6 Σεπ 2022

Ι. Μητρόπολη Κονίτσης : Ένα δεύτερο σχίσμα αποτελεί «πολυτέλεια» ανεπίτρεπτη για την Εκκλησία

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ

             Ἐν Δελβινακίῳ τή 5ῃ Σεπτεμβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἔπειτα ἀπό 2 ἐτῶν διακοπή, λόγω τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἐφέτος πραγματοποιήθηκε τό καθιερωμένο Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως μας. Ἡ Σύναξή μας ἔλαβε χώραν στίς ὡραῖες ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐξωκκλησίου «Παναγία», κοντά στό χωριό Σιταριά Πωγωνίου, μέσα σ΄ἕνα πανέμορφο περιβάλλον.

Τό πρωί τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία καί, ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ἕνα πλούσιο πρωϊνό πρόγευμα στούς αἰδεσ/τους Ἐφημερίους. Ἀμέσως μετά, ἀκολούθησαν τρεῖς ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις ἀπό ἐκλεκτούς ὁμιλητάς, πού ἦλθαν ἐξ Ἀθηνῶν καί Ἰωαννίνων, ἤτοι:

Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀλεξανδράκης, ὑποψήφιος Διδάκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἐνδοοικογενειακή βία καί Ἐκκλησία».

Ὑπαστυνόμος Α΄ Πασχάλης Παπανικολάου, Προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Ἀντιμετωπίσεως Ἐνδοοικογενειακῆς Βίας τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Ἰωαννίνων, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας ἀπό τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία».

Ἐρασμία Φείδη, Ψυχοπαιδαγωγός, MSc Κοινωνικῆς Ψυχιατρικῆς καί Παιδοψυχιατρικῆς, μέλος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ὁμάδος “ΣΧΕΔΙΑ”, μέ θέμα εἰσηγήσεως: «Πρόληψις τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας, το ἔργο τοῦ Κ.Π. “ΣΧΕΔΙΑ” στήν κοινότητα».

Οἱ σύνεδροι παρηκολούθησαν μέ ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον τίς εἰσηγήσεις. Καί μέ τήν εὐρεία συζήτηση πού ἐπακολούθησε, διευκρινίστηκαν ἀρκετές πλευρές τοῦ λίαν ἀκανθώδους αὐτοῦ ζητήματος.   

Τό μεσημέρι παρετέθη τράπεζα, ὅπου σέ κλίμα πρωτοχριστιανικῆς ἀγάπης, συνεχίστηκε ἡ πρωινή συζήτηση, ἡ ὁποία περιεστράφη καί σέ ἄλλα θέματα τῆς ἱερατικῆς διακονίας. Ἀμέσως μετά τό γεῦμα, ἐνεκρίθη διά βοῆς τό ἀκόλουθο

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐπειδή βλέπουμε μέ ἀγωνία τό Ἔθνος μας συνεχῶς νά ἐλαττώνεται, ζητοῦμε ἀπό τήν Πολιτεία νά στηρίξει τόν θεσμό τῆς χριστιανικῆς – πολύτεκνης οἰκογένειας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ αἱμοδότης τῆς Πατρίδος μας. Καί παράλληλα, νά ἀποθαρρύνει τίς ἐγκληματικές ἐκτρώσεις, πού – ὅπως λένε οἱ εἰδικοί – στεροῦν ἐτησίως τήν Ἑλλάδα ἀπό 300.000 Ἑλληνόπουλα, καί νά σταματήσει ἡ ἐνδοοικογενειακή βία.

Ἡ κρισιμότητα τῶν καιρῶν μας ἀπαιτεῖ τήν ἑνότητα καί τήν ὁμόνοια τοῦ λαοῦ μας, διότι πολλοί κίνδυνοι ἀπειλοῦν τήν Πατρίδα μας. Πέραν τοῦ ἐξ Ἀνατολῶν κακοῦ γείτονος, ὑπάρχει στόν ὁρίζοντα καί ἡ ἐνεργειακή καί ἐπισιτιστική κρίση, πού μόνον ἑνωμένοι καί ὑπό τήν σκέπη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας θά μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε.

Πολύ μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ λεγόμενη «αὐτοκεφαλία» τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Οἱ ἁρμόδιοι νά προσέξουν πολύ. Εἶναι ἀρκετό τό ζήτημα πού δημιουργήθηκε μέ τήν λεγόμενη «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας σοβεῖ σχίσμα στήν Ὀρθοδοξία. Ἕνα τυχόν δεύτερο σχίσμα θεωροῦμε, ὅτι ἀποτελεῖ «πολυτέλεια» ἀνεπίτρεπτη γιά τήν Ἐκκλησία μας.

Ἡ ἔξαρση τῶν διαφόρων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων (ὅπως ἡ ἐν Θεσσσαλονίκῃ «Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν») ὑπονομεύει τήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική μας ταυτότητα. Ζητοῦμε τό κακό, ἄν ὄχι νά ἐξαλειφθῇ, τοὐλάχιστον νά περιορισθῇ. Γιατί καί ἡ Δημοκρατία ἔχει τά ὅριά της.

Χαιρετίζουμε τούς γενναίους ἀεροπόρους μας καί τούς ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, διότι καθημερινῶς, μέ τεράστιες προσπάθειες ἀναχαιτίζουν τά κύματα τῶν λαθρομεταναστῶν πού προωθεῖ ἡ Τουρκία. Ἀκόμη χαιρετισμό ἀπευθύνουμε στούς ἡρωϊκούς ἀκρίτες καί τούς γενναίους φρουρούς τοῦ Ἕβρου. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα εἶναι στό πλευρό τους. Τέλος,

Δέν ξεχνοῦμε τήν Βόρειο Ἤπειρό μας, πού συνεχίζει νά ἀνεβαίνει τόν Γολγοθᾶ της. Προσευχόμαστε γιά τούς ἐκεῖ ὁμαίμους καί ὀρθοδόξους συμπατριῶτες. Καί εὐχόμαστε νά μή παύσουν νά ἀγωνίζωνται γιά τήν δικαίωσή τους πού εἶναι μία καί μόνο: Ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα».

  (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com