3 Αυγ 2020

Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ προς τον Πρωθυπουργό: Ἡ μάσκα δέν ἔχει θέσιν ἐντός τοῦ ἱεροῦ χώρου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

                                                 Ἐν Κυθήροις τῇ 29ῃ Ἰουλίου 2020
Ἀριθ. Πρωτ.: 436
                                                           Ἐξοχώτατον
                                                         κ.Κυριᾶκον Μητσοτάκην
                                                         Πρωθυπουργόν
                                                         Μέγαρον Μαξίμου
                                                         Ἀθήνας
                                                         Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
            Ἀπό τά Μ.Μ.Ε. πληροφορούμεθα ὅτι πληθύνονται τά κρούσματα ἀπό τόν κορωνοϊό σέ ὡρισμένες περιοχές τῆς πατρίδος μας ἀπό συνωστισμό καί μή τήρησι τῶν μέτρων ἀπό πολλούς συνανθρώπους μας. Ἡ Ἐπιτροπή τῶν εἰδημόνων ἐπεξεργάζεται καί θά προτείνη ὡρισμένα μέτρα περιστολῆς καί προλήψεως τῆς μεταδόσεως τοῦ θανατηφόρου αὐτοῦ ἰοῦ. Καί καλῶς πράττει.

          Ὅμως, ἐπιτρέψατέ μοι νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν ὑμῶν καί τοῦ ἐπιτελείου τῶν συμβούλων σας εἰς τό θέμα τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας καί τῆς διεξαγωγῆς τῆς Θείας Λατρείας διά νά μή ἐπισυμβοῦν τά λάθη τοῦ προσφάτου παρελθόντος, τά ὁποῖα ἐτραυμάτισαν χιλιάδες ψυχές χριστιανῶν ὀρθοδόξων. Ὁ ἁρμόδιος Ὑφυπουργός ἐδήλωσε ὅτι τά περιοριστικά μέτρα δέν θά γενικευθοῦν, ἀλλά θά ληφθοῦν εἰς τάς περιοχάς, ὅπου θά παρατηρηθῆ ὄξυνσις τοῦ προβλήματος μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Συζητεῖται εὐρέως μεταξύ ἄλλων καί ἡ ἐπιβολή τῆς χρήσεως τῆς μάσκας εἰς δημοσίους χώρους, ὅπου συνωστίζεται ὁ λαός.
Κύριε Πρωθυπουργέ.

         Οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι κοινοί τόποι, ἀλλά ἱεροί, καθιερωμένοι καί καθαγιασμένοι. Γι’ αὐτό καί ἐπληγώθησαν βαθύτατα οἱ καρδιές τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μέ τήν πρόσφατη βεβήλωσι τοῦ μεγαλειώδους καί περιδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Γένους μας, ἀπό τούς Ἀγαρηνούς.
             Κανείς φόβος μολύνσεως δέν ὑπάρχει οὔτε ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, οὔτε ἀπό τίς Ἱερές Εἰκόνες καί τά ἅγια Λείψανα, οὔτε ἀπό τόν ἐκκλησιασμό τῶν πιστῶν.
          Ἄς λάβῃ ἡ Πολιτεία μέ τήν ἄγρυπνη φροντίδα σας τά ἐπιβαλλόμενα μέτρα εἰς ὅλους τούς ἄλλους δημοσίους χώρους καί ἄς ἀφεθῆ ἡ Ἐκκλησία ἀδέσμευτη (σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Συντάγματος τῆς Πολιτείας μας, ἄρθρον 13, παρ.2) νά ρυθμίση τά τοῦ οἴκου της μέ τήν καθοδήγησιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. Ἡ μάσκα δέν ἔχει θέσιν ἐντός τοῦ ἱεροῦ χώρου.
         Ἀπό καιρό τώρα συνεζητεῖτο ἐν ὄψει τῆς ἁγίας περιόδου τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἡ ἐπιβολή αὐστηρῶν μέτρων διά τήν παρακώλυσιν τῆς Θείας Λατρείας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀρκετά κατεπονήθησαν οἱ χριστιανοί μας μέ τήν στέρησιν τῆς Θείας Λατρείας κατά τήν ἅγια περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, Μ. Ἑβδομάδος καί Πάσχα.
          Φροντίσατε, κ.Πρωθυπουργέ, νά ἱκανοποιήσετε τά αἰτήματα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν συντριπτικήν πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πατρίδος μας καί ὁ ὁποῖος ἐπιζητεῖ τήν ἐλευθερία καί προστασία τῆς Θείας Λατρείας. Διαφορετικά θά εὑρεθῆτε πρό δυσαρέστων ἐκπλήξεων.
           Εὐελπιστῶν, ὅθεν, ὅτι θά εἰσακούσετε τήν φωνήν μας καί θά ἀνταποκριθῆτε εἰς τά δίκαια αἰτήματα τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας, διατελῶ,
  Ὁ Μητροπολίτης
  †Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

7 σχόλια:

Κωνσταντίνος Θρασυβούλου είπε...

Δυστυχώς εδώ στην Κύπρο μας έχει ήδη επιβληθεί το μασκάρεμα! Έχει επιβληθεί και ανώτερο όριο στον αριθμό εκκλησιαζομένων τους 75 πιστούς. Οι περισσότεροι ναοί είναι πολύ μεγάλοι και αυτός ο περιορισμός άδικος. Πού να βρούμε όμως το δίκαιό μας; Πουθενά δυστυχώς. Θα το καταπιούμε και αυτό. Φαίνεται λόγω των αμαρτιών μας!

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο του! Ο Θεός να τον έχει καλά! Από τους ελάχιστους που είναι όντως άξιος! Οι περισσότεροι κάνουν δημόσιες σχέσεις...

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικός,αποτελεί λαμπρόν παράδειγμα πνευματικής όασης και αφύπνισης τών ελλήνων.
Ο Παντοδύναμος Κύριος νά τόν προστατεύει πάντα νά τόν χαριτώνει καί να χαίρει άκρας υγείας.
ΑΞΙΟΣ,ΑΞΙΟΣ,ΑΞΙΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Άξιος Άγιε Κυθήρων!

Ανώνυμος είπε...

Άξιος! Ν' αγιάσεις πατέρα! Ας ακουστεί από τα χείλη έστω και ενός Αρχιερέα η αλήθεια. Δώσε μας κουράγιο και ελπίδα άγιε Κυθήρων. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός να σε ενδυναμώνει και να σε χαριτώνει να μας ποιμαίνεις πάντα απλανώς.
Σοφία Γιαννιώτη

Ανώνυμος είπε...

Ο αντιοικουμενιστή μητροπολίτης Κυθήρων είναι απο τους ευλαβείς μητροπολίτες με πίστη στον αληθινό Θεό.

Α.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ..!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com