27 Ιουν 2015

Προστάτης τῶν ὁμοφυλοφίλων καί... φιλοαγιορείτης!Προστάτης τῶν ὁμοφυλοφίλων
καί... φιλοαγιορείτης!
Ὑπάρχει στή Θεσσαλονίκη κάποιο Σωματεῖο, ἐπονομαζόμενο «Ἁγιορετική Ἑστία». Ποιοί ἀκριβῶς οἱ σκοποί του, δέν γνωρίζουμε. Πάντως κάτι μέ τήν ὑ­ποστήριξι θεμάτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους θά ἔχη νά κάνη ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς του. Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι, ὅτι τό Διοικητικό Συμβούλιο ἀποτελεῖται ἀπό ἁ­γιορεῖτες καί ἀπό λαϊκούς. Πρόεδρος δέ στίς πρόσφατες ἐκλογές ἐξελέγη ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης!

• Εἶναι γνωστές οἱ ἀντιχριστιανικές θέσεις τοῦ κ. Μπουτάρη, πού κατά τά ἄλλα ὡς δήμαρχος θεωρεῖται πετυχημένος! Τίς ἰδέες του δέν τίς κρύβει. Ἀν­τίθετα μάλιστα, προκλητικά τίς ὑποστηρίζει. Τό αἴσχιστο δέ ὅλων εἶναι, ὅτι ὑπό τήν προστασία του ἔχει θέσει τήν παρέλασι σέ δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης τῶν πάσης φύσεως (παρά – φύσεως!) ἀνωμάλων (ὁμοφυλοφίλων, λεσβιῶν κ.λπ.), πού μάλιστα καλεῖται... «παρέλαση ὑπερηφάνειας» (gay pride)!
• Κάποτε ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν ὅ,τι τό βρωμερότερο. Σήμερα ἔγινε σημαία καυχήσεως καί ὑπερηφανείας! Σιγά-σιγά θά μᾶς παρουσιάζουν ὅλους τούς ἐκ­φύλους καί ἀνωμάλους ὡς... γενναίους καί ἥρωες! Τό παρά φύσιν ὑπερηφα­νεύεται γιά τήν... ἰδιαιτερότητά του! Ἡ διαστροφή καυχιέται γιά τή βρωμιά της! Ὁ βοῦρκος τῆς ἀκολασίας παρουσιάζει τή... χαρά του γιά τήν κοπριά του!
• Δέν ξενίζει τό φαινόμενο. Στήν ἐποχή μας ἀρκεῖ νά εἶναι κάτι μειονοψη­φία, γιά νά ἔχη δικαιώματα πάνω καί ἀπό τήν πλειονοψηφία. Ἀρκεῖ κανείς νά διακηρύττη τήν ἀνηθικότητά του, γιά νά χειροκροτῆται. Ἀρκεῖ κανείς νά ἔχη ἀντιχριστιανικές θέσεις, γιά νά βρίσκεται στή βιτρίνα τῆς προβολῆς. Αὐτό θά πῆ... πλουραλισμός τοῦ ὑπονόμου!
• Ἐκεῖνο πού ὅλους ξενίζει εἶναι, ὅτι ὁ κ. Μπουτάρης ἀγκαλιάζει καί τούς ὁμοφυλοφίλους, παριστάνοντας καί τόν προστάτη τοῦ... Ἁγίου Ὄρους! Στό πρόσ­ωπό του θέλει νά συμβιβάση ἀκολασία καί ἁγιότητα, βρωμιά καί εὔοσμο πε­ριβόλι τοῦ μοναχισμοῦ, ὅπως εἶναι τό Ἅγιον Ὄρος.
• Ἔχουν γίνει διαμαρτυρίες ἀπό κληρικούς καί μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπό καθηγητές καί φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί ἀπό τόν Σεβασμ. Μητροπολ. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο. Ζητοῦν ἀπό τήν ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά λάβη θέσι. Ἀφ᾽ ἑνός μέν ν᾽ ἀπαγορεύση ρητῶς τήν εἴσοδο στό Ἅγιον Ὄρος τοῦ ὑποστηρικτῆ τῶν ἀνωμάλων κ. Μπουτάρη, καί ἀφ᾽ ἑτέρου ν᾽ ἀ­ποκηρύξη τό Σωματεῖο «Ἁγιορειτική Ἑστία», ἀφ᾽ ὅσον διατηρεῖ ὡς πρόεδρό του τόν προβολέα τῆς ὁμοφυλοφιλίας κ. Μπουτάρη!
Πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους! Ἐπισήμως ἀποκηρύξατε τόν δήμαρχο, πού στη­ρίζει τήν ἀνωμαλία καί ἀκολασία. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ξεκαθαρίζει τά πρά­γματα: «Μή γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις. Τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ;» (Β´ Κορ. στ´ 14).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον π.Δανιήλ Αεράκη διότι ευθαρσώς και πεπαρρησιασμένως θέτει κάποιους αγιορείτες προ των τεραστίων ευθυνών τους.
Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ιδιαζόντως θρασύς και προκλητικός όταν πρόκειται να υπερασπισθεί τις ολέθριες επιλογές του, που με την άφρονα πολιτική του συντελεί στον εκμαυλισμό και τη σοδομοποίηση της νεοελληνικής κοινωνίας, είναι αδιανόητο να συμμετέχει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου φιλο-αγιορειτικού σωματείου.
Ο προκληθείς σκανδαλισμός και η αγανάκτηση του πιστού λαού, απολύτως δικαιολογημένος, επ ουδενί θα πρέπει να παραθεωρούνται και να εκλαμβάνονται σαν παρωνυχίδα.
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com