27 Μαρ 2014

Κυκλοφορεί το φύλλον της 28.3.2014 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἐξισώνουν τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὴν αἵρεσιν καὶ ζητοῦν τὴν μετάνοιάν της διὰ τὴν διάσπασιν τῶν Χριστιανῶν.
Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου καὶ ἡ αἱρετικὴ διδασκαλία περὶ «εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας». Συνταχθὲν ὑπὸ τῶν διαχειριστῶν τοῦ ἱστολογίου Κατάνυξις.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καταδικάζει τὴν Μασονίαν καὶ θεωρεῖ ἀσυμβίβαστον τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ τέκτονος.
Ἡ Μεταπατερικὴ θεολογία ἤρχισεν ἀπὸ τὸ 1850. Αἱ ἀποκαλύψεις ἔγιναν εἰς μεγαλειώδη ἐκδήλωσιν εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον Παρνασσός.
Κατάθεσις ψυχῆς διὰ τὸν μακαριστὸν Γέροντα Ἀρχιμανδρίτην Μᾶρκον Μανώλην.
Ἡ μάχη μὲ τὸν Σατανᾶν. Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
«Ἁγία καὶ Μεγάλη» μόνον μία Σύνοδος σύμφωνος μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρας. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση.
Δημοσίευμα - Ντοκουμέντο διά τήν προσφοράν 45 Ἀρχιερέων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τό ὑπόδουλον Γένος τῶν Ἑλλήνων.
Τί ἀπήντησεν ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν εἰς Βουλευτάς διά τὸν ΑΜΚΑ καὶ τοὺς συνταξιούχους.
Πρὸς τὴν μεγάλην δικαίωσιν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.
Ἑρμηνεία τοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀναγνώσματος τοῦ Ψυχοσαββάτου (Α΄ Θεσ. 4, 13-18) κατὰ τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην. Τοῦ Πρωτοπρ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com