27 Δεκ 2016

Μοναχός Παίσιος Ἁγιορείτης: Τίς αἱρέσεις πάντα τίς ἀκολουθοῦν διωγμοί.

panorthoksh synodos 44
Τίς αἱρέσεις πάντα τίς  ἀκολουθοῦν διωγμοί.
            Πόσα δεινά ἔχουν ἔλθει στόν κόσμο; Οἰκονομική κρίση,φτώχεια καί πεῖνα,μετανάστευση λαῶν,τρομοκρατικές ἐνέργειες,πόλεμοι σφαγές  καί ἐγκλήματα,νόμοι ἀντίχριστοι ἀσεβεῖς καί ἀνήθικοι,ἐξάπλωση τῆς διαστροφῆς  τῶν ἀνθρώπων,ἀγωνιώδης προσμονή παγκόσμιου πυρηνικοῦ πολέμου,ἐξαγγελίες κυβερνητῶν, προετοιμασίες ἐθνῶν, 

μετακινήσεις στρατῶν,χρεοκοπίες κρατῶν,καταστροφή τῆς χώρας μας ἀπό ἀντεθνικές κυβερνήσεις,ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας μέ ἐντολές ἐξωτερικῶν δυνάμεων,εἰσροή φανατικῶν μωαμεθανῶν στήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας,ἀπειλές γειτονικῶν κρατῶν γιά τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα κ.ἄ.π.πού ξαφνικά ἐμφανίζονται καί δέν ξέρουμε πού θά ὁδηγήσουν τήν ζωή μας.
            Καί σάν νά μή μας ἔφταναν αὐτά,ξεκινᾶμε ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο,χωρίς ὅπλα πού ἀφαιροῦν τήν ζωή,ἀλλά πού κλονίζουν τήν ψυχή καί σαλεύουν τήν πίστη.
            Ὅπως ὅταν ἐμφανίζονταν οἱ αἱρέσεις καί ὅταν ἄλλαξε τό ἡμερολόγιο καί διχάζονταν οἱ χριστιανοί,ἔτσι καί τώρα μ΄αὐτή τήν μυστήρια Σύνοδο τῆς Κρήτης,Ἐκκλησίες χωρίζονται,Μητροπολίτες διχάζονται,οἱ λαϊκοί ἀποροῦν καί στό Ἅγιον Ὄρος,Πατέρες διώκουν καί διώκονται.
            Ὅλες τίς Συνόδους γιά νά ἐπικυρωθοῦν,ἔπρεπε πρῶτα νά τίς ἀποδεχθοῦν οἱ χριστιανοί,ἐνῶ αὐτήν τήν Σύνοδο ὁποῖος δέν τήν ἀποδέχεται διώκεται.Καί μόνο αὐτό φτάνει γιά νά καταλάβει κι ἕνας ἁπλός χριστιανός ὅτι δέν εἶναι θεϊκή ἀλλά ληστρική.
            Τόσα χρόνια ζούσαμε μαζί ἀγαπημένοι καί ὑμνούσαμε τόν Θεό  «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ»   καί τώρα ξαφνικά γίναμε ἐχθροί;
            Σχεδόν ὅλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας,εἰδικά οἱ Ἕλληνες καί οἱ Σλάβοι βρίσκονται σέ ἀναταραχή καί ἀντιδροῦν στίς ἀλλαγές πού βλέπουν,ὅπως ἡ ἀναγνώριση -ἐμμέσως πλήν σαφῶς-τῶν ἑτερόδοξων ὡς ἱστορικῶν ἐκκλησιῶν,τοῦ Προτεσταντικοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν,τοῦ βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν ὁμολογιῶν,τοῦ γάμου μετά τῶν αἱρετικῶν,τῶν διαχριστιανικών διαλόγων μετά συμπροσευχών καί τελετῶν πού ἀπαγορεύονται κ.ἄ.π.ὅπως,ἡ ὑποβάθμιση τῶν Ποιμένων δηλ.τῶν Ἐπισκοπῶν στήν Σύνοδο,ἡ ἐγκαθίδρυση πρωτείων στήν Σύνοδο δηλ.οἱ πρῶτοι πού ἀποφασίζουν,οἱ δεύτεροι πού ψηφίζουν,οἱ τρίτοι πού συνυπογράφουν,οἱ τέταρτοι πού δέν συμμετέχουν,οἱ παρόντες αἱρετικοί πού συγχαίρουν καί οἱ ὀρθόδοξοι πού ὑποχρεωτικά ἀποδέχονται,ἡ παρουσία τοποτηρητῶν ἀπό ὅλες τίς αἱρέσεις καί συμπροσευχές μέ αὐτούς,ἡ συμμετοχή γυναικός πράκτορος τῆς CIA στήν Σύνοδο κ.λ.π.πού εἶναι ἀτελείωτα καί ἀνεκδιήγητα.
            Ἡ Ἐκκλησία ἐπιτρέπει μέ Κανόνες νά μή μνημονεύουμε ἕναν Ἐπίσκοπο πού ἀλλάζει τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας,διότι πῶς μπορεῖ χριστιανός πού πιστεύει καί ἀγαπάει τόν Χριστό,ν΄ἀποδέχεται ἕναν βλάσφημο ἐχθρό του Χριστοῦ ὅπως τό εἶπε ἡ Παναγία στήν Μονή Ζωγράφου «ἔρχονται οἱ ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ Μου καί ἐμοῦ» καί ἐννοοῦσε τούς  Παπικούς καί τούς Φιλενωτικούς.
            Ὡστόσο δέν ἐπιτρέπει νά κάνουμε σχίσμα,διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία «καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».
            Σχίσμα δέν κάνει αὐτός πού ἀποτρέπει τήν δημιουργία σχίσματος πολεμώντας τά ἀλλότρια δόγματα διακόπτοντας ἐπικοινωνία μετά τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου.
            Σχίσμα γίνεται ὅταν κάποιος χωρίζεται ἀπό τήν μία ἁγία καί ἀποστολική Ἐκκλησία καί κάνει δική του ἐκκλησία,ἐπίσης ὅταν κάποιος βγάζει ἀλλότρια δόγματα,ὅπως ἔκαναν οἱ αἱρετικοί καί οἱ σημερινοί Οἰκουμενιστές πού ἀποδέχονται τούς αἱρετικούς καί μέ τήν «Οἰκουμενική Κίνηση» ὁδηγοῦν αὐθαίρετα τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ ἕνωση μέ αὐτούς πού οἱ ἅγιοι Πατέρες μας καί οἱ Οἰκουμενικές μας Σύνοδοι τούς καταδίκασαν καί τούς ἀναθεμάτισαν καί παραμένουν ἀδιόρθωτοι καί προκόπτοντες εἰς τά χείρω.
            Συμμέτοχοι γίνονται καί ὅσοι τούς ἀκολουθοῦν γιά ὁποιοδήποτε λόγο,διότι οἱ πιστοί δέν κάνουν συμβιβασμούς στήν πίστη,ἐνῶ οἱ αἱρετικοί προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν μέ διωγμούς.
            Δυστυχῶς ἕνα τέτοιο φαινόμενο ἐμφανίζεται στό Ἅγιον Ὄρος,τό ὁποῖο φαίνεται ὅτι εἶναι ἐντολή ἄπ΄ἔξω καί εἶναι κρίμα νά συμβαίνει αὐτό ἐδῶ μέσα στήν Ἀθωνική πολιτεία καί οἰκογένεια.
            Νά διωχθεῖς ἀπό ἕναν ἀλλόπιστο ἢ αἱρετικό,ναί εἶναι εὐλογία,ἀλλά ἀπό τόν πατέρα σου ἢ τόν ἀδελφό σου εἶναι κρίμα γι΄αὐτόν.
            Ἄς προσευχηθοῦμε νά μᾶς φωτίσει ὁ Θεός νά κάνουμε τό καλό μέ καλόν τρόπο χωρίς ν΄ἀφήσουμε νά μειωθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη πουθενά καί σέ τίποτα.
            Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον ἡμᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς Σου, καί τόν κόσμον ἅπαντα φώτισον.
            Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς τούς Ἁγιορεῖτες Μοναχούς τοῦ Περιβολιοῦ σου.

Μοναχός Παίσιος Ἁγιορείτης.

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πατερα Παισιε να σας εχει ο Θεος καλα και παντες οι Αγιοι και Αγγελοι Αυτου!!!!!Εισηλθαμε σε καιρους χαλεπους που πρεπει να παρουμε ξεκαθαρη θεση ενωπιον Θεου και ανθρωπων ,η σιδηρα τιμωρητικη ραβδος ετοιμαζετε απο τον Κυριο για τους ασεβεις,οπως αλλωτε με τους Ισραηλιτες απο τους Φιλισταιους ή τους σοδομιτες και γομοριτες που τους κατεκαυσε με θυαφι ή τους Αιγυπτιους με τις πληγες ή την εποχη του Νωε με τον κατακλυσμο ή την καταστροφη του Ναου του Σολομωντα και το ξεκληρισμα των Ιουδαιων το 70 μ.χ απο τους Ρωμαιους ή την υποδουλωση της Ρωμιοσινης απο τους μουσουλμανους ενεκα και παλι των ενωτικων μετα των Παπικων και ακομα τοσες και αλλες τοσες φορες που η Ιστορια μας διδασκει διδακτικοτατα!!!!!Εσεις ειστε οι λοκατζιδες της Αγιας Πιστεως μας σε εσας εναποθετουμε τις ελπιδες μας για εσας προσευχωμαστε στον Παναγιο Θεο να σας ενδυναμωνει!!!!!Σας ευχαριστουμε θα ειμαστε μαζι σας!!!!Ο αμαρτωλος μα οχι αιρετικος Ζιωγας Ιωαννης!!!!

Ανώνυμος είπε...

Oἱ ἀπαγορεύσεις τῶν ἱερῶν κανόνων γιά τήν διακοινωνία μέ τούς αἱρετικούς, δέν ἀναφέρονται στούς ἐντός Ἐκκλησίας μή καταδικασμένους αἱρετικούς, ἀλλά στούς ἐκτός Ἐκκλησίας καταδικασμένους αἱρετικούς.

Ανώνυμος είπε...

Οι αιρετικοί αποκαλούνται καταχρηστικά "Εκκλησίες" από πολλούς παλαιούς Πατέρας, χωρίς φυσικά να εννοούν, ότι μαζί τους συναποτελούμε την Μία, Αγία Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Ο συγκρητιστικός Οικουμενισμός και ο αδιάκριτος Ζηλωτισμός, είναι οι δυο μεγαλύτερες πληγές της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

Αφού ο πάπας και οι προτεστάντες είναι καταδικασμένοι αφήστε τους εκεί που είναι και αφήστε τις συμπροσευχες ,τις αιρετικές μεταπατερικη θεολογία και θεωρία των κλάδων κλπ και καταδικαστε τη συνοδο κολυμπαριου.

Μου αρέσει που τελικά παραδεχεστε ότι οι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ είναι αιρεση. Το "εντός εκκλησίας" τι σημαίνει;;;; Αν ο αιρετικος ειναι εντός εκκλησίας αντί να τον επαναφέρουν ή να τον απομακρύνουν θα τον κάνουμε επισκοπο, αρχιεπίσκοπο και θα τον μνημονεουμε ΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!! Ποιοι ιεροί κανόνες τα λενε αυτά;;;;;;;;;; Αφήστε τους κανόνες στη ησυχία τους ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!!!!

Τι προτείνετε λοιπόν; να αφήσουμε την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ αιρεση η οποία στη φύση της είναι ΟΛΕΣ ΟΙ ΉΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ να συνεχισει να προελαυνει με συνόδους;;;;; Με τους ομοδοξους ΟΡΘΌΔΟΞΟΥΣ τους παλαιού ημερολογίου δε μπορειτε να βγαλετε μία άκρη και αυτό που σας αγχωνει είναι ΜΗ ΤΥΧΩΝ και παύσει το μνημόσυνο κανένας αιρετικου οικουμενιστη;;;;;;

Βαπτισατε υποκριτικά τους διαφωνούντες με τους αιρετικούς οικουμενιστες ως ζηλωτές αντί να ονομασετε τους συγκεκριμένους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ επισκόπους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ να τελειώσει το πανηγύρι και να μπει ο κάθε κατεργάρης αιρετικος στη θέση που του αρμόζει απο τους ιερούς κανονες. Ολο το άγχος σας είναι μη ΤΥΧΩΝ και δε μνημονευται κανας αιρετικος ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ επισκοπος;;;;;

Ανέστης είπε...

Τελικά εσεις οι ανώνυμοι που μπαίνετε και απλά με δυο γραμμές διαστρεβλώνετε την ορθόδοξη αλήθεια, χωρίς καθόλου επιχειρήματα (αναφέρομαι στους 27 Δεκ 11:28, 28 Δεκ 1:38, 28 Δεκ 2:14), και μάλιστα το κάνετε συστηματικά σε κάθε σχετικό άρθρο (φαίνεται απο τον τροπο γραφής σας ολοφάνερα), σας κατηγορώ ευθέως ότι είστε άτομα σε ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ υπηρεσία (κοινώς τρόλς) και το κάνετε με μοναδικό σκοπό να μπερδέψετε συνειδήσεις... Προσέξετε γιατι η βρωμοδουλειές σας και οι πραγματικές σας προαιρεςεις μπορεί να ειναι καλά κρυμμένες απο το κοινό, αλλα απο τον πανεπόπτη Θεό ουδέν κρυπτόν. Επειδή σας έχουμε πάρει χαμπάρι, να ξέρετε ότι οςο πιο πολλά αστήριχτα και κακοπροαίρετα θα γράφετε, τόσο πιο περισσότερο απέναντι σας θα μας έχετε. Επίσης ειναι τιμή μας να κατηγορούμαστε ως ζηλωτές για την ορθοδοξία, κι οχι κατακριμα. Μακάρι να αξιωθούμε να γίνουμε ακόμα περισσότερο ζηλωτές στα χνάρια των μεγάλων Αγίων μας για την αγάπη του Χριστού μας. Εσεις απολαύσετε τον ανάξιο μισθό σας απο την αντιχριστη δράση σας, αφου αμετανόητα συνεχίζετε σε κάθε ευκαιρία να διαδιδετε βλάσφημα και βδελυρά ψεύδη και συκοφαντίες. Συνεχίστε να δρατε κατ´ εντολή του πατρος σας (ειναι εμφανές ποιος ειναι αυτός). Αλλα πλέον αφου θέλετε ανοιχτό πόλεμο και καθαρές κουβέντες, θα τον έχετε. Και να ξέρετε ότι θα ηττασθε, ότι μέθ ημων ο Θεός. Κάλλη μετάνοια...

Ανώνυμος είπε...

Η παραποίηση της εκκλησιαστικής ιστορίας και η θεολογική ανεπάρκεια των αδιάκριτων ζηλωτών είναι παροιμιώδης!

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΟΝΟΜΑΖΑΝ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ ως ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΔΊΚΑΖΑΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΑΝ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

Σας απασχολεί ΤΑΧΑ η ΕΝΟΤΗΤΑ και αντι να δειξετε την αιρεση επιβρευεεται τους αιρετικούς. ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ;;;;;;;; ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΑΊΣΘΗΣΗ ενότητας εχετε...

Αφού τόσο πολύ κοπτονται οι οικουμενιστες και οι φίλοι τους για την ενότητα γιατί δεν αλλάζουν τα κείμενα της συνόδου Κρητης ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ;;;;;;;;;;
Δεν τα κάνουν ορθόδοξα γιατί ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ (ή βολευονται από αιρετικους) ΚΑΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ( ή βολευομενοι ) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΙ Ή ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ή να διατηρηθεί το βολεμα τους).

Ξέρουν ότι έχουν γραφει αιρετικά κείμενα στην συνοδό ΑΛΛΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΕΓΩΙΣΜΌ ΣΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΆ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΎΝ.
Ας αφήσουν οι οικουμενιστες και οι φίλοι τους ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΚΡΆΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ διαφορετικά δεν θα επιβράβευαν τους οικουμενιστες και δεν θα απειλούσαν τους ορθοδόξους που θέλουν να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.

Μόνο που αν τελικά γίνει σχίσμα εξαιτίας της ΕΓΩΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΝΉΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΟΞΟΙ. Ή για να το πούμε με δικά τους (οικουμενιστικα) λογια Θα είναι τόσο "εκκλησία" οσο "εκκλησία" είναι οι φραγκολατινοι και οι προτεστάντες. ΟΥΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Μου κάνει εντύπωση η έπαρση και ο κομπασμος περί θεολογικού πνεύματος, διάκρισης και ιστορικών γνώσεων που επιδεικνύεται από τους οικουμενιστες. Λοιπόν, ο οικουμενισμος δεν είναι νέα υπόθεση είναι τοσο παλαιος και τοσες φορές καταδικασμένος οσο οι Αγιοι και οι Άγιες Συνοδοί που καταδίκασαν τον πάπα και τους ενωτικούς.
Δεν ειναι οι οικουμενιστες νέο φρούτο , απλά έχουν μετεξελιχθεί επι το χειρότερο μιας και τώρα συμπεριλαμβάνουν στην ένωση και άλλα δόγματα πέραν των παπικών.

Οσον αφορά το θεολογικό πνεύμα και διάκριση των οικουμενιστων έχουν τόσο από αυτά όσο έχουν και οι πασης φύσεως ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ δηλαδή 0 (μηδέν).

Ανώνυμος είπε...

Aνώνυμη. Η Καινή Διαθήκη σαφέστατα μιλάει για ΜΙΑ Εκκλησία και ΜΙΑ Πιστη! ΄Ιδετε "ΑΚΤΙΝΕΣ" επιστολή Ορθοδόξων Χριστιανών "Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" για τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου. Στην 2 Πέτρ.2: 1-3, μιλάει για αιρέσεις απωλείας! 'Oi 7 άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι και οι Ορθόδοξες Τοπικές καταδίκασαν διάφορες αιρέσεις! Μπορείτε να μου δείξετε όσοι δεν την καταδικάζετε ως αιρετική και κακόδοξη, τις λέξεις αίρεση και αιρετικοί στα κείμενα της Συνόδου της Κρήτης; Δεν υπάρχουν. Αντίθετα οι αιρέσεις αναγνωρίστηκαν ως "άλλες ετερόδοξες χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες"! Γνωρίζετε φιλολογικά τι σημαίνει η επιμεριστική αντωνυμία "άλλες"; Σημαίνει ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι για τις διάφορες αιρέσεις, μία ετερόδοξη Εκκλησία! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ την οποία ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως! Σήμερα δεν πρέπει απλά να μιλάμε για τον 15ο Κανόνα της ΑΒ Συνόδου. Σήμερα έχουμε αποφάσεις αιρετικές-κακόδοξες από τη Σύνοδο της Κρήτης και όχι μόνο από τον Πατρ. Βαρθολομαίο! Δεν πρέπει να αντιδράσουμε έμπρακτα και όχι μόνο με χαρτοπόλεμο; Εάν κάνουν το τραγικό λάθος οι 4 Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες που δεν συμμετείχαν στην αιρετική Σύνοδο της Κρήτης, να μη διακόψουν την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους, τότε θα σωθεί μόνο το λείμμα Ρωμ. 11: 4-5! Σημαίνει ότι είμαστε στην εποχή της μεγάλης αποστασίας από την Ορθόδοξη Πίστη 2 Θεσ.2: 1-12, την οποία μεγαλόσχημοι κληρικοί προωθούν μέσω του διαχριστιανικού και του πανθρησκειακού Οικουμενισμού. Επί θύραις είναι ο Μεγάλος Αντίχριστος! Μετά θα έρθει ο Κύριος Ιησούς και τότε θα βρει την Ορθόδοξη Πίστη επί της γης; Λουκ. 18: 8, Iωάν. 5 :43, 1 Ιωάν.2:18; Σε όποιον διαφωνεί με τα γραφόμενά μου και θελήσει να απαντήσει, θέλω ισχυρές Αγιογραφικές μαρτυρίες και μαρτυρίες από τις αποφάσεις των αγίων Πατέρων των 7 αγίων. Οικ. Συνόδων της Εκκλησίας μας. Δεν θέλω "χαρακτηρισμούς", γενικολογίες και "αφορισμούς", όπως διαπιστώνω να χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι όσοι διαφωνούν με την διακοπή του μνημοσύνου "ορθοδόξων" αιρετικών ή αιρετιζόντων επισκόπων! Αυτό δείχνει αδυναμία ισχυρών και πειστικών επιχειρημάτων εκ μέρους τους. Με αγάπη από τα βάθη της καρδιάς μου στον Ιησού, που είναι η ενσαρκωμένη αγάπη και η Αλήθεια Ιωάν. 14: 6, 1 Ιωάν. 4: 8,16.

Χρήστος Ελευθεριάδης είπε...

όλοι εσείς ανώνυμοι που υπερασπίζεστε τον οικουμενισμό πάρτε το κουβαδάκι σας και παίξτε σε άλλη παραλία

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Ελευθεριάδη δέν είναι πολλοί ένας χαφιές είναι μέ τραγιάσκα ,που έχει χάσει το πρόσωπό του και κυκλοφορεί ανώνυμος Δουλεύει για το αφεντικό του !Άσ΄τον να βγάλει κανένα φράγκο σέ καιρούς αφραγκίας !

Σάββας είπε...

Έγραψε ένας "ευσεβής βλαμμένος", όπως έχει πει με αυτή τη φράση που βάζω σε εισαγωγικά και ο Όσιος γέροντας Παΐσιος:

"Ο συγκρητιστικός Οικουμενισμός και ο αδιάκριτος Ζηλωτισμός, είναι οι δυο μεγαλύτερες πληγές της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
28 Δεκεμβρίου 2016 - 2:14 π.μ."

Ο Οικουμενισμός και ο Ζηλωτισμός, δεν είναι δύο ξεχωριστές οντοτητες που μεταφραζονται για καποιους στο Πατριαρχείο και στον γλυκύ π. Θεόδωρο, ή στους όμορφους Πατέρες της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ή ακόμα και στους αδερφους που εορταζουν και ασκούνται με το με το παλαιό ημερολόγιο.

Ο Οικουμενισμός ΕΙΝΑΙ ο αδιάκριτος Ζηλωτισμός, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ, αλλά το ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, αφού οι οικουμενιστές χρησιμοποιούν αδιάκριτα χωρία της Αγίας Γραφής δημόσια για να κάνουν τη γνώμη τους ισχυροτέρα του Κυρίου. Οικουμενισμός είναι η αδιάκριτη προπαγάνδιση του εγωισμου και της φοβίας κάποιου.

Όσον αφορά τις θεωρίες και τα ..άκρα, αν θέλετε μπορουμε να πιάσουμε αναλυτικότατα τα βιογραφικά και τους "γαλαζοαίματους κύκλους" όλων αυτών που "αφανώς" φατρίασαν στην Εκκλησία συγγράφοντας τόνους σελίδων για να δικαιολογήσουν το ΧΩΡΙΣΜΟ κατά το νου τους και έδειξαν με το δάκτυλο τα εύκολα θύματα για να προσπαθησουνε να καθαρίσουν την Εκκλησιά με το δικό τους τροπο. Αν θέλετε να δούμε πώς και ποιοι ξεκίνησαν τις έριδες

Ο Χριστός είναι ο Λόγος και η μόνη αλήθεια και εύχομαι ολόψυχα, όλους εσάς που διασπείρετε τη ΔΙΧΟΝΟΙΑ και ΦΑΤΡΙΑΖΕΤΕ στο όνομά Του ΝΑ ΣΑΣ ΛΙΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, ΝΑ ΣΑΣ ΠΛΥΜΗΡΙΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ώστε να αισθανθείτε το μεγαλείο Του και την ομορφιά Του χωρίς να κυνηγάτε ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Ο Χριστιανός ΔΙΑΚΟΝΕΙ και ΕΝΩΝΕΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ, δε διαχωρίζει με ΜΙΣΟΛΟΓΑ ούτε ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΝΕΙ για προσωπική δικαίωση. ΓΙατι και ο Όσιος γέροντας Παΐσιος, αν είπε 1 κουβεντα για τον Πατριάρχη είπε ακομα καλύτερη για τον μακαριστό Γέροντα και ειρηνοποιό Ευθύμιο, προηγούμενο της Εσφιγμένου (που δε μνημόνευε τον Πατριάρχη). Η εν Χριστώ αγάπη ΕΝΩΝΕΙ. Ο οικουμενιστικός ζηλωτισμός δημιουργεί ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΕΣ που δημιουργούν σκάνδαλα, αναταραχή στην Εκκλησια και ασέβεια στον Κύριο.

Όταν έρθει η βοή Του, μέρα και νύχτα δεν θα σας αφήσει.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com