9 Δεκ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.12.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Εὐρωπαῖοι καὶ ἀμερικανοὶ εἶναι πράγματι φιλέλληνες; Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
Τὸ ἀνακοινωθέν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας διὰ τὸ Κολυμβάρι.
 Αἱ τελευταῖαι ἐξελίξεις εἰς τὸ Κυπριακόν. Προβληματισμοὶ καὶ ἀνησυχίαι διὰ τὴν ἐπιδιωκομένην λύσιν. Τοῦ Μητροπολίτου Πάφου Γεωργίου.

Μὲ ποῖες «εὐκαιρίες» καὶ διατί οἱ Μασόνοι ἀναφέρουν εἰς τὰ ἔντυπά τους τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μας; Μήπως μᾶς ἔχουν πιάσει ἐν τέλει «εἰς ὕπνον βαρούχειον»;
Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ. Τοῦ π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη.
Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἄρχοντας, τοὺς «Ὑπερασπιστὰς τῆς Πίστεως». Γράφει ὁ π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης, Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς.
Κείμενον Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς. Περί τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου.
Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ἐπιστολή Ὀρθοδόξων Κρη­τῶν πρός τούς Ἐπισκόπους τῆς Κρήτης.
Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ περιέλθη εἰς τὴν Ἱεραρχίαν. Γράφει ὁ κ. Ἠλίας Π. Καρυώτης, θεολόγος.
Ὁ ἀγὼν τῆς διπλωματίας καὶ αἱ δύο Ὀρθοδοξίαι τῆς Κούβας. Τοῦ κ. Γ. Γιγουρτσῆ, Καθ/του εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολή.
 Θὰ εἶναι Τοῦρκος ὑπήκοος ὁ ἑπόμενος Πατριάρχης;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com