3 Οκτ 2023

Ἀνεξέλεγκτος ὁ Διδυμοτείχου

Ἀνεξέλεγκτος ὁ Διδυμοτείχου

Συνελειτούργησε μὲ σχισματικούς, παραβιάζων Ἱ. Κανόνας, ἠγνόησε τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία δὲν ἔχει λάβει ἀπόφασιν διὰ τὸ Σκοπιανόν, κατεπάτησε τὴν Πατριαρχικὴν Πρᾶξιν τοῦ 1928 καὶ δὲν ἐρυθριᾶ διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δίδει μὲ τὴν συμπεριφορὰν του ἔγκρισιν εἰς τὸ «Μακεδονισμόν»! Ὑπάρχει φιλότιμον; Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Διδυμοτείχου τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 2023:

«Προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὰ Σκόπια καὶ τὴν Στρώμνιτσα πραγματοποίησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ἀπὸ 19ης ἕως 22ας Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Στρωμνίτσης κ. Ναούμ.

Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος κ. Στέφανο, στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς στὰ Σκόπια, καὶ νὰ συλλειτουργήσει μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Στρωμνίτσης κ. Ναοὺμ καὶ τὸν Βοηθὸ τοῦ Ἐπίσκοπο Στοβίου κ. Ἰάκωβο, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, κατὰ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης – Ἁγίου Λεοντίου Vodoca στὴν Στρώμνιτσα…

Ἡ προσκυνηματικὴ θεωρία τῶν ἱερῶν ἐνδιαιτημάτων τῆς γειτονικῆς χώρας καὶ ἡ ἀδελφικὴ συναναστροφὴ μὲ τοὺς Ἱεράρχες της εἶναι καρπός τῆς ἀπὸ 9ης Μαΐου 2022 ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μὲ τὴν ὁποία ἀποκαταστάθηκε ἡ Εὐχαριστιακὴ κοινωνία τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μὲ τὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος».

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ Ι. Μ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Προσκυνηματική θεωρία

Προσκυνηματική επίσκεψη στα Σκόπια και την Στρώμνιτσα πραγματοποίησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, από 19ης έως 22ας Σεπτεμβρίου ε.έ., κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Στρωμνίτσης κ. Ναούμ.

Στα πλαίσια αυτής της επισκέψεως ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος κ. Στέφανο, στα γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στα Σκόπια, και να συλλειτουργήσει με τον Σεβ. Μητροπολίτη Στρωμνίτσης κ. Ναούμ και τον Βοηθό του Επίσκοπο Στοβίου κ. Ιάκωβο, επί τη εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου, κατά το παλαιό ημερολόγιο, στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης – Αγίου Λεοντίου Vodoca στην Στρώμνιτσα.

Αφ’ εσπέρας ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, συγχοροστατούντος του Θεοφ. Επισκόπου Στοβίου κ. Ιακώβου, ευλόγησε τους άρτους και μίλησε επίκαιρα στην Μονή Αγίων Πεντεκαίδεκα Mαρτύρων των εν Τιβεριουπόλει, στη Στρώμνιτσα, όπου και ο τόπος του μαρτυρίου των αγίων και τα ερείπια πρωτοχριστιανικής βασιλικής.

Επίσης ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε την γυναικεία Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Matka, την ανδρική Μονή Αγίου Παντελεήμονος Neresi, στα περίχωρα των Σκοπίων και την ανδρική Μονή Αγίου Γεωργίου στο Novo Selo, στην ευρύτερη περιοχή της Στρώμνιτσας, Ηγούμενος της οποίας τυγχάνει ο Επίσκοπος Στοβίου κ. Ιάκωβος.

Η προσκυνηματική θεωρία των ιερών ενδιαιτημάτων της γειτονικής χώρας και η αδελφική συναναστροφή με τους Ιεράρχες της είναι καρπός της από 9ης Μαίου 2022 αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την οποία αποκαταστάθηκε η Ευχαριστιακή κοινωνία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας με τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή λαό της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com