4 Νοε 2020

Ἦλθε τό «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐμβολιασμῶν»!

Ἦλθε τό «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐμβολιασμῶν»!

Καί ἡ τηλεπικοινωνιακή ἀπάτη τοῦ «κρούσματος»!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Συνεχίζουμε γιά πολλοστή φορά μέ δυσάρεστα νεοεποχικά μαντάτα, πάντοτε πρός ἐγρήγορση καί μετάνοια.

Μετά τήν ψήφιση τοῦ Νόμου γιά ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό, θυμίζω: Νόμος 4675/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 54/11.03.2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Άρθρο 4.

Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής Πρόληψη

1.Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση ανάληψης δράσεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις και τις ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσημάτων, αναπηριών ή βλαβών και πραγματοποιούνται πριν από την εμφάνιση αυτών. Ως τέτοιες δράσεις και ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η προγεννητική αγωγή, οι εμβολιασμοί, κ.λ.π.,[i]

ἔρχεται ἡ Ὑπουργική Ἀπόφαση γιά Ἐθνικό Μητρῶο Ἐμβολιασμῶν!

(Υπουργική Απόφαση οικ. 6677/2020 - ΦΕΚ 4792/Β/30-10-2020)

Τήν Υ.Α. θά βρεῖτε ἐδῶ:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/upourgike-apophase-oik-6677-2020.html

Διαβάστε προσεχτικά τήν Ὑπουργική Ἀπόφαση.

Προσωπικά θά σταθῶ στά ἑξῆς ἄρθρα:

(ζ) Να καταστεί δυνατή η προσωποποιημένη ειδοποίηση των προσώπων και των οικογενειών σχετικά με εμβολιασμό, ο οποίος πρέπει να διενεργηθεί ιδίως κατ' εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και των συστάσεων εμβολιασμού που εκδίδονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Κάθε νοήμων ἀναγνώστης μέ στοιχειώδη ἀντίληψη, καταλαβαίνει ἀπό τήν παραπάνω παράγραφο τῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης πώς καί αὐτή ἡ πολιτική ἐνέργεια-ἐντολή μέ ἡμερομηνία 30-10-20 καθιστᾶ σαφές πώς ὁ ἐμβολιασμός εἶναι ὑποχρεωτικός καί δέν χωρεῖ πλέον ἀμφισβήτηση αὐτό γιά ὅσους ἀκόμη δέν τό ἔχουν πάρει χαμπάρι!

(η) Να καταστεί δυνατή η παραγωγή βεβαίωσης διενέργειας εμβολιασμών, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται για συγκεκριμένες νόμιμες χρήσεις (όπως για την εγγραφή σε σχολική μονάδα, για ταξίδι σε χώρα με συγκεκριμένες υποχρεώσεις εμβολιασμού, κ.λπ.).

Κάθε νοήμων ἀναγνώστης μέ στοιχειώδη ἀντίληψη, καταλαβαίνει ἐπίσης καί ἀπό τήν παραπάνω δεύτερη ἐπισυναπτόμενη παράγραφο τῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης, πώς ὄχι μόνο θά εἶναι ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός, ἀλλά κανένας πολίτης δέν θά μπορεῖ νά μετακινεῖται καί νά ἐπιβιώνει χωρίς τήν κατοχή βεβαίωσης πού νά ἀποδεικνύει πώς ἐμβολιάστηκε, διότι δέν θά μπορεῖ νά προβεῖ σέ καμμία ἐνέργεια πού χρήζει νομιμότητος, δηλαδή οὐσιαστικά σέ ΟΛΕΣ ὅσες ἀφοροῦν τήν σχέση μας μέ τό Κράτος, προκειμένου νά μήν θεωρούμαστε ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!

Σέ αὐτό τό σημεῖο κουμπώνει γάντι ὁ Νόμος ὑπ’ ἀριθμ. 4682 (ΦΕΚ. Α΄ 76/03-04-2020) περί καραντίνας, κατεπειγόντων ἐπιβαλλομένων μέτρων προσωπικοῦ καί δημόσιου χαρακτῆρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ covid-19, καθώς καί τῶν ποινικῶν διώξεων καί ποινῶν (φυλάκισης ἕως καί ἰσόβια) τῶν πολιτῶν πού δέν συμμορφώνονται μέ τά ἐπιβεβλημένα μέτρα!  Ὑπενθυμίζω:

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/document.pdf

Κλείνοντας, νιώθω τήν ἀνάγκη νά κάνουμε ἕνα μικρό μάθημα ἐτυμολογίας. Ἄς δοῦμε τί σημαίνει ἡ λέξη «κροῦσμα», μιά λέξη πού πρωταγωνιστεῖ δραματικῷ τῷ τρόπῳ δεκάδες φορές κάθε μέρα ἐδῶ καί μῆνες στά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης-ἀποβλάκωσης-πλύσης ἐγκεφάλου-χειραγώγησης-ἀποπροσανατολισμοῦ κι ὅ,τι ἄλλο ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας.

Ἀντιγράφω ἀπό τήν Wikipedia, πού σημειωτέον εἶναι συστημική ἐγκυκλοπαίδεια καί γέννημα θρέμμα τῆς παγκόσμιας διαδικτυακῆς τεχνολογίας-τεχνοκρατίας, ὁπότε ἔχει διπλή ἀξία τό ποιά ἐτυμολογία δίνει αὐτή στήν λέξη· «κροῦσμα».

Ἀντιγράφω:

«κάθε περίπτωση συμπτωμάτων προσβολής από μολυσματική αρρώστια»[ii]

Συμπέρασμα:

Γιά νά ἔχουμε πραγματικά καί σοβαρά ἀπολογιστικά νούμερα ἀσθενῶν covid-19, θά πρέπει τά κρούσματα πού παρουσιάζονται κάθε μέρα στά Μ.Μ.Ε. νά ἀφοροῦν ἀσθενεῖς μέ συμπτώματα, δηλαδή ἀνθρώπους πού ὄντως νοσοῦν!

Τά φουσκωμένα νούμερα μέ τά «κρούσματα» πού μᾶς πλασάρουν κάθε μέρα, ἀφοροῦν σέ συντριπτική πλειοψηφία σέ ἀσυμπτωματικούς ἀνθρώπους (χωρίς συμπτώματα), δηλαδή σέ μή νοσοῦντες!!!

Ἐξάλλου, ἡ λέξη «κροῦσμα» προέρχεται ἀπό τό ἀρχαῖο ἑλλληνικό ρῆμα· «κρούω», πού σημαίνει «χτυπῶ», ἐν προκειμένῳ γιά νά τραβήξω τήν προσοχή πώς ἐδῶ ὑπάρχει κίνδυνος (ἐξ οὗ καί «κρούω τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου»).

Τώρα, πῶς χωρίς συμπτώματα ἔχουμε κρούσματα, κινδύνους καί ἀσθενεῖς πού ἐμφανίζονται ὡς νοσοῦντες ἀπό covid-19 καί προσμετρῶνται στά τελικά στατιστικά «πανδημίας»…, βγάλτε τά συμπεράσματά σας!

Ποιά εἶναι, λοιπόν, τά «ἀληθινά» fake news τελικά;

Αὐτά ὅσων ἀποκαλύπτουν μέ στοιχεῖα καί λογικά ἐπιχειρήματα ὅσα ἰσχυρίζονται, ἤ μήπως αὐτά ὅσων δέν γνωρίζουν στοιχειώδη ἑλληνικά;

Ἄς μᾶς τό ἐξηγήσουν καί αὐτό οἱ «εἰδικοί»... κι ἄς μᾶς δώσουν δημόσια τήν ἐτυμολογία τῆς λέξεως· «κροῦσμα», τήν ὁποία μᾶλλον ἔχουν κατακρεουργήσει τόσο γλωσσικά ὡς ἔννοια, ὅσο καί ἰατρικῶς κυρίως, παραπλανῶντας τήν «ἀγέλη» τήν ὁποία προφανῶς θεωροῦν ἀ-νόητη (ἄνευ νοῦν), ὅπως ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀγέλη ἄλογων ζώων!

Τά σίγουρα κρούσματα πού ἔχουμε εἶναι αὐτά τῆς παγκόσμιας ἀπάτης εἰς βάρος τῶν λαῶν μέ πρόσχημα τόν φυσικό ἤ τεχνητό κορωναϊό καί οἱ πραγματικοί συνωμότες (καί ὄχι ἁπλῶς συνωμοσιολόγοι) ψηφίζουν Νόμους καί Ὑπουργικές Ἀποφάσεις καταργῶντας τίς ἐλευθερίες μας σέ τέτοιον βαθμό, ὥστε νά μᾶς κόβουν κυριολεκτικά καί τό ὀξυγόνο πού ἀναπνέουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com