6 Ιαν 2016

Η συγκρητιστική θεωρία των καλουμένων ‘’Αβααμικών θρησκειών’’Η ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ‘’ΑΒΡΑΑΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ’’
«Μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομε τον Αβραάμ» (Λουκ. 3,8)
Πως μπορεί να γίνει αποδεκτή η συγκρητιστική  θεωρία των καλουμένων ‘’Αβααμικών θρησκειών’’,  που είχε διατυπωθεί από τον Γάλλο ισλαμολόγο Louis Massignon (1883-1962);  O ισλαμολόγος Louis Massignon είχε διατυπώσει τη θεωρία του αυτή με το σκεπτικό ότι οι μονοθεϊστικές θρησκείες όπως τις καλεί, Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός και Ισλάμ, έχουν κοινό πατέρα των Αβραάμ, την πίστη του Αβραάμ στον ένα Θεό και το κοινό καθήκον να υπακούουν στον ένα Θεό. 
Αυτό που είπε ο Κύριος στον Αβραάμ «και ενευλογηθήσονται εν σοι πάσαι αι φυλαί της γης» (Γεν. 12,3), υπόσχεση η οποία αναφέρει ότι, δι’ ενός από τους απογόνους του θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, εννοώντας τον Χριστό, το λησμονεί. 

Ως γνωστό η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Δικαίου Αβραάμ στις 9 Οκτωβρίου.  Δεν έχει τη σχέση που εννοούν ο Δίκαιος Αβραάμ με τους αρνητές του  του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.  Πως μπορεί λοιπόν να ομιλούν για ‘’Αβρααμικές θρησκείες’’; 
Θα δανεισθούμε  τον λόγο  του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου προς τα πλήθη που εξέρχοντο των πόλεων για να βαπτισθούν από αυτόν «Μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομε τον Αβραάμ» (Λουκ. 3,8). 
Μπορούν και οι κάθε λογής αιρετικοί Αρειανοί, Γνωστικοί, Χιλιαστές κλπ να ισχυριστούν ότι «έχουν κοινό πατέρα των Αβραάμ, την πίστη του Αβραάμ στον ένα Θεό και το κοινό καθήκον να υπακούουν στον ένα Θεό», σύμφωνα με τον ισλαμολόγο Louis Massignon.  Η συγκρητιστική αυτή θεωρία των καλουμένων ‘’Αβααμικών θρησκειών’’,   βολεύει τους διαθρησκειακούς οικουμενιστές, γιατί συνηγορεί στο πλήθος οικουμενιστικών ολισθημάτων των.  Η  θεωρία των καλουμένων ‘’Αβρααμικών θρησκειών’’ αποτελεί  εργαλείο  πλέον των  διαθρησκειακών  οικουμενιστών.  
Η ομαδοποίηση είναι παντελώς άτοπος, συγκρητιστική  και απαράδεκτος.    Οι Διαθρησκείακοί Διάλογοι ποιο σκοπό έχουν;  Να γνωρίσουν την Αληθινή Πίστη οι αρνητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή την ανθρωπάρεσκη συνύπαρξη; Κατά κανόνα σχεδόν αγνοείται η αγάπη εν αληθεία.  Απλά εφευρίσκουν ‘’κοινά’’ κατ’ αυτούς, για να συντηρείται το συνυπαρξιακό ιδεολόγημά των. Τελικά η αγάπη τους αποδεικνύεται ανθρωπάρεσκη, όπως και ο διάλογος αγάπης που διεξάγεται ερήμην της αληθείας.  Καταδεικνύεται τοιουτοτρόπως το ανθρωπάρεσκο της αγάπης των.  
Οι συγκρητιστικοί όροι «Αβρααμική οικουμένη»,  «Αβρααμική πνευματικότητα» και «Αβρααμικό πνεύμα», είναι ενδεικτικοί του τι επιδιώκεται, καθώς και το απαράδεκτο της ομοδοποίησης αυτής.  Ο Διαθρησκειακοί Διάλογοι αρκούνται στην εφεύρεση ‘’κοινών’’ κατά την άποψή τους, με απώτερο στόχο την ανθρωπάρεσκη συνύπαρξη. 

Δανειζόμενοι λοιπόν τον λόγο  του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τους λέμε απλά, «Μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομε τον Αβραάμ» (Λουκ. 3,8). Η Αληθινή Πίστη, η Πίστη στον Χριστό, όπως η Μια Αγία Εκκλησία τη διδάσκει, δεν μπορεί συγκρητιστικά να ομαδοποιηθεί, με τους αρνητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στο Ισλάμ και στον Ιουδαϊσμό, ομολογείται ένας ΜΟΝΟΫΠΟΣΤΑΤΟΣ θεός.
ΤΡΙΑΔΟΜΑΧΙΑ.
Ποιά είναι η σχέση των ραβίνων και του Ισλάμ, με τον έναν Τριαδικό Θεό του Αβραάμ?

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αβρααμικός Μονοθεϊσμός

Δανειζόμενοι λοιπόν τον λόγο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τους λέμε απλά, «Μη άρξησθε λέγειν εν εαυτοίς, πατέρα έχομε τον Αβραάμ» (Λουκ. 3,8). Η Αληθινή Πίστη, η Πίστη στον Χριστό, όπως η Μια Αγία Εκκλησία τη διδάσκει, δεν μπορεί συγκρητιστικά να ομαδοποιηθεί, με τους αρνητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

κχ
Σωστό αυτό που γράψατε, αλλά ακόμη σωστότερο θα ήταν αν επαναλαμβάνατε τον σκληρό λόγο του Κυρίου "31 ... πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους". Κάνει τα πράγματα σαφέστερα.

44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Ο διάλογος που είχε ὁ ᾿Ιησοῦς, όπως τον κατέγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Κεφάλαιο 8, από τον στίχο 31 μέχρι τον στίχο 59, είναι αρκετά κατατοπιστικός και, κατά τη γνώμη μου, βάζει στη θέση τους όλους αυτούς που απλουστευτικά και προσχηματικά - έχουν καταχθόνια σχέδια - ταυτίζουν τον Αβρααμικό μονοθεϊσμό του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, με τη δική μας Ορθόδοξη Θρησκεία, Εκκλησία και Πίστη. Αν τους ήταν δυνατό, θα έκαναν αυτό που έκαναν, επαναλαμβάνω οἱ πεπιστευκότες ᾿Ιουδαίοι, στον Κύριο : ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν.

Όμως οι καιροί άλλαξαν, βρήκαν εξυπνότερους τρόπους, το χρήμα να φτιάχνει βλάκες : πρόσφυγες και αποκεφαλιστές του ISIS. "οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;". Όπου γράφει "Σαμαρείτης", βάλτε τώρα "Έλληνες".

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com