30 Οκτ 2014

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 31.10.14 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ψευδοσύνοδος ἡ Πανορθόδοξος τοῦ 2016 ἐάν δέν ἀναγνωρίση τάς ἀντιπαπικάς - ἀντιαιρετικάς Οἰκουμενικάς Συνόδους (8η καί 9η). Διακήρυξις ὑπὸ τῆς συνελθούσης εἰς Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Βόλου, συνάξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν.
Μηνύματα τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννου πρὸς τὸ Φανάριον ἀπὸ τάς Ἀθήνας, διά τὰ θέματα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου τοῦ 2016.

Ματαιοπονοῦν ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὸν διαχωρισμὸν Κρά­τους - Ἐκκλησίας, διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ Ἐκκλησία εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸ Ἔθνος, ἐπισημαίνει εἰς μήνυμά του διά τήν ἐπέτειον τοῦ «ΟΧΙ» ὁ Σεβ. Κονίτσης.
Ἐθνικῶς ἐπιζήμιος ἡ ἐπίσκεψις του Πάπα εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.
Ἡ ἐπικαιρότης τῶν Διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
Νομικαὶ - θεολογικαὶ ἀντιρρήσεις ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
Ἡ διαρκὴς ἀχαριστία τῆς Ἀλβανίας ἔναντι τῆς Ἑλλάδος. Γράφει ὁ κ. Βασ. Ἀ. Κόκκινος, τ. πρόεδρος Ἀρείου Πάγου.
Οἱ 222 ἱερεῖς – ἐφημέριοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ζητοῦν ἀπὸ τὸ Κράτος τὴν ἐπανέναρξιν νέων χειροτονιῶν κληρικῶν.
«Ἐσύ, παππού, πολέμησες στὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα;», Τοῦ κ. Μιχαὴλ Φωτίου, Ἰατροῦ.
Ὅλα ὅπως τὸ «μαῦρο» ’41:  Ἴδιοι κατακτητές, ἴδιοι δωσίλογοι!, Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου.
Ἡ ἐπέτειος δὲν ἐπιτρέπει νὰ λησμονήσωμεν τὸν Θεόν, τὴν Παναγίαν καὶ τὴν προσευχήν, τονίζει ἡ Χριστιανική Ἑστία Λαμίας.

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com