30 Απρ 2012

Απόσπασμα από τον Εσπερινό της Αγάπης (2012) στο Φανάρι

Απόσπασμα από τον φετινό Εσπερινό της Αγάπης (2012) που τελέστηκε στο Φανάρι . Γύρω στο 3:55΄ βλέπετε έναν παπικό κληρικό - αφού διάβασε το Ευαγγέλιο στο Ιταλικά - να μπαίνει μέσα στο Ιερό και μάλιστα από την Ωραία Πύλη (!), ενδεδυμένος με τα άμφιά του. Στη συνέχεια, το Ευαγγέλιο διαβάζεται αρμενιστί από έναν Αρμένιο κληρικό (;), ο οποίος φοράει γραβάτα. Ο ίδιος επίσης μπαίνει μέσα στο Ιερό.....   (Βίντεο  youtube.com/ )

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θεέ μου πώς μας ανέχεσαι ακόμη!Καταφρονούμε ελαφρά τη καρδία και το γράμμα αλλά και το πνεύμα των ιερών κανόνων.Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση των κανόνων που απαγορεύουν τις συμπροσευχές δεν πρόκειται για κανονικές διατάξεις που έχουν προσωρινό και περιπτωσιακό χαρακτήρα και που μπορούν κατά λογική ακολουθία να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν μεταγενέστερα απ την Εκκλησία διά των θεσμοθετημένων από πλευράς κανονικού δικαίου οργάνων της αλλά για ουσιώδεις και αναλλοίωτους όρους εκκλησιαστικού βίου που άπτονται του δόγματος.Διότι ο πυρήνας της εν λόγω απαγορεύσεως συναρτάται άμεσα με τη δογματική διαφοροποίηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας από τις διάφορες ομολογίες-αιρέσεις.Και ναι μεν ευχόμαστε και προσευχόμαστε οι χριστιανοί και επ Εκκλησίαις ομοθυμαδόν και εν ταμιείοις κατ ιδίαν και κατά μόνας υπέρ της επιστροφής των πεπλανημένων στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας,ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, πλην όμως επ ουδενί επιτρέπεται η συμπροσευχή με ετεροδόξους διότι αμβλύνεται επικίνδυνα η αίσθηση της αυτοσυνειδησίας των Ορθοδόξων με βάση την οποία αυτοί και ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ αποτελούν τη μοναδική και αληθινή Εκκλησία ενώ οι παρασυναγωγές των ετεροδόξων συνιστούν αιρετικές και σχισματικές κοινότητες που στερούνται εκκλησιολογικής υποστάσεως.Δυστυχώς κάποια υπεροχικά εκκλησιαστικά πρόσωπα πιθανώς για επικοινωνιακούς λόγους και για αιτίες που σχετίζονται με το περίφημο πολιτικά ορθό εκλαμβάνουν ως φαίνεται τελείως διαφορετικά τη σημασία των εν λόγω κανόνων και έχουν υιοθετήσει την αρχή της ελαστικότητας στην ερμηνεία τους με τριπλή συνέπεια:το σκανδαλισμό του ποιμνίου που δεν αποτελεί παρωνυχίδα αλλά μείζον ζήτημα,την αποξένωσή τους απ τους υγειώς εν προκειμένω φρονούντες πιστούς με αύξηση της πιθανότητας εκδηλώσεως νέου σχίσματος και την άμβλυνση του ορθοδόξου αισθητηρίου ικανού αριθμού πιστών που τυγχάνουν για διαφόρους λόγους ακατάρτιστοι σχετικώς.Θα έπρεπε ένιοι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι να έχουν διδαχθεί απ το παρελθόν και να είναι προσεκτικότεροι στις επιλογές τους που αναφέρονται στις διαθρησκειακές σχέσεις.Το παλαιοημερολογητικό ζήτημα με τις διάφορες προεκτάσεις του λογικά θα έπρεπε να ανακόψει τη φρενήρη οικουμενιστική τους πορεία.Δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο.Με άμεσο αποτέλεσμα τη γιγάντωση του αντιοικουμενιστικού μετώπου εφ όσον πολλαπλασιάζονται καθημερινά και οι οικουμενιστικές προκλήσεις.Τα πράγματα εξ όσων δύναται κάποιος να αντιληφθεί είναι εξόχως σοβαρά.Ο Θεός να βάλει το χέρι Του!
Λυκούργος Νάνης

Αντιοικουμενιστής είπε...

Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, Χριστός Ανέστη! Αδεία του "οικουμενικού" ημών πατριάρχου εισήλθαν οι "κύνες" της αιρέσεως και της πλάνης εις τα Άγια των Αγίων και εις το Ιερόν Θυσιαστήριον. Αντίθετα οι λατίνοι συνεπείς εις την πίστιν και εις την ιδεολογίαν των εις την αντίστοιχη ακολουθία των εις το Βατικανόν, ανήμερα του δικού των πάσχα έβαλαν εν ουνίτην διάκονον να αναγνώσει εις την Ελληνικήν το Ευαγγέλιον (εις το αρχαίον κείμενον φυσικά και ουχί μεταφρασμένον εκ της βιβλικής εταιρίας). Εις ολίγον καιρόν οι "ιερείς" των πλανών και των αιρέσεων θα πράττουν κάθε ασέβεια εις τον άγιον και Ιερόν χώρον του θυσιαστηρίου του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού βεβηλώνοντας κάθε Ιερό και Όσιο, μιμούμενοι τους σταυροφόρους τυχοδιώκτας εις την Μεγάλην Εκκλησίαν της του Θεού Σοφίας κατά το 1204 έτος. Ο "οικουμενικός" ημών πατριάρχης βλέποντας ότι βρίσκεται τόσο ο ίδιος, αλλά ιδίως ο συνεργός του "άγιος" Περγάμου εις προχωρημένον γήρας και διαπιστώνοντας ότι το πλείστον του Ορθοδόξου Πληρώματος αντιστέκεται σθεναρώς εις τον ορθοδοξοκτόνον οικουμενισμόν, σπεύδει να προκαλέσει τον Άγιον Φιλόχριστον Ορθόδοξον Λαόν. Αλλά Βαρθολομαίε ότι συμφωνία έχεις υπογράψει με το Βατικανόν, ότι σχέδιο παράδοσης της Αγίας ημών Εκκλησίας εις τους παπικούς και να έχεις καταστρώσει, ο Άγιος Φιλόχριστος Ορθόδοξος Λαός θα το ακυρώσει εις την πράξιν! Δεν φοβούμεθα Βαρθολομαίε ούτε τας απειλάς σου ούτε πτοούμεθα εκ των πρωτοφανών δια Ρωμιόν Πατριάρχην ακραίων, προπετών ενεργειών σου, παρά μόνο θλιβόμεθα βαθύτατα δια το κατρακύλισμα και δια την πτώσιν ενός Ρωμιού πατριάρχη και δια την ατυχίαν του Αξίου ημών Γένους το οποίον έλαχες δυστυχώς να ηγηθείς εις τους τόσο κρισίμους τούτους χρόνους. Η Ιστορία σου έχει φυλάξει τας μελανοτέρας σελίδας δια να εξιστορεί το κατάντημά τούτο εις τας γενεάς των Ελλήνων και Ορθοδόξων του μέλλοντος. Καλώ από τούδε και εις το εξής ουδείς συνειδητοποιημένος Χριστιανός Ορθόδοξος και Έλλην Πατριώτης να μην συμμετάσχει εις ουδεμίαν θρησκευτικήν ή ετέρας φορφής εκδήλωσιν προς τιμήν του "οικουμενικού" ημών πατριάρχου εις την Πατρίδα ημών. Ας ευρίσκονται εις την υποδοχήν και ας πλαισιώνουν τας εκδηλώσεις μόνον οι πολιτικάντηδες που παρέδωσαν την Ένδοξον Πατρίδα ημών εις τας ύαινας και εις τους κόρακας του μνημονίου, των τραπεζιτών και του κεφαλαίου. Τας ώρας εκείνας ας εγκλειστούμε ο καθείς εις το κελίον του, παρακαλώντας γονυπετείς τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν να παραβλέψη την αμαρτίαν ταύτην και να ελεήσει τον λαόν Του. Όταν οι πολιτικοί ημών ηγέται βρήκαν την ευκαιρίαν να παραδώσουν την Πατρίδα ημών εις τους κερδοσκόπους και τοκογλύφους "φίλους" ευρωπαίους "ετέρους" ημών, τότε τούτην την δύσκολην στιγμήν επέλεξαν οι θρησκευτικοί ημών ηγέται δια να παραδώσουν την Αγίαν και Αμώμητων πίστιν των Ορθοδόξων ημών. Όμως μη πτοήσθε Αδελφοί. Η Σταύρωση τούτη της Πίστεως και της Πατρίδας ημών όχι μόνο δε θα τας εξωντώση, αλλά θα τας Αναστήσει αμφοτέρας! Χριστός Ανέστη, Ελλάς Ανέστη Αδέλφια!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com