29 Σεπ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 29.9.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
«ΜΙΜΗΤΗΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ;». «Φραγμὸς» εἰς τὸν ἀμπελῶνα, «ἀμοιβαιότης». Σχόλιά τινα ὑπὸ Ἱερομ. Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου.
Δύο ἄγνωστα θεολογικά ἀτοπήματα τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου. Τοῦ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανοῦ, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας.
«Η ΚΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΜΨΩΝ». Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, Θεολόγος, Διευθυντής Συντάξεως.
ΕΚΟΣΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΕΤΙΜΗΣΕΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. «Ὁ Καποδίστριας ὡς πρότυπον ἑλληνορθοδόξου ἡγέτου γιά τήν σημερινή ἐποχή».
ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Ι. Μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ. Ἀλλοίωσις τῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν.
Ἡ θρησκειολογία εἰς τὰ σχολεῖα. Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγητοῦ Ε.Μ.Πολυτεχνείου.
 Πῶς ἕνας ἄνθρωπος χειρίζεται τὴν Ἱεραρχίαν;
Ὁ δρόμος τῶν ἐντολῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ANALOGIA ENTIS. Τοῦ κ. Γεωργίου Καραλῆ, Δρος Ἰατρικῆς.
Παιδιὰ ἑτοιμασθῆτε… Ἔρχεται ἡ πανθρησκεία! Γράφει ὁ κ.Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς – Ἀρχαιολόγος.
Τί ἀπέκρυψαν ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτας; Ὑπάρχει ἀκόμη εὐκαιρία καταργήσεως τῶν νέων θρησκευτικῶν!
Οἱ ὅροι προσχωρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Ε.Ε.
Ἡ ὁμιλία εἰς τὴν Πνύκα τοῦ κ. Μακρὸν καὶ ὁ μέγας Ἀπών.
Διατί ἀδειάζουν οἱ παπικοὶ ναοί;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com