκρατική καί ἐντελῶς ἀντιχριστιανική ἐνέργεια ἔρχεστε νά μοῦ κάνετε μαθήματα δημοκρατίας; Νά μέ κατηγορήσετε γιά φασιστική νοοτροπία!
Ἔ, ὄχι κ. Τσαγκάρη.
Σᾶς ἐπιστρέφω τίς κατηγορίες.
Γι' αὐτή λοιπόν τήν ἀντιδημοκρατική ἐνέργειά σας ἀναγκάστηκα νά κάνω τήν παρέμβασή μου τότε στό δικαστήριο.
Ὅμως νά εἴστε σίγουρος θά ἔκανα τό ἴδιο ἄν ὁ ΚΑΙΡΟΣ ἔσερνε ἐσᾶς στά δικαστήρια. Εὐτυχῶς οἱ δικαστές κατάλαβαν.
Μέ κατηγορεῖτε γιά τήν ἐπιστολή μου στόν Ἅγιο Πειραιῶς.
Ἀλλά σας ρωτῶ: Μόνον ὁ Ἅγιος Πειραιῶς ἔχει τό δικαίωμα νά μιλάει;
Δέν ὑπόκεινται ὅλες αὐτές οἱ παρεμβάσεις του σέ καμία κριτική; Γιατί νά ἐνοχλήσει τόσο ἡ δική μου κριτική;
Γιατί θέλετε νά φιμώσετε ὁποιαδήποτε ἄλλη φωνή; Σέ τί διαφέρει αὐτή ἡ νοοτροπία σας ἀπό τὰ ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα;
Κύριε Τσαγκάρη, δέν ἀνήκω οὔτε στήν ΠΕΘ οὔτε στόν ΚΑΙΡΟ.
Ἀνήκω στήν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, κι ἔχω, ὅπως ὅλα τά μέλη τῆς ἐκκλησίας, τό δικαίωμα νά παίρνω θέση σέ κάποια πράγματα, στά ὁποῖα ἀμφισβητεῖται τό λιγότερο ἡ ἐλευθερία πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός.
Ὅσον ἀφορᾶ τά σχολικά προγράμματα καί ὅλο τό θόρυβο πού ἔχει δημιουργηθεῖ, διευκρινίζω τή θέση μου, γιατί κι ἐδῶ δουλεύει τέλεια ἡ παραπληροφόρηση.
Εἶναι μία θέση πού τήν κατέθεσα καί στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Προσωπικά δέν μέ προβληματίζουν τόσο τά προγράμματα, ὅσο κάτι ἄλλο: τό πρόσωπο τοῦ θεολόγου καθηγητῆ.
Συχνά ἡ ΠΕΘ ἀναφέρεται στούς ἄθεους θεολόγους πού βρέθηκαν κατά τύχη στή Θεολογική Σχολή, ἐλέῳ πανελληνίων ἐξετάσεων, καί γιά τό κακό πού μποροῦν νά κάνουν.
Πολύ σωστά. Ὅμως, ἀποσιωποῦμε τό γεγονός ὅτι ὑπάρχει καί τό ἄλλο ἄκρο: θεολόγοι ἀνεπαρκεῖς, στενοκέφαλοι, μίζεροι καί μέ νοοτροπία ΕΣΑτζή πού μποροῦν νά κάνουν τό ἴδιο καί χειρότερο κακό. (Διαβάστε τό «ἕνα παιδί μετράει τά ἄστρα» τοῦ Μ. Λουντέμη καί πεῖτε μου ἄν εἶχε ἄδικο....).
Ἐλπίζω νά μή διαφωνεῖτε. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τά ἴδια παιδιά μιλοῦν πολλές φορές γιά τήν «ὥρα τοῦ παιδιοῦ» ...Ἤ δέν τό ἔχετε ἀκούσει ποτέ;
Ἕνας ἰσορροπημένος καί πιστός θεολόγος, μπορεῖ καί μέ τό τραγούδι του Ἄσιμου καί μέσα ἀπό τά χειρότερα προγράμματα νά θεολογήσει καί νά ὠφελήσει.
Ἀντίθετα, ἕνας ἀνεπαρκής θεολόγος ἀκόμη κι ἄν μιλάει γιά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά, μπορεῖ νά καταστρέψει καί νά μήν οἰκοδομήσει.
Ἀπό τήν προσωπική μου ἐμπειρία ἔχω νά καταθέσω ὅτι οἱ ἐμπειρίες μου ἀπό τά σχολικά μου χρόνια δέν ἦταν οἱ καλύτερες ἀπό τούς θεολόγους καθηγητές μου.
Δέν θά ξεχάσω τόν Μάϊο τοῦ ᾿67, μόλις ἕνα μήνα ἀπό τήν ἐγκαθίδρυση τῆς δικτατορίας, ὅταν ἀπαγορεύονταν οἱ συγκεντρώσεις καί διαδηλώσεις, ὅλο τό 6τάξιο Γυμνάσιο, ἐντελῶς αὐθόρμητα, διαδήλωσε ἐναντίον τοῦ θεολόγου καθηγητῆ.
Κάτι πού ἔκανε φοβερή αἴσθηση τότε.
Λίγα χρόνια ἀργότερα γνωρίζω ἄλλο πρότυπο σχολεῖο τῆς Ἀθήνας πού τά παιδιά διαδήλωσαν μαζικά, αὐτή τή φορά ὑπέρ τοῦ θεολόγου καθηγητῆ καί ἀπαίτησαν τήν ἀκύρωση τῆς μετάθεσής του.
Θυμᾶμαι ἀκόμη, μόλις εἶχα ἀποφοιτήσει ἀπό τό ἑξατάξιο γυμνάσιο, μέ τήν πικρή γεύση ἀπό τούς θεολόγους καθηγητές, ὁ ἀγαπητός μου φίλος π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου ὀργάνωσε μία συνάντηση ὅλων τῶν ἀντιδραστικῶν παιδιῶν τῶν τότε «χριστιανικῶν οἰκογενειῶν» τῆς Ἀθήνας.
Βρεθήκαμε στό σπίτι ἑνός θεολόγου ἀγνώστου τότε σέ μένα.
Ἡ γνωριμία μου μαζί του ἦταν μία ἔκπληξη.
Μείναμε κοντά του 4 ὧρες. Ὅλοι οἱ νεαροί τόν ἀντιμετώπισαν μέ φοβερή ἐπιθετικότητα.
Ἤθελαν ἄν εἶναι δυνατόν νά τόν συντρίψουν. Ἡ θρασύτητά τους ἦταν ἀπίστευτη.
Ὁ καθηγητής αὐτός ὅμως, διακρινόταν γιά τήν ὑψηλή θεολογική ἀλλά καί τήν θύραθεν κατάρτισή του καὶ θαύμαζα τὴ διάκριση καὶ τὸν σεβασμό μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπιζε αὐτά τά παιδιά κλπ. Κυρίως ὅμως θαύμασα τήν καλωσύνη του.
Εἶπα τότε μέσα μου: «Ἀξίζει νά εἶναι κανείς θεολόγος».
Τό ὄνομά του: Ἐλευθέριος Μάινας. Ἕνας ἄνθρωπος μὲ ἐκκλησιαστική συνείδηση, μέ γνησιότητα, μέ φρόνημα πραγματικά ταπεινό, ὄχι ταπεινόσχημο.
Τελικά ἦταν ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πού κατάφερε στό τέλος νά γαληνέψει ὅλ᾿ αὐτά τά ἀγρίμια. Θά παραμείνει μέσα μου ὡς πρότυπο θεολόγου.
Ναί κ. Τσαγκάρη, αὐτός ἦταν ὄχι μόνον πτυχιοῦχος θεολογίας, ἀλλά ἕνας ὁμολογητής τοῦ Χριστοῦ. Δέν χρειάστηκε νά ἐπιτιμήσει, νά στηλιτεύσει, νά κατηγορήσει, νά κατακρίνει ὅλα αὐτά τά παιδιά.
Ἔδωσε μία γνήσια μαρτυρία καὶ ὁμολογία Χριστοῦ μ' αὐτόν τόν ὑπέροχο τρόπο, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως περιγράφει ὁ Ἠσαΐας:
Ἰδοῦ ὁ παῖς μου, ὅν ἡρέτισα,
ὁ ἀγαπητός μου, εἰς ὅν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου
θήσω τό πνεῦμα μου ἐπ' αὐτόν, καί κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελλεῖ.
Οὐκ ἐρίσει, οὐδέ κραυγάσει,
οὐδέ ἀκούσει τίς ἐν ταῖς πλατείαις τήν φωνήν αὐτοῦ
κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει
καί λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει,
ἔως ἄν ἐκβάλη εἰς νῖκος τήν κρίσιν.
Καί τῷ ὀνόματι αὐτῶν ἔθνη ἐλπιοῦσι.
(Ματθ. 12, 17)
Ὅσον ἀφορᾶ τά περί "ἐκκαθαρίσεων τῶν ζηλωτῶν, μίζερων, φοβικῶν, διεστραμμένων, φανατισμένων, ἀνέλευθερων χριστιανῶν" αὐτά εἶναι δικά σας συμπεράσματα κ. Τσαγκάρη.
Βέβαίως ἡ Ἐκκλησία εἶναι κιβωτός, εἶναι νοσοκομεῖο καί δέχεται τούς πάντες.
Ὅμως κ. Τσαγκάρη, ἕναν ἀνθρωπο μέ σοβαρή ψυχοπαθολογία, ὅσο κι ἄν ἀξίζει τή συμπάθεια καί φροντίδα μας, εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνο νά γίνει δάσκαλος τῶν παιδιῶν μας.
Καί ἀκόμα χειρότερα νά γίνει ποιμένας ψυχῶν. Εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο τήν μοναδική Ἐλπίδα τοῦ κόσμου νά τήν ἐμπιστευθοῦμε σέ τέτοιες δυστυχισμένες ὑπάρξεις.
Δέν μποροῦμε νά εὐτελίζουμε, δὲν μποροῦμε νὰ παίζουμε μὲ τήν παρ' ἡμῖν ἐλπίδα, δέν μποροῦμε νά παίζουμε μέ τήν ὑπαρξιακή ἀγωνία τῶν ἀνθρώπων, δέν μποροῦμε νά διακυβεύουμε τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.
Στήν Ἀργολίδα, δόξα τῷ Θεῷ, μέ τούς θεολόγους καθηγητές ἔχουμε ἄριστη συνεργασία.
Ποτέ δέν ρώτησα κάποιον ἄν ἀνήκει στήν Π.Ε.Θ. ἤ στόν ΚΑΙΡΟ.
Δέν εἶναι αὐτά τά κριτήρια μου. Καί ὅποτε ζήτησαν τήν αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως, οὐδέποτε ἀρνήθηκα, ἀντίθετα συμμετείχα "μηδέν διακρίνων". Ἄλλωστε κ. Τσαγκάρη, "Μεμέρισται ὁ Χριστός;"
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μέ λύπησε ἡ στάση σας καί ἡ μονομέρειά σας.
Δέν σᾶς κρύβω ὅτι ἐκμυστηρεύτηκα τόν προβληματισμό μου μέ 2-3 θεολόγους ἐκφράζοντας τή θλίψη μου γιά αὐτή τή μιζέρια, τή στενοκεφαλιά, τήν μυωπική ἀντίληψη ἀλλά καί τή μετριότητα τῶν ἐπιχειρημάτων πολλῶν χριστιανῶν, πού ὅλες αὐτές τίς μέρες κυκλοφοροῦν στό διαδίκτυο.
Ἕνα μήνυμα πού ἔλαβα ἀπό θεολόγο καθηγήτρια δέν σᾶς κρύβω ὅτι μέ ἀνέπαυσε.
«Μή στεναχωριέστε. Γιά ὅλους ὅσοι σᾶς ἐκτιμοῦμε καί σᾶς καταλαβαίνουμε μᾶς ἀρκεῖ ὁ λόγος τοῦ Ἐλύτη:
"Μέσα στή θλίψη τῆς ἀπέραντης μετριότητας πού μᾶς πνίγει ἀπό παντοῦ, παρηγοριέμαι ὅτι κάπου σὲ κάποιο καμαράκι, κάποιοι πεισματάρηδες ἀγωνίζονται νά ἐξουδετερώσουν τή φθορά»
Αὐτά τά ὀλίγα. Νομίζω ὅτι ὅσοι εἶναι πραγματικά καλοπροαίρετοι κατάλαβαν.
Γιά τοῦς ἄλλους "δέν θά μπορέσουμε..."
Δέν θά ἐπανέλθω.
Ἄν θέλετε συνεχίστε τό παιγνίδι μόνος σας.
Ἐν Χριστῷ
† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον Αργολίδος Νεκτάριο δίπλα στον Άγγελο Βαλλιανάτο!!!!!!!
Πιο δίπλα βλέπουμε τον γνωστό Γιαγκάτζογλου!!!!!!!!!!!!

Παρατηρητής

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατε Αργολίδος από εσάς έχουμε γνωρίσει τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Δεν περιμέναμε τέτοια συμπεριφορά. Έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε με χειρισμούς του όποιου ιεράρχη. Ο τρόπος σας μας σόκαρε. Μπορούσατε να γράψετε τους προβληματισμούς και τις θέσεις σας και να τα αναφέρετε αρμοδίως στη Σύνοδο και όχι το θέμα να βγει όπως βγήκε.

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατε Αργολίδος το θέμα της προσφυγής της ΠΕΘ εναντίον του ΚΑΙΡΟΥ δεν έχει να κάνει με τις διαφορετικές θεολογικές απόψεις. Είναι θέμα νομικό. Δεν μπορεί δύο ενώσεις του ιδίου επαγγελματικού χώρου να εργάζονται αντίθετα και η μία να συνεργάζεται με την κυβέρνηση για να ακυρώνει τον αγώνα της άλλης. Ποια από τις δύο έχει την ευθύνη για την πορεία των εργαζομένων στο χώρο αυτό; Ο νομοθέτης δίνει τα εργασιακά δικαιώματα στην ένωση που ιδρύθηκε πρώτη. Αυτό είναι νομικό ζήτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, πρώτη ιδρύθηκε η ΠΕΘ και η οποία συμβαίνει να έχει μέλη της τη συντριπτική πλειοψηφία των Θεολόγων. Αν ο ΚΑΙΡΟΣ είχε τις απόψεις του, αλλά δεν έπαιζε το άσχημο παιχνίδι που έπαιξε, να είναι "παντός καιρού "με όλες τις κυβερνήσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών που καταργεί την αμιγώς Ορθόδοξη διδασκαλία, χωριστά από τις θρησκείες και στη θέση της βάζει την πολυθρησκειακή συγκρητισμική, κανείς δεν θα ενοχλούσε τον ΚΑΙΡΟ.

Ανώνυμος είπε...

Υφος και συμπεριφορα μητροπολητου!!!Κυριε ελεησον

Αντιοικουμενιστής είπε...

"Ὅμως κ. Τσαγκάρη, ἕναν ἀνθρωπο μέ σοβαρή ψυχοπαθολογία, ὅσο κι ἄν ἀξίζει τή συμπάθεια καί φροντίδα μας, εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνο νά γίνει δάσκαλος τῶν παιδιῶν μας". Έτι χαλεπότερον είναι όπως εις ούτος ευρεθή ποτέ ως επίσκοπος του λογικού ποιμνίου! Το απόλυτον παραλήρημα! Σαφέστατα ο "άγιος" Αργολίδος τάσσεται υπέρ της μεταπατερικής θεολογίας, αφού αναφέρεται εις τον Ελύτην και εις τους θεολόγους της εποχής του, Μάιναν και Παπαθανασίου, αποτασσόμενος, δια της απολύτου περιφρονήσεώς του, των Αγίων Πατέρων, εις ους ουδέν ευρίσκει δια να στηρίξει την θυμώδην και οργίλην επιχειρηματολογίαν του. Τούτο μαρτυρά και το σχόλιον του πρώτου σχολιαστού και εύγε δια την παρατηρητικότητάν του! Η αδιόρθωτος αύτη κατάστασις μας φέρνει εις τον νουν τα λόγια το κοντακίου του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής: "καὶ ἀδιόρθωτος ἔμεινεν, Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος". Αδελφοί, φεύγετε των οικουμενιστών, φιλοοικουμενιστών, κρυφοοικουμενιστών και κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Τι να πρωτοπεί κανείς για τα μαργαριτάρια του Αργολίδος!!!!
Θα μείνω στα εξής που λέει.
Δεν μπορούμε να ευτελίζουμε,δεν μπορούμε να παίζουμε με την παρ'ημίν ελπίδα,δεν μπορούμε να παίζουμε με την υπαρξιακή αγωνία των ανθρώπων,δεν μπορούμε να διακυβεύουμε την σωτηρία των ανθρώπων.
Συμφωνούμε ΑΠΟΛΥΤΑ σ' αυτό κ. Νεκτάριε, με μία και μόνο διαφορά,ότι εσύ, αυτό ακριβώς κάνεις.
Διατρεβλώνεις διαρκώς την αλήθεια,διαστεβλώνεις τους λόγους του Κυρίου,των Αποστόλων,των Πατέρων και έτσι διακυβεύεις την σωτηρία των ανθρώπων.
Και είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς αρκεί να διαβάσει τις κατά καιρούς δημοσιευμένες στο διαδίκτυο επιστολές σου.
Αλήθεια κ. Νεκτάριε οι στίχοι του Ελύτη:
Μέσα στην θλίψη της απέραντης μετριότητας που μας πνίγει από παντού,παρηγοριέμαι ότι
σε κάποιο καμαράκι,κάποιοι πεισματάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν την φθορά, σε αναπαύουν;
Και εφ'όσον σε αναπαύουν, σημαίνει ότι θεωρείς όλους εμάς ως η μετριότητα και τον εαυτό σου ως τον πεισματάρη που αγωνίζεται να εξουδετερώσει την φθορά, έτσι δεν είναι;
Και επειδή έτσι είναι,τότε εδώ ταιριάζει το: Tι θέλει να πεί ο ποιητής;
Λοιπόν κ. Νεκτάριε,με τούτα και με κείνα,φαίνεται ότι έχεις σοβαρό πρόβλημα και ασφαλώς θα μπορούσε κάποιος ορθόδοξος να σε δει με κατανόηση και συμπάθεια αν δεν ήσουν μητροπολίτης δηλ.υπευθυνος για την σωτηρία των ανθρώπων.
Τώρα όμως, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, είναι ανάγκη κάποιος να σε μαζέψει.
ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ!
ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΠΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ.
Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστά τα γράφει ο 12:37 π.μ. προς το τέλος του σχολίου του.
Άλλωστε η Π.Ε.Θ. δεν πήρε τα τάνκς για να μπορεί να την κατηγορήσει κανείς για μη δημοκρατική συμπεριφορά. Άσκησε το νόμιμο δικαίωμα της να προσφύγει στην δικαιοσύνη όπως έχει δικαίωμα κάθε πολίτης. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι αυτό δημοκρατικό! Δημοκρατικότατο είναι!

Έλλην

Ανώνυμος είπε...

Τραγική και συνάμα φαιδρή "απάντηση" του μητροπολίτη Αργολίδος.
Για μία ακόμη φορά θα αποσπάσει τα εύσημα των "προοδευτικών" κύκλων...
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Aποφεύγει να καταδικάσει το καρκίνωμα του ΚΑΙΡΟΥ που λυμαίνεται το σώμα των θεολόγων ο άγιος Αργολίδος!

Ανώνυμος είπε...

Είναι δυνατόν ένας επίσκοπος έχει τόση αλαζονεία;;;

Ανώνυμος είπε...

Εάν είναι φυσικό να έχουμε όσες ενώσεις θεολόγων που χρειάζονται ώστε να "εκφράζουν" την κάθε ιδιωτική γνώμη, τότε γιατί να μη έχουμε και όσες "εκκλησίες" που χρειάζονται για το ιδία σκοπώ; Να δρόμο σωτήριας με πρότυπο τους προτεστάντες!!!


Ανώνυμος είπε...

Οι μητροπολίτες έπρεπε να είναι οι πρώτοι που να υπερασπίζονται το ορθόδοξο μάθημα.
Περιμένουμε να απαντήσει ο σεβαστός μας θεολόγος κ. Παναγιώτης Τσαγγάρης και η Π.Ε.Θ. όπως του πρέπει.

Κ.

Ανώνυμος είπε...

Όχι, 12:42, δεν περιμένουμε καθόλου να απαντήσει. Κανείς να μην απαντήσει γιατί η εμπάθεια γεννάει εμπάθεια. Δεν χρειάζεται να ειπωθεί τίποτε πια. Ο Αργολίδος έχει σοβαρό πρόβλημα, αρκετή σημασία του δώσαμε.

Ανώνυμος είπε...

Η κυρια Σουσανα δε μασαει τα λογια της. Αν ειμασταν αρκετοι ετσι, οι ψευδεπισκοποι δεν θα ηξεραν που να κρυφτουν.

Ανώνυμος είπε...

Η στάση που εκφράζει με την προβληματική του "απάντηση" ο συγκεκριμένος επίσκοπος απέναντι στην ΠΕΘ, ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ, και το δυσώνυμο ΚΑΙΡΟ, το κακόηθες αυτό νεόπλασμα του θεολογικού χώρου, είναι όχι μονάχα εξοργιστική αλλά και προδοτική.
Η μεν πρώτη αγωνίζεται με απαράμιλλο σθένος και αξιοσημείωτη συνέπεια για την κατοχύρωση του ορθοδόξου χριστιανικού χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών, ο δε δεύτερος για την αφύσικη και εκτρωματική μετάλλαξή του, στοιχούμενος, κατ αυτόν τον τρόπο, με τις επιταγές της Νέας Τάξης.
Αυτό δεν το βλέπει ο άγιος Αργολίδος; Αλλά κάτι τέτοιο τυγχάνει και τυφλώ δήλον!
Η ελεεινή υπόθεση ΑRIGATU δεν του λέει τίποτε;
Δεν επιθυμεί, μήπως, να δυσαρεστηθούν κάποιοι παλαιοί φίλοι του;
Λ.Ν.

Σ.Γ. είπε...

''Ἀπό τήν προσωπική μου ἐμπειρία ἔχω νά καταθέσω ὅτι οἱ ἐμπειρίες μου ἀπό τά σχολικά μου χρόνια δέν ἦταν οἱ καλύτερες ἀπό τούς θεολόγους καθηγητές μου''. Το καταλάβαμε .....

Ανώνυμος είπε...

Αδελφοί αρχίζει και πλατιάζει επικινδυνα η κατάσταση και πλέον είναι σίγουρο και φανερό ότι όλη κατάσταση ήταν στημένη και υποβόσκουσα μέσα στην ιεραρχία και είναι αδύνατον ο Αργολίδος σε μία ετεροχρονισμενη κατά πολύ απάντηση να έδρασε μόνος χωρίς εντολή άνωθεν! Περιμένετε εξελίξεις κατι ετοιμαζεται. η νοησιαρχια δυτικού τύπου σε όλο το μεγαλείον της.Λαος αφρων παρωξυνε τον ΚΥΡΙΟΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Αυτή την στιγμή ο Αργολίδος δίνει συνέντευξη στο SUPER στην εκπομπή Πελοπόννησος ΣΗΜΕΡΑ.
Ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο.....πως να τον χαρακτηρίσω δεν ξέρω,αδυνατώ!
ΘΕΕ ΜΟΥ ΠΟΣΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ,ΠΟΣΗ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ!
Βέβαια αυτό δεν αποτελεί είδηση.
Η είδηση αφορά στην νέα κολωτούμπα του Γόρτυνος.
Ο Γόρτυνος λοιπόν, ζήτησε συγνώμη από τον Αργολίδος για την επιστολή που του έστειλε
σχετικά με την αντιπαράθεση μεταξύ αυτού και του Πειραιώς.
Αναιρεί λέει, ότι έγραφε σ'αυτήν την επιστολή και ότι αυτό μπορεί να το κάνει και δημόσια!
Ο Αργολίδος βεβαίως (ανώτερος άνθρωπος) του είπε όλο αυτό να μείνει μεταξύ τους, αλλά ο ίδιος βγαίνει και το λέει στην τηλεόραση!
Εδώ βεβαίως γελάνε!
ΣΟΥΣΑΝΑ.


Ανώνυμος είπε...

Ἐξέστραπτε ὁ Ἀργολίδος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος! Λυπᾶμαι πού ἕνας Ἱεράρχης ἐκτίθεται ἔτσι ἀνεπανόρθωτα. Τά ἴδια τά λόγια του εἶναι ἡ παγίδα του! Δέν εἶχε πῶς νά τό ἐκφράσει καί βρῆκε τό θάρρος καί τήν εὐκαιρία νά ὑπερασπισθεῖ τά μαῦρα χάλια τοῦ κακοῦ "καιροῦ"! Ἐκεῖ εἶναι ὅλη ἡ οὐσία. Ὁ κ. Νεκτάριος, δυστυχῶς, συνειδητά ἀκολουθεῖ αὐτό πού τόν γοητεύει καί τόν ἐξυπηρετεῖ γιά κάποιους ἄγνωστους σέ μᾶς λόγους, ἐγκαταλείποντας τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀληθείας πού συνιστᾶ τό κύριο ἔργο καί τήν πραγματική ἀποστολή του. Ἴσως δέν θέλει καί νά κρυφθεῖ γι' αὐτό διαλαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία, εὐθέως ἤ μέ ὑπονοούμενα, τό ἀλλοτριωμένο φρόνημά του. Κρίμα! Θεωρία ἐπισκόπου καί καρδιά....

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 4:11 μμ μην χρεώνεις και στις δύο πλευρές εμπάθεια.
Ψάξε και βρες ποιός έχει την εμπάθεια.
Οι απαντήσεις φανερώνουν που βρίσκεται το δίκαιο. Γιατί τις φοβάσαι??

Φαίη είπε...

Σεβασμιώτατε με τούτα και με κείνα ξεχάσατε να μας πείτε τι καιρό κάνει εκεί στον ΚΑΙΡΟ. Ή μήπως δεν γνωρίζετε τι ρόλο παίζουν όλα αυτά τα 'φυντάνια' όπως ο ΚΑΙΡΟΣ και το ΙΕΠ; Δυστυχώς γνωρίζετε, αλλά αυτά τα «άλλα κριτήρια» που έχετε σας επιτρέπουν να συσχετίζεσθε και να συνεργάζεσθε μαζί τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Εάν εσείς, ένας Ορθόδοξος επίσκοπος στην Ελλάδα, δεν έχετε πρόβλημα να συναναστρέφεστε με μέλος του παγκόσμιου συμβουλίου της νεοβουδιστικής οργάνωσης Arigatou, όπως και να υποστηρίζετε τον ΚΑΙΡΟ ο οποίος προωθεί τον αντίχριστο θρησκειολογικό συγκρητισμό στα Ελληνικά σχολεία, επειδή σας κυνηγούν φαντάσματα ΕΣΑτζήδων και «η ώρα του παιδιού», ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ εάν βρισκόσασταν κάπου στα ξένα, εκεί που κάποιοι ΚΡΑΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ διακινδυνεύοντας καθημερινά τη ζωή τους; Τι θα κάνατε Σεβασμιώτατε εάν για παράδειγμα βρισκόσασταν στην Ιερά Μονή Φρέατος του Ιακώβ; Θα φορούσατε και σορτς; Συγνώμη για την έκφραση αυτή, δεν είναι δική μου. Ο Ηγούμενος Ιουστίνος την είπε, θέλοντας να καταδείξει την ελεεινή αλλοτρίωση που μαστίζει την Πατρίδα μας.
-https://www.youtube.com/watch?v=Icaehozt7DM

Ανώνυμος είπε...

Η ι. Σύνοδος θα πρέπει να στηρίξει τον μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ και τον κ. Παν. Τσαγκάρη.

Φ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ!


ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com