26 Σεπ 2016

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος για το μάθημα των Θρησκευτικών


6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Nα μη ξεχνάμε πως ο Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου είχε εισηγηθει να υπάρχουν κεφάλαια για τις αιρέσεις και λοιπές θρησκείες στα Θρησκευτικά.

Με αυτόν τον άνθρωπο προσωπικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εκεί που λέει κάτι σωστό, σε άλλη χρονική φάση λέει το αντίθετο. Αυτό το έχω δει και σε κείμενά του. Στο ίδιο κείμενο γράφει αντικρουόμενες θέσεις.

Πνεύμα ευθές Σεβασμιώτατε. Πώς να σας εμπιστευθούμε τους Επισκόπους;

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Ή αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πολύ περισσότερα από τον μητοπολιτη Ναυπακου.
Τι εσημαιναν οι έπαινοι προς τον οικουμενιστη αρχιεπίσκοπο και τη συνοδο κατα τη διάρκεια της συνόδου σε συνέντευξη του σε τοπικό κανάλι με εμβέλεια στη μητρόπολη του;
Τι σημαίνει "δεχομουν πιέσεις";
Τι σημαίνει υπογράφω με επιφύλαξη; Σε οικουμενιστικα πορίσματα;;;

Στο κείμενο με τις εκκλησίες ο Ναυπακου δεν υπέγραψε αλλά αυτό ήταν τον λιγότερο που μπορούσαμε να περιμένουμε.

Θέλω να είμαι ειλικρινής, είχα τον μητροπολίτη Ναυπακου πολύ ψηλότερα και περίμενα μία καθαρά ομολογιακή, ειλικρινή στάση χωρίς τάσεις να συμβιβαστει με τους οικουμενιστες αλλά να τους δειξει πόσο λάθος είναι και να τους επαναφερει.

Για όνομα του θεού, συνοδο είχαμε, στις συνόδους οι Πατέρες της Εκκλησία δεν κοιτούσαν να στρογκυλεψουν τις γωνίες με τους αιρετικούς. Οι οικουμενιστες είναι αίρεση περιμέναμε από τον μητροπολίτη Ναυπακτου στάση περισσότερο αγιοπατερικη έναντι στους αιρετικούς και τους υποστηρικτές τους

Αντικοικουμενιστής είπε...

Αποτάσση το ομολογιακόν - κατηχητικόν μάθημα δια του φόβου των αριστεριστών πολυτελείας του Σύριζα; Ο "άγιος" αποτάσσεται! Τις, λοιπόν, κατηχεί τα μικρά Ορθόδοξα Χριστιανόπουλα εις την Ορθόδοξον Πίστιν; Η διοικούσα "εκκλησία"; Δια ποίου τρόπου; Δια των "κατηχητικών" σχολείων της; Αλήθεια υπάρχουσι "κατηχητικά" σχολεία εις την Ελλαδικήν Επικράτειαν; Τίνες κατηχηταί το πραγματοποιούν, βάσει τίνων "εγχειριδίων"; Πότε, αληθώς, ένα Ορθόδοξο Χριστιανόπουλο θεωρείται ότι έχει "κατηχηθεί"; Η κατήχησις των Ορθοδόξων Μαθητών πράγματι είναι έργο της Ελληνικής Πολιτείας ως η Πολιτεία θέλει όπως εφαρμώσει πιστώς το Ελληνικόν Σύνταγμα, οίον αναφέρεται ότι "η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απαραβίαστος" άρθρο 13 παρ.1. Το ίδιον το Σύνταγμα αναφέρεται περί "συνειδήσεως" και δια τούτον η Πολιτεία ανέλαβε την κατήχησιν των Ορθοδόξων Μαθητών, οίτινες είναι βαπτισμένοι συμφώνως προς την Ορθόδοξον Πίστιν. Τούτον πιστοποιεί και το γεγονός ότι τα θρησκευτικά δεν είχον υποχρεωτικόν χαρακτήραν, αλλά είχον αναφορά μόνον εις τους Βαπτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς και οι ετερόδοξοι ή αλλόδοξοι μαθηταί δικαιούντο απαλλαγήν! Εάν τα θρησκευτικά είχαν "γνωστικόν" και "διδακτικόν" χαρακτήρα, τότε η διδασκαλία των θα ήτο υποχρεωτική ως είναι λ.χ. η Ελληνική Ιστορία (λ.χ. οι Αλβανοί εις την εθνικότητα μαθηταί δύναται να πληροφορηθούν ότι ο Αλή Πασάς είχε συγκροτήσει στρατόν εκ τουρκαλβανών οίοι κατέσφαξαν τους Έλληνας Σουλιώτας και δια τούτον δεν λαμβάνουσι απαλλαγήν εκ του μαθήματος της Ιστορίας! Το ίδιο και εις την περίπτωσιν των ετεροδόξων μαθητών εις τας Κυκλάδας, πληροφορούνται δια την άλωσιν της Πόλεως εκ των Λατίνων δίχως να απαλλάσσονται εκ της υποχρεοτικότητος του μαθήματος!). Η Πολιτεία δια του κατηχητικού μαθήματος των θρησκευτικών κατηχεί ισότιμα, σταθερώς και εις τον ίδιον βαθμόν άπαντες τους Ορθοδόξους Μαθητάς ως όφειλε να πράττει η εν Ελλάδι Ορθόδοξος Εκκλησία, αλλά αδυνατεί, δια απείρους λόγους να το πράξει. Αυτά λαμβάνουσι χώραν ως αποτέλεσμα της σχέσεως "συναλληλίας" της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Ελληνικού Κράτους. Το σχολείον πραγματικώς είναι ανεξίθρησκον, όπως λέγη και ο υπουργός Φίλης καθότι σέβεται, συμφώνως προς το Ελ. Σύνταγμα, την θρησκευτικήν συνείδησιν ΑΠΟΛΥΤΩΣ, καθότι ουδέναν ετερόδοξο ή αλλόδοξο δεν υποχρεώνει να τον κατηχήση εις την Ορθόδοξον Πίστιν, έστω κι αν αύτη καλείται "επικρατούσα". Δια τούτον κατηχεί δια ιεροδιδασκάλων, μουφτήδων κ.λπ. ετεροδόξους ή αλλοδόξους μαθητάς και καλώς πράττει! Ο ισχυρισμός ότι το μάθημα δεν είναι ομολογιακόν επειδή έχει ευτελιστεί παντελώς και ουδείς ενδιαφέρεται δια τούτον (πρωτοστατεί εις αυτό η αδιαφορία της διοικούσης "εκκλησίας") δεν ευσταθεί εκ της λογικής. Τώρα, αι στημέναι δήθεν "επιστημονικαί" μελέται δείχνουν το λυπηρόν και εφυλισθέν του πράγματος, οίον συμβαίνει εις τον κόσμον - κατά κόρον εις τον δυτικόν - να καταλήγουσι εις τα συμπεράσματα οία επιθυμούσι οι "παραγγείλαντες" και τούτον να χρησιμοποιείται δυστυχώς εξ ενός "προβεβλημένου" επισκόπου και δη επιστήμονος και καθηγητού με "περγαμηνάς"! Άρα δεν είναι τυχαίον το σημείον οίον έχομε φθάση! Δυστυχώς, εφθάσαμε εις το σημείον να ντρέπονται τινές να ομολογήσουν την Ορθοδοξίαν, μη και τυχόν "εξάψουν" τους αντίθεους κομμουνιστάς πολυτελείας! Αδελφοί, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Τά πολλά σε γράμματα εις μανίαν περιτρέπει άγιε Ναυπάκτου ! Από εκπλήξεως εις έκπληξιν μας οδηγεί ο Ναυπάκτου Τάσσεται υπέρ τού θρησκειολογικού μαθήματος χάριν της γνωσιολογίας Δηλαδή άγιε Ναυπάκτου εξαντλήσαμε την γνωσιολογία που προσφέρει το πατρώον δόγμα μέ την ηθικοπλαστική του δύναμη στά χρόνια της εφηβείας ,που δινει την δυνατότητα στο δάσκαλο να θιξει καίρια ηθικά θέματα που απασχολούν τους νέους, ανοιγουν την διάνοια του και καλλιεργούν την ηθική του συνείδηση και μας έλειψε η γνωσιολογία που προσφέρει η θρησκειολογία ,λές και κάποιος αρνήθηκε την γνωσιολογία στους νέους ! Κάι μείς είχαμε την εντύπωση οτι η παιδεία μας γενικα έχει αποσυνδεθεί από την πατρογονική μας παράδοση και δέν αξιοποιεί τις άπειρες γνωσιολογικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στους νεους Να απαριθμήσουμε μερικες γνωσιολογίες που προσφέρει το μάθημα των θρησκευτικών άν μάλιστα προήγετο και δέν εκφυλίζετο σέ μία άχρωμη θρησκειολογικη γνωσιολογία ; Προσφέρει την εκμάθηση της ελληνικής γλωσσας μέσω την προσέγγισης των πατερικών κειμένων ,τους φέρει σέ επαφή με την ελληνική φιλοσοφία την οποία οι πατέρες της εκκλησίας χρησιμοποίησαν και ήταν άριστοι γνώστες , τους μαθαίνει την ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία που στό μεγαλύτερο βαθμό της ταυτίζεται με την εκκλησιαστικη ιστορία , καλλιεργεί την κουλτούρα των νέων και αναπτύσσει το αισθητικό τους κριτήριο και άν είμασταν αρκετά έξυπνοι, θά είχαμε εντάξει τις ιερές μας τέχνες λογοτεχνία ,μουσική ,εικαστικά στην δημόσια παιδεία ,μέσω των οποίων οι νέοι μπορούν να έχουν μία γνωσιολογική προσέγγιση στην κουλτούρα και στις τέχνες Οι εκκλησιαστικές δέ τέχνες συνδέουν τον σημερινό Έλληνα πολιτιστικά με την αξεπέραστη τέχνη των αρχαίων Ελληνων διότι και η μουσική καί η εικονογραφία είναι συνέχειά της εξασφαλίζοντας έτσι την πολιτιστική συνέχεια στον διαχρονικό ελληνισμό Αυτά τά παιδευτικά αγαθά σύν οτι ειναι ένα άριστο ανθρωπιστικό μάθημα ειναι καρποί του μαθήματος των θρησκευτικων άν θέλαμε να το εξαντλήσουμε γνωσιολογικά καί μόνο και δέν αναφερόμαστε στην ηθικοπλαστική του δύναμη Άν νομίζετε οτι όπως διδάσκεται ήδη το μάθημα των θρησκευτικών είναι πολύ φτωχό-- δέν το γνωρίζω -- θα έπρεπε να αναπτυχθεί σέ όλες του τις γνωσιολογικές διαστάσεις και όχι να συρρικνωθεί Θεωρούμε οτι γινόμαστε πιο φτωχοί γνωσιολογικα αρνούμενοι την αναξιοποίηση του πολιτιστικού μας πλούτου που μπορεί να προσφέρει το μάθημα των θρησκευτικων αφήνοντας στην άκρη την ευεργετική του επίδραση στήν υπαρξιακή και μεταφυσική διάσταση του ανθρώπου η οποια καλλιεργείται από την εποχη της νεότητος καί όχι στην τρίτη ηλικία σεβασμιότατε !

Λωρίτου Ελένη

Ανώνυμος είπε...

Μάταια λοιπόν πλάθαμε όνειρα οτι μπορεί ο Θεός να φώτιζε κάποιους φωτισμένους ιεράρχες να ιδρύσουν το ελληνικό σχολείο που θα υποκαθιστούσε το παρηκμασμένο καί χρεωκοπημενο δημόσιο σχολείο ,που θα άπλωνε όλες τις γνωσιολογικές δυνατότητες της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης --χωρίς νά μιλάμε για ακαδημίες που παράγουν παπάδες -- που θά παρείχε μία ανάσχεση του κακού και της απαιδευσίας που μας περιβάλλει Δείτε πώς εκβαρβαρώθηκε ο λαός μή γνωρίζοντας την γλώσσα του ,την κουλτούρα του ,τις πολιτιστικές καί ηθικές του αξίες Οι ΄΄φωτισμένοι ΄΄ ιεράρχες περί άλλων τυρβάζουν Την γνωσιολογία την άρχισαν από τον παχυλό παράδεισο του Προφητη !

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον ΄΄αντιοικουμενιστή΄΄ για τις τεκμηριωμέτες θέσεις του ! Το κατηχητικό σχολείο έτσι όπως το γνωρίσαμε είναι καλύτερα να μήν υπάρχει εκτός και άν ο κατηχητής είναι μία χαρισματική προσωπικότητα Η κατήχηση των ελληνοπαίδων θά πρέπει να θεσμοθετηθεί -- όπως απορρέει από το σύνταγμα-- μέσα στήν δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση από ειδικούς επιστήμονες μέ επάρκεια αξιοποιώντας γνωσιολογικά την πλούσια ελληνορθόδοξη παράδοση με την τεράστια παιδευτική αξία Ενα χαρακτηριστικό της ελληνορθοδόξου πολιτισμού είναι η αφομοιωτική του δύναμη, μιάς και μιλάμε για ένταξη των αλλοδαπών Ελληνας δέν γίνεται κάποιος μέ την παραχώρηση της ΄΄ιθαγένειας ΄΄ , η οποια δέν παραχωρείται και καταχρηστικώς χρησιμοποιείται η λέξη ,αλλα μέ την μετοχη στην ελληνική παιδεια Βλέπουμε την προσέγγιση των βαλκανικών λαών λόγω αυτής της μετοχής Στην πολη που ζώ σέ κάποιο εικαστικό εργαστήριο φοιτούσε μία παρέα περίπου 5 νέων αλλοδαπών πακιστανών ίσως, που μάθαιναν να αντιγράφουν την Αφροδίτη ,τον Ερμή του Πραξιτέλους κ.τ.λ. Αυτο σημαίνει αφομοίωση Ψυχολογικά αβίαστα προκύπτει η ανάγκη του φιλοξενουμενου να μάθει τον πολιτισμό της χώρας , στην οποία επέλεξε ή μοίρα του τον έρριξε να φιλοξενείται παρά το αντίθετο Δέν άκουσα κανένα Ελληνα να έχει κάποια επιθυμία να μάθει το Κοράνι και άν την έχει μπορει να τό αγοράσει και να το διαβάσει Μάθαμε τί λέει το Κοράνι από την φρικη που σκορπίζει Αυτό δημιουργεί μία αποστροφή που μόνο η γελοιογραφία επιχειρει να διασκεδάσει --ίσως να το επιχειρεί και ο σεβασμιώτατος άν αυτά που λεει τά λεέι για ανέκδοτα Κάποιοι κύριοι τσιτσιφιόγκοι μέ τον ασυγκράτητο αρριβισμο βάλθηκαν να μας διδάξουν την ταπείνωση ,να μή μιλάμε για την υπεροχή του ελληνικού πολιτισμού Ας εφαρμοσουν την ταπείνωση στον εαυτόν τους και όχι σέ αυτα που δέν τους ανήκουν !

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com