27 Μαΐ 2017

Κυριακή των Πατέρων της Α΄ Οἰκουμενικής Συνόδου- Η αιώνιος ζωὴ (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Σχετική εικόνα
Ἡ αἰώνιος ζωὴ
 «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰω. 17,3)
Θέλω, ἀγαπητοί μου, σήμερα νὰ μιλήσω ἐπάνω σὲ ἕνα θέμα, ποὺ εἶνε ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα. Ἐν τούτοις διστάζω, γιατὶ φοβᾶμαι μήπως δὲν ὑπάρχουν αὐτιὰ ν᾽ ἀκούσουν· σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἀρέσκονται σὲ ἄλλα θέματα. Ἀλλὰ ἐγὼ τὰ σβήνω ὅλα καὶ παίρνω αὐτό, ποὺ γράφεται μὲ δέκα ψηφία· «αἰώνιος ζωή»(Ἰω. 17,2-3)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com