29 Σεπ 2011

Κυκλοφορεί το φύλλον της 30.9.11 του «Ορθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἀμερικανοί: Τό Πατριαρχεῖον Μόσχας μεθοδεύει νά γίνη Οἰκουμενικόν ἀφαιρῶντας ἀπό τό Φανάρι τόν συντονισμόν ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ὄχι ἄλλους συμβιβασμούς μέ τούς ἀθέους πολιτικούς ἐξολοθρευτάς τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Πάπας πρός τούς Γερμανούς: «Εἶμαι Ἀρχηγός Κράτους».
Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας: «Ὁ Παπισμός εἶναι κράτος, δέν εἶναι Ἐκκλησία».
Αὐξάνεται ὁ ἀριθμός τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς τήν Τσεχίαν καί Σλοβακίαν.
Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως: Ἰδού πῶς ἡ Ἑλλάς ἐντός 35 ἐτῶν ἤλλαξε καί κατεστράφη.
Τό Πατριαρχεῖον Μόσχας κατηγορεῖ τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον διά Παπικήν συμπεριφοράν.
Ὁ Κύπρου ἀποκαλύπτει τά σχέδιά του διά τήν Μεγάλην καί Ἁγίαν Ὀρθόδοξον Σύνοδον. Θά διεκδικήση τήν ἀναβάθμισιν τῆς Ἐκκλησίας του εἰς τά δίπτυχα ὡς τό δικαιοῦται.
Ἡ πρώτη δικαστική ἧττα τῶν ἐκπροσώπων τοῦ κινήματος τῶν ὁμοφυλοφίλων. Δικαίωσις διά τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πειραιῶς.
Αἱ ἀναληθεῖς δηλώσεις τοῦ κ. Παγκάλου ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ χρέος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com