27 Απρ 2020

Η επομένη ημέρα και ο "απώτερος στόχος"

Θεία Κοινωνία : ο Χριστός παρών στη ζωή μας! - Ίδρυμα Νεότητας και ...
Ἡ ἑπομένη ἡμέρα καί ὁ "ἀπώτερος στόχος"
τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Μετά ἀπό μία μεγάλη δοκιμασία, ἡ ὁποία ἀκόμη δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, ξεκίνησε ἡ συζήτηση γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα, δηλαδή τή σταδιακή χαλάρωση καί τελικά τήν ἄρση τῶν ἐπιβληθέντων λόγῳ τῆς ἐπιδημίας τοῦ covid-19 μέτρων. Ἄν καί παραμένει ἄγνωστο ἐάν θά πρόκειται γιά τήν ὄντως ἑπομένη ἡμέρα ἤ γιά ἕνα....διάλειμμα, ἐντούτοις ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον πῶς σιγά-σιγά μᾶς προϊδεάζουν περί αὐτῆς. Καί δέν ἀναφέρομαι σέ σπερμολογίες, ἀλλά στά λόγια καί τίς σχετικές δηλώσεις, ὄχι ἀκόμη (εὐτυχῶς) σέ μορφή διαγγελμάτων καί ἀποφάσεων, πού ἐκστομίζονται ὅμως ἀπό ὑπευθύνους καί ἁρμοδίους.

Θά σταθῶ σέ τρεῖς περιπτώσεις τέτοιων δηλώσεων πρίν προχωρήσω στίς ταπεινές μου ἐπισημάνσεις καί ἐπιφυλάξεις, ἄν ὄχι βάσιμες ἀνησυχίες ὅσον ἀφορᾶ στήν ἑπομένη ἡμέρα καί δή στό ζήτημα τοῦ ἀνοίγματος καί τῆς κανονικῆς λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιῶν (ἄσκηση Θ. Λατρείας, συμμετοχή πιστῶν). Πρόκειται γιά δηλώσεις τῶν κ. κ. Σύψα, Πέτσα καί τοῦ κ. Δημόπουλου, Πρύτανη τοῦ ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν).
Ἀρχίζοντας ἀπό τόν τελευταῖο, ἀναφέρω ὅτι δοκίμασα μεγάλη ἔκπληξη ἀκούγοντάς τον νά ὑποστηρίζει ἀπό τηλοψίας (TV γιά τούς περισσοτέρους νεοέλληνες) καί ἀπαντώντας σέ σχετική ἐρώτηση δημοσιογράφου περί τῆς σταδιακῆς καταργήσεως τῶν ἀπαγορευτικῶν μέτρων τήν ἑπομένη ἡμέρα, ὅτι καλό θά εἶναι μερικά ἀπό αὐτά τά μέτρα νά μήν καταργηθοῦν ΠΟΤΕ (!) καί νά προσαρμοστοῦμε σέ μιά νέα κανονικότητα (;) στήν ὁποία θά ἀποτελοῦν παρελθόν τό πλησίασμα τῶν ἀνθρώπων, οἱ ἀσπασμοί, καθώς καί οἱ μεγάλες συναθροίσεις! (Σημείωση: Κάτι τέτοιο ὅμως περισσότερο ταιριάζει νά ὀνομαστεῖ ὡς ἐφιάλτης ἤ μιά νέα ἀποκρουστική πραγματικότητα, παρά ὡς κανονικότητα, ἔστω καί προσδιοριζόμενη ὡς "νέα"!]
Ὁ κύριος Σύψας, καθηγητής λοιμωξιολογίας (τοῦ ΕΚΠΑ) καί ἐκ τῶν συμμετεχόντων στήν ἐπιστημονική ἱατρική ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως, ἀνέφερε, βεβαίως καί πάλι ἀπό τηλοψίας, ὅτι ὅσον ἀφορᾶ στή λειτουργία τῶν Ἐκκλησιῶν ἐξυπακούεται ὅτι "Δέν θ' ἀνοίξουν ὅπως παλιά"(!), ἀλλά μέ νέα δεδομένα καί νέους κανόνες λειτουργίας (;), ἀναφέροντας χαρακτηριστικά ὅτι: «Δεν θα έχουμε συνωστισμό, εκατοντάδες πιστούς θα τηρείται πάντα η αρχή της απόστασης και μέσα στην εκκλησία όλες οι λατρευτικές λεπτομέρειες θα αλλάξουν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Λιγότεροι πιστοί, καλός εξαερισμός καλή απολύμανση. Ενδεχομένως δεν θα φιλάμε τις εικόνες ή το χέρι του ιερέα, αλλά θα κάνουμε υπόκλιση σεβασμού».
Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ στίς δηλώσεις τοῦ Κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου κ. Πέτσα, ὁ ὁποῖος δέν διακρίνεται γιά τίς γνώσεις του στά ἐκκλησιαστικά θέματα, ἀλλά οὔτε, ἀτυχῶς, γιά τόν ἐπιβαλλόμενο σεβασμό καί τή λεπτότητά του ὅταν ἀναφέρεται σέ αὐτά,  σημειώνουμε ὅτι, ὅπως ἐπεσήμανε χαρακτηριστικά, δέν ἐπίκειται ἄμεσα ἄνοιγμα τῶν Ἐκκλησιῶν ἀλλά θά μεταβοῦμε σέ κάτι τέτοιο σέ δεύτερη φάση! Μόλις δέ πρό ὀλίγου καί ἐνῶ χαράσσονταν αὐτές οἱ γραμμές ἀνακοίνωσε ὅτι  μετά ἀπό τίς 4 Μαΐου θά ἐπιτραπεῖ ἡ προσέλευση πιστῶν στούς Ναούς (πάντοτε μεμονωμένα καί μέ προφυλάξεις) καί ΜΟΝΟ γιά ἀτομική προσευχή! [Σημείωση: Χρησιμοποιεῖται καί ὁ ἀδόκιμος ὅρος "ἀτομική λατρεία"!] Ἀπό δέ τόν Ἰούνιο καί μετά, θά ἐπιτραπεῖ ἡ τέλεση Λειτουργιῶν παρουσία πιστῶν, πάντοτε ὅμως κάτω ἀπό τά γνωστά προστατευτικά μέτρα καί ὑπό τήν παρακολούθηση τῆς πορείας τῶν κρουσμάτων γιά ἀνάλογες παρεμβάσεις.
Ἴσως, ὅσοι ἀντιμετώπισαν μέ παθητικότητα ἤ ἀδιαφορία τά ἐπιβληθέντα ἀπαγορευτικά μέτρα ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας τοῦ νέου μεταδοτικοῦ ἰοῦ, τοῦ Κορωνοϊοῦ, νά μή βρίσκουν στά ἀνωτέρω τίποτε τό ἀνησυχητικό. Ἐπειδή ὅμως ἐμεῖς δέν συμμεριζόμαστε τόν ἀνησυχητικό ἐφησυχασμό τους, ἔχουμε κάνει ὁρισμένες σκέψεις καί ἔχουμε ἤδη ἀρκετές ἐπιφυλάξεις καί ἀνησυχίες, νομίζουμε εὔλογες, γιά ὅσα θά συμβοῦν τήν ἑπομένη ἡμέρα.
Ἐκ προοιμίου, ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι τά ἐπιβληθέντα ἀπαγορευτικά μέτρα ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἐκκλησία ἦταν καί παραμένουν ἀντισυνταγματικά καί ἀντορθόδοξα. Πιστεύουμε μάλιστα ὅτι προκάλεσαν βαθειά καί ἀνεξίτηλη πληγή στίς ψυχές τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἐπιπλέον, ἔπληξαν καίρια (ἀκόμη περαιτέρω) τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἔναντι τῶν ἡγετῶν του (πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν), ὅσον ἀφορᾶ στόν εἰλικρινή σεβασμό καί τήν κατά χρέος δυνατότητα-δυναμική ὑπερασπίσεως, ἐκ μέρους αὐτῶν, τῆς Παραδόσεως καί τῆς Πίστεως τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Χωρίς, λοιπόν, περιττές περιστροφές ἐπισημαίνουμε ὅτι Κράτος καί ἐπίσημη Ἐκκλησία (κυρίως ἡ Κυβέρνηση, ἀλλά καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μετά τῆς  Διαρκοῦς Συνόδου λόγω τῆς πλήρους συμπλεύσεως) ὀφείλουν πρωτίστως ἕνα μεγάλο συγνώμη στόν ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό γιά τόν ἐντελῶς ἀψυχολόγητο, ἀλλά καί ἀνοίκειο χειρισμό τοῦ ζητήματος τῆς ἀσκήσεως τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν σ' αὐτήν, κατά τήν περίοδο τῆς ἐνσκηψάσης ἐπιδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ.
Ἔχοντας, λοιπόν, πικρή πείρα, κατά τά ἀνωτέρω, διατυπώνουμε ἐγκαίρως τίς σκέψεις καί ἐπιφυλάξεις μας καί προειδοποιοῦμε προκειμένου τό κακό νά σταματήσει ἐδῶ! Κατ' ἀρχήν, διαφωνοῦμε πλήρως μέ τή μετάθεση τοῦ ἀνοίγματος τῶν Ἐκκλησιῶν γιά τούς πιστούς σέ "δεύτερη φάση". Μέ τά ἱερά καί τά ὅσια δέν παίζει κανείς, οὔτε ἀναβάλει τή διόρθωση μιᾶς ἀδικίας, τήν παύση μιᾶς φοβερῆς ζημίας καί τήν ἀποκατάσταση τῶν πραγμάτων.
Οἱ Ἐπίσκοποι μετά τῶν Ἐφημερίων καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων ἤ Ἡγουμενοσυμβούλων πρέπει καί μποροῦν νά ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς ἄμεσης κανονικῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν Ἐνοριακῶν καί Μοναστηριακῶν Ναῶν μέ τήρηση τῶν λογικῶν καί ἀληθῶς ἐπιστημονικῶν μέτρων προστασίας ὅλων, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ καμμία ἀπολύτως παρέμβαση τοῦ Καίσαρος, δηλαδή τοῦ Κράτους καί τῶν φορέων του, στά ἐσωτερικά θέματα τῆς Ἐκκλησίας καί δή τά τῆς Πίστεως καί Λατρείας Αὐτῆς!
Ἰδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ θά πρέπει νά ἐπιδειχθεῖ ὥστε νά μήν τολμήσει οἱοσδήποτε νά θέσει ὁποιοδήποτε θέμα ἐπεμβάσεως, τροποποιήσεως κ.ο.κ. ὅσον ἀφορᾶ στήν κανονική τέλεση τῶν Μυστηρίων, Ἀκολουθιῶν, λατρευτικῶν Συνάξεων, ἱεροπραξιῶν καί ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ καί ΚΥΡΙΩΣ στό θέμα τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, δηλαδή τή Θεία Εὐχαριστία! Οὔτε ἀμέσως, οὔτε ἐμμέσως, οὔτε ἐμφανῶς, οὔτε ἀφανῶς! Διότι, μέχρις ἐδῶ καί μή παρέκει! [Σημείωση: Αὐτά ἰσχύουν ἀπολύτως καί γιά τούς βλασφήμους οἰκουμενιστές ρασοφόρους και θεολογοῦντες πού ἔσπευσαν νά "ἐφεύρουν" καί προτείνουν "λύσεις εὐκολίας" ὅσον ἀφορᾶ στή Θεία Μετάληψη (ἀτομικά κουταλάκια κλπ) ἐπιβεβαιώνοντας γιά ἄλλη μία φορά τήν πλήρη ἀποστασία τους ἀπό τήν καθαγιασμένη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.]  
Δέν εἴμεθα κινδυνολόγοι, οὔτε καχύποπτοι. Δέν λέμε ὅσα γνωρίζουμε, ἀλλά γνωρίζουμε καλά ὅσα λέμε! Ἔχουμε γνωστούς καί φίλους ἐπιστήμονες καί πολιτικούς καί δημοσιογράφους καί δέν ὁμιλοῦμε ἀβασίμως. Πρός τό παρόν αὐτό μποροῦμε νά ἀναφέρουμε! Διότι, δυστυχῶς, ὑπάρχουν κακές εἰσηγήσεις καί περίεργες προθέσεις!
Δέν ἀναφερόμαστε στίς ἐπιπολαιότητες καί τίς ἀπερισκεψίες τοῦ θρησκευομένου, ὄχι ὅμως ἀπαραιτήτως ὑγιῶς, ἀπό ἐκκλησιολογικῆς καί ὀρθοδόξου ἀπόψεως, φρονοῦντος, κ. Τσιόδρα, ὁ ὁποῖος ἐρωτώμενος περί τῆς Θ. Κοινωνίας ἀπάντησε ὅτι τό σάλιο καί τά μεταλλικά ἀντικείμενα μεταδίδουν τόν ἰό, μή διακρίνων τά πράγματα, οὔτε περιοριζόμενος συνετῶς στά ὅριά του καί τελικῶς μή σεβόμενος τήν πίστη του.
Δέν ἀποτελεῖ δίκη προθέσεων, οὔτε ἀστήρικτο καί ἀβάσιμο ἰσχυρισμό καί ἐκτίμηση τό ὅτι πίσω ἀπό τό ἀπαράδεκτο κλείσιμο τῶν Ναῶν καί τήν ἀπαγόρευση συμμετοχῆς του πιστοῦ λαοῦ στή Θεία Λατρεία πρωτίστως κρυβόταν τό θέμα τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας! Τοῦτο δέ ἐπιβεβαιώνεται ὄχι μόνον ἐκ τῶν τοποθετήσεων κατά τήν πρώτη περίοδο τῆς ἐμφανίσεως στό προσκήνιο τῆς ἐπιδημίας ἐκ μέρους πολλῶν ἀλιβάνιστων πολιτικῶν, δημοσιογράφων, δημοσιολογούντων καί ἀθέων ἐπιστημόνων, ἀλλά καί ἀπό τήν τελευταία λυσσαλέα καταδίωξη μεμονωμένων "κρουσμάτων συμμετοχῆς" τά ὁποῖα "ἔτυχε" νά δημοσιοποιηθοῦν!
Τήν ἑπομένη ὅμως ἡμέρα, ἔχοντας πλέον τήν πικρή πείρα τῶν προθέσεων, τῶν μεθοδεύσεων καί τῶν κεκαλυμμένων στόχων καί σκοπῶν τοῦ νέου αὐτοῦ ἰδιότυπου διωγμοῦ τῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς αὐταρχικῆς καί ἀνελεύθερης καταπατήσεως τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας (ἄσκηση Λατρείας) τῶν πιστῶν, ἡ παραμικρή νύξη ἤ ἀνάμειξη ἤ παρέμβαση τοῦ Καίσαρος ἤ καί τῆς Ἐπιστήμης, περί τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου καί τήν ἐλεύθερη συμμετοχή σ' αὐτό τῶν πιστῶν θά ἐπιβεβαιώσει τή χειρότερη ἑρμηνευτική ἐκδοχή τῶν γενομένων.
Δεν πρόκειται γιά ἕνα ἀκόμη ζήτημα. Ἡ ἀντισυνταγματικότητα, ὁ ἀντορθόδοξος καί ἀψυχολόγητος χαρακτήρας, ἡ αὐταρχικότητα καί ἡ ψευδής ἀναγκαιότητα τῶν συγκεκριμένων μέτρων, ὅσον ἀφορᾶ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἀπεδείχθησαν ἤδη μέ πλῆθος ἐπιχειρημάτων νομικῶν, θεολογικῶν, λογικῶν καί ἐπιστημονικῶν, τά ὁποῖα ἔχουν δημοσιοποιηθεῖ. Καί ἐπειδή εἶναι ἀκαταμάχητα ἤδη εἶναι καταγεγραμμένα στίς μαῦρες δέλτους τῆς νεώτερης πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας.
Ἐάν, ὅμως, παρ' ἐλπίδα συνεχισθεῖ αὐτό τό κακό ἤ μᾶλλον τό ἐγκληματικό λάθος καί, ἰδίως, ἐάν προχωρήσει περαιτέρω στήν ἁπόλυτη πρόκληση τῆς ἐπεμβάσεως στά ἱερά ἐνδότερα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, κατά τά ἀνωτέρω, τότε Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί, λοιποί ἀξιωματοῦχοι, δῆθεν ἐπιστήμονες ἀλλά καί Σύνοδοι, Πατριάρχες, Ἐπίσκοποι καί κληρικοί, ὡς ἐνεργοῦντες καί ὡς συνευδοκοῦντες ἤ ἀνεχόμενοι τά τοιαῦτα ἀντιστοίχως, θά καταστοῦν αὐτόχρημα διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας ὡς νέοι Εἰκονομάχοι!
Διότι, ὅπως τότε ἐπί τῆς φοβερῆς αἱρέσεως τῆς Εἰκονομαχίας ὁ ἀπώτερος στόχος ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν ἡ ἄρνηση τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἡ ὁποία καλυπτόταν πίσω ἀπό τήν δῆθεν προστασία τῶν πιστῶν ἀπό τίς πλάνες, δεισιδαιμονίες καί ὑπερβολές τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἔτσι καί τώρα θά ἀποδειχθεῖ ὅτι μέ πρόσχημα τήν προστασία τῆς ὑγείας τῶν πιστῶν ὑπηρετεῖται ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς καταργήσεως τῆς Θ.Κοινωνίας, βάσει τῆς ἀνομολόγητης ἤ καί φανερῆς ἀμφισβητήσεως καί ἀρνήσεως τοῦ ἰδίου τοῦ Σεσαρκωμένου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Κλῆρος, λοιπόν, καί εὐσεβής λαός ἄς ὀρθώσουμε τό ἀνάστημά μας, ἀπευθύνοντας στόν Καίσαρα τό "οὐκ ἔξεστί σοι"! Νέα Εἰκονομαχία κατά τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀμώμου Ἀμνοῦ τοῦ μελιζομένου καί μή διαιρουμένου, τοῦ ἐσθιομένου καί μηδέποτε δαπανωμένου, τούς δέ ἐσθίοντας ἁγιάζοντος, δέν γίνεται ἀποδεκτή! Ἔξω ὁ ἀσεβῶν Καίσαρας ἀπό τίς Ἐκκλησίες! Εἶστε ἐλεύθεροι νά πιστεύετε ὅ,τι θέλετε, δέν σᾶς ἐπιτρέπουμε ὅμως νά μᾶς ἐπιβάλλεται τήν ἀθεΐα σας! "Ἑκάς (μακρυά) οἱ βέβηλοι"!

4 σχόλια:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ είπε...

Είναι απολύτως βέβαιον ότι ο στόχος είναι η Θεία Κοινωνία ενώπιον της Οποίας οι αντίχριστοι δαιμονίζονται.Εάν ήταν δυνατόν κάποιοι μεταπατερικοί ''θεολόγοι'' μαζί με φιλοσοφούντες(νεοπλατωνικά ιδιαιτέρως) ιεράρχες επινοούσαν και επέβαλαν μια ''θεία'' λειτουργία δίχως το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,τότε οι ''εκκλησίες'' θα περιβάλλονταν με στοργή και...''προδέρμ''. Δεν παρατηρήσατε κατά τις μεταδόσεις από την Μητρόπολη της Θ. Λειτουργίας ότι οσάκις προσέρχονται κάποιοι από τους νομίμως παρισταμένους( ψάλτες,νεωκόροι)για να μεταλάβουν το τηλεοπτικό πλάνο γίνεται τόσο μακρυνό ώστε σχεδόν δεν φαίνονται;

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει άγνοια, πλήρης άγνοια, τέλεια συσκότιση και δαιμονική επήρεια εφ΄όσον αυτή η νέα λατρευτική διάταξη υιοθετηθεί από την Εκκλησία. Όσοι είναι εκτός Εκκλησίας έχουν τη δική τους θεώρηση των πραγμάτων και είναι κατανοητό, μα η Εκκλησία, η Ορθώς κείμενη επί των λατρευτικών και θεολογικών ζητημάτων Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να τοποθετηθεί επ΄αυτού, ή μάλλον είναι γνωστή και σαφής η τοποθέτησή της απ΄αιώνος. Διαφορετικά ας ενωθεί με προτεσταντικές θεολογικές θεωρήσεις περί χριστιανισμού κι ας γίνει ένα ακόμη μέλος τους.

Ανώνυμος είπε...

ευγε για το αρθρο. Πρεπει ομως σιγα σιγα να δουμε τι θα κανουμε με τους επισκοπους... Ειθε ο Κυριος ν' αναδειξει αγιους που θα μας καθοδηγησουν.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Αναγνώστου, ο λόγος σας είναι ανατομικός στην παρούσα κατάσταση. Θέσατε τον δάκτυλο επι τον τύπον των ήλων! Το ζήτημα είναι εάν θα επιτραπεί στην κοσμικη εξουσία να παρεμβει στα εσωτερικά της Εκκλησίας που είναι θέματα Πίστεως και δεν επιδέχονται καμμία αλλοίωση! Το κράτος αφότου απεκόπη από την ζωντανή σχέση με την Εκκλησία (μη ξεγελιόμαστε)επιδιώκει αφού δεν μπορεί να την εξαφανίσει, να την απονευρώσει για να την ελέγχει όπως και όποτε επιθυμεί.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com