27 Απρ 2021

Ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος για αν μπορεί να καταλυθεί η νηστεία μετά τον εσπερινό

Κατάπληκτοι ανέγνωμεν εις τα εφημερίδας δήλωσιν, δήθεν εκκλησιαστικής πηγής, καθ’ ην την εσπέραν της Εορτής του Τιμίου Σταυρού λύεται η νηστεία. Η θεωρία αύτη τυγχάνη πάντη αστήρικτος. Εάν τα λεχθέντα είχοντο αληθείας, έπρεπεν η νηστεία να τηρήται από της εσπέρας της προηγουμένης, ίνα έχωμεν άρτιον 24ωρον και ουχί κολοβήν ημέραν. Έπρεπεν ακόμη η νηστεία της Τεσσαρακοστής να λύηται την εσπέραν του Μεγάλου Σαββάτου.

Τα αυτά ισχύουσι δια πάσαν νηστείαν, ιδία της Τετάρτης και της Παρασκευής, ήτις έπρεπε να ισχύη μέχρι δύσεως του ηλίου και ακολούθως να λύηται. Ουδείς όμως διενοήθη να υποστηρίξη τοιαύτας παραδοξότητας. Παράβασις των περί νηστείας θεσμών είναι βεβαίως κακόν. Απόπειρα όμως περιβολής των τοιούτων παραβάσεων δι’ ενδύματος νομιμότητος αποτελεί έγκλημα βαρύτατον κατά της Εκκλησίας.

Πηγή: «Άρθρα Μελέται Επιστολαί» του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, τόμος Α’, σελ. 471

enromiosini.gr

2 σχόλια:

Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης είπε...

Να στείλει Επιφανίους ο Θεός στην Εκκλησία Του...

Νέον Ἐκκλησίας καθηγητὴν, θείων δὲ Κανόνων, ἀκριβέστατον τηρητήν, λάμψαντα ὡς ἄστρον, ἐν ἔτεσιν ἐσχάτοις, ὑμνοῦμέν σε προφρόνως, ὦ Ἐπιφάνιε.

Δεῦτε ἀκριβείας τὸν τηρητήν, καὶ οἰκονομίας, τὸν θεόπνουν ὑφηγητήν, τῆς ἐπιφανείας, ἐπώνυμον Κυρίου, καὶ τύπον ἀφανείας, πάντες ὑμνήσωμεν.

Ανώνυμος είπε...

Επιφάνιε, άνθρωπε του Θεού, αν έχεις παρησία ενώπιον του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Και για να μη σκανδαλιστεί κανείς, έτσι μας έλεγε ο ίδιος να επικαλούμαστε τους μη αγιοκαταταχθέντες αγίους ανθρώπους.

Μεγάλο ερώτημα είναι τι θα έκαναν οι γεροντάδες του 20ου αιώνα αν ήταν κοντά μας στις μέρες μας. Ασφαλώς, το τι κάνουν τα παλιά πνευματικοπαίδια τους δεν βοηθάει, καθότι κι αυτά έχουν χωριστεί, μέχρι και στα... δικαστήρια έχουν πάει σε κάποια ακραία περίπτωση. Προφανώς οφείλουμε να υποθέσουμε ότι ο Θεός δεν ήθελε να τους έχουμε μαζί μας, ίσως - ποιος ξέρει; - για να δει τι ψάρια πιάνουμε κι εμείς, αν καταλάβαμε τίποτα κοντά τους.

Είναι πάντως πολύ δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι ένας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ή ένας Αθανάσιος Μυτιληναίος θα δέχονταν έτσι αδιαμαρτύρητα κλειστές εκκλησίες, εκπτώσεις εδώ, εκπτώσεις εκεί, τα κλειδιά στον Καίσαρα και δεν ξέρω τι άλλο έπεται.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com