31 Ιουλ 2013

Κυκλοφορεί το φύλλον της 2. 08.2013 του «Ορθοδόξου Τύπου»Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 2ας Αὐγούστου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:
Ἀνοικτὴ σύγκρουσις Φαναρίου — Μόσχας διὰ τὴν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συν­όδου. Ἡ Μόσχα δὲν ἀποδέχεται πρωτεῖον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Πάπα.

Μέγα ἱστορικὸν λάθος τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Συμπορεύεται μὲ τοὺς πολιτικοὺς εἰς τὴν ἄρριζον κοινωνίαν.
Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, κρατηθῆτε ἑνωμένοι. Ἡ «Νέα Ἐποχὴ» θέτει νάρκας εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν. Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου.
Ἀπαντήσεις εἰς τοὺς αἱρετικοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀμφισβητοῦν τὸ ἀειπάρθενον τῆς Παναγίας μας. Ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Κατρακούλη, τῆς Ἱ. Μ. Προδρόμου τοῦ Μακρυνοῦ.
Μήπως ἡ Κυβέρνησις ἐπιχειρεῖ νά βάλη τήν Τουρκίαν, τό Κατάρ, τήν Σαουδικήν Ἀραβίαν κ.λπ. μέ ἄλ­λον τρόπον εἰς τήν ἀνέγερσιν;
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας διά τήν φορολόγησιν τῶν παγκαριῶν;
Σεβ. Κερκύρας: Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ δὲν λησμονεῖ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τὴν παράδοσιν. Ἡ Ἐκκλησία παραμένει ὁ ὁδοδείκτης τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.
Ἐπίθεσις, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν, ἐναντίον τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων τῆς Χώρας διά τά ἄθεα νομοθετήματα.
Ἡ ἐσωτερική ζωή τῆς Ἐκκλησίας οἰκοδομεῖται ὑ­πό τῶν Ἱ. Κανόνων καί ὄχι ὑπό τῆς Πολιτείας;
Τσετσένοι ἀντάρται ἀπεκεφάλισαν τόν Ὀρθόδοξον Σεβ. Χαλεπίου κ. Παῦλον καί τόν Συροϊακωβίτην Γιοχάνα Ἰμπραΐμ.

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com