7 Απρ 2024

Προκλητικὴ καὶ ἐπιπολαία δήλωσις τοῦ Κων/λεως περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα

 

Ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν «ἑνότητα» τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ ἀδιαφορεῖ πλήρως διὰ τὴν διχόνοιαν τῶν Ὀρθοδόξων εἰς Οὐκρανίαν. Ἐπαναλαμβάνει τὰ αὐτὰ σφάλματα: ἀμέριστος συμπαράστασις διὰ τὰ ζῷα, τὰ ὁποῖα πλήττονται ἀπὸ τὴν ρύπανσιν, ἀλλὰ πλήρης ἀδιαφορία διὰ τὰ δικαιώματα τῶν Ὀρθοδόξων τῆς μόνης Κανονικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριον εἰς Οὐκρανίαν. Ἐπιπλέον, ποῖον ἠρώτησε διὰ τὴν καθιέρωσιν κοινῆς ἡμερομηνίας; Ἀπὸ τὰς δηλώσεις του διαφαίνεται ὅτι ἀρκεῖται εἰς τὴν ἰδικήν του γνώμην καὶ τοῦ Πάπα («ἑκατέρωθεν ὑπάρχει ἡ πρὸς τοῦτο καλὴ θέλησις»). Ἐπιθυμεῖ ὁ διχασμὸς νὰ ἐπεκταθῆ εἰς ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν; 

Παραθέτομεν πρῶτον, ἐπιστολὴν δικηγόρου τῆς Οὐκρανικῆς, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν Κων/λεως καὶ ἀκολούθως τὰς δηλώσεις του διὰ τὸ Πάσχα. Συμφώνως μὲ τὴν ἱστοσελίδα «Romfea» τῆς 30ῆς Μαρτίου 2024:

  «Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ἀναφερόμενος στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἐξέδωσε ὁ διάσημος Ἀμερικανὸς δικηγόρος καὶ λομπίστας Ρόμπερτ Ἄμστερνταμ, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται τὰ συμφέροντα τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

  Ὁ ἀμερικανὸς δικηγόρος στὴν ἐπιστολή του ζητᾶ τὴν γνώμη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη σχετικὰ μὲ τὸ νομοσχέδιο 8371 τῆς οὐκρανικῆς Βουλῆς, μὲ τὸ ὁποῖο ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας στὴν χώρα.

  «Παρὰ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νὰ σεβαστεῖ ὅλα τὰ οὐκρανικὰ ὀρθόδοξα δόγματα καὶ νὰ προωθήσει ἕνα οἰκοσύστημα ἀμοιβαίας κατανόησης κατὰ τὴν παραχώρηση τοῦ Τόμου στὴ νεοσύστατη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἡ ἀπόφασή του τελικὰ νὰ γίνει αὐτὸ ἄνοιξε τὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας. Ἡ σιωπὴ σχετικὰ μὲ τὴν ὁλοένα καὶ κλιμακούμενη κατάσταση ἔχει καταστήσει τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας στόχο μίας βίαιης καὶ ἀπεριόριστης ἐκστρατείας ἐκφοβισμοῦ ποὺ διεξάγεται ἀπὸ τὶς οὐκρανικὲς ἀρχὲς» ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Ἄμστερνταμ.

  Στὴν ἐπιστολή του ὁ κ. Ἄμστερνταμ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰ ἐκπληρώσει τὴν ὑπόσχεσή του, ὥστε νὰ διατηρήσει «τὴν τάξη χωρὶς τυραννία καὶ δικαιοσύνη ποὺ συνδέεται μὲ ἔλεος καὶ συμπόνια».

«Δεδομένου τοῦ ρόλου του στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τῶν προηγούμενων ἐνεργειῶν του στὴν ὑποστήριξη τῆς δημιουργίας μίας νέας ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ καλέσει καὶ νὰ ἀντιταχθεῖ στὴν ἀπαγόρευση τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴ δίωξη τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν στὴν Οὐκρανία», τονίζει ὁ Ρόμπερτ Ἄμστερνταμ.

  Ἐπίσης, ὁ κ. Ἄμστερνταμ προσθέτει: «Ἱερεῖς ξυλοκοπήθηκαν καὶ συνελήφθησαν μὲ ψευδεῖς κατηγορίες, ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀπαλλοτριώθηκε παράνομα ἀπὸ τὸ οὐκρανικὸ κοινοβούλιο».

  Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ δελτίον τύπου τοῦ Φαναρίου:

  «Τὶς ἐγκάρδιες εὐχές του πρὸς ὅλους τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ποὺ ἑόρτασαν τὸ Ἅγιο Πάσχα τὴν Κυριακή, 31 Μαρτίου, ἀπηύθυνε ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, στὴν ὁμιλία του, μετὰ τὴ χοροστασία του κατὰ τὴν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στὸν προσφάτως πανηγυρίσαντα Ἱ. Ν. Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητας Βλάγκας.

  “Κατά τὴν ἡμέρα αὐτή, τὸ κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἀποκτᾶ πρόσθετη ἐπικαιρότητα, καθὼς οἱ μὴ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀδελφοί μας ἑορτάζουν σήμερα τὴν ἐκ νεκρῶν ἔγερσι τοῦ Κυρίου μας, τὸ Ἅγιον Πάσχα. Ἔχουμε ἤδη ἀποστείλει ἐκπροσώπους μας σὲ ὅλες τὶς Χριστιανικὲς Κοινότητες τῶν ἄλλων Ὁμολογιῶν ἐνταῦθα, γιὰ νὰ διαβιβάσουν σ’ αὐτὲς τὶς ἑόρτιες εὐχὲς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τὰ Πατριαρχικά μας συγχαρητήρια. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς ἀπευθύνουμε ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ ἀγάπης πρὸς ὅλους τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Χριστιανούς, ποὺ ἑορτάζουν τὸ Ἅγιον Πάσχα σήμερα. Δεόμεθα δὲ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης, νὰ μᾶς ἀξιώση, ὁ κοινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα, ποὺ θὰ ἔχουμε κατὰ τὴν ἑπόμενη χρονιά, νὰ μὴ ἀποτελέση μίαν εὐτυχῆ ἁπλῶς σύμπτωσις, ἕνα τυχαῖο συγκυριακὸ γεγονός, ἀλλὰ τὴν ἀπαρχὴ τῆς καθιερώσεως κοινῆς ἡμερομηνίας γιὰ τὸν ἑορτασμό του κατ’ ἔτος ὑπὸ τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Χριστιανοσύνης, ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 1700 χρόνων, τὸ 2025, ἀπὸ τῆς συγκλήσεως τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία, μεταξὺ ἄλλων, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ρυθμίσεως τοῦ χρόνου ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Εἴμαστε αἰσιόδοξοι, καθὼς ἑκατέρωθεν ὑπάρχει ἡ πρὸς τοῦτο καλὴ θέλησις καὶ προθυμία. Διότι, πράγματι, ἀποτελεῖ σκάνδαλον ὁ χωριστὸς ἑορτασμὸς τοῦ μοναδικοῦ γεγονότος τῆς μίας Ἀναστάσεως τοῦ Ἑνὸς Κυρίου!”.

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

Δείτε σχετικά και:

-Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επαναφέρει την ανάγκη για κοινό Πάσχα Ορθόδοξων και Παπικών

-Ο Ρόμπερτ Άμστερνταμ ζητά την γνώμη του Οικουμενικό Πατριάρχη για τον νόμο 8371

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πριν λίγους μήνες, ο σημερινός Πάπας Ρώμης και οι περισσότεροι επίσκοποι της παγκόσμιας Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ΔΕΧΤΗΚΑΝ δημόσια και επίσημα, να "ευλογούνται" τα "ΖΕΥΓΑΡΙΑ" των ομοφυλόφιλων ΜΕΣΑ στους Ρωμαιοκαθολικούς ναούς, από τους Ρωμαιοκαθολικούς κληρικούς.

Οι περισσότεροι επίσκοποι της παγκόσμιας Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ΔΕΧΟΝΤΑΙ αυτή την επίσημη Εκκλησιαστική "ευλογία" των ομοφυλόφιλων, διότι ΣΙΩΠΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ (ΔΕΝ διαμαρτύρονται δημόσια) για το θέμα αυτό.

Με ΑΥΤΟΥΣ τους σατανικά πλανεμένους Ρωμαιοκαθολικούς, θα εορτάζουμε το κοινό Πάσχα;

ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ είπε...

Για την ενότητα των εντός της Ελλάδας ορθοδόξων χριστιανών, τι ενέργειες κάνουν;
Υποκριτές! Κινείστε στο πνεύμα της "Νέας Εποχής".

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com